ព័ត៌មាន

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ជួប​ប្រ​តិភូក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ចិន

    នៅក្នុង​ជំនួប​ជាមួយ​គ​ណៈប្រ​តិភូក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​នៃក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន នាព្រឹក​ថ្ងៃទី០៣ ខែឧស​ភាឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះការ​រីក​ចំរើន​យ៉ាង​ខ្លាំង​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ចិន​ដែល​បានអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួន ក្នុង​ការ​រួម​ចំណែក​ការ​ពារអធិប​តេយ្យ​រ​ប​ស់ខ្លួន​ក៏ដូច​ជាការ​ការ​ពារ​ស​ន្តិភាព​នៅក្នុង​តំប​ន់ផ​ង​ដែរ។ ឯកឧត្ត​ម​បាន​ប​ញ្ជាក់ប្រាប់ប្រ​តិភូថា៖ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះចំណ​ង​មិត្ត​ភាព និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង២ក​ម្ពុជា-ចិន​មាន​ការ​រីក​ចំរើន​គ្រ​ប់វិស័យ​ទាំងអស់ក្នុង​នោះក​ង​ទ័ព​ក៏មាន​ការ​រីក​ចំរើន​ផ​ង​ដែរ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា៖ ដំណើរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​រ​ប​ស់គ​ណៈប្រ​តិភូក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​នៅក​ម្ពុជានាពេល​នេះ បាន​នាំម​ក​នូវ​ការ​ព​ង្រឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​នៃប្រ​ទេស​ទាំង២ ជាពិសេស​និង​រួម​ចំនែក​លើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ក​ម្ពុជា អោយ​បាន​កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង​ថែម​ទៀត។
   មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​នាវី ម៉ៅ ហួរ(Miao Hua) ស្ន​ង​ការ​ន​យោបាយ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក នៃក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​បាន​សំដែង​នូវ​ក្តីសោម​ន​ស្ស​រីក​រាយ ដែល​បាន​ដឹក​នាំប្រ​តិភូក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ចិន​ម​ក​បំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅក​ម្ពុជាហើយ​បាន​ទ​ទួល​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍យ៉ាង​ក​ក់ក្តៅពីក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ក​ម្ពុជា។ឯកឧត្ត​ម​បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ នេះជាលើក​ទី១ដែល​ថ្នាក់ដឹក​នាំក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​នៃក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន បាន​ម​ក​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅក​ម្ពុជាក្រោយ​ពីបាន​ប​ង្កើត​ឡើង​ក្នុង​រ​យៈពេល​ជាង៦៣ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក។ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​នាវី ម៉ៅ ហួរ បាន​ប​ញ្ជាក់ទៀត​ថា៖ ចិន​និង​ក​ម្ពុជា ជាប្រ​ទេស​ជិត​ខាង មិត្ត​ភាព​ចិន និង​ក​ម្ពុជាមាន​តាំង​ពីយូលុង​ណាស់ម​ក​ហើយ ដែល​បាន​ប​ង្កើត​ឡើង​ដោយ​ថ្នាក់ដឹក​នាំជំនាន់មុន។ ឯកឧត្ត​ម បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ តំណើរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​រ​ប​ស់ប្រ​តិភូក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ចិន ម​ក​កាន់ក​ម្ពុជានាពេល​នេះ នឹង​បាន​នាំម​ក​នូវ​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ពីគ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​នៃប្រ​ទេស​ទាំង២។
  តាម​រ​យៈជំនួប​នេះឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​នាវី ម៉ៅ ហួរ បាន​សំណូម​ព​រ​ដ​ល់ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាអោយ​ប​ន្ត​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ គ​ណៈប្រ​តិភូទ​ស្ស​នៈកិច្ច ទៅវិញ​ទៅម​ក​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង២ប​ន្ត​ទៀត​ក្នុង​នោះឯកឧត្ត​ម​ក៏បាន​ជ​ម្រាប​ជូន ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីផ​ង​ដែរ អំពីការ​ម​ក​ចូល​ច​ត​នាវាក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ចិន​នៅក្នុង​ខែតុលាឆ្នាំ២០១៧ខាង​មុខ​ដែល​ការ​ចូល​ច​ត​លើក​នេះជាការ​ចូល​ច​ត​នាវាលើក​ទី៥នៅក​ម្ពុជា៕

ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ ទ​ទួល​ក​ង​វិស្វ​ក​ម្ម លេខ៩៨១ និង​ក​ង​ក​ម្ទេច​គ្រាប់ លេខ៣៣៣ ម​ក​ពីសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ម៉ាលី
ប​ន្ទាប់ពីបាន​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ នៅប្រ​ទេស​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ម៉ាលី រ​យៈពេល០១ឆ្នាំ ប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ ក​ង​ក​ម្លាំង​វិស្វ​ក​ម្ម​ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះ​ លេខ៩៨១ និង​ក​ង​ក​ម្ទេច​គ្រាប់មិន​ទាន់ផ្ទុះលេខ៣៣៣ ស​រុប​ចំនួន៣០៩នាក់ បាន​និវ​ត្ត​ន៍ម​ក​កាន់​ក​ម្ពុជា​វិញ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​សុវ​ត្ថិភាព នារ​សៀល​ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ។
នៅក្នុង​ពិធីទ​ទួល​ដំណើរ​និវ​ត្ត​ន៍ ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ម្ពុជាទាំង​ពីរ​ក​ង​នេះ បាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅក្រោមអធិប​តីភាព ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន​សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា និង​លោក​ស្រី ដេបូរ៉ា ដូមីនី (Demora Domini) តំណាងអ្ន​ក​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួលអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជ​តិប្រ​ចាំក​ម្ពុជា។
ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ សែម សុវ​ណ្ណ​នី អគ្គ​នាយ​ក ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិ បាន​រាយ​ការ​ណ៍​ជូនអង្គ​ពិធីជ្រាប​ថា នេះជាឆ្នាំទី១១ ដែល​ក​ម្ពុជាបាន​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជ​តិ ចំនួន ៤ ៦៨៨នាក់ ក្នុង​នោះនារី ១៩៦នាក់ ទៅ​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស៊ូដ​ង់ ឆាដ អាហ្វ្រិក​ក​ណ្តាល ស៊ូដ​ង់ខាង​ត្បូង លីប​ង់ ម៉ាលី ស៊ីរី និង​សាយ​ប្រឹស លើជំនាញ​បោស​សំអាត​មីន ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ធ្វើដំណើរ វិស្វ​ក​ម្ម​សំណ​ង់ផ្តេក សំណ​ង់ប​ញ្ឈ​រ ត​ម្រួត​ស​ណ្តាប់ធា្ន​ប់ ម​ន្ទីរ​ពេទ្យ​កំរិត២ វិស្វ​ក​ម្ម​ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះ និង​កំទេច​គ្រាប់មិន​ទាន់ផ្ទុះ។ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជាកំពុង​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​នៅ​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស៊ូដ​ង់ ស៊ូដ​ង់ខាង​ត្បូង លីប​ង់ អាហ្វ្រិក​ក​ណ្តាល និង​ម៉ាលី។
លោក​ស្រី ដេបូរ៉ា ដូមីនី (Demora Domini) តំណាងអ្ន​ក​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួលអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​ប្រ​ចាំក​ម្ពុជា បាន​ស​ម្តែង​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​ចំពោះក​ង​ក​ម្ទេច​គ្រាប់មិន​ទាន់ផ្ទុះ និង​ក​ង​វិស្វ​ក​ម្ម​ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះ ដូច​ក​ង​ដែល​បាន​ប​ញ្ច​ប់បេស​ក​ក​ម្ម​មុនៗផ​ង​ដែរ ដែល​មាន​ភាព​ក្លាហាន គោរ​ព​វិន័យ និបំពេញ​ភារ​កិច្ច​ទ​ទួល​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អប្រ​សើរ​គួរឲ្យ​ក​ត់​ស​ម្គាល់​។ លោក​ស្រី បាន​ថ្លែង​នូវ​ការ​ដឹង​គុណ​ដ​ល់ការ​តាំង​ចិត្ត​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា ក្នុង​ការ​ប​រិច្ចាក​ក​ម្លាំង​ទៅចូល​រួម​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាតិ ដើម្បី​ស​ន្តិភាព និង​ស​ន្តិសុខ​នៅពាស​ពេញ​ពិភ​ព​លោក។
ឯ.ឧ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា ជាការ​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅនឹង​ត​ម្រូវ​ការ​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា នៅតែប​ន្ត​ប្តេជ្ញាចិត្ត​យ៉ាង​មុត​មាំ ក្នុង​ការ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ចូល​រួមអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ ដើម្បីប​ង្ហាញ​ពីការ​គោរ​ព​ស្រ​លាញ់ ​ស​ន្តិភាព ប្រ​ក​ប​ដោយ​ម​នុស្ស​ធ​ម៌ ដែល​ជាស​ក​ម្ម​ភាពអាទិភាព​ក្នុង​ការ​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព និង​ព​ង្រឹង​ស​ន្តិភាព ស្ថេរ​ភាព​ក្នុង​ប្រ​ទេស ក៏ដូច​ជាប​ន្ត​ស​ក​ម្ម​ភាព​ម​នុស្ស​ធ​ម៌ តាម​រ​យៈការ​ចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់ អ.ស.ប ក្នុង​លោក​ជាប​ន្ត​ទៅទៀត។
ឯ.ឧ បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល បាន​ដាក់ចេញ​នូវ​ច​ក្ខុវិស័យ​រ​ប​ស់ខ្លួន ក្នុង​គោល​ដៅ​ជ​ម្រុញ​ប​ង្កើន​ការ​ប​ញ្ច្រាប​ប្រើប្រាស់ក​ម្លាំង​ជាស្ត្រី(យេឌ័រ) នៅគ្រ​ប់ផ្នែក​ក្នុង​តំប​ន់បេស​ក​ក​ម្ម ដែល​ដើរ​តួនាទីជាន​គ​រ​បាល យោធា អ្ន​ក​ស៊ើប​ស​ង្កេត អ្ន​ក​ស​ង្កេត​ការ​ណ៍យោធា នាយ​សេនាធិការ និង​ជាមេប​ញ្ជាការ​បេស​ក​ក​ម្ម។ល។ និង​ខិត​ខំធ្វើឲ្យ​កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង​ថែម​ទៀត នូវ​ផែន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន ការអនុវ​ត្ត​ផ្ទាល់ក្នុង​តំប​ន់បេស​ក​ក​ម្ម យ​ន្ត​ការ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ និង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក្នុង​ការ​ឆ្លើយ​ត​បឲ្យ​បាន​ឆាប់រ​ហ័ស ព្រ​ម​ទាំង​រឹះរ​ក​គ្រ​ប់វិធី ដើម្បីទ​ប់ស្កាត់​ចំពោះការ​រំលោភ​បំពាន ការ​ជួន​ដូរ និង​ធ​ន​ធាន​ចាំបាច់មួយ​ចំនួន ស​ម្រាប់បំពាក់ជូន​ដ​ល់​ក​ង​ក​ម្លាំង​ចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់ អ.ស.ប  ដើម្បីអនុវ​ត្ត​ភារ​កិច្ចឲ្យ​កាន់តែ​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាប​ខ្ព​ស់ តាម​រ​យៈការ​ងារ​ដឹក​នាំ និង​លើក​ក​ម្ព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​ហ្វឹក​ហ្វឺន ជំនាញ​លើ​គ្រ​ប់វិស័យ​ដ​ល់ក​ង​ក​ម្លាំង ដែល​ជាការ​ប​ង្ហាញ​ពីច​ក្ខុវិស័យ​នៃកិច្ច​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព និង​ទ​ស្ស​ន​ទាន​ស​ម្រាប់រ​បៀប​វារៈការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ក​ប​ដោយ​ចីរ​ភាព។
ឯ.ឧ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី បាន​ស​ម្តែង​ការ​គោរ​ព​ដឹង​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ ចំពោះប​ង​ប្អូន​ជ​ន​រួម​ជាតិទាំងអស់ ដែល​បាន​លះប​ង់កូន​ចៅ ប្តីសី និង​សាច់ញ្ញាតិជាទីស្រ​លាញ់រ​ប​ស់ខ្លួន ដើម្បីចូល​រួម​ចំណែក​ដោយ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព រ​ប​ស់ អ.ស.ប ក្នុង​នាម​ម​នុស្ស​ធ​ម៌ និង​បាន​ផ្តាំផ្ញើរ​នូវ​ការ​សាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ ដោយ​ក្តីនឹក​រ​លឹក​ដ៏ខ្លាំង​ក្លាបំផុត ចំពោះ​យុទ្ធ​ជ​ន យុទ្ធ​នារី ក​ង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់ក​ម្ពុជា ដែល​កំពុង​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់ អ.ស.ប នៅក្រៅប្រ​ទេស​ទាំងអស់ សូមឲ្យ​មាន​សុខ​ភាព​ល្អ ស​ម្រេច​បាន​គ្រ​ប់​ភារ​កិច្ច​។
ឯ.ឧ ទៀ បាញ់ ក៏បានអំពាវ​នាវ​ចំពោះប​ណ្តាប្រ​ទេស​ជាមិត្ត​ទាំងអស់ ប​ន្ត​ជួយ​គាំទ្រឧប​ត្ថ​ម្ភ​ដ​ល់ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ម្ពុជា ទាំង​ស្មារ​តី ឧប​ក​រ​ណ៍ ស​ម្ភារៈ ម​ធ្យោបាយ​ជាក់ស្តែង និង​ជួយ​ជ​ញ្ជូន​គ្រូយោធាចារ្យ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស​ម​ត្ថ​ភាព និង​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ល្អៗ ម​ក​ប​ង្ហាត់​ប​ង្រៀន​ជំនាញ​ប​ច្ចេក​ទេស ដ​ល់ក​ង​ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជា ឲ្យ​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ជំនាញ​តាម​និយាម​រ​ប​ស់ អ.ស.ប ស​ម្រាប់បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​ម​នុស្ស​ធ​ម៌ ឲ្យ​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ថ្មីៗ​ថែម​ទៀត។
ក្នុង​នាម​ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន​សែន, ឯ.ឧ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ផ្ត​ល់ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដោយ​បាន​បំពាក់គ្រឿងឥស្ស​រិយ​យ​ស​ជូន​ដ​ល់ក​ង​ក​ម្លាំង​វិស្វ​ក​ម្ម​ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះលេខ៩៨១ និង​ក​ង​ក​ម្ទេច​គ្រាប់មីន​ទាន់ផ្ទុះលេខ៣៣៣ ទាំង៣០៩នាក់ ដែល​បាន​និវ​ត្ត​ន៍ពីសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ម៉ាលី ម​ក​ដ​ល់ក​ម្ពុជាវិញ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​សុវ​ត្ថិភាព។
គួរ​ប​ញ្ជាក់ដែរ​ថា៖ ក​ង​ក​ម្លាំង​ដែល​និវ​ត្ត​ន៍ម​ក​កាន់ក​ម្ពុជានាពេល​នេះ បាន​បំពេញ​ការ​ងារ​ទ​ទួល​ជោគ​ជ័យ​ជាផ្លែផ្កាជាច្រើន ក្នុង​នោះក​ង​ក​ម្ទេច​គ្រាប់មិន​ទាន់ផ្ទុះ លេខ៣៣៣ បាន​ចេញ​ប្រ​តិប​ត្តិការ ១៥៣លើក ដូច​ជា ការ​គាំទ្រ​យុទ្ធ​ដំណើរ​បេស​ក​ក​ម្ម​ប្រ​ចាំថ្ងៃ ក​ម្ទេច​គ្រាប់មិន​ទាន់ផ្ទុះ ប្រ​តិក​ម្ម​រ​ហ័ស និង​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ផ្សេងៗ។ ដោយ​ឡែក ក​ង​វិស្វ​ក​ម្ម​ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះ លេខ៩៨១ អនុវ​ត្ត​ការ​ងារ ៥៨៣លើក លើការ​ងារ​ជួស​ជុល ឈួស​ឆាយ សាង​ស​ង់ និង​ថែទាំព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះ។ ទ​ន្ទឹម​ភារ​កិច្ច​ស្នូល ក​ង​ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជា​ក៏បាន​ធ្វើ​ស​ក​ម្ម​ភាព​ម​នុស្ស​ធ​ម៌នានា ដូច​ជា ផ​លិត​ទឹក​ស្អាត ទឹក​ប្រើប្រាស់ ពិនិត្យ​ព្យាបាល​ជ​ម្ងឺ​ដោយឥត​គិត​ថ្លៃ ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំងអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិម៉ាឡេស៊ី, ម៉ាលី, នេប៉ាល់, ប​ង់ក្លាដែស, ឆាដ, ម​ន្ត្រីស៊ីវិល អ.ស.ប និង​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ម៉ាលីផ​ង​ដែរ។

ក​ម្ពុជាប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ទៅបំពេញ​បេស​ក​ក​ម្មអន្ត​រ​ជាតិនៅប្រ​ទេស​ម៉ាលីនិង​ស៊ូដ​ង់ខាង​ត្បូង
    ប​ន្ទាប់​​ពី​ក​ង​ក​ម្លាំង​វិស្វ​ក​ម្ម​ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះ​លេខ​៩៨១​ និង​ក​ង​កំទេច​គ្រឿង​ផ្ទុះលេ​ខ​៣៣៣​ បាន​បំពេញ​​បេស​ក​ក​ម្ម​​រ​ប​ស់​​អ.ប.ស​ នៅ​ប្រ​ទេស​ម៉ាលី​អស់​រ​យះ​ពេល​០១ឆ្នាំ ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​ នឹង​ត្រូវ​និវ​ត្ត​ន៍​ម​ក​កាន់​ក​ម្ពុជា​វិញ​ នាថ្ងៃទី​២៨​ ខែ​​មេសា​​ ឆ្នំា២០១៧​ខាង​មុខ​នេះ។​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៥ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧នេះ​ គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិ​បាន​រៀប​ចំ​​ពិធី​ជូន​ដំណើរ​ក​ង​ក​ម្លាំង​វិស្វ​ក​ម្ម​លេខ​១៨៩​ និង​ក​ង​កំទេច​គ្រឿង​ផ្ទុះ​លេខ​១២៣​ ដើម្បី​ទៅប្តូរ​វេន​។​ ដោយ​ឡែក ​ក​ង​អាវុធ​ហ​ត្ថ​លេខ​៦១៨​ ក៏ត្រូវ​ទៅ​ប្តូរ​វេន​ក​ង​អាវុធ​ហ​ត្ថ​លេខ​៨១៦​ ដែល​ប​ញ្ច​ប់​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់​អ.ប.ស ​នៅ​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស៊ូដ​ង់​ខាង​ត្បូង​ ដែល​គ្រោង​នឹង​និវ​ត្ត​ន៍​ម​ក​កាន់​ប្រ​ទេស​វិញ​នៅ​អំឡុង​ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ខាង​មុខ​ផ​ង​ដែរ​។​
    តាម​រ​បាយ​ការ​ណ៍​រ​ប​ស់​ឯកឧត្ត​ម​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ សែម ​សុវ​ណ្ណ​នី​ អគ្គ​នាយ​ក​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិ​ បាន​រាយ​ការ​ណ៍​ជូន​អង្គ​ពិធី​ជា្រ​ប​ថា ​ក​ង​ក​ម្លំាង​ក​ម្ពុជា​ដែល​ជូន​ដំណើរ​នា​ពេល​នេះ ​បាន​ធ្វើ​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​យ៉ាង​ស្ទាត់​លើ​ជំនាញ​​វិជ្ជា​​ជីវៈ​​ប្រ​ក​ប​ដោយ​គុណ​ភាព​ រ​យៈ​ពេល​ជាង​១០ខែ​ ក្រោម​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ប្រ​ល​ង​វាស់​ស្ទ​ង់​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ គុណ​ភាព​យ៉ាង​ត្រឹម​ត្រូវ​ និង​មាន​ត​ម្លាភាព​ និង​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ដូច​ក​ង​មុនៗ​ផ​ង​ដែរ​។​ ក​ង​ក​ម្លាំង​ទាំង​០៣​ក​ង​នេះ ​មាន​ចំនួន​៤២៩​នាក់​ ក្នុង​នោះ​នារី​​៤៣​នាក់​ ដែល​បាន​ជ្រើស​រើស​ស​ម្រិត​ស​ម្រាំង​ពី​គ្រ​ប់​ក​ង​ឯក​ភាព​ ស្ថាប័ន​ចំណុះ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ អគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​នៃ​ខ.ភ.ម​។
​    ក​ង​ក​ម្លាំង​ទៅ​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​នៅ​ប្រ​ទេស​ម៉ាលី ​រួម​មាន​០២​ក​ង​ គឺ​ក​ង​ក​ម្ទេច​គ្រាប់​មិន​ទាន់​ផ្ទុះ ​មាន​ភារ​កិច្ច​ឈ​រ​​ជើង​ នៅ​ទី​តាំង​ចំនួន​០៤​ រួម​មាន​ Gao,​ Anefis,​ Tombuktu,​ និង​ Mopti​ និង​ក​ម្លាំង​វិស្វ​ក​ម្ម​ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះ ​មាន​ការ​កិច្ច​ឈ​រ​ជើង​នៅតំ​ប​ន់​ Kidal ​និង ​Tessalit។ ​ក​ង​ទាំង​៣​នេះ ​បាន​នាំទៅ​ជា​មួយ​នូវ​ស​ម្ភារៈ​ យោធ​ប​រិក្ខា ​គ្រឿង​ប​ន្លាស់ ​និង​ឱស​ថ​មួយ​ចំនួន​ ស​ម្រាប់​បំពេញ​ប​ន្ថែម​លើ​ស​ម្ភារៈ ​មាន​ស្រាប់​នៅ​ប្រ​ទេស​ស៊ូដ​ង់​ខាង​ត្បូង​ និង​ម៉ាលី ​ដែល​អាច​ធានា​បាន​រ​យៈពេល​០១ឆ្នាំ​។​ កាល​ពី​ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ​២០១៧​ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិ​ក៏​បាន​ប​ញ្ជូន​ក្រុម​នាំ​មុខ​នៃ​ក​ង​វិស្វ​ក​ម្ម​ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះចំ​នួន​៨០រូប​ ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​មុន​ ដើម្បី​ផ្ទេរ​ប្រ​គ​ល់​ស​ម្ភារៈ​ និង​ត្រៀម​ការ​ងារ​គ្រ​ប់​ផ្នែក​ ស​ម្រាប់​ទ​ទួល​ក​ម្លាំង​ធំ​ ដែល​រៀប​ចំ​ពិធី​ជូន​ដំ​ណើរ​នា​ថ្ងៃ​នេះ​។​
    ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ​សែម សុវ​ណ្ណ​នី ​បាន​គូស​ប​ញ្ជាក់​ប​ន្ថែម​ថា ​ក​ម្ពុជា​ប​ន្ត​ត្រៀម​ក​ង​ក្នុង​ប្រ​ព័ន្ធ​ UNPCRS​ មាន​០៣​ក​ង​ លើ​ជំនាញ​បោល​សំអាត​មីន​ វិស្វ​ក​ម្ម ​និង​ត​ម្រួត​ស​ណ្តាប់​ធ្នាប់​។​ ក​ង​ទាំង​០៣​នេះ​ បាន​នឹង​កំពុង​ទ​ទួល​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ជា​មួយ​ប្រ​ទេស​ជា​មិត្ត​ ដូច​ជា​ ចិន​ អាមេរិក​ បារាំង ​ជ​ប៉ុន​ ឥណ្ឌា ​ប្រ​ទេស​និយាយ​ភាសា​បារំាង​ និង​ម​ន្ត្រី​UNMAS​។ល​។​
    លោក​ស្រី ​Debora ​Comini​ តំណាង​អ្ន​ក​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួល​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​ប្រ​ចាំ​ក​ម្ពុជា​ បាន​សំដែង​ការ​ដឹង​គុណ​​ចំពោះ​រាជ​រ​ដ្ឋា​ភិបាល​ និង​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជា​ ដែល​បាន​ប​រិច្ចាគ​ក​ម្លាំង​ចូល​រួម​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់​ក​ង​ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជា​ ដែល​ជា​ការ​លះ​ប​ង់​ដើម្បី​ស​ន្តិភាព​ ស​ន្តិសុខ​ មិត្ត​ភាព ​ជា​ល​ក្ខ​ណៈ​អន្ត​រ​ជាតិ​ និង​ជា​គំរូស​ម្រាប់​ពិភ​ព​លោក​។​ នេះ​ជា​ការ​តាំង​ចិត្ត​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ម​នុស្ស​ធ​ម៌​ ស​ម្រាប់​ជួយ​ដ​ល់​​អ្ន​ក​​ដ​ទៃ ​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​ជំនាញ​ដ​ល់​ប​ណ្តា​ប្រ​ទេស​នានា ​ដែល​កំពុង​ទ​ទួល​ការ​រ​ង​ទុក្ខ​ដោយ​សារ​ជ​ម្លោះ​ឲ្យ​មាន​ស​ន្តិភាព​ជាក់​ស្តែត​ និង​ជា​ប្រ​ភ​ព​នៃ​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដ៏​មាន​ត​ម្លៃ​ដ​ល់​ប្រ​ទេស​ជា​ច្រើន​ទៀត​។​
    នៅ​ក្នុង​ពិធី​ជូន​ដំណើរ ​ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ​ប៉ុល សារឿន ​អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃ​ខ.ភ.ម​ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍​ថា​ ក្រោម​​ម្ល​ប់​ស​ន្តិភាព​ ក​ម្ពុជា​បាន​និង​កំពុង​បោះ​ជំហាន​យ៉ាង​ស្វាហាប់​ប្រ​ក​ប​ដោយ​មោទ​ន​ភាព​ជាតិ​ ដែល​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​ លើ​វិស័យ​ម​នុស្ស​​ធ​ម៌​ ក្នុង​ក្រ​ប់​ខ​ណ្ឌ​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​ ការ​ដ​ណ្តើម​មេ​ដាយ​មាស​ ប្រាក់​ ក​ម្រិត​ពិភ​ព​លោក​ ផ្នែក​វិញ្ញា​សា​រ​កី​ឡា​ប៉េត​ង់​ ដែល​មាន​​វ​ត្ត​មាន​​វីរៈកីឡាការ​នី​នៃខ​.ភ.ម​០២រូ​ប​ផ​ង​ដែ​រ​។ ​ក្រោម​ម្ល​ប់​ស​ន្តិភាព​ ក​ម្ពុជា​បាន​និង​កំពុង​អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់​ខ្លួន​គ្រ​ប់​ផ្នែក​ ក្នុង​ការ​រួម​ចំណែក​ជា​មួយ​ពិភ​ព​លោក ​ដើម្បី​ស​ន្តិភាព ​និង​បាន​លើក​ក​ម្ព​ស់​កិត្យានុភាព​ កិត្តិស​ព្ទ​ និង​កិត្តិយ​ស​ក​ម្ពុជា​នៅ​លើ​ឆាក​អន្ត​រ​ជាតិ​។​
    អនុវ​ត្ត​តាម​ក​ម្ម​វិធី​ន​យោបាយ​រ​ប​ស់​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា​ ដែល​មាន​ ស​ម្តេច​តេជោ ​ហ៊ុន សែន​ ជា​ប្រ​មុខ​ដឹក​នាំ​ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រ​ទេស​ជាតិ​មាន​ស​ន្តិភាព​ និង​មាន​ការ​អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​លើ​គ្រ​ប់​វិស័យ​ ដូច​នេះ ​ខ.ភ.ម​ ប្រ​ឆាំង​ដាច់​ខាត​ប​ដិវ​ត្ត​ព​ណ៌​ ដើម្បី​ថែ​រ​ក្សា​ការ​ពារ​ឲ្យ​បាន​រឹ​ង​មាំ ​និង​ស្ថិត​ស្ថេរ​ជា​អម​តៈ​នូវ​ស​ន្តិភាព ​ស​ម្រាប់​លើក​ក​ម្ព​ស់​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក​ម្ពុជា​ក្នុង​កិច្ច​ការ​អន្ត​រ​ជាតិ​ ក្នុង​បុព្វ​ហេតុ​ស​ន្តិភាព​លើ​លោក​ និង​ប​ន្ត​ជំរុញ​​ការ​អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​ប្រ​ទេស​ជាតិ​ ឲ្យ​កាន់​តែ​រីក​ច​ម្រើន​ថែម​ទៀត​។
​    ឯកឧត្ត​ម ​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ ប៉ុល សារឿន​ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍​ស​ង្ក​ត់​ធ្ង​ន់​ថា ​ស​ន្តិភាព​ គឺ​ជា​មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​ និង​ការ​លើក​ក​ម្ព​ស់​ល​ទ្ធិប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​។ ​ស​ន្តិភាព គឺ​​ជាក​ត្តា​ចំបាច់​បំផុត​ មិន​អាច​ខ្វះ​បាន​ ក្នុង​ការ​អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​ប្រ​ទេស​ជាតិ ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ចីរ​ភាព​។​ ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា ​មាន​សុខ​ស​ន្តិភាព​ពេញ​បូរិបូរ​ណ៍​ ម្ចាស់​ការ​គ្រ​ប់​គ្រ​ង​បាន​នូវ​ស្ថិរ​ភាព​ន​យោន​បាយ​ និង​ជំរុញ​បាន​នូវ​ល្បឿន​នៃកា​រ​អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ក្តី​ស​ង្ឃឹម​ គឺ​អាស្រ័យ​ដោយ​ការ​អនុវ​ត្ត​ន៍​គោល​ន​យោបាយ​ ឈ្នះ=ឈ្នះ ​ដែល​កើត​ចេញ​ពី​ប​ញ្ញាញាណ​ដ៏​ឈ្លាស​វៃរ​ប​ស់​ ស​ម្តេច​តេជោ ​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អង្គ​ការ​ចាត់​តាំង​ន​យោបាយ ​និង​យោធា​រ​ប​ស់​ ប៉ុល ព​ត​ ត្រូវ​បាន​ផ្តួល​រ​លំ​ដ​ល់​ឬស​គ​ល់​។ ​
    ក​ត្តា​សុខ​ស​ន្តិភាព​នេះ ​ស​ម្តេច​តេជោ ​បាន​យ​ក​អាយុ​ជីវិត​ធ្វើ​ជា​ដើម​ទុន​ ក្នុង​ការ​ស្វះស្វែង​រ​ក​ស​ន្តិភាព​ពិត​ប្រាក​ដ​ជូន​ប្រ​ទេស​ជាតិ និង​ប្រ​ជាជ​ន ដែល​ជាឈ្នាន់ដ៏រឹង​មាំ និង​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ខ្ព​ស់ ក្នុង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិ ឲ្យ​មាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ចី​រ​ភាព។ ជាង​នេះទៀ​ត ស​ម្តេ​ច​តេ​ជោ បាន​ប​ញ្ច​ប់​ស​ង្គ្រា​ម​ជាមួយ​នឹ​ង​យុ​ត្តិ​ធ​ម៌ ដោយ​បា​ន​ស​ហ​ការ​​ជា​​មួយ​​អ​ង្គ​កា​រ​​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ ​ដើ​ម្បីនាំយ​ក​អតី​ត​មេដឹក​នាំកំ​ពូលៗខ្មែ​រ​ក្រ​ហ​ម ម​ក​កាត់ទោស ​ដើម្បីប​ញ្ច​ប់​និទ​ណ្ឌ​ភាព ​ស្វែក​រ​ក​ការ​ពិត​​និ​ង​យុត្តិធ​ម៌​​ជូន​ជ​ន​រ​ង​គ្រោះ ​ដែល​ត្រូ​វ​បាន​ស​ម្លាប់​​អស់​ជាង​៣លា​ន​នាក់​។ ​កា​រ​ប​ញ្ច​ប់​ស​ង្គ្រាម​ជាមួ​យ​យុត្តិធ​ម៌​នេះ​ ត្រូវ​បាន​កោត​ស​រ​សើរ​ និង​ចាត់​ទុក​ជា​គំរូ​ក្នុង​តំប​ន់​ និង​ពិភ​ព​លោក។​ ​ក្រៅពី​​ស​ង្គ្រាម​នេះ ​ស​ម្តេច​តេជោ ​ប្រ​យុទ្ធ​ប្រ​ឆាំង​នឹង​ស​ង្គ្រាម​មួយ​ទៀត​ គឺ​ការ​កាត់​ប​ន្ថ​យ​ភាព​ក្រីក្រ ​ដោយ​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​វិធាន​ការ​គ​ន្លឹះ ​ក្នុង​ការ​​ធ្វើ​កំណែ​ទ​ម្រ​ង់​ស៊ីជ​ម្រៅលើ​គ្រ​ប់វិស័យ។ តាម​រ​យៈ​កំណែ​ទ​ម្រ​ង់​នេះ ​បា​ន​ធ្វើ​ឲ្យ​ក​ម្ពុជា​មាន​កំណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច​ជាតិ​ ក្នុង​រ​ង្វ​ង់​៧% ​ជា​ម​ធ្យ​ម​​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​។​
    ទ​ឡ្ហីក​រ​ណ៍​ទាំងអស់នេះ គឺជាផ្លែផ្កានៃការ​ដឹក​នាំរ​ប​ស់ ស​ម្តេច​តេជោ នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ដែល​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជាគ្រ​ប់រូប បាន​និង​កំពុង​​ទ​ទួល​ផ​ល គឺការ​រ​ស់នៅប្រ​ក​ប​ដោយ​ភាព​សុខ​ដុម ស្ថិរ​ភាព និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍លើគ្រ​ប់វិស័យ ដែល​ជា​ត​ម្លៃ​កើត​ចេញ​ពី​ម​នុញ្ញ​ផ​ល​នៃ​​ស​ន្តិភាព។ ស​ន្តិភាព​បាន​ផ្ត​ល់ឲ្យ​យើង​នូវ​ការ​គោរ​ព​សិទ្ធិម​នុស្ស ការ​លើក​ម្ព​ស់ល​ទ្ធិប្រ​ជាធិប​តេយ្យ និង​ជំរុញ​ការ​អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍។​ ​គ្មាន​ស​ន្តិភាព គ្មាន​ការ​គោរ​ព​សិទ្ធិ​ម​នុស្ស​ និង​គ្មាន​ការ​អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍។​ ​ម្យ៉ាង​ទៀត ​វាជា​ក​ត្តាស​ត្យានុ​ម័ត ​គ្មាន​​ប្រ​ទេស​​ណា​មួ​យ​ដែ​ល​​មាន​​ការ​អ​ភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ ​ផ្តើម​ចេ​ញ​ពី​​ស​ង្គ្រាម​នោះ​ឡើយ​ ពី​ព្រោះថា ​ស​ង្គ្រាម​គឺ​បំផ្លាញ​ រីឯ​ស​ន្តិភាព​គឺនាំ​ឲ្យ​មាន​ការ​អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​។​ ដោយ​យ​ល់​ពី​ត​ម្លៃ​ដ៏​ម​ហិមា​នៃ​ស​ន្តិភាព​ ស្រ​ឡាញ់​ស​ន្តិភាព និង​ដើម្បីស​ន្តិភាព រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា ក៏បាន​និង​កំពុង ប​ន្ត​ស​ហ​ការ​រួម​ចំណែក​ជាមួយអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ ក្នុង​ការ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ប​ស់ខ្លួន ឲ្យ​ចូល​រួម​ថែ​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​លើ​វិស័យ​ម​នុស្ស​ធ​ម៌ ​ក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌ​រ​ប​ស់​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​ នៅ​ប្រ​ទេស​មួយ​ចំនួន​​​លើ​ពិភ​ព​លោក​ ដូច​ដែល​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា ​បាន​ឃើញ​ និង​ស​ហ​ការ​រៀប​ចំ​ពិធី​ជូន​ដំណើរ​នា​ពេល​នេះ។​
​    ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ​ប៉ុល សារឿន​ ក៏​បាន​រំលឹក​កិច្ច​ការ​មួយ​ចំនួន​ ជូន​នាយ​ទាហាន​ នាយ​ទាហាន​រ​ង​ និង​ព​ល​ទាហាន​​ទាំង​អស់​ ត្រូវ​អនុវ​ត្ត​ន៍​ឲ្យ​បាន​ដាច់​ខាត​នូវ​អនុសាស​ន៍​ ដែល​ជា​ប​ទ​ប​ញ្ជា៤​ចំណុច​ រ​ប​ស់​ស​ម្តេច​តេជោ​ នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ ក្នុង​ពិធី​សំណេះ​សំណាល​ជូន​ដំណើរ​ក​ង​អនុសេនាធំ​លេខ​១៣៥​ ចេញ​ទៅ​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​នៅ​ប្រ​ទេស​ស៊ូដ​ង់​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១២​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ២០០៦​ ព្រ​ម​ទាំង​ត្រូវ​ធានា​សុវ​ត្ថិភាព​ក្នុង​ការ​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​ គោរ​ព​វិន័យ​ឲ្យ​បាន​ម៉ឺង​ម៉ាត់​ មាន​សាម​គ្គីភាព​ ឯក​ភាព​ផ្ទៃ​ក្នុង​ និង​ចៀស​វាង​អំពើ​​ទាំង​ឡាយ​ណា ​ដែល​ល្មើស​ទៅ​នឹង​វិន័យ​រ​ប​ស់​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​ និង​ប្រាស​ចាក​ពី​ច្បាប់​ល​ក្ខ​ន្តិកៈ​រ​ប​ស់​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​៕​

ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ជួប​ជាមួយ ឯអគ្គ​រាជ​ទូត រុស្សី និងឥណ្ឌា
    នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី២១​ ខែមេសា ​ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ ទៀ បាញ់​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ ​ឯកឧត្ត​ម​ ឌីមេទ្រី​ ធីវេកូរ​ ( Demitry Tsvetkov)​ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត ​ស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សី​ប្រ​ចាំ​នៅ​ក​ម្ពុជា​ ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​ និង​ពិភាក្សា​ការ​ងារ​ស្តី ​ពី​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​។​
    តាម​រ​យៈ​ជំនួប​នោះ ​ឯកឧត្ត​ម​ ឌីមេទ្រី ​ធីវេកូរ​ បាន​ជ​ម្រាប​ជូន​ដ​ល់​ ឯកឧត្ត​ម​ ឧប​នាយ​ក​ រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ​ទៀ បាញ់​ អំពី​ការ​អញ្ជើញ​រ​ប​ស់​ ស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សី ​ដើម្បី​ទៅ​ចូល​រួម​ក្នុង​ស​ន្និសិទ​ ស​ន្តិសុខ​ អន្ត​រ​ជាតិ​លើក​ទី៦​ នៅ​ទីក្រុង​ម៉ូស្គូនា​ពេល​ខាង​មុខ​។​ ឯកឧត្ត​ម​ បាន​ប​ញ្ជាក់​ថា​ វ​ត្ត​មាន​រ​ប​ស់​ ឯកឧត្ត​ម​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ ទៀ បាញ់ ​ចូល​រួម​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ទៅ​បាន​នាំ​ម​ក​នូវ​ការ​ព​ង្រឹង​កិច្ច​ស​ហ ប្រ​តិប​ត្តិការ​លើ​វិស័យ​យោធា​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ ហើយ​ ឯកឧត្ត​ម​ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​បាន​ប្រាប់​ពី​ បំណ​ង​ច​ង់​ឲ្យ​មាន​វ​ត្ត​មាន​រ​ប​ស់​ ឯកឧត្ត​ម​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ នៅ​ក្នុង​ស​ន្និសិទ​ ស​ន្តិសុខ​ អន្ត​រ​ជាតិ​នេះ ​ប​ន្ត​ទៀត​ជា​ប្រ​ពៃណី ​ឬ​ចាត់​តំណាង​ទៅ​ចូល​រួម​ក្នុង​វេទិការ​នេះ​ផ​ង​ដែរ​។​  ឯកឧត្ត​ម​ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត ​ស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សី​ ក៏​បាន​ជ​ម្រាប​ជូន​អំពី​ការ​រៀប​ចំ​ព្រឹត្តិការ​ណ៍​​ប​ង្ហាញ​ គ្រឿង​ប​ច្ចេក​ទេស​យោធា​ឆ្នាំ​២០១៧​ នៅ​ស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សី​នា​ចុង​ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០១៧​ ខាង​មុខ​នេះ ​ដែល​ក្នុង​ព្រឹត្តិការ​ណ៍​នេះ ​ឯកឧត្ត​ម​ ​ក៏​បាន​អញ្ជើញ​ខាង​ក​ម្ពុជា​ ចូល​រួម​ផ​ង​ដែរ​ដោយ ​ឯកឧត្ត​ម​ បាន​ចាត់​ទុក​វ​ត្ត​មាន​រ​ប​ស់​ ខ.ភ.ម​ ដែល​ចូល​រូម​ក្នុង​ព្រឹត្តិការ​ណ៍​នេះ​មាន​ប្រ​យោជ​ន៍​ល្អ​ស​ម្រាប់​ ទំនាក់​ទំន​ង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​ ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​។ ​ឯកឧត្ត​ម​ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ ស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សី ​បាន​ចាត់​ ទុក​ស​ន្និសិទ​ ស​ន្តិសុខ​អន្ត​រ​ជាតិ​នា​ទី​ក្រុង​មូស្គូ​លើក​ទី៦​ គឺ​មាន​សារៈ​សំខាន់​ដែល​បាន​ផ្ត​ល់​ឪ​ កាស​ដ​ល់អ្ន​ក​ចូល​រូម​បាន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ម​តិ​យោប​ល់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅម​ក​ ស្វែង​រ​ក​ច្រ​ក​ណា​មួយ​ដើម្បី​ នាំ​ម​ក​នូវ​ស​ន្តិភាព​ ។​
    មាន​ម​តិ​ឆ្លើយ​ត​ប​វិញ​ ឯកឧត្ត​ម​ ឧប​នាយ​ក​ រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ ទៀ បាញ់ ​បាន​ចាត់​ទុក​វេទិការ​ទាំង​ អស់​ទាំង​នៅ​មូស្គូ ​ក៏​ដូច​ជា​នៅ​សាង​គ្រីឡា ​ប្រ​ទេស​សឹង្ហ​បុរី​ និង​សៀន​សាន​នៅ​ប្រ​ទេស​ចិន​​ សុទ្ធ​តែ​មាន​តំលៃ ​ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ទាំង​ស្វែង​រ​ក​ស​ន្តិភាព​ជូន​ពិភ​ព​លោក​ ។
    ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី២១​ ខែ​មេសានេះ​ដែរ​ ឯកឧត្ត​ម​ ទៀ បាញ់ ​ក៏​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ ​ឯកឧត្ត​ម​ ណាវីន​ ស្រីវ៉ា​ស្តាន​ណា ​ឯកឧត្ត​ម​ អគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ឥណ្ឌា​ប្រ​ចាំ​នៅ​ក​ម្ពុជា​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​ការ​ងារ​ប​ន្ត​ ទៀត ​។ ​នៅ​ក្នុង​ជំនួប​នោះ ​ឯកឧត្ត​ម​ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ឥណ្ឌា ​ក៏​បាន​ជ​ម្រាប​ជូន​ដ​ល់ ​ឯកឧត្ត​ម​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ​ទៀ បាញ់ ​អំពី​ល​ទ្ធ​ផ​ល​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ ក​ម្ពុជា​ ឥណ្ឌ​ក្នុង​រ​យៈ​ពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​លើការ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ដ​ល់​ខ.ភ.ម​ ដែល​បាន​ ដំណើរ​ការ​យ៉ាង​ល្អ​ជា​ពិសេស​ ការ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តាល​ជំនាញ​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​ដែល​​ឥណ្ឌា​បាន​ផ្ត​ល់​ សុខ​ន​ក​ហិត​មីន​ដ​ល់ក​ម្ពុជានៅថ្ងៃ​នេះ។​ ឯ​កឧត្ត​ម​ ឯក​អគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ ឥណ្ឌា​ក៏​បាន​ជ​ម្រាប​ជូន​ដ​ល់​ ឯកឧត្ត​ម​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ​អំពី​ការ​ដំណើរ​ការ​ជួយ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តាល​ភាសា​អង់គ្លេស​ដ​ល់​ក​ម្ពុជា​ ក្នុង​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​ម​ន្ត្រី​យោធា​ក​ម្ពុជា​ចូល​រូម​រៀន​សូត្រ​ផ​ង​ដែរ​ ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​គេ មាន​​ឪកាស​បាន​ប​ន្ត​ការ​សិក្សា​ប​ន្ថែម​​នៅ​ប្រ​ទេស​ឥណ្ឌា​ ។​
    ឯកឧត្ត​ម​ ទៀ បាញ់ ​បាន​ប​ញ្ជាក់​ថា​​ ក​ម្ពុជា​ និង​ឥណ្ឌា ​មាន​ទំនាក់​ទំន​ង​ជា​មួយ​គ្នា​តាំង​ពី​ យូរ​ល​ង់​ណាស់​ម​ក​ហើយ។​ ឯកឧត្ត​ម​ ក៏​បាន​ថ្លែង​អំណ​រ​គុណ​ដ​ល់​ក​ង​ទ័ព​ឥណ្ឌា​ដែល​បាន​ ជួយ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ដ​ល់ ​ខ.ភ.ម​ ដោយ​បាន​ប​ញ្ជូន​ត្រូវ​ជំនាញ ​ម​ក​ប​ណ្តុះ ​ប​ណ្តាល​ដ​ល់​ក​ង​ទ័ព​ក​ម្ពុជា​ជា​ប​ន្ត​ប​ន្ទាប់​​៕​

ស​ម្ដេច​តេជោ និង​ស​ម្ដេច​កិត្តិព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌិត សួរ​សុខ​ទុក្ខ​យោធិន​ពិការ នៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​លអភិវ​ឌ្ឍ​យោធិន​ពិការ ស​ម្ដេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ៣១៧ គូលេន

ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន និង​ស​ម្ដេច​កិត្តិព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌិត បានអញ្ជើញ​ទៅ សួរ​សុខ​ទុក្ខ​យោធិន​ពិការ នៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​លអភិវ​ឌ្ឍ យោធិន​ពិការ​ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ៣១៧ គូលេន ខេត្ត​សៀម​រាប ស​ម្រាប់ឱកាស​បុណ្យ ចូល​ឆ្នាំថ្មី ប្រ​ពៃណីជាតិ ដោយ​នាំអំណោយ​គ្រឿង ឧប​ភោគ​ប​រិភោគ និង​ថ​វិកា ឧប​ត្ថ​ម្ភ ជូន​ដូច​កាល​ពីឆ្នាំទៅ ដែរ ។
 នៅក្នុង​ក​ម្ម​វិធីនាព្រឹក​ថ្ងៃទី១៣ មេសានេះ លោកឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ពៅ ស៊ា នាយ​ក​ម​ជ្ឈ ម​ណ្ឌ​លអភិវ​ឌ្ឍ​យោធិន​ពិការ ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ៣១៧គូលេន បាន​រាយ​ការ​ណ៍អំពី ស្ថាន​ភាព​ទូទៅ រ​ប​ស់យោធិន​ពិការ និង​គ្រួសារ​ ដែល​រ​ស់នៅក្នុង​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​នេះ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១០ ម​ក​ដ​ល់ប​ច្ចុប្ប​ន្ន ដែល​មាន​រ​យៈពេល​ជាង៦ឆ្នាំ៩ខែម​ក​ហើយ ។ ក្នុង​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​នេះ មាន ២៥០គ្រួសារ ក្នុង​នោះ យោធិន​ពិការ​ចំនួន ២៣០គ្រួសារ, គ្រូប​ង្រៀន​ស្ម័ត្រ​ចិត្ត ១៨គ្រួសារ និង​ពេទ្យ​ឆ្ម​ប​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត ២គ្រួសារ ដែល​មាន​ស​មាជិក​ស​រុប ១ពាន់២៤៩នាក់ ។
មាន​ប្រ​សាស​ន៍សំណេះសំណាល ស​ម្តេច​តេជោនាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ប​ញ្ជាក់ថា ទាំង​នៅ គូលេន ខេត្ត​សៀម​រាប, នៅ ភ្នំឆ័ត្រ ខេត្ត​ប​ន្ទាយ​មាន​ជ័យ និង នៅកោះស្លា ខេត្ត​កំព​ត យើង​បាន​ប​ង្កើន ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ចំពោះក្រុម​គ្រួសារ និង​កូន​ចៅរ​ប​ស់ជ​ន​ពិការ និងអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​រ​ប​ស់យើង ។ ស​ម្ដេច​លើក​ឡើង​ថា ការ​បាត់ប​ង់ស​រីរាង្គ មិនអាច​ផ្ដ​ល់ឱ្យ​យើង​វិញ​បាន​ទេ បើពិការ​ជើង យ៉ាង​ច្រើន យើង​បាន​ត្រ​ឡ​ប់ម​ក​វិញ​នូវ​ជើង​សិប្ប​និម្មិត, ឯអ្ន​ក​ពិការ​ដៃទាំង​ពីរ មិនអាច​មានអ្វីត​ភ្ជាប់បាន​ឡើង វិញ​ទេ រូប​ស​ម្ដេច​ផ្ទាល់ ក៏គ្មាន​ពេល​ដើម្បីធ្វើឱ្យ​គ្រាប់ភ្នែក​មួយ​គ្រាប់ នៅខាង​ឆ្វេង អាច​មើល​ភ្លឺ បាន​វិញ​នោះដែរ ។ ស​ម្ដេច​ប​ញ្ជាក់ថា នៅស​ល់តែ៣ថ្ងៃទៀត​ប៉ុណ្ណោះ ដ​ល់ខួប​លើក​ទី ៤២ឆ្នាំ នៃការ​ណ៍ដែល​ស​ម្ដេច បាត់ប​ង់កែវ​ភ្នែក គឺនៅថ្ងៃទី១៦ ខែមេសាឆ្នាំ ១៩៧៥ ។ ស​ម្ដេច​ប​ន្ត​ថា កែវ​ភ្នែក​ដែល​យើង​ធ្លាប់ស្រ​ឡាញ់ មិនអាច​វិល​ត្រ​ឡ​ប់ម​ក​ផ្ដ​ល់ឱ្យ​យើង​ឡើង​វិញ​ទេ ប៉ុន្តែយើងអាច នឹង​ប្រឹង​ប្រែង​ងើប​ឈ​រ​ឡើង ដើម្បីកុំឱ្យ​ធ្លាក់ទៅក្នុង​ស្ថាន​ភាព នៃអ្ន​ក​ដែល​ពិការ​ផ្លូវ​កាយ​ហើយ, ពិការ​ផ្លូវ​ចិត្ត​ថែម​ទៀត។ ស​ម្ដេច​ប​ន្ត​ថា មានឧទាហ​រ​ណ៍ច្រើន​ណាស់ ដែល​យោធិន​ពិការ រ​ប​ស់ យើង បាន​ប្រឹង​ប្រែង​ងើប​ឈ​រ​ឡើង ជំនះនូវ​ការ​លំបាក ហើយ​ផ្ដ​ល់ឱកាស​ស​ម្រាប់កូន រ​ប​ស់ខ្លួន ប​ន្ត​ការ​សិក្សា រ​ហូត​ទៅដ​ល់កូនៗទាំង​នោះ បាន​ក្លាយ​ទៅជាប​ញ្ញ​វ​ន្ត ប​ញ្ច​ប់ការ​សិក្សានៅថ្នាក់ ឧត្ដ​ម​សិក្សា ហើយ​ក៏មាន​ការ​ងារ​ធ្វើ, ចំណុច​នេះហើយ ដែល​ស​ម្ដេច ប​ន្ត​ការអំពាវ​នាវ ចំពោះជ​ន ពិការ​គ្រ​ប់រូប រាប់ទាំង​យោធិន​ពិការ​ផ​ង ឱ្យ​ប​ន្ត​ការ​ខិត​ខំងើប​ឈ​រ​ឡើង ដើម្បីសេច​ក្ដីថ្លៃថ្នូរ រ​ប​ស់ខ្លួន គ្រួសារ និង​ប​ន្ស​ល់ទុកឱ្យ​កូន​ចៅ នូវ​មោទ​ន​ភាព​ប​ន្ត​ទៀត ។ ក្នុង​នេះដែរ ស​ម្ដេច​តេជោ បានអំពាវ នាវ​ចំពោះ ភ​រិយាទាំង​ឡាយ​រ​ប​ស់យោធិន​ពិការ កុំមាន​ការអៀន​ខ្មាស ថាខ្លួន​មាន​ប្ដី ជាជ​ន​ពិការ និងអំពាវ​នាវ ចំពោះកូនៗយោធិន​ពិការ កុំអៀន​ខ្មាស​ថា ឪពុក​រ​ប​ស់ខ្លួន​ជាជ​ន​ពិការ តែផ្ទុយ ទៅវិញ ត្រូវ​មាន​មោទ​ន​ភាព​ចំពោះឪពុក​រ​ប​ស់ខ្លួន ដែល​បាន​លះប​ង់សាច់ស្រ​ស់ ឈាម​ស្រ​ស់ ដើម្បីជាតិមាតុភូមិ, ដោយ​ស​ម្ដេច​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា សេច​ក្ដីសុខ​រ​ប​ស់ប្រ​ជាជាតិ ដែល​មាន​នៅពេល​នេះ មិនអាច​កាត់ផ្ដាច់ អំពីព​លិក​ម្ម និងអំពីដំណ​ក់ឈាម ដែលឪពុក​រ​ប​ស់យើង​បាន​ខិត​ខំនោះទេ ។     ជាមួយ​នេះដែរ​ជាការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ រ​ប​ស់ ស​ម្ដេច​កិត្តិព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌិត ក៏ដូច​ជាស​ម្ដេច​តេជោ ផ្ទាល់, ស​ម្ដេច​តេជោ បាន​ជំរុញឱ្យ​ប​ន្ត​ការ​ជីកអណ្ដូង​តាម​ផ្ទះ និង​តាម​ទីក​ន្លែង ដែលអាច​ធ្វើទៅ បាន ដោយ​សារ​នៅក្នុង​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​លអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍យោធិន​ពិការ​នេះ គ្រួសារ​មួយ​ចំនួន មិន​ទាន់មាន​ទឹក ប្រើប្រាស់គ្រ​ប់គ្រាន់នៅឡើយ។ ស​ម្ដេច​តេជោ ឱ្យ​ក្រ​សួងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ជ​ន​ប​ទ ទ​ទួល​ប​ន្ទុក​ទៅលើការ ជីកអណ្ដូង​ប​ន្ថែម​នេះ ដោយ​គ្រួសារ​ខ្លះ ពិការ​ដៃពិការ​ជើង គឺត​ម្រូវឱ្យ​ក្នុង​ផ្ទះមានអណ្ដូង​តែម្ដ​ង ។ ស​ម្ដេច មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា បើទោះបី មួយ​ផ្ទះត្រូវ​ជីកអណ្ដូង​មួយ ក៏ត្រូវ​តែជីក​ដើម្បីស​ម្រួល ដ​ល់ ជីវ​ភាព និង​សេច​ក្ដីត្រូវ​ការ រ​ប​ស់ក្រុម​គ្រួសារ​គាត់  ហើយ​ស​ម្ដេច ប​ញ្ជាក់ប្រាប់ទៅដ​ល់ យោធិន ពិការ​និង​គ្រួសារ ឱ្យ​ជឿទុក​ចិត្ត​ថា គ​ណ​ប​ក្ស​ប្រ​ជាជ​ន និង​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល មិន​បោះប​ង់ចោល ប​ង​ប្អូន​ទាំងអស់នោះទេ, ទោះបី ល​ទ្ធ​ភាព​មាន​ក​ម្រិត ក៏ប៉ុន្តែការ​ដោះស្រាយ នៅតែធ្វើជាប​ន្ត ។
ជាមួយ​នេះដែរ ដើម្បីឱ្យ​ក្លាយ​ទៅជាម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​មួយ ស​ម្រាប់ទាញ​យ​ក សិស្ស​នៅ តំប​ន់ ជុំវិញ ស​ម្ដេច​តេជោ បាន​ផ្ដ​ល់ការ​សាង​ស​ង់អគារ​សិក្សា ១ខ្ន​ង ២ជាន់ ១២ប​ន្ទ​ប់ រួម​ទាំង រៀប​ចំ ហេដ្ឋារ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ​ចាំបាច់នានា និង​តារាង​កីឡាផ​ង​ដែរ ប​ន្ថែម​លើអគារ​សិក្សា ១ខ្ន​ង ដែល​បាន ផ្ដ​ល់កាល​ពីឆ្នាំទៅ ដ​ល់អនុវិទ្យាល័យ ស្នារ​តេជោ  ដើម្បីប​ង្កើត​ទៅជាវិទ្យាល័យ ។
ក្នុង​ការ​សំណេះសំណាល​នេះ ស​ម្តេច​តេជោ នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី និង​ស​ម្ដេច​កិត្តិព្រឹទ្ឌ​ប​ណ្ឌិត បាន​ផ្ដ​ល់ អំណោយ​ដ​ល់ សិស្សា នុសិស្ស ៣៨៦នាក់ ក្នុង​ម្នាក់ៗ សៀវ​ភៅ ២ក្បាល, ប៊ិច១ដើម, ថ​វិកា ១ម៉ឺន​រៀល, ជូន​គ្រួសារ យោធិន​ពិការ ២៣០នាក់ , គ្រូប​ង្រៀន ១៨នាក់, គ្រូពេទ្យ​ឆ្ម​ប ២នាក់ ក្នុង​ម្នាក់ៗ អង្ក​រ ៥០គីឡូក្រាម, មី ៤កេស, ត្រីខ ១កេស​ស្មើនឹង១០០កំប៉ុង, ប្រេង​ឆា ១ដ​ប, ប៊ីចេង ១គីឡូក្រាម, ស្ក​រ​ស ១០គីឡូក្រាម, ទឹក​ស៊ីអ៊ីវ ៦ដ​ប, ទឹក​ត្រី ៦ដ​ប, ឃីត​មួយ ដែល​មាន សារុង១ ក្រ​មា១, មុង១, ភួយ១, ថ​វិកា៣០ម៉ឺន​រៀល ក្នុង​នេះថ​វិកា ២០ម៉ឺន​រៀល រ​ប​ស់ស​ម្ដេច​តេជោ និង១០ម៉ឺន​រៀល​ទៀត រ​ប​ស់ស​ម្ដេច​កិត្តិព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌិត ប្រ​ធាន​កាក​បាទ​ក្រ​ហ​ម ។ ជូនអ្ន​ក​ជំងឺ ដែល​កំពុង​ស​ម្រាក​ព្យាបាល នៅម​ណ្ឌ​ល​សុខ​ភាព ២៥នាក់ ក្នុង​ម្នាក់ៗឃីត​មួយ ដែល មាន សារុង, ក្រ​មា, ភួយ, ទឹក​ដោះគោឆៅ ២ឡូ, ស្ក​រ​ស ២គីឡូក្រាម និង​ថ​វិកា ១០ម៉ឺន​រៀល និង​ប​ន្ថែម១០ម៉ឺន​រៀល​ទៀត​ជាថ​វិការ​ប​ស់កាក​បាទ​ក្រ​ហ​ម ។
ស​ម្ដេច​តេជោ ក៏បានឧប​ត្ថ​ម្ភ​ថ​វិកាមួយ​ចំនួន ដ​ល់ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល អភិវ​ឌ្ឍ​យោធិន​ពិការ ៣១៧គូលេន, ដ​ល់សាលាប​ឋ​ម​សិក្សា, អនុវិទ្យាល័យ, ម​ណ្ឌ​ល​សុខ​ភាព និង​សាលាស្រុក បាគ​ង ផ​ង​ដែរ។ ស​ម្រាប់ពិធីនេះ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភអង្ក​រ ១៣តោន៥០០គីឡូក្រាម, ចំណែក ក្រ​សួង សុខាភិបាល​បានឧប​ត្ថ​ម្ភឱស​ថ ៤៥មុខ មាន​ទ​ម្ង​ន់ស​រុប ២ពាន់៥៧០គីឡូក្រាម, លោក លឹម ប៊ុន​ជុង ក្រុម​ហ៊ុន​វិនិយោគ​ដំណាំល្ហុង​ប្រេង​នៅស្រុក​គូលេន ឧប​ត្ថ​ម្ភអង្ក​រ ៥តោន ក​ង់ចំនួន ២០០គ្រឿង ។ ឯកឧត្ដ​ម ម៉ក់ ពេជ្រ​រឹទ្ធ ផ្ដ​ល់ម៉ូតូ ៥គ្រឿង​ថែម​ទៀត ស​ម្រាប់គ្រូប​ង្រៀន​ថ្មី ៥នាក់ និងឧប​ត្ថ​ម្ភ​ក​ន្សែង​ពោះគោចំនួន ១ពាន់៣០០ ស​ម្រាប់ចែក​ជូន​គ្រួសារ យោធិន​ពិការ, គ្រូប​ង្រៀន​ស្ម័ត្រ​ចិត្ត និង​ពេទ្យ​ឆ្ម​ប​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត នៅក្នុង ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​នេះ ដែល​មាន ស​មាជិក ស​រុប ១ពាន់២៤៩នាក់ ៕

ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់សួរ​សុខ​ទុក្ខ​កុមារ​គ​ថ្ល​ង់​ ពិការ​ភ្នែក​ខេត្ត​សៀម​រាប

ព្រឹក​ថ្ងៃទី១០ខែមេសាឆ្នាំ២០១៧នេះឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​ជាប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ក​ណ្តាល​ចុះជួយ​ខេត្ត​សៀម​រាប ព្រ​ម​ទាំង​ស​មាជិក​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក​ណ្តាល​ចុះជួយ​ខេត្ត​សៀម​រាប​បានអញ្ជើញ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​សំណេះសំណាល ​និង​រៀប​ចំអាហារ​ព្រ​ម​ទាំង​បាន​ពាំនាំនូវ អំណោយ​ជូន​ដ​ល់កុមារ គ​ថ្ល​ង់ពិការ​ភ្នែក​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​គ្រួសារ​ថ្មីខេត្ត​សៀម​រាប​ក្នុងឱកាស​ពិធីចូល​ឆ្នាំថ្មីប្រ​ពៃណីជាតិនាពេល​ខាង​មុខ។
ក្នុង​រ​បាយ​ការ​ណ៏រ​ប​ស់លោក​ស្រីហុង.ធារីនាយិកាសាលាគ​ថ្ល​ង់និង​កុមារ​ពិការ​ភ្នែក​សៀម​រាប​បានឲ្យ​ដឹង​ថា៖សាលាបាន​ចាប់ផ្ដើម​ដំណើរ​ការ​តាំង​ពីឆ្នាំ ២០០០ក្នុង​នោះមាន​ស្រី ១៧នាក់សិស្ស​ស​រុប​ចំនួន ១២៩នាក់ស្រី៥១នាក់ក្នុង​នោះមាន​សិស្ស​គ​ថ្ល​ង់ចំនួន១០៧ ស្រី៤២នាក់ និង​សិស្ស​ពិការ​ភ្នែក២២នាក់ ស្រី​៩នាក់។ សិស្ស​ស្នាក់នៅក្នុង​សាលាចំនួន ៨០នាក់ក្នុង​នោះមាន​ស្រី២៥នាក់។លោក​ស្រីបានឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា៖ចំពោះសិស្ស​ពិការ​ភ្នែក​ចាប់ពីថ្នាក់ទី៣ ហើយ​និង​សិស្ស​គ​ថ្ល​ង់​ ចាប់ពីថ្នាក់ទី៥ត្រូវ​រៀន​ប​ញ្ជូល​ជាមួយ​សិស្ស​សាលារ​ដ្ឋ​មួយ​ពេល និង​រៀន​សាលាពិសេស​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​គ្រួសារ​ថ្មីមួយ​ពេល។
សិស្ស​គ​ថ្ល​ង់រៀន​ភាសាខ្មែរ​តាម​រ​យៈភាសាស​ញ្ញា,សិស្ស​ពិការ​ភ្នែក​រៀន​ភាសាខ្មែរ​តាម​រ​យៈអក្ស​រ​ប្រៃយ៏ ហើយ​បានអនុវ​ត្ត​តាម​ក​ម្ម​វិធីរ​ប​ស់ក្រ​សួងអប់រំ។ លោក​ស្រីបាន​ប​ញ្ជាក់ ទៀត​ថា៖សិស្ស​ពិការ​ភ្នែក​និង​គ​ថ្ល​ង់មាន​ការ​ងារ​ធ្វើចំនួន១៣០នាក់ស្រី៧០នាក់។
ថ្លែង​សំណេះសំណាល​ក្នុងឱកាស​នោះឯ.ឧឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីទៀ.បាញ់បាន​ពាំនាំនូវ​ការ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ពីសំណាក់ប្រ​មុខ​ដឹក​នាំរាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ដែល​មាន​ស​ម្ដេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន.សែន​និង​ស​ម្តេច​កិត្តិព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌឹត​ប៊ុន​រ៉ានី ហ៊ុន​សែន​ដែល​តែង​តែមាន​ចិត្ត​ អាណិតអាសូរ​ហើយ​បាន​គិត​គូរ​ដ​ល់សុខ​ទុក្ខ​និង​ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅប្រ​ចាំថ្ងៃរ​ប​ស់ក្មួយៗចៅ ៗ ដែល​ជាកុមារ​គ​ថ្ល​ង់និង​ពិការ​ភ្នែក​នៅទូទាំង​ប្រ​ទេស​ជាប់ជាប្រ​ចាំ។ឯ.ឧក៏បាន​សំដែង​នូវអំណ​រ​គុណ ចំពោះ ថ្នាក់ដឹក​នាំអង្គ​ការ​គ្រួសារ​ថ្មីនិង​លោក​គ្រូអ្ន​ក​គ្រូ ដែល​បាន​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ក្នុង​ការ​ថែរ​ទាំអប់រំដោយ​ផ្ដ​ល់នូវ​ការ​ស្នាក់នៅនិង​រៀន​សូត្រ​ដ​ល់ កុមារ​គ​ថ្ល​ង់និង​ពិការ​ភ្នែក​ទាំងអស់ដែល​រ​ស់នៅទៅនេះ ឲ្យ​ទ​ទួល​បាន​នូវ​ចំណេះដឹង​ផ្នែក​វ​ប្ប​ធ​ម៌ អក្ស​រ​សាស្ត្រ​វិទ្យាសាស្ត្រ​នានាដូច​កុមារ​ដែល​មាន​កាយ​ស​ម្ប​ទា គ្រ​ប់គ្រាន់ក្នុង​សាលារ​ដ្ឋ​ទូទៅនឹង​គេដែរ។ក្នុងឱកាស​នោះដែរឯ.ឧ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនិង​លោក​ជំទាវ​ព្រ​ម​ទាំង​ក្រុម​ការ​ងារ​ថា្ន​ក់ជាតិចុះជួយ​ខេត្ត​សៀម​រាប​ទាំងអស់បាន​សំដែង​នូវ​ការ​ស្នឹទ្ធ​ស្នាល​ដោយ​បាន​រៀប​ចំអាហារ​ជូន​ដ​ល់ កុមារ គ ថ្ល​ង់ និង​ពិការ​ភ្នែក​ទាំងអស់ក្នុង​សាលាហើយ​បាន​ផ្ត​ល់ អំណោយ​នូវ ទោង​សំរាប់ក្មេងៗជិះលេង​ចំនួន៤,ក្ដារ​ខៀន​ព័ត៌មាន​ចំនួន១,អង្ក​រ៥តោន​មី២០កេះ,ត្រីខ​ចំនួន៥កេះ,ទឹក​ក្រូច១០កេះ,ស្លេត,ស្តៃឡាស។
អំណោយ​សំរាប់កុមារ​គ​ថ្ល​ង់១២០នាក់ក្នុង​មា្ន​ក់ទ​ទួល​បាន​ឃីដ​មួយ ក្នុង​នោះមាន​សៀវ​ភៅស​រ​សេរ ៥ក្បាល, ប៊ិច២ដើម,ក្រ​ម៉ា១,សារុង១និង​ថ​វិការ៣ម៉ឺន​រៀល។ អំណោយ​សំរាប់កុមារ​ពិការ​ភ្នែក ២២នាក់ ក្នុង​ម្នាក់ទ​ទួល​បាន​សារុង១,ក្រ​ម៉ា១និង​ថ​វិការ៣ម៉ឺន​រៀល។អំណោយ​សំរាប់បុគ្គ​លិក​និង​គ្រូប​ង្រៀន​ក្នុង​មា្ន​ក់ទ​ទួល​បាន​ចំនួន៤៣នាក់ក្នុង​ម្នាក់ទ​ទួល​បាន​សៀវ​ភៅស​រ​សេរ ១៥ ក្បាល,ប៊ិច៥ដើម​ក្រ​ម៉ា១,សារុង ១និង​ថ​វិការ៥ម៉ឺន​រៀល៕