ព័ត៌មាន

ជំនួប​រ​វាងឯកឧត្ត​ម​នាង.ផាត​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជាមួយអនុព័ន្ធ​យោធាប្រ​ទេស​ប៉ាគីស្ថាន
ក​ង​ទ័ព​ប៉ាគីស្ថាន​មាន​បំណ​ង​ច​ង់ជួយ​និង​គាំទ្រ​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​ក​ម្ពុជាមិន​ថាលើវិស័យ​ហ្វឹក​ហ្វឺនអប់រំនិង​ស្រាវ​ជ្រាវ​នោះទេគឺច​ង់ជួយ​លើគ្រ​ប់វិស័យ​នូវអ្វីៗដែល​ក​ង​ទ័ព​ប៉ាគីស្ថានអាច​ជួយ​បាន។នេះជាការ​លើក​ឡើង​រ​ប​ស់លោក​វ/ឯក​សាគីម.កាម៉ាអនុព័ន្ធ​យោធាប៉ាគីស្ថាន​ប្រ​ចាំនៅក​ម្ពុជាដែល​មាន​និវេស​ន​ដ្ឋាន​នៅទីក្រុង​បាង​ក​ក​ក្នុង​ការ​ចូល​ជួប​ប​ង្ហាញ​មុខ​និង​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏នាង.ផាត​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិកាល​ពីរ​សៀល​ថ្ងៃទី៧ខែកុម្ភះនៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង។
លោក​វ/ឯក​សាគីម.កាម៉ាបាន​ប​ន្តឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា៖ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ប៉ាគីស្ថាន​គឺជាប្រ​ទេស​មួយ​ដែល​បាន​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ទ័ព​ទៅចូល​រួម​បំពេញ​បេស​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិចំនួន​ច្រើន​ជាង​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ផ្សេងៗគឺបាន​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​នេះចាប់តាំង​ពីទ​ស​វ​ត្ស​ឆ្នាំ១៩៩០ម​ក​ម៉្លេះ។កាល​ពីមុន​ប្រ​ទេស​ប៉ាគីស្ថាន​មិន​សូវ​មាន​ទំនាក់ទំន​ង​ជិត​ស្នឹទ​ល្អជាមួយ​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ជិត​ខាង​និង​ក្នុង​តំប​ន់ឡើយ​ទាំង​នេះគឺប​ណ្តាល​ម​ក​ពីមាន​ទំនាស់គ្នានៅតាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំដែន។តែប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ប៉ាគីស្ថាន​បាន​ខិត​ខំព​ង្រឹង​ព​ង្រីក​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ទាំង​នេះឲ្យ​កាន់តែល្អថែម​ទៀត។ចំពោះទំនាក់ទំន​ង​រ​វាង​ប្រ​ទេស​យើង​ទាំង២ក​ម្ពុជានិង​ប៉ាគីស្ថាន​លោក​កាម៉ាបាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖វ​ត្ត​មាន​រ​ប​ស់លោក​នាពេល​នេះគឺមិន​ត្រឹម​តែព​ង្រឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​លើវិស័យ​ការ​ទូត​តែប៉ុណ្ណោះទេដោយ​ឡែក​វិស័យ​យោធានឹង​ខិត​ខំព​ង្រឹង​ព​ង្រីក​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ទាំង​នេះឲ្យ​កាន់តែខ្លាំង​ក្លាថែម​ទៀត​ផ​ង​ដែរ​គឺហេតុផ​ល​ដោយ​ប្រ​ទេស​យើង​ទាំង២ក​ង​ទ័ព​ទាំង ២ មាន​ទំនាក់ទំន​ង​ល្អជាមួយ​ប្រ​ទេស​ចិន​ដូច​គ្នា។ឯ.ឧនាយឧត្ដ​ម​សេនីយ៏នាង.ផាត​ជួស​មុខអោយឯ.ឧឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីទៀ.បាញ់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ទាំងអស់បាន​សំដែង​នូវ​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះដំណើរ​ទ​ស្ស​កិច្ច​រ​ប​ស់លោក​វ/ឯក​សាគីម.កាម៉ាព្រ​ម​ទាំង​ជូន​ព​រអោយ​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន​លើទឹក​ដីព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា។ក្នុងឱកាស​នោះផ​ង​ដែរឯ.ឧក៏បាន​លើក​ឡើង​នូវ​ទំនាក់ទំន​ង​រ​វាង​ខ.ភ.ម​និង​ក​ង​ទ័ព​ប៉ាគីស្ថាន​គឺមាន​តាំង​ពីដើម​រៀង​រ​ហូត​ម​ក។ឯ.ឧក៏ស​ង្ឃឹម​ដែរ​ថាក​ង​ទ័ព​ប៉ាគីស្ថាន​នឹង​ជួយ​ជាស្មារ​តីនឹង​សំភារៈ,ថែម​ទាំង​ជួយ​ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្សឱ្យ​ដ​ល់ខ.ភ.ម​ផ​ង​ដែរ៕ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ប្រ​ចាំឆ្នាំ២០១៦
ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជានៅព្រឹក​ថ្ងៃទី៣កុម្ភៈនេះបាន​ធ្វើការ​ប្រ​បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ឆ្នាំ២០១៦និង​ដាក់ចេញ​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ប​ន្ត​ឆ្នាំ២០១៧ក្រោមអធិប​តីភាព នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ គ​ន់ គីម អនុប្រ​ធាន​និង​ជាអគ្គ​លេខាធិការ​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាព្រ​ម​ទាំង​វ​ត្ត​មាន​ចូល​រួម​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម​ជាអគ្គ​លេខាធិការ​រ​ង​ថ្នាក់ដឹក​នាំពាក់ព័ន្ធ​មួយ​ចំនួន​ទៀត។
តាម​រ​បាយ​ការ​ណ៏បូក​ស​រុប​រ​ប​ស់ស​មាគ​ម​បានឲ្យ​ដឹង​ថារ​យៈពេល១ឆ្នាំ២០១៦ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះថ្នាក់ដឹក​នាំគ្រ​ប់ថ្នាក់បាន​ខិត​ខំបំពេញ​ភារ​កិច្ច​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស្មារ​តីយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់និង​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ព​ស់ក្នុង​ការ​ចុះបើក​ប្រាក់បេឡាម​រ​ណៈស​ង្គ្រោះការ​បំរើសេវាសាធារ​ណៈជូន​គ្រួសារអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​បាន​ទាន់ពេល​វេលាជាពិសេស​ការ​ចុះជួប​សំណេះសំណាល​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ប​ង​ប្អូនអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​នៅតាម​មូល​ដ្ឋាន​បាន​ជាទៀង​ទាត់។
តាម​ស្ថិតិរ​ប​ស់ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជានៅទូទាំង​ប្រ​ទេស​មាន​ស​មាជិក​ស​រុប៨៦.៦៦៥នាក់ដែល​កំពុង​ទ​ទួល​រ​ប​ប​ពីរ​ដ្ឋ​ក្នុង​នោះអ្ន​ក​នៅក្នុង​ប​ន្ទុក​មាន​ចំនួន១៣៣.២៦៧នាក់។ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះក្រោម​ការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន និង​ស​ម្តេច​កិត្តិព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌិត​ក៏ដូច​ជាការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​រ​ប​ស់ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន​នានាស​មាគ​ម​ស​ម្រេច ការ​សាង​ស​ង់ផ្ទះបាន​ចំនួន៣១៣ខ្ន​ង​ហើយ​នៅពេល​ខាង​មុខ​នឹង​ប​ន្តអំពាវ​នាវ​ដ​ល់ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន​នានាដើម្បីសាង​ស​ង់ផ្ទះជូនអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ដែល​មាន​ជីវ​ភាព​ក្រីក្រ​និង​ខ្វះទីជំរ​ក​ជាប​ន្ត​ទៀត។
មាន​ប្រ​សាស​ន៏នាឱកាស​នោះនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ គ​ន់ គីម បាន​កោត​ស​សើរ​ចំពោះថ្នាក់ដឹក​នាំស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាគ្រ​ប់លំដាប់ថ្នាក់ដែល​បាន​ពុះពារ​រាល់ការ​លំបាក​រួម​សាម​គ្គីគ្នាអនុវ​ត្ត​ការ​ងារ​ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​គួរ​ជាទីមោទ​នៈដោយ​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ថ្វីបើការ​ខិត​ខំរ​ប​ស់យើង​ទ​ទួល​បាន​ក្នុង​ពេល​នេះមាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អតែសុំអោយ​ថ្នាក់ដឹក​នាំស​មាគ​ម​គ្រ​ប់ថ្នាក់នៅបាន​ប​ន្ត​ចុះជួប​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ប​ង​ប្អូន​ស​មាជិក​និង​ក្រុម​គ្រួសារ​ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់ដើម្បីងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ក្តាប់បាន​ពីស្ថាន​ភាព​រ​ស់នៅពិត​ប្រាក​ដ​និង​លើក​វិធាន​ការ​ជាក់ស្តែង​ដើម្បីជួយ​គាត់ឲ្យ​រ​ស់នៅក្នុង​ជីវ​ភាព​ល្អប្រ​សើរ។
ក្នុង​ទិស​ដៅប​ន្ត​ស​ម្រាប់ឆ្នាំខាង​មុខ​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ គ​ន់ គីម បាន​ផ្តាំផ្ញើឲ្យ​ថ្នាក់ដឹក​នាំគ្រ​ប់ថ្នាក់ត្រូវ​ប​ន្ត​ព​ង្រឹង​រ​បៀប​រ​ប​ប​ធ្វើការឲ្យ​បាន​ល្អប្រ​សើរ​ជាង​នេះ ដើម្បីធានាដ​ល់ការ​ដឹក​នាំស​មាគ​ម​នៅថ្នាក់មូល​ដ្ឋាន​ទ​ទួល​បាន​គុណ​ភាព​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ពិសេស​ការ​ផ្ត​ល់លេខ​ទូរ​ស័ព្ទ​ទំនាក់ទំន​ងឲ្យ​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក រ​វាង​ប្រ​ធាន​សាខាឃុំស​ង្កាត់និង​ស​មាជិក​ម្នាក់ៗ៕
 


ពិធីបិទ​វ​គ្គ​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ចំការ​មីន​ថ្នាក់អាស៊ាន​និង​តំប​ន់ក្រោមអធិប​តីភាពឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ទៀ.បាញ់


    ប​ន្ទាប់ពីបាន​ដំណើរ​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រៀន​សូត្រអស់រ​យៈពេល 21ថ្ងៃរួច​ម​ក ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិគ្រ​ប់គ្រ​ង ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​បោស​សំអាត​មីន​និង​កាក​សំណ​ល់ស​ង្គ្រាម បាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីបិទ​វ​គ្គ​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ចំការ​មីន​ថ្នាក់អាស៊ាន និង តំប​ន់ ដែល​ពិធីបិទ​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​នេះបាន​ប្រារ​ព្ធ​ទៅក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​លោក​ជំទាវ ក្លែវ៉ាន់ឌ័រ វ៉ារ៉ែន អ្ន​ក​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួលអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិប្រ​ចាំនៅក​ម្ពុជាព្រ​ម​ទាំង​ប​ណ្តាអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​នៃប​ណ្តា ប្រ​ទេស​ជាមិត្ត​ប្រ​ចាំក​ម្ពុជានិង​នាយ​ទាហាន​ជាន់ខ្ព​ស់នៅក្នុង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជាច្រើន​រូប​ទៀត ។
    ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ សែម សុវ​ណ្ណ​នី អគ្គ​នាយ​ក​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិ បានអាន​រ​បាយ ការ​ណ៍ប​ញ្ជាក់អោយ ដឹង​ថាៈ វ​គ្គ​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ចំការ​មីន​នេះបាន​រៀប​ចំដោយ​មាន​ការ​ស​ហ​ការ​រ​វាងអាជ្ញាធ​រ​ក​ម្ពុជាគ្រ​ប់គ្រ​ង​ស​ក​ម្ម​ភាព​កំចាត់មីន​និង​ស​ង្គ្រោះជ​ន​ពិការ​ដោយ​សារ​មីន​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិស្ថាន​ទូត បារាំង​ប្រ​ចាំនៅក​ម្ពុជានិង​មិត្ត​ភ​ក្តិប​រ​ទេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ដែល​វ​គ្គ​នេះមាន​រ​យៈពេល21ថ្ងៃ ចាប់ផ្តើម​ពីថ្ងៃទី 16 ខែម​ក​រា ឆ្នាំ2017 រ​ហូត​ដ​ល់ថ្ងៃទី 03 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2017 ដែល​មាន​សិក្ខាកាម ម​ក​ពីប្រ​ទេស​ចំនួន 9 ចូល​រួម​រៀន​សូត្រ ក្នុង​នោះមាន​សិក្ខាកាម​ក​ម្ពុជាចំនួន 7នាក់ ឥណ្ឌូនេស៊ី 1នាក់ ហ្វីលីពីន 1នាក់ ឡាវ 2នាក់ មីយ៉ាន់ម៉ា 2នាក់ វៀត​ណាម 2នាក់ ចិន 2នាក់ ម៉ុង​ហ្គោលី 2នាក់ និង​ថៃ 2នាក់ ស​រុប​សិក្ខាកាម​ទាំងអស់ចំនួន 21នាក់ ។
    ឯកឧត្ត​ម សែម សុវ​ណ្ណ​នី បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈវ​គ្គ​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ចំការ​មីន​ថ្នាក់អាស៊ាន​នាពេល​នេះបាន​នាំ ម​ក​នូវ​ការ​ចែក​រំលែក​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ទាំង​ចំណេះដឹង​និង​ចំណេះធ្វើ ដែល​ជាក​ត្តាជំរុញ និង​លើក​ក​ម្ព​ស់ ក​ម្រិត​ស្ត​ង់ដារ គ្រ​ប់គ្រ​ង​ចំការ​មីន​កាន់តែមាន​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ខ្ព​ស់ ស្រ​ប​តាម​និយាម​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ ប្រ​ជា ជាតិ ហើយ​រាល់ឯក​សារ និង​ការ​រៀប​ចំមេរៀន​ស្រ​ប​ទៅតាម​ស្ត​ង់ដារអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ ដែល​ទ​ទួល យ​ក​បាន ។
    ថ្លែង​ទៅកាន់ពិធីបិទ​វ​គ្គ​នាឱកាស​នោះ លោក​ជំទាវ ក្លែវ៉ាន់ឌ័រ វ៉ារ៉ែន អ្ន​ក​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួលអង្គ ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិប្រ​ចាំនៅក​ម្ពុជា បាន​សំដែង​នូវ​ជំនឿជឿជាក់ថាៈ នាយ​ទាហាន​ដែល​បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​វ​គ្គ ហ្វឹក​ហ្វឺន​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ចំការ​មីន ថ្នាក់អាស៊ាន និង​តំប​ន់នេះ អាច​ចែក​រំលែក​គុណ​ប្រ​យោជ​ន៍ និង​សារៈសំខាន់នៃវ​គ្គ​សិក្សានេះដ​ល់សិក្ខាកាម​រួមអាជីព​និង​គ្រួសារ​រ​ប​ស់ខ្លួន។លោក​ជំទាវ​បាន​ប​ញ្ជាក់ថាស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់អស់លោក​ក្នុង​ការ​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ពីបេស​ក​ក​ម្ម រ​ក្សាស​ន្តិភាព និង​ដោះមីន គឺអាស្រ័យ​លើការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​និង​វិជ្ជាជីវៈរ​ប​ស់អស់លោក​ផ្ទាល់ ។
    ថ្លែង​ទៅកាន់ពិធីបិទ​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ជំនាញ​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ចំការ​មីន​ថ្នាក់អាស៊ាន​និង​តំប​ន់នាពេល​នោះឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ក្នុង​នាម​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​សំដែង​នូវ​ក្តីសោម​ន​ស្ស​រីក​រាយ​ដោយ​បាន​ទ​ទួល​កិត្តិយ​ស​ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាលើក​ដំបូង​នៃវ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក្នុង​ក​ម្រិត​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌអាស៊ាន​និង​តំប​ន់នៅក​ម្ពុជាដែល​បាន​ប​ង្ហាញ និង​ទ​ទួល​ស្គាល់ចំពោះស​ម​ត្ថ​ភាព និង​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍រ​ប​ស់ក​ង ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជាលើជំនាញ​បោស​សំអាត​មីន​ទាំង​បេស​ក​ក​ម្ម ក្នុង​ប្រ​ទេស​និង​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់ អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈកេរ​ដំណែល​គ្រាប់មីន​និង​សំណ​ល់ជាតិផ្ទុះនៅក​ម្ពុជាត្រូវ​បាន​ស​ង្គ្រាម​រាប់ទ​ស​វ​ត្ស​រ៍និង​ជំលោះផ្ទៃក្នុង​ប​ន្ស​ល់ទុក ដែល​ធ្វើអោយ​ក​ម្ពុជាក្លាយ​ជាប្រ​ទេស​មួយ ក្នុង​ចំណោម​ប្រ​ទេស​ដែល​រ​ង​ផ​ល​ប៉ះពាល់ដោយ​សារ​គ្រាប់មីន និង​កាក​សំណ​ល់ជាតិផ្ទុះ ច្រើន​ជាង​គេបំផុត​លើពិភ​ព​លោក ។
    ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីបាន​ចាត់ទុក​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ជំនាញ​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ចំការ​មីន ថ្នាក់អាស៊ាន និង​តំប​ន់ក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិលើក​ទី 1 ដែល​ក​ម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនាពេល​នេះពិត​ជាមាន​សារៈសំខាន់ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​ព​ត៌មាន​និង​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ពីគ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​ទាំង​នៅក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌអាស៊ាន​តំប​ន់ឬសាក​ល​លោក ស្រ​ប​គ្នានិង​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ទៅលើវិស័យ​មីន​ដោយ​ក​ម្ពុជាបាន​ចាត់ទុក​វិស័យ​មីន​ជាអាទិភាព​ទី18ប​ន្ថែម​លើគោល​ដៅអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ក​ប​ដោយ​ចីរ​ភាព​ទាំង 17 រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ ។
    នៅក្នុងឱកាស​នោះឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ព្រ​ម​ទាំង​គ​ណៈអធិប​តីក៏បាន​ប្រ​គ​ល់លិខិត​ប​ញ្ជាក់ការ​សិក្សាដ​ល់សិក្ខាកាម​ទាំង 21នាក់ម​ក​ពី9ប្រ​ទេស​ដែល​បាន​ប​ញ្ច​ប់វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន គ្រ​ប់គ្រ​ង​ចំការ​មីន​ថ្នាក់អាស៊ាន​និង​តំប​ន់នៅក​ម្ពុជា។


ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំឆ្ល​ង​រ​បាយ​ការ​ណ៍បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ខែម​ក​រានិង​ដាក់នូវ​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ប​ន្ត​ខែគុម្ភះឆ្នាំ២០១៧
​ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំពិភាក្សាឆ្ល​ង​រ​បាយ​ការ​ណ៍បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​យោធា ស​ន្តិសុខ​ខែម​ក​រាឆ្នាំ២០១៧និង​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ទិស​ដៅផែន​ការ​ស​ក​ម្ម​ភាព​ការ​ងារ​យោធាស​ន្តិសុខ​ប​ន្ត​ខែគុម្ភះឆ្នាំ២០១៧រ​ប​ស់ខ្លួន​កាល​ពីព្រឹក​ថ្ងៃទី០២គុម្ភះឆ្នាំ២០១៧នេះ  នៅសាល​ប្រ​ជុំទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ក្នុង​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ដែល​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះបាន​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅស្ថិត​ក្រោមអធិប​តីភាពឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ចាយ សាំង​យ​ន្ត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីសំណាក់ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ជាង អំ រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិព្រ​ម​ទាំងឯកឧត្ត​មអស់លោក​ជាអនុរ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួងអគ្គ​នាយ​កអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​នៃខ.ភ.ម​មេប​ញ្ជាការ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​បីប្រ​ភេទ ក​ង​រាជអាវុធ​ហ​ត្ថ​និង​ប​ណ្តាស្ថាប័ន​ទ័ព​ជំនាញ​ចំណុះក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃខ.ភ.ម​ជាច្រើន​រូប។ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ចាន់ សារ៉ាង អគ្គ​លេខាធិការ​រ​ង និង​ជានាយ​ក​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​រុប​នៃអគ្គ​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​គូស​ប​ញ្ជាក់ក្នុង​រ​បាយ​ការ​ណ៍បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​យោធាស​ន្តិសុខ​ខែម​ក​រាឆ្នាំ២០១៧ថាៈ ក្នុង​ខែម​ក​រាឆ្នាំ២០១៧ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះខ.ភ.ម​នៅគ្រ​ប់ក​ងឯក​ភាព​ក​ង​ព​ល​តូច​ក​ង​ព​ល​ធំយោធ​ភូមិភាគ​តំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិការ​សិក​រ​ង និង​គ្រ​ប់អង្គ​ភាព​ការ​ពារ​ព្រំដែន​ព្រ​ម​ទាំង​ប​ណ្តាទ័ព​ជំនាញ​ទាំងអស់ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំដ៍ល្អរ​ប​ស់ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃខ.ភ.ម ពិសេស​ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំប្រ​ក​ប​ដោយ​គ​តិប​ណ្ឌិត​រ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ក្នុង​រ​យៈពេល១ខែក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ បាន​ធ្វើឲ្យ​នាយ​ព​ល​ទាហាន​នៅគ្រ​ប់ក​ងឯក​ភាព​ខិត​ខំយ​កអស់ពីក​ម្លាំង​កាយ​ចិត្ត​បំពេញ​ការ​ងារ​យ៉ាង​ល្អបំផុត​សំរាប់ជាតិនិង​មាតុភូមិ។រ​បាយ​កាណ៍ក៍បាន​ប​ញ្ជាក់ទៀត​ថាៈ ក្នុង​ខែម​ក​រាក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះដែរ​ថ្វីត្បិត​តែស្ថាន​ការ​ណ៍ស​ន្តិសុខ​នៅតាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំដែន​ជាមួយ​ប្រ​ទេស​ស​ជិត​ខាង​មាន​ស​ភាព​ល្អប្រ​សើរ​បើប្រៀប​ធៀប​ទៅនឹង​ស​ភាព​ការ​ណ៍កាល​ពីឆ្នាំក​ន្ល​ងៗម​ក គឺមាន​ភាព​ល្អណាស់ដែល​ជាឱកាស​ល្អបំផុត​សំរាប់ក​ម្ពុជាក​សាង​និងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិឲ្យ​រីក​ចំរើន ។ ថ្វីត្បិត​តែក្នុង​ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះនៅតាម​ខ្សែប​ន្ទាត់ព្រំដែន​កើត​មាន​នូវ​ប​ញ្ហាខ្លះចំពោះប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​យើង​ឆ្ល​ង​ទៅធ្វើការ​រ​ក​ស៊ីដោយ​ខុស​ច្បាប់នៅប្រ​ទេស​ថៃ ហើយ​ភាគីថៃបាន​ចាប់ប​ញ្ជូន​ម​កឲ្យ​ក​ម្ពុជាវិញ​តាម​ច្រ​ក​ប៉ោយ​ប៉ែត្រ​ក៍ដោយ​ក៍ប​ញ្ហាទាំងអស់នោះត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ​ដោយ​ស​ន្តិវិធីនិង​ផ្លូវ​ច្បាប់ ដោយ​រ​ក្សានូវ​ការ​ទំនាក់ទំន​ង​ក្នុង​នាម​ប្រ​ទេស​ជិត​ខាង​ល្អដើម្បីការ​ក​សាង​ព្រំដែន​ស​ន្តិភាព​យូអង្វែង។រ​បាយ​ការ​ណ៍ក៍បាន​លើក​យ​ក​ម​ក​ប​ញ្ជាក់ទៀត​ថាក្នុង​ខែម​ក​រាឆ្នាំ២០១៧ ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះនៅទូរ​ទាំង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​នាយ​ព​ល​ទាហាន​នៅគ្រ​ប់ក​ងឯក​ភាព​ចំណុះឲ្យ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃខ​ភ.ម.ក​ង​ទ័ព​ទាំង​បីប្រ​ភេទ​ ប​ណ្តាទ័ព​ជំនាញ​រួម​មាន​ជំនាញ​ប​ច្ចេក​ទេស​ភ​ស្តុភាប​ញ្ជូន​សារ​សុខាភិបាល​ពិសេស​គ​ណៈប​ញ្ជាការឯក​ភាព​ស​ម​រ​ភូមិប្រ​ចាំទិស​និមួយៗ បាន​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់យ៉ាង​សំខាន់ទៅលើការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ម្លាំង​លើគ្រ​ប់ជំនាញ ក្នុង​ការ​ប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាពឲ្យ​នាយ​ព​ល​ទាហាន​រ​ប​ស់យើង​កាន់តែមាន​ឆ​ន្ទៈស្នេហាជាតិ ចូល​រួម​ជាមួយ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ស្តានិងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ជាតិរួម​គ្នាការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាឲ្យ​បាន​កាន់តែរឹង​មាំនិង​រីក​ចំរើន ។ រ​បាយ​ការ​ណ៍ក៍បាន​លើក​ឡើង​ផ​ង​ដែរអំពីព្រឹទ្ធិការ​ណ៍ជាតិនឹងអន្ត​រ​ជាតិសំខាន់ៗដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ដ​ល់ប​ញ្ហាវិប​ត្តិគ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយអំពើភារ​វ​ក​ម្ម​ប​ទ​ល្មើស​នៃការ​ជួញ​ដូរ​គ្រឿង​ញៀន ប​ទ​ល្មើស​ព្រៃឈើប​ទ​ល្មើស​ជ​ល​ផ​ល​នឹងអំពើចោរ​ប្ល​ន់ប្រ​ដាប់អាវុធ​ដែល​កើត​មាន​ឡើង​ក្នុង​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជានិង​ក្នុង​តំប​ន់ដើម្បីឲ្យអង្គ​ប្រ​ជុំធ្វើការ​ពិចារ​ណាពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរ​យោប​ល់គ្នារិៈរ​ក​នូវ​គ​ន្លឹះល្អៗដើម្បីធ្វើយ៉ាង​ណាទ​ប់ស្កាត់នឹង​ប​ង្ក្រាបឲ្យ​បាន​ទាន់ពេល​វេលា រាល់ភាពអស​ក​ម្ម​ទាំង​ឡាយ​ដែល​កើត​មាន​ឡើង​ក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​ដែលអង្គ​ភាព​និមួយៗទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ពិសេស​បាន​ផ្តោត​យ៉ាង​សំខាន់ទៅលើប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​នៅតំប​ន់ព្រំដែន​ដែល​ជាប់ប្រ​ទេស​ជិត​ខាង ដែល​គ្រ​ប់អង្គ​ភាព​ខ.ភ.ម​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ។

កិច្ច​ប្រ​ជុំក៍បាន​ផ្ត​ល់ឱកាសឲ្យ​ដ​ល់ប​ណ្តាស្ថាប័ន​ជំនាញ​ពាក់ព័ន្ធ​បាន​ឡើង​ធ្វើប​ទអន្ត​រាគ​ម​ន៍ផ្ត​ល់ជាម​តិយោប​ល់ប​ង្ហាញ​ពីចំណុច​ខ្លាំង​ចំណុច​ខ្សោយ​ដែល​សាម៉ីអង្គ​ភាព​ទាំងអស់ បានអនុវ​ត្ត​ក្នុង​រ​យៈពេល​មួយ​ខែក​ន្ល​ង​ម​ក​ថាតើការអនុវ​ត្ត​ការ​ងារ​ក្នុង​ខែម​ក​រាក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះមានអ្វីដែល​លិច​ធ្លោហើយ​មានអ្វីដែល​ជាចំណុចអស​ក​ម្ម​ដែល​យើងអនុវ​ត្ត​មិន​ទាន់បាន ហើយ​ការអនុវ​ត្ត​មិន​ទាន់បាន​ម​ក​ពីមូល​ហេតុអ្វីដើម្បីរ​កឲ្យ​ឃើញ​ចំណុច​ខ្លាំង​ខ្សោយ​ហើយ​ទ​ទួល​បាន​នូវ​គ​ន្លឹះល្អៗសំរាប់ដាក់ចេញ​ជាផែន​ការ​ស​ក​ម្ម​ភាព​ក្នុង​ការអនុវ​ត្ត​ប​ន្ត​នាខែគុម្ភះឆ្នាំ២០១៧ នេះឲ្យ​កាន់តែទ​ទួល​ជោគ​ជ័យ។

មាន​ប្រ​សាស​ន៍បូក​ស​រុប​កិច្ច​ប្រ​ជុំនាពេល​នោះឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ចាយ សាំង​យុន ជំនួស​មុខឲ្យឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​ក្នុង​នាមឲ្យឯកឧត្ត​មអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃខ.ភ.មឯកឧត្ត​ម​បាន​កោត​ស​រ​សើរ​និង​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះកិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​បំពេញ​ការ​ងារ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​កិច្ច​ស​ហ​ការ​ល្អរ​ប​ស់នាយ​ព​ល​ទាហាន​គ្រ​ប់ក​ងឯក​ភាព​ចំណុះឲ្យ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃខ​ភ​ម​ដែល​ក្នុង​រ​យៈពេល​មួយ​ខែក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះបាន​យ​កអស់ពីក​ម្លាំង​កាយ​ចិត្ត​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ការ​ងារ​បំរើជាតិ ការ​ពារ​ជាតិ ការ​ពារ​បូរ​ណៈភាព​ទឹក​ដីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាបាន​យ៉ាង​រឹង​មាំនិង​រីក​ចំរើន។ឯកឧត្ត​ម ចាយ សាំង​យុន​ក៍បាន​ជំរុញឲ្យ​ថ្នាក់ដឹក​នាំគ្រ​ប់ក​ងឯក​ភាព​ទាំងអស់នៅទូរ​ទាំង ខ ភ ម  ឲ្យ​ប​ន្ត​នូវ​ស្នាដៃដ៍ល្អនេះប​ន្ត​ទៀត​ពិសេស​ត្រូវ​ចូល​រួម​ទ​ប់ស្កាត់និង​ប​ង្ក្រាបឲ្យ​បាន​ទាន់ពេល​វេលានូវ​រាល់ប​ទ​ល្មើស​នានាដែល​រួម​មាន​ប​ទ​ល្មើស​ការ​ជួញ​ដូរ​គ្រឿង​ញៀន ប​ទ​ល្មើស​ព្រៃឈើរ​ជ​ល​ផ​លអំពើចោប្ល​ន់ប្រ​ដាប់អាវុធ។ជាមួយ​គ្នានេះដែរ​នាយ​ព​ល​ទាហាន​ទាំងអស់ក៍ត្រូវ​គោរ​ព​នឹងអនុវ​ត្តឲ្យ​បាន​ម៉ឺង​ម៉ាត់នូវ​ប​ទ​ប​ញ្ជារ​ប​ស់ប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ព​ង្រឹង​ប្រៀប​ការ​ពារ​ជាតិការ​ពាធិប​តេយ្យ បូរ​ណៈភាព​ទឹក​ដីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាឲ្យ​កាន់តែរឹង​មាំ រីក​ច​ម្រើន  ។


ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធីបិទ​វ​គ្គ ឆ្នាំ២០១៦ និង​ប​ន្ត​បើក​វ​គ្គ ឆ្នាំ២០១៧ នៃសាក​ល​វិទ្យាល័យ​ការ​ពារ​ជាតិ
ក្នុង​កាលៈទេសៈប្រ​ទេស​ជាតិក​ម្ពុជាមាន​សុខ​ស​ន្តិភាព​ខ.ភ.ម​ខិត​ខំព​ង្រឹង​និង​ព​ង្រីក​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ទំនាក់ទំន​ង​ជាមួយ​នឹង​ដៃគូស​ន្តិសុខ​បាន​កាន់តែល្អប្រ​សើរ​ឡើង​ថែម​ទៀត ដើម្បីជំរុញ​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ក​សាង​ហេដ្ឋារ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ​ក​សាង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​យោធាលើគ្រ​ប់វិស័យ​ទាំង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ការ​ប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ការ​ធ្វើទំនើប​ក​ម្ម​ការ​បំពាក់បំប៉ន​ប​ច្ចេក​វិទ្យា​ស​ម​ស្រ​ប​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​និង​ការ​ក​សាង​ជួរ​ម​ន្ត្រីយោធាវ័យ​ក្មេង​ស​ម្រាប់​ប​ន្ត​វេន​នាពេលអនាគ​ត។
នេះជាប្រ​សាស​ន៍រ​ប​ស់ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិដែល​បាន​ថ្លែង​ក្នុងឱកាសអញ្ជើញ​ជាអធិប​តីភាព​ក្នុង​ពិធីបិទ​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ប្រ​ចាំឆ្នាំ២០១៦និង​ប​ន្ត​បើក​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ប្រ​ចាំឆ្នាំ២០១៧នៃសាក​ល​វិទ្យាល័យ​ការ​ពារ​ជាតិ(ឬស្សីកែវ)នាព្រឹក​ថ្ងៃទី០២ខែកុម្ភៈនេះ។
ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ អ៊ុង ស៊ាន សាក​ល​វិទ្យាធិការ​នៃសាក​ល​វិទ្យាល័យ​ការ​ពារ​ជាតិបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថាក្នុង​ឆ្នាំ២០១៦សាក​ល​វិទ្យាល័យ​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ដំណើរ​ការ​វ​គ្គ​សិក្សា​ចំនួន១៤វ​គ្គ​មាន​និស្សិត​ស​រុប​ចំនួន៨២៦នាក់ក្នុង​នោះវ​គ្គ​សិក្សាត្រូវ​ប​ញ្ច​ប់មាន​ចំនួន​០៨វ​គ្គ​មាន​និស្សិត៤៦៨នាក់ដែល​ក្នុង​នោះរួម​មាន៖វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ការ​ពារ​ជាតិ​ជំនាន់​ទី​១០ ចំនួន៦៤នាក់,វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ប​ញ្ជាការ​សេនាធិការ​ជំនាន់ទី១៥ចំនួន៩៧នាក់,វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ប​រិញ្ញាប​ត្រ​ជាន់ខ្ព​ស់ វិទ្យាសាស្ត្រ​យោធាជំនាន់ទី៤ចំនួន៣៥នាក់,វ​គ្គ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តាល​ប​រិញ្ញាប​ត្រអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ​យោធាជំនាន់ទី៣ចំនួន២៣នាក់,វ​គ្គ​ប​រិញ្ញា​​ប​ត្រ​​គ្រ​ប់គ្រ​ង​យោធាជំនាន់ទី៣រ​យៈពេល២ឆ្នាំ ចំនួន៤០នាក់,វ​គ្គ​ប​រិញ្ញាប​ត្រ​ព័ត៌មាន​វិទ្យាជំនាន់ទី២ រ​យៈពេល២ឆ្នាំចំនួន៤៣នាក់,វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ភាសាអង់គ្លេស​ជំនាន់ទី២២ចំនួន១៣៤នាក់និង​វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ភាសាបារាំង​ជំនាន់ទី១៤ចំនួន៣២នាក់។
ដោយ​ឡែក​វ​គ្គ​សិក្សាឆ្នាំ២០១៧នេះសាក​ល​វិទ្យាល័យ​ការ​ពារ​ជាតិនឹង​ប​ន្ត​បើក​វ​គ្គ​សិក្សាថ្មី​ចំនួន០៩វ​គ្គ​មាន​និស្សិត​ស​រុប​ចំនួន៥៩៥នាក់និង​វ​គ្គ​សិក្សាចាស់ឆ្នាំ២០១៦ប​ន្ត​សិក្សានៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧នេះដែរ​មាន​ចំនួន០៦វ​គ្គ មាន​និស្សិត​ចំនួន១៣៥នាក់។
ក្នុងឱកាស​នោះប​ន្ទាប់ពីប្រ​កាស​និង​ប្រ​គ​ល់ជូន​នូវ​ប័ណ្ណ​ស​រ​សើរ​និង​លិខិត​ស​រ​សើរ​ដ​ល់​និស្សិត​ប​ញ្ច​ប់វ​គ្គ​សិក្សាពូកែចំនួន៧៩រូប​រួច​ម​ក,ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថាការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ជាការ​ងារអាទិភាព​ក្នុង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ស​ម​ត្ថ​ភាព​យោធិន​ដែល​ជា​ជ្រុង​មួយ​ក្នុង​ការ​កែទ​ម្រ​ង់ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ​ក្នុង​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ​ដំណាក់កាល​ទី៣រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ផែន​ការ​កែទ​ម្រ​ង់រ​ប​ស់ខ.ភ.ម​និងអាទិភាព​ទាំង១០នៃសៀវ​ភៅស​និង​វិវេច​នាយុទ្ធ​សាស្ត្រ​ការ​ពារ​ជាតិឆ្នាំ២០១៣សំដៅធ្វើទំនើប​ក​ម្ម​និង​ប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​វិជ្ជាជីវៈ​ដ​ល់ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ​ដើម្បីប​ង្កើន​ធានាកិច្ច​ការ​ពារ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នូវអធិប​តេយ្យ​ភាព​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដីស​ន្តិសុខ​សុវ​ត្ថិភាព​និង​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់។
ឯ.ឧបាន​គូស​ប​ញ្ជាក់ថារាជ​រ​ដ្ឋាភិបាលអាណ​ត្តិទី៥នៃរ​ដ្ឋ​ស​ភាបាន​លើកអាទិភាព​ក្នុង​ការ​ក​សាង​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​តាម​រ​យៈការ​ប​ង្កើន​គុណ​ភាព​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ពិសេស​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​យោធិនអាជីព​ការ​ក​សាង​ជួរ​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ​វ័យ​ក្មេង​ក្នុង​គោល​ដៅ​ប​ន្ត​វេន​នាពេល​អនាគ​ត​ដែល​ជាក​ត្តាដ៏គ​ន្លឹះសំខាន់មួយ​ស​ម្រាប់ប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​និង​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ការ​ងារ ដើម្បីធានាជោគ​ជ័យ​និង​និរ​ន្ត​រ​ភាព​ក្នុង​ការ​កែទ​ម្រ​ង់ក​ម្ពុជាឈាន​ឆ្ពោះទៅរ​ក​សាក​ល​ភាវូប​នីយ​ក​ម្ម​ខាង​ផ្នែក​សេដ្ឋ​កិច្ច។ជាមួយ​គ្នានេះឯ.ឧឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថាឆ្នាំ២០១៦នេះការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​បាន​ដើរ​តួនាទីយ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​នៃខ.ភ.ម​ដើម្បីទ​ទួល​រាប់រ​ង​ការ​ងារ​ថែរ​ក្សាការ​ពារ​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី រួម​ចំណែកអភិវ​ឌ្ឍ​ស​ង្គ​ម​សេដ្ឋ​កិច្ច​ជាតិទាំង​ក្នុង​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​និង​ទៅអនាគ​ត។ដូច​នេះការ​ព​ង្រឹង​ប្រ​ព័ន្ធ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​គឺជាយុធ​សាស្ត្រ​យូរអង្វែង​ក្នុង​ការ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ដែល​ជាថ្នាល​ក​សាង​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ប​ន្ត​វេន​រ​ប​ស់យើង ក្នុង​ស្មារ​តីនេះគឺត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ខិត​ខំរួម​គ្នាក​សាងឲ្យ​មាន​ការ​ប​ន្ត​វេន​ជំនាន់ក្រោយ​ឲ្យ​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​និង​មាន​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ក្នុង​ការ​បំរើជាតិមាតុភូមិនិង​ប្រ​ជាជ​ន។
ក្នុងឱកាស​នោះដែរ ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ បាន​នាំយ​កអំណោយ​រ​ប​ស់​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឧប​ត្ថ​ម្ភ​ដ​ល់សាក​ល​វិទ្យាល័យ​ការ​ពារ​ជាតិមាន​ថ​វិកា១០លាន​រៀល, ត្រីខ​កំប៉ុង ៣០កេស,ស្រាបៀរ១៣០កេស​និង​ងៀត​គោចំនួន២០០គីឡូក្រាម។

ឯកឧត្ត​ម​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៏​ នាង​ ផាត​ ជួប​ជាមួយ​ប្រ​ធាន​ការិយាល័យ​សំរ​ប​សំរួល​ថៃ​

      រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ នាង​ ផាត​ បាន​អនុញ្ញាតិ​អោយ​ឯកឧត្ត​ម​ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ទោ​ គី​ទី​តា​ពុយ​ ប្រា​សឺត​ស៊ុក​ ប្រ​ធាន​ការិយាល័យ​សំរ​ប​សំរួល​ថៃ​-ក​ម្ពុជា​ ចូល​ជួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​ក្នុង​ឱកាស​ដែល​ឯកឧត្ត​ម​បាន​ដឹក​នាំ​ប្រ​តិភូ​ម​ក​ទ​ស្ស​នៈ​កិច្ច​នៅ​ក​ម្ពុជា​ នៅ​ប​ន្ទ​ប់​ស​វ​នាការ​ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៥​ ខែម​ក​រា ឆ្នាំ២០១៧​ ។​

      នៅ​ក្នុង​ជំនួប​នោះ​ ឯកឧត្ត​ម​ ប្រា​សឺត​ ស៊ុក ​បាន​លើក​ឡើង​ពី​ការ​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ក្រុម​លេខា​ធិការ​គ​ណៈក​ម្មា​ធិការ​ព្រំដែន​ទូទៅ​ក​ម្ពុជា​-​ថៃ​ ដើម្បី​រៀប​ចំ​ខ្លឹម​សារ​សំរាប់​ដាក់​ជូន​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​គ​ណៈ​ក​ម្មាធិការ​ព្រំដែន​ទូទៅ​ ក​ម្ព​ជា​-ថៃ ជី-​ប៊ី-​ស៊ី​ (GBC)​ ដែល​ត្រូវ​ប្រ​ជុំ​នៅ​ក្នុង​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា​ នា​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៧​ នេះ​ ។​

      ឯកឧត្ត​ម​ ប្រាសឺត​ ស៊ុក​ បាន​ចាត់​ទុក​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ GBC​ រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា​-ថៃ​ គឺ​មាន​សារៈ​សំខាន់​សំរាប់​ទំ​នាក់​ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ ពិសេស​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​ ក​ម្ពុជា-ថៃ​ ដែល​បាន​ដើរ​តួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ នាំ​ម​ក​នូវ​ការ​ធ្វើ​អោយ​មាន​ស​ន្តិភាព​ ស​ន្តិសុខ​ សំរាប់​ព្រំដែន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ ។​

      មាន​ម​តិ​ឆ្លើយ​ត​ប​វិញ​ ឯកឧត្ត​ម​ នាង​ ផាត​ បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈ​ក្នុង​រ​យៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ថៃ​មាន​ទំ​នាក់​ទំន​ង​ជាមួយ​គ្នា​ល្អ​ណាស់​ ជា​ពិសេស​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​បាន​ស​ហ​ការ​គ្នា​ល្អ​នៅ​តាម​ច្រ​ក​នានា​តាម​ប​ណ្តាយ​ព្រំដែន​ ព្រ​ម​ទាំង​ចូល​រួម​ទ​ប់​ស្កាត់​ប​ទ​ល្មើស​ផ្សេងៗ​បាន​យ៉ាង​ច្រើន​ទៀត​ ។​ ទាក់​ទ​ង​ទៅ​នឹង​ការ​ប្រ​ជុំ​ក្រុម​លេខា​គ​ណៈ​ក​ម្មាធិការ​ព្រំដែន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ ឯកឧត្ត​ម​ នាង​ ផាត​ បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈ​ ក្រុម​លេខា​អាច​ប្រ​ជុំ​នៅ​ចុង​ខែ​កុម្ភៈ​ ​ឆ្នាំ២០១៧​នេះ​ ហើយ​ក្រុម​លេខា​ និង​កំណ​ត់​ពេល​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ G​B​C​ នា​ពេល​នោះ​ផ​ង​ដែរ​ ៕​