ព័ត៌មាន

កិច្ច​ប្រ​ជុំគ​ណ​ក​ម្មាធិការ​ព្រំដែន​ទូទៅ ក​ម្ពុជាថៃ(GBC)លើក​ទី១២ នាំម​ក​នូវ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ ជាប្រ​យោជ​ន៍ដ​ល់ស​ន្តិភាព និង ភាព​សុខ​សាន្ត​រ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជាថៃ

ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាបាន​ទ​ទួល​ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុង​ការ​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំគ​ណៈក​ម្មាធិការ ព្រំដែន​ទូទៅ ក​ម្ពុជា ថៃ (GBC) លើក​ទី១២ ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅនៅស​ណ្ឋាគារ សុខាអង្គ​រ ខេត្ត​សៀម​រាប នាថ្ងៃទី ៣០ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០១៧ ។ កិច្ច​ប្រ​ជុំគ​ណៈក​ម្មាធិការ ព្រំដែន​ទូទៅក​ម្ពុជា ថៃ (GBC) លើក​ទី១២ ត្រូវ​បាន ប្រារ​ព្ធ ធ្វើក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ក្រ​សួង ការ​ពារ ជាតិនៃ ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា និង ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ប្រាវីត វ​ង្ស​សុវ​ណ្ណ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ក្រ​សួង ការ​ពារ​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ថៃ ។
        ថ្លែង​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំនាពេល​នោះ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា ៖ កិច្ច ប្រ​ជុំកិច្ច​ប្រ​ជុំនេះបាន​ប​ង្ហាញ​នូវ​ការ​យ​ល់ ឃើញ​រួម​គ្នាអំពី សារះសំខាន់នៃទំន​ង និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិកា​រ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព ទាំង​ពីរ ដែល​បាន​រួម​ចំណែក​យ៉ាង​សំខាន់ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​ព​ង្រីក​ចំណ​ង​ទំនាក់​ទំន​ង​ជា មិត្ត​ភាព ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ អោយ​កាន់តែរីក​ច​ម្រើន និង​កាន់តែស៊ីជ​ម្រៅ ប​ន្ថែម​ទៀត។ ឯ.ឧ នាយ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់បាន​ប​ញ្ជាក់ទៀត​ថាៈ កិច្ច​ប្រ​ជុំគ​ណៈក​ម្មាធិការ ព្រំដែន​ទូទៅក​ម្ពុជា ថៃ (GBC) លើក​ទី១២​ ក៏បាន​សំដែងអោយ​ឃើញ​នូវ​បំណ​ង​ដូច​គ្នា ក្នុង​ការ​ប​ន្ត​រ​ក្សា​នូវ ចំណ​ង​ទាក់ទ​ង​ ជិត​ស្និទ្ធ កិច្ច ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្ត​ការ​លើគ្រ​ប់វិស័យ  ក្នុង​នាម​ជា ប្រ​ទេស​ជិត​ខាង​ល្អ ព្រ​ម​ទាំង​ខិត​ខំក​សាង និង​ថែរ​ក្សា ការ​ពារ អោយ​បាន នូវ​ព្រំដែន​ ស​ន្តិភាព មិត្ត​ភាព ស​ហ​ប្រ​តិ្ត​ការ ការអភិវ​ឌ្ឍ៍ និង​ផ្ត​ល់ផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៏ អោយ​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​ស​ម្រាប់ប្រ​ជាជាតិនិង​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ។ឯ.ទៀ​ បាញ់បាន​សំដែង នូវ​ជំនឿជឿជាក់ថា៖ កិច្ច​ប្រ​ជុំគ​ណះក​ម្មាធិការ​ព្រំដែន​ទូទៅ (GBC) ក​ម្ពុជា-ថៃ លើក​ទី១២នេះ ប្រាក​ដ​ជា នាំម​ក​នូវ​រឹត​ចំណ​ង​មិត្ត​ភាព និង​ការ​ព​ង្រីង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​បាន​កាន់តែ រឹង​មាំ និង​ទូលំទូលាយ​ទាំង​ក្នុង​ក្រ​ប​ខ័ណ្ឌ​ទ្វេភាគី ព​ហុភាគី តំប​ន់ និងអន្ដ​រ​ជាតិ ដែល​ជាការ​រួម​ចំណែក យ៉ាង​សំខាន់ដ​ល់ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍សេដ្ឋ​កិច្ច ស​ង្គ​ម​កិច្ច ការ​លើក​ក​ម្ព​ស់ ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ និង រ​ក្សាបាន​នូវ​ស​ន្ថិភាព ស្ថេរ​ភាព ស​ន្ថិភាព ស​ន្ថិសុខ ស​ណ្ដាប់ ធា្ន​ប់សាធារ​ណះបាន​ល្អប្រ​សើរ ជា  ពិសេស​នៅតាម​តំប​ន់ព្រំដែន​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ។
ថ្លែង​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំគ​ណះក​ម្មាធិការ​ព្រំដែន​ទូទៅ (GBC) ក​ម្ពុជា-ថៃ លើក​ទី១២ នាឪកាស​នោះដែល ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ប្រាវីត វ​ង្ស​សុវ​ណ្ណ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ថៃ បាន​ថ្លែង​ថា៖​កិច្ច​ប្រ​ជុំគ​ណះក​ម្មាធិការ​ព្រំដែន​ទូទៅ (GBC) ក​ម្ពុជា-ថៃជាយ​ន្ត​ការ​នៃ កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ ក​ម្ពុជា​ថៃដែល​មាន​តំលៃក្នុង​ការ​ប​ង្កើត​នូវ​ស្ថេរ​ភាព និង ស​ន្តិសុខ​តាម ប​ណ្តោយ​ព្រំដែន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ។ ឯ.បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖​ក​ន្ល​ង​ម​ក​កិច្ច ប្រ​ជុំគ​ណះក​ម្មាធិការ ព្រំដែន​ទូទៅ (GBC) ក​ម្ពុជា-ថៃ បាន​ប​ង្កើន​នូវ ស​ម្ព័ន​ភាព​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព និង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា​ ថៃ យ៉ាង​ជាក់ស្តែង​រ​ហូត​ដ​ល់ធ្វើ អោយ​ក​រ​ថែរ​ក្សាស​ន្តិសុខ​ ស​ន្តិភាព និង​ស្ថេរ​ភាព តាម​ប​ប​ណ្តោយ ព្រំដែន​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព បាន​ផ្ត​ល់ ផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍នាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន តាម​ដំប​ន់ព្រំដែន​រ​ប​ស់ យើង​មាន ស​ន្តិភាព ស្ថេរ​ភាប និង ទ​ទួល​បាន​នូវ ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ជារួម​យ៉ាង​ពិត​ប្រាក​ដ ។
តាម​រ​យៈកិច្ច​ប្រ​ជុំ​ GBC នោះរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា ថៃ បានឯក​ភាព និង​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ ចំពោះរ​បាយ​ការ​ណ៍វ​ឌ្ឍ​នៈភាព​នៃកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​តាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំដែន ដែល​បាន រាយ​ការ​ណ៍ ដោយ ឯ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ជាតិ និង ជាប្រ​ធាន ក្រុម​លេខាធិការ គ​ណះក​ម្មាធិការ ព្រំដែន​ទូទៅ (GBC) ក​ម្ពុជា-ថៃ ដែល​បាន​ប​ង្ហាញអោយ ឃើញ នូវ​ការ​វិវ​ឌ្ឍ​ន៍ជា វិជ្ជ​មាន​ជាច្រើន នៃទំនាក់ទំន​ង និង កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​ទាំង​ក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌ័ទ្ទេភាគី និង ព​ហុភាគី។ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា ថៃ បានឯក​ភាព​នូវ​រាល់ខ្លឹម​សារ ទាំង​ឡាយ​ដែល​បាន ដាក់​ចេញ​នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ GBC លើក​ទី ១២ នេះ ដែល​បាន​រួម​ចំណែក​ដ​ល់ការ​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព ស្ថេរ​ភាព​តាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំដែន និង បាន​ព​ង្រឹង​នូវ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ល្អរ​វាង​ក​ង​ទ័ព​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​លើវិស័យ​ស​ន្តិសុខ ការ​ប្រ​យុទ្ធ​ប្រ​ឆាំងអំពើភេរ​វ​ក​ម្ម ប​ញ្ហាឧក្រិដ្ឋ​ក​ម្ម​ឆ្ល​ង​ដែន ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ លំហ​រ​ស​មុទ្រ​ប​ញ្ហា​គ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ​ធ​ម្ម​ជាតិ និង​ប​ញ្ហាផ្សេងៗដើម្បី ធានាអោយ បាន​នូវ​ភាព​សុខ​សាន្ត និង លើក​ស្ទួយ​កំរិត​ជីវ​ភាព​រ​ស់ នៅរ​ប​ស់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ដែល​រ​ស់ នៅតាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំដែន នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរអោយ​កាន់​តែប្រ​សើរ​ឡើង​មួយ​ក​ម​រិត​ទៀត ។
    ក្នុងឱកាស​នោះ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៃព្រះ​រាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា និងឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ប្រាវីត វ​ង្ស​សុវ​ណ្ណ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ថៃ ក៏បាន​ចុះហ​ត្ថ​លេខាលើកំណ​ត់ហេតុនៃកិច្ច​ប្រ​ជុំលើក​ទី១២ រ​ប​ស់គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ព្រំដែន ទូទៅ ក​ម្ពុជាថៃ (GBC) នៅ ខេត្ត​សៀម​រាប​ផ​ង​ដែល៕   
សំរាប់កិច្ច​ប្រ​ជុំ GBC លើក​ទី ១៣ ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ថៃ នឹង​ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ នៃកិច្ច ប្រ​ជុំគ​ណៈក​ម្មាធិការ ព្រំដែន​ទូទៅលើក ទី១៣ ប​ន្ត​ទៀត​នៅឆ្នាំក្រោយ ។

ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ទ​ទួល​សំភារៈ រ​ថ​យ​ន្ត និង​គ្រឿង​ច​ក្រ​ពីសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​កូរ៉េ
រ​ថ​យ​ន្ត​យោធាតូច ធំចំនួន ២០៨គ្រឿង រួម​នឹង​គ្រឿង​ច​ក្រ​វិស្វ​ក​ម្ម​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ​ចំនួន ១៤គ្រឿង​ជាជំនួយ​យោធាពីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​កូរ៉េ ត្រូវ​បាន​ធ្វើពិធីផ្ទេរ​ប្រ​គ​ល់ជាផ្លូវ​ការ​ដ​ល់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ក​ម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ ដែល​ពិធិផ្ទេរ​ប្រ​គ​ល់រ​ថ​យ​ន្ត និង​គ្រឿង​ច​ក្រ​វិស្វ​ក​ម្ម​នេះប្រ​ព្រឹត្តិ ទៅនៅវិទ្យាស្ថាន​ប​ច្ចេក​ទេស​យោធា តេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុង​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺ ឋិត​ក្រោមអធិប​តិភាព ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និងឯកឧត្ត​ម កាង​ឃ្យុង ហ៊្សូ (Kang byung Joo) អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​កូរ៉េព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការអញ្ជើញ​ចូល​រួំពីឯកឧត្ត​ម​ជារ​ដ្ឋ​លេខាធិការ អនុរ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង នាយ​ទាហាន​ជាន់ខ្ព​ស់នៅក្នុង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអគ្គ​ប​ញ្ជាការ រួម​និងឯកឧត្ត​ម ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​កូរ៉េក៏បានអញ្ជើញ​ចូល​រួម​នាឱកាស​នោះផ​ង​ដែរ។
    ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ចៅ ភិរុណ អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារៈប​ច្ចេក​ទេស​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអាន​ស​ន្ទ​រ​ក​ថាស្វាគ​ម​ន៍ និង​រ​បាយ​ការ​ណ៍ ដោយ​បាន​គូស​ប​ញ្ជាក់ថាៈ អំណោយ​សំភារៈយោធា ដែល​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាបាន​ទ​ទួល​ពីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិកូរ៉េនាពេល​នេះបាន​កើត​ឡើង​ក្រោម​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម និង​ច​ង្អុល​ប​ង្ហាញ​ជាប្រ​ចាំរ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ ឯកឧត្ត​ម​ប​ញ្ជាក់ថាគំរោង​នេះ អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន សំភារៈប​ច្ចេក​ទេស​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាបាន​ទ​ទួល​ពីក្រ​សួង ការ​ពារ​ជាតិកូរ៉េលើក​ទី១ នៅឆ្នាំ២០១០ លើក​ទី២ នៅឆ្នាំ ២០១២ និង​លើក​ទី៣ នៅឆ្នាំ២០១៧ នេះ។ ឯ.ចៅ ភិរុណ បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ថា អំណោយ​សំភារៈយោធាដែល ខ.ភ.ម ទ​ទួល​បាន​នៅថ្ងៃនេះគឺជាការ​ចែក​រំលេក​មួយ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​កូរ៉េជូន​ដ​ល់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា សំដៅជួយ​លើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព ខ.ភ.ម អោយ​កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង​ថែម​ទៀត ស្រ​ប​តាម​ស​ភាព​ការ​ណ៍វិវ​ត្ត​ថ្មីៗ និង​សេច​ក្តីត្រូវ​ការ​ជាក់ស្តែង ព្រ​ម​ទាំង​បាន​ប​ង្ហាញ​ពីព្រឹត្តិការ​ណ៍ជាប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ ប្រ​ក​ប​ដោយ​មោទ​ន​ភាព​សំរាប់ ខ.ភ.ម និង​បាន​ប​ញ្ជាក់ពីការ​ព​ង្រឹង​ព​ង្រីក​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ចំណ​ង​មិត្ត​ភាព សាម​គ្គីភាព រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង២ ក​ម្ពុជា កូរ៉េកាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង​ថែម​ទៀត។
    ថ្លែង​ទៅកាន់ពិធីផ្ទេរ​ប្រ​គ​ល់ជំនួយ​សំភារៈយោធាឱកាស​នោះដែរ ឯកឧត្ត​ម កាង ឃ្យុង​ហ្ស៊ូ អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិកូរ៉េបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា ជាប្រ​ទេស​ដែល​បាន​ជួយ​គាំទ្រ​នូវ​ស​ន្តិសុខ ស​ន្តិភាព​នៃប្រ​ទេស​កូរ៉េ ដោយ​បាន​ចូល​រួម​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​ស​នៅក្នុង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​នឹង​ស​ហ​គ​ម៍អន្ត​រ​ជាតិ ដើម្បីប្រ​ឆាំង​និង​ការ​គំរាម​កំហេង​មីស៊ីល និង​ការ​សាក​ល្ប​ង​នុយ​ក្លែរអ៊ែរ​រ​ប​ស់កូរ៉េខាង​ជើង។    ឯ. បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ប​ន់ថា​៖ តាម​រ​យៈនៃការ​ផ្តេស​ប្រ​គ​ល់ជំនួយ​យោថាលើនេះ វានឹង​ចូល​រួម​ចំណែក​យ៉ាង​ច្រើន​ក្នុង​ការ​លើក​កំព​ស់មិត្ត​ភាព​នៃប្រ​ទេស​ទាំង២ និង​ព​ង្រឹង​នូវ​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ស​ន្តិសុខ​រ​ប​ស់យោធាក​ម្ពុជា និង​កែលំអារ​ប​រិក្ខាយោធាយោកាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង។
    ថ្លែង​ទៅកាន់ពិធីផ្ទេរ​ប្រ​គ​ល់សំភារៈ ជំនួយ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិកូរ៉េដ​ល់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា នាពេល​នោះ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ប​ញ្ជាក់ថា ការ​ផ្ទេរ​ប្រ​គ​ល់សំភារៈជំនួយ​នាពេល​នេះ គឺស្រ​ប​ពេស​ខួប​លើក​ទី២០ នៃការ​ភ្ជាបើទំនាក់ទំន​ង​ការ​ទូត​ឡើង​វិញ រ​វាង​ប្រ​ទេស២ទាំង​ក​ម្ពុជា កូរ៉េ ដែល​បាន​រួម​ចំណែក​យ៉ាង​សំខាន់ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង និង​ព​ង្រីក​ថែម​ទៀត​នូវ​ទំនាក់ទំន​ង​នៃប្រ​ទេស​ទាំង២លើវិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ។ ការ​ផ្ទេរ​ប្រ​គ​ល់នេះក៏បាន​ប​ញ្ជាក់អោយ​ឃើញ​ពីកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ល្អ ក៏ដូច​ជាការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ឧប​ត្ថ​ម​គាំទ្រ​ពីសំណាក់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិកូរ៉េ ជូន​ចំពោះក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា សំដៅលើក​កំព​ស់ស​ម្ថ​ភាព​ក្នុង​វិស័យ​ស​ន្តិសុខ​នៅក​ម្ពុជា។ ក្នុង​នាម​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា ឯក. ទៀ បាញ់ បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅចំពោះរ​ដ្ឋ​ភិបាល ក្រួសួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​កូរ៉េដែល​បាន​ផ្ត​ល់សំភារៈយោធា តាម​រ​យៈការ​ចែក​រំលែក និង​ការ​ជួយ​គាំទ្រឧត្ត​ម​ដ​ល់ ខ.ភ.ម សំដៅជំរុញ​ដ​ល់ដំណើរ​ការ​កែទំរ​ង់ ខ.ភ.ម និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិដែល​ជាការ​រួម​ចំណែក​ដ​ល់បុព្វ​ហេតុស​ន្ថិភាព និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍នៅក​ម្ពុជាំ ក្នុង​តំប​ន់ និង​ពិភ​ព​លោក​ផ​ង​ដែរ។
    នៅក្នុងឱកាស​នោះប​ន្ទាប់ពីបាន​ធ្វើការ​ប្រ​គ​ល់សោរ​រ​ថ្ត​យ​ន្ត​ជានិមិត្ត​រូប​រួមអតៈ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ និងឯកឧត្ត​ម កាង ឃ្យុង ហ្ស៊ូ អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិកូរ៉េ ព្រ​ម​ទាំង​គ​ណៈអធិប​តីទាំងអស់ក៏បានអញ្ជើញ​ទៅទ​ស្ស​នារ​ថ​យ​ន្ត និង​គ្រឿង​ច​ក្រ​វិស្វ​ក​ម្ម ដែល​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិកូរ៉េបាន​ប្រ​គ​ល់ជូន​ដ​ល់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា។
    សូម​ប​ញ្ជាក់ថា ក្នុង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ្ត​ការ​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិកូរ៉េ និង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិកូរ៉េបាន​ប្រ​គ​ល់ជំនួយ​សំភារៈរ​ថ​យ​ន្ត និង​គ្រឿង​ច​ក្រ​វិស្វ​ក​ម្ម​ដ​ល់ក​ម្ពុជាបាចំនួន៣លើក​រួម​ម​ក​ហើយ ក្នុង​នេះលើក​ទី១ នៅឆ្នាំ២០១០ មាន​រ​ថ​យ​ន្ត​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ​ចំនួន ១៨៨គ្រឿង គ្រឿង​ច​ក្រ​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ​ចំនួន៦៦ នាវាល្បាត​ប្រ​ភេទ វ៉ាយ យូ ប៊ី (Y U B) ចំនួន៣គ្រឿង និង​សំភារៈការិយាល័យ​មួយ​ចំនួន​ទៀត លើក​ទី២ ឆ្នាំ២០១២ បាន​ផ្ត​ល់រ​ថ​យ​ន្ត​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ​ចំនួន ២១២ គ្រឿង គ្រឿង​ច​ក្រ​វិស្វ​ក​ម្ម២៩គ្រឿង និង​សំភារៈបំរើអោយ​ការ​ងារ​ការិយាល័យ​មួយ​ចំនួន​ទៀត។ ដោយ​ឡែក​នៅឆ្នាំ២០១៧ ដែល​បាន​ប្រ​គ​ល់នាពេល​នេះមាន​រ​ថ​យ​ន្ត​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ​ចំនួន២០៨គ្រឿង គ្រឿង​ច​ក្រ​វិស្វ​ក​ម្ម១៤គ្រឿង ស​រុប​ទាំងអស់២២២គ្រឿង។

ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ស​ម្ភោធអគារ​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺនអាកាស​ច​រ​ស៊ីវិល
អគារ​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺនអាកាស​ច​រ​ស៊ីវិល ដែល​ជាជំនួយឥត​សំណ​ង​រ​ប​ស់​សាធារ​ណៈ​រ​ដ្ឋ​កូរ៉េបាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីបើក​ស​ម្ភោធ​ដាក់ឲ្យ​ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវ​ការ​នាព្រឹក​ថ្ងៃទី២២ខែមីនានេះ ស្ថិត​ក្រោមអធិប​តីភាពឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិតំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន​សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា និង​វ​ត្ត​មាន​ផ​ង​ដែរ​ពីសំណាក់ឯ.ឧ គីម វឿន​ជីន (Kim Woen Jin)ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​សាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​កូរ៉េប្រ​ចាំក​ម្ពុជា។
ឯ.ឧ ម៉ៅ ហាវ​ណ្ណាល់ រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ នៃរ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ដ្ឋានអាកាស​ច​រ​ស៊ីវិល បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ឲ្យ​ដឹង​ថា ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺនអាកាស​ច​រ​ស៊ីវិល នៃរ​ដ្ឋ​លេខ​ធិការ​ដ្ឋាន​អាកាស​ច​រ​ស៊ីវិល គឺជាម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​លឯក​ទេស ស​ម្រាប់ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​លើ​វិស័យអាកាស​ច​រ​ស៊ីវិល ដែល​ទ​ទួល​បាន​ជំនួយឥត​សំណ​ង​ពីសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​កូរ៉េ តាម​រ​យៈ​ភ្នាក់ងារ​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការអន្ត​រ​ជាតិ ក​យ​ការ (KOICA) នៅខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ដែល​មាន​ទឹក​ប្រាក់ប្រ​មាណ​ជាង ១០លាន​ដុល្លាអាមេរិក រ​យៈពេល០៤ឆ្នាំ (២០១៣ ដ​ល់ ២០១៧) ស​ម្រាប់អនុវ​ត្ត​គ​ម្រោង​ការ​សាង​ស​ង់អគារ​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺនអាកាស​ច​រ​ស៊ីវិល និង​ការ​បំពាក់ឧប​ក​រ​ណ៍ស​ម្ភារៈប​រិក្ខា។ ការ​ប​ញ្ជូន​ម​ន្ត្រីគ្រូរ​ប​ស់រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ដ្ឋានអាកាស​ច​រ​ស៊ីវិល ទៅប​ណ្តុះប​ណ្តាល​នៅសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​កូរ៉េ និង​ការ​ប​ង្កើត​ផែន​ការ​មេស​ម្រាប់ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស និង​ផែន​ការ​ស​ម្រាប់ប្រ​តិប​ត្តិការអាកាស​ច​រ​ស៊ីវិល។ ខាង​មុខ​នេះ​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺនអាកាស​ច​រ​ស៊ីវិល បាន​នឹង​គ្រោង​បើក​ថ្នាក់ប​ណ្តុះប​ណ្តាល មាន​ចំនួន ១៤វ​គ្គ ទៅដ​ល់សិក្ខាកាម ២៧៤នាក់ និង​មាន​ជំនាញ​ការ​កូរ៉េចំនួន ១១នាក់ ជួយ​ផ្នែក​ប​ច្ចេក​ទេស ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​គ្រូប​ង្គោល។
ឯ.ឧ គីម វឿន​ជីន (Kim Woen Jin) ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​សាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​កូរ៉េប្រ​ចាំក​ម្ពុជា បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ក្នុងឱកាស​នោះថា ប្រ​ទេស​កូរ៉េ និង​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា បាន​មាន​ទំនាក់​ទំន​ង​ការ​ទូត​គ​ម្រ​ប់ខួប​ទី ២០ឆ្នាំម​ក​ហើយ។ ដោយ​បាន​ទំនាក់ទំន​ង​យ៉ាង​ជិត​ស្និត​ជាមួយ​គ្នា​លើការ​អភិវ​ឌ្ឍ ផ្នែក​ន​យោបាយ សេដ្ឋ​កិច្ច វ​ប្ប​ធ​ម៌ ក្នុង​គោល​បំណ​ង​ជួយ​ក្នុង​ការអភិវ​ឌ្ឍ តាម​រ​យៈ​ការ​ស​ហ​ការអភ​វ​ឌ្ឍ​ជាតិរួម​គ្នា និង​រ​ក្សាទំនាក់ទំន​ង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​កាន់តែជិត​ស្និត​ថែម​ទៀត។ ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាជាប្រ​ទេស​មួយ​ដែល​កូរ៉េបាន​ផ្ត​ល់ជំនួយ​ទាំង​ជំនួយ​ក​ម្ចី និង​ជំនួយ​ឥត​សំណ​ង ដែល​មាន​ថ​វិការ​ប្រ​មាណ​ជា ៦០០លាន​ដុល្លាស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក និង​បាន​ផ្ត​ល់​ជំនួយ​លើគ​ម្រោងអភិវ​ឌ្ឍ​នានាជាច្រើន​ទៀត។ ឯ.ឧ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត បាន​ប​ញ្ជាក់ថា រ​ដ្ឋាភិ​បាល​​កូរ៉េ មាន​គ​ម្រោង​ប​ន្ត​ក្នុង​ការ​ជួយ​គ​ម្រោង​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺនអាកាស​ច​រ​ស៊ីវិល​នេះ​ប​ន្ត​ទៀត​នៅពេល​ខាង​មុខ ធ្វើយ៉ាង​ណាឲ្យ​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជាទ​ទួល​បាន​នូវ​ជំនាញ​ពិត​ប្រាក​ដ និង​ធ្វើយ៉ាង​ណាជួយ​ជំរុញ​ក្នុង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាឲ្យ​ខាន​តែបាន។
ក្នុង​នាម​ប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា, ឯ.ឧ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ថ្លែង​នូវអំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ ចំពោះរ​ដ្ឋាភិបាល​កូរ៉េ និង​ភ្នាក់ងារ​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការអន្ត​រ​ជាតិ ក​យ​ការ (KOICA) ដែល​បាន​ជួយ​សាង​ស​ង់ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​អាកាស​ច​រ​ស៊ីវិល​ក​ម្ពុជា​នាពេល​នេះ ដោយ​បាន​ចាត់ទុក​ថា នេះជាផ្នែក​មួយ​យ៉ាង​សំខាន់ ក្នុង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​វិស័យ​អាកាស​ច​រ​ក​ម្ពុជា ឲ្យ​មាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន​តាម​រ​យៈការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ជំនាញ និង​អ្ន​ក​ជំនាញ​ការ ដែលអាច​ចែក​រំលែក​ជំនាញ ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ និង​ចំណេះធ្វើ រ​វាង​អាកាស​ច​រ​កូរ៉េ និង​ក​ម្ពុជា។ ជាពិសេស​ធ្វើឲ្យ​ក​ម្ពុជាមាន​ល​ទ្ធ​ភាព​ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហាផ្សេងៗ​បាន​ដោយ​ខ្លួនឯង ដែល​ពីមុន​ត្រូវ​ចំណាយ​ថ​វិកាជាច្រើន​ក្នុង​ការ​ទៅប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ពីប្រ​ទេស​ដ​ទៃម​ក​នោះ។ ឯ.ឧ បាន​ប​ន្ត​ថា ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំដ៏ត្រឹម​ត្រូវ និង​ប្រ​ក​ប​ដោយ​គ​តិប​ណ្ឌិត​រ​ប​ស់ស​ម្តេច​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីតេជោ ហ៊ុន​សែន ក្នុង​រ​យៈពេល​ជាង០២ទ​ស្ស​វ​ត្ស​ចុង​ក្រោយ​នេះ ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជារ​ក្សាបាន​នូវ​ម៉ាក្រូសេដ្ឋ​កិច្ច និង​កំណើន​ខ្ព​ស់ជាម​ធ្យ​ម​ក្នុង​ក​ម្រិត៧,៧ភាគ​រ​យ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំៗ។ ទ​ន្ទឹម​នឹង​នេះដែរ វិស័យអាកាស​ច​រ​ស៊ីវិល ក៏មាន​ភាព​រីក​ច​ម្រើន​បោះជំហាន​ទៅមុខ​គួរ​ជាទីមោទ​នៈ និង​ស​ម្រេច​បាន​ស្នាដៃស​មិទ្ធ​ផ​ល​ធំៗជា​ច្រើន​​គួរ​ក​ត់ស​ម្គាល់ ដោយ​បាន​ធ្វើទំនើប​ក​ម្ម​ប្រ​ព័ន្ធ​នាំផ្លូវ​ហោះហើរ រ​ក្សាបាន​កំណើន​អ្ន​ធ្វើដំណើរ​តាម​ផ្លូវអាកាស​ជាម​ធ្យ​ម៨% ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ ចាប់ឆ្នាំ២០០៨ ដ​ល់២០១៦ កើន​ឡើង​​ពី២,៥លាន​នាក់ ដ​ល់៧លាន​នាក់។ ស្រ​ប​តាម​ការ​ច​ម្រើនឥត​ឈ​ប់ឈ​រ​នេះ ការអភិវ​ឌ្ឍ​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ជាត​ម្រូវ​ការ និង​ក​ត្តាចាំបាច់មិនអាច​ខ្វះបាន ដើម្បីបំពេញ​នូវ​ត​ម្រូវ​ការ​រ​ប​ស់វិស័យអាកាស​ច​រ ដូច​នេះទើប​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល បាន​ប​ង្កើត​និង​សាង​ស​ង់ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺនអាកាស​ស៊ីវិល ។

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ជួប​ប្រ​តិភូអគ្គ​សេនាធិការ ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម
ក​ង​ទ័ព​នៃប្រ​ទេស​ទាំង ២ ក​ម្ពុជា . វៀត​ណាម នឹង​មាន​ការ​ពិភ​ក្សាលើខ្លឹម​សារ​ជាច្រើន​ក្នុង​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការអនុវ​ត្ត​នូវអនុស្សារ​ណៈកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ទាំង ២ នាឆ្នាំ ក​ន្ល​ង​ម​ក និង​ប​ន្ត អនុវ​ត្ត​នាឆ្នាំ២០១៧ ប​ន្ត​ទៅទៀត ។ ក្នុង​នោះអគ្គ​សេនាធិការ ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម និងអគ្គ​ប​ញ្ជាការ​នៃ ខ.ភ.ម នឹង​ធ្វើការ​ពិភ​ក្សាគ្នាអំពីប​ញ្ហាព្រំដែន​គោក​នៃប្រ​ទេស​ទាំង ២ ដែល​កំពុង​ដំណើរ​ការ​បោះប​ង្គោល​ព្រំដែន ហើយ​ធ្វើយ៉ាង​ណាឲ្យ​ព្រំដែន​នៃប្រ​ទេស​យើង​ទាំង ២ ក្លាយ​ជាព្រំដែន​មាន​ស​ន្តិភាព , ស្ថេរ​ភាព និង​មាន​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៏ សំរាប់ការ​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​នៃប្រ​ទេស​ទាំង២ បាន​ទ​ទួល​សុខ​ក្សេម​ក្សាន្ត ។ មិន​តែប៉ុណ្ណោះយើង​នឹង​ពិភ​ក្សាលើការ​ងារ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្សឲ្យ​ដ​ល់ខ.ភ.ម​ប​ន្ត  ព្រ​ម​ទាំង​ប​ន្ត​ការ អនុវ​ត្ត​រុក​រ​កអដ្ឋិធាតុក​ង​ទ័ព​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​វៀត​ណាម​ដែល​បាន​ព​លីនៅលើទឹក​ដីក​ម្ពុជាក្នុងអំឡុង​ស​ង្គ្រាម​រំដោះ ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជាឲ្យ​រួច​ពីរ​ប​ប​ប្រ​ល័យ​ពូជ​សាស​ន៏ ។
          នេះជាការ​លើក​ឡើង​រ​ប​ស់ ឯ.ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៏ទោ ហ្វាន វ៉ាន់យ៉ាង អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ ប្រ​ទេស​និង​ជាប្រ​ធានអគ្គ​សេនាធិការ​នៃក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ជំរាប​ជូន ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ក្នុងឱកាស​ដែល ឯ.ឧ និង​គ​ណៈប្រ​តិភូបាន​ចូល​ជួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយ ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ។ ឯ.ឧ ហ្វាន វ៉ាន់យ៉ាង បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖ ឆ្ល​ង​តាម​រ​យៈការ​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីរំលឹក​ខួបអនុស្សាវ​រីយ៏លើក​ទី ៥០ ថ្ងៃទំនាក់ទំន​ង​ការ​ទូត​រ​វាង​ប្រ​ទេស​យើង​ទាំង ២ ក​ម្ពុជា.វៀត​ណាម បាន​ប​ង្ហាញ ឲ្យ​ឃើញ​កាន់តែច្បាស់ថា ទំនាក់ទំន​ង​នឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ ស​ម​គ្គីភាព និង​មិត្ត​ភាព​រ​វាង​រ​ដ្ឋាភិបាល , ប្រ​ជាជ​ន ពិសេស​ក​ង​ទ័ព​នៃប្រ​ទេស​ទាំង ២ គឺកាន់តែរឹង​មាំជានិច្ច​​ ។
    មាន​ប្រ​សាស​ន៏ក្នុងឱកាស​នោះឯ.ឧឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ថ្លែង​ជួស​មុខឱ្យ​ថ្នាក់ដឹក​នាំ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​ខ.ភ.ម​ទាំងអស់បាន​ថ្លែង​នូវ​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​ប​ស់គ​ណៈ ប្រ​តិភូព្រ​ម​ទាំង​ជូន​ព​រអោយ​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន​លើទឹក​ដីព្រះរាជាណា ច​ក្រ​ក​ម្ពុជា។ ឯ.ឧ បាន​ជំរាប​ប្រ​តិភូថា៖ ព្រឹត្តិការ​ណ៏សំខាន់រ​ប​ស់ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជានាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​គឺកំពុង ត្រៀម​រៀប​ចំការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ.ស​ង្កាត់អាណ​ត្តិទី៤នាខែមិថុនាខាង​មុខ ហើយ​យើង បាន​ចាត់ទុក​នេះជា ព្រឹត្តិការ​ណ៏មាន​សារៈសំខាន់បំផុត។  ក្នុងឱកាស​នោះផ​ង​ដែរ ឯ.ឧ ក៏បាន​លើក​ឡើង​នូវ ការ​រួម​ចំណែក​ធ្វើ  ព​លីក​ម្ម​ដ៍ធំធេង​យ៉ាង​ក្លាហាន​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ក្នុង​ការ​រំដោះប្រ​ជាជ​ន ក​ម្ពុជាអោយ​រួច​ផុត​ពីរ​ប​ប​ប្រ​ល័យ​ពូជ​សាស​ន៍ប៉ុល​ព​ត​នាថ្ងៃ៧ម​ក​រាឆ្នាំ១៩៧៩។ឯ.ឧក៍បាន​ស​ង្ឃឹម​ជឿជាក់ថារាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​និង​ប្រ​ជាជ​ន​ដោយ​ឡែក​ក​ង​ទ័ព​យើង​ទាំង២នៅតែប​ន្ត​ព​ង្រឹង​និង​ព​ង្រីក​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការឱ្យ​កាន់តែរឹង​មាំព្រ​ម​ទាំង​រ​ក្សានូវ​ចំណ​ង​សាម​គ្គីភាព មិត្ត​ភាព​កាន់តែជិត​ស្និទ្ធ​ក្នុង​នាម​ជាប​ង​ប្អូន ដែល មាន​ភូមិផ​ង​រ​ប​ង​ជាមួយ​ជារៀង​រ​ហូត ៕

ពិធី​ជួប​សំណេះ​សំណាល​ជាមួយ​ក​ង​ក​ម្លាំង​នាំ​មុខ​នៃ​ក​ង​វិស្វ​ក​ម្ម​ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះ​និង​ក​ង​ក​ម្ទេច​គ្រឿង​ផ្ទុះ​មុន​ពេល​ចេញ​ដំណើរ​ទៅ​ចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​អន្ត​រ​ជាតិ​នៅ​ប្រ​ទេស​ម៉ាលី​
      នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី១៧​ ខែ​មីនា​ ឆ្នាំ២០១៧​ នេះ​ ឯកឧត្ត​ម​ ទេស​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​  ប្រាក់​ សុខុន​ រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ប​រ​ទេស​ក​ម្ពុជា​ បាន​អញ្ជើញ​ជួប​សំណេះ​សំណាល​ក្នុង​ពេល​រៀប​ចំពិធី​ជូន​ដំណើរ​ក​ង​ក​ម្លាំង​នាំ​មុខ​៨០នាក់​ នៃ​ក​ង​វិស្វ​ក​ម្ម​ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះ​លេខ​១៨៩ និង​ក​ង​ក​ម្ទេច​គ្រឿង​ផ្ទុះ​ទៅ​ចូល​រួម​ បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​ នៅ​ប្រ​ទេស​ម៉ាលី​ នា​ទីស្តីការ​ក្រ​សួង​។​

      តាម​រ​បាយ​ការ​ណ៍​រ​ប​ស់​ ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍​  សែម​ សុវ​ណ្ណ​នី​ អគ្គ​នាយ​ក​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ក​ង​ក​ម្លាំង​នាំ​មុខ​៨០នាក់​ នៃ​ក​ង​វិស្វ​ក​ម្ម​ ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះ​លេខ​១៨៩​ និង​ក​ង​ក​ម្ទេច​គ្រឿង​ផ្ទុះ​លេខ១២៣ ​ ដែល​ចាក​ចេញ​ពី​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា​នៅ​វេលាម៉ាង០៤រ​សៀល​ ថ្ងៃ​ទី​១៧​ នេះ​នឹង​ត្រូវ​ទៅ​ចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់​ អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​ ក្នុង​ប្រ​ទេស​ម៉ាលី។​

      ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ សែម​ សុវ​ណ្ណ​នី​  បាន​ប​ញ្ជាក់​ទៀត​ថា​ក្នុង​ពិធី​ជួប​សំណេះ​សំណាល​ នេះ​ក៏​មាន​វ​ត្ត​មាន​ផ​ង​ដែរ​ពី​ក​ង​ក​ម្លាំង​ចំនួន​៤២នាក់​ដែល​ត្រូវ​ទៅចូល​រួម​លំហាត់​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ ប្រ​តិប​ត្តិការ​ស​ន្តិភាព​ព​ហុជាតិ​ (Multinational​ Peacekeeping​ Exercise​ 2017 )​ ក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌ​ GPOI​ នៅ​ប្រ​ទេស​នេប៉ាល់។

      កាល​ប​រិច្ឆេទ​ចេញ​ដំណើរ​នៃ​ក​ង​ក​ម្លាំង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ទាំង​៤២នាក់​ នេះ​ត្រូវ​បាន​ចែក​ចេញ​ជា​២​ដំណាក់កាល​រួម​មាន៖​  ក្រុម​គ្រូ​ប​ង្គោល​ចំនួន​០៣នាក់​ បាន​ចាក​ចេញ​នៅ​ថ្ងៃទី​១៤​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៧​ និង​ផ្នែក​លំហាត់​ សេនា​ធិការ​ និង​ផ្នែក​លំហាត់​លើ​ទី​លាន​ចំនួន​៣៩នាក់​ ទៀត​ នឹង​ចេញ​ដំណើរ​នៅថ្ងៃទី១៩​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៧​ ហើយ​ក​ង​ក​ម្លាំង​ទាំង​៤២នាក់​ នេះ​នឹង​វិល​ត្រ​ឡ​ប់​ម​ក​ក​ម្ពុជា​វិញ​ នៅ​ថ្ងៃទី០៤​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០១៧​ ៕​

ឯកឧត្ត​ម​ ទៀ​ បាញ់​ ចុះ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ធ្វើ​លំហាត់​ម​ហារំអិល​ ​
កាល​ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ បាន​រៀប​ចំធ្វើលំហាត់ ហ្វឹក​ហ្វឺន​ពីរ​ដាច់ដោយ​ឡែក​ពីគ្នា ស្តីពីការ​ជួយ​ស​ង្គ្រោះនិង​ការ​ប​ង្ក្រាបអំពើប្ល​ន់លើផ្ទៃស​មុទ្រ​ដែល​លំហាត់ ទាំង​ពីរ​នេះបាន​ធ្វើឡើង​នៅលើភូមិសាស្រ្ត​ផ្ទៃស​មុទ្រ​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហ​នុ ។
សូម​ប​ញ្ជាក់ថា៖ លំហាត់ទាំង​ពីរ​ដែល​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ​បាន​ធ្វើនេះឋិត​ក្រោម
ហ​ស្ស​នាម​ថា៖ ម​ហារំអិល ១៧ ដែល​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីក​ង​កំលាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ និង ស្ថ​ប​ន័អនុវ​ត្ត​ច្បាប់​មួយ​ចំនួន​រួម​មាន​ក​ង​កំលាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ ខ.ភ.ម ក​ង​ន​គ​រ​បាល​ជាតិ រ​ដ្ឋ​បាល​ជ​ល​ផ​ល ក​ង​កំលាំង​គ​យ និង ក​ង​ឯក​​ភាព​ពិសេស​ប្រ​ឆាំង​ភេរ​វ​ក​ម្ម​។ លំហាត់ម​ហារំអិល ១៧ នេះធ្វើឡើង​ស្រ​ប​ពេល​ដែល​ដំណើ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ស្វែង​យ​ល់ចំនួន ២ ថ្ងៃរ​ប​ស់ស​មាជិក​ស​មាជិការ​នៃគ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ​ដែល​ដឹក​នាំ​ដោយឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ជា​ប្រ​ធាន​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រអម​ដំណើរ​ដោយ  ព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីអនុ័ព្ធ​យោធានៃ
ប​ណ្តាល​ប្រ​ទេស​ជាមិត្ត​មួយ​ចំនួន​ប្រ​ចាំនៅក​ម្ពុជាផ​ង​ដែរ។
           ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក សួន សំណាង អគ្គ​លេខាធិការ​រ​ង នៃអគ្គ​លេខាធិការ​ដ្ឋាន គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិការ​ជាតិស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ បានអោយ​ដឹង​ថា៖ ការ​រៀប​ចំលំហាត់ម​ហារំអិល ១៧ នេះ ត្រូវ​បាន​កំណ​ត់​ឡើង​យោង​តាម​ការ​សំរេច នៃកិច្ច​ប្រ​ជុំពេញអង្គ​រ​ប​ស់គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ​កាល​ពី​​   ខែ​វិច្ឆ​កា ឆ្នាំ ២០១៦ ហើយអគ្គ​លេខាធិការ​ដ្ឋាន គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ ក្រុម​ការ​ងារ​ប​ច្ចេក​ទេស និង ទីប​ញ្ជាការ​ជួរ​មុខ​នៃគ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ បាន​រៀប​ចំ សំរ​ប​សំរួល​និង ដឹក​នាំអនុវ​ត្ត​ន៍លំហាត់នេះនៅក្នុងអំឡុង​ពេល​ដ៏ខ្លីបំផុត ។ លំហាត់ម​ហារំអិល ១៧ បាន​ប​ង្ហាញអំពី​ទិដ្ឋ​ភាព​ពីការ​ជួយ​ស​ង្គ្រោះជីវិត​ម​នុស្ស​នៅក្នុង​ពេល​ដែល​នាវាដឹកអ្ន​ក​ដំណើរ​បាន​ជួប​នូវឧប​ទ្ទ​ហេតុភ្លើង​ឆេះនៅចំងាយ ៣ ម៉ៃល ខាង​ជើង​កោះតាង និង ស​ក​ម្ម​ភាព​នៅក្នុង​ការ​ប​ង្ក្រាបអំពើប្ល​ន់​ចាប់ជំរិន​វា​ដឹក​ទំនិញ​មួយ​ឋិត​នៅចំងាយ ៧ ម៉ៃល​ពីកោះរុង។ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក សួន សំណាង បាន​ប​ញ្ចាក់​អោយ​ដឹង​ថា៖លំហាត់ម​ហារំអិល១៧ គឺជាព្រឹត្តិការ​ប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ ព្រោះថាជាលំហាត់មួយ​ដែល​ពាក់ព​ន្ធ័​ទៅនឹង​ស​ន្តិ​សុខ​ស​មុទ្រ​លើក​ដំបូង​ ដែល​គ​ណ​ក​ម្មាធិការ​ជាតិបាន​ធ្វើឡើង​ជាឯក​តោភាគី ដោយ​ពុំមាន​ការ​ចូល​រួ​ម​ពីដៃ​គូរ​ប​រ​ទេស​ណាមួយ ។លំហាត់ម​ហារំអិល ១៧ នេះមាន​គោល​ដៅដូច​ត​ទៅ ៖ ទី ១ ប្រើប្រាស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​និង​ធ​ន​ធាន​ដែល​យើង​មាន​នៅក្នុង​ការ​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅនិង ឧប​ត្តិហេតុនិង​គ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ​យ​ខ្នាត​តូច ថ្នាក់ម​ធ្យ​ម​នៅក្នុង​ស​មុទ្រ ។ទី២ ក​សាង​និង​លើក​ស្ទួយ​ជាលំដាប់នូវ​កិច្ច​ស​ហ​ការ​រ​វាង​ក​ង​កំលាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ និង ក្រ​សួង និង​ស្ថាប​ន័ដែល​ពាក់ព​ន្ធ័នឹង​ស​ន្តិសុខ​ស​មុទ្រ​ព្រ​ម​ទាំង​ធ្វើអោយ​កាន់តែមាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​សំរាប់ការ​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅនិងឧប​ត្តិហេតុទាំង​ឡាយ​នៅក្នុរូប​ភាព​កំលាំង​ចំរុះ ។ គោល​បំណ​ង​ទី ៣ គឺដើម្បីប​ង្ហាញ​ដ​ល់ស្ថាប​ន័​ក្រ​សួង​ដែល​មាន​ការ​ពាក់ព​ន្ធ័ព្រ​ម​ទាំង​ភ្ញៀវអន្ត​រ​ជាតិអំពីការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ និងអំពីការ​មាន​វិធាន​ការ​ត្រៀម​ល​ក្ខ​ណៈគ្រ​ប់បែប​យ៉ាង​រ​ប​ស់គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ​នៅក្នុង​ការអនុវ​ត្តិតួនាទីភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន ។ទី៤ លំហាត់​នេះ​មាន​គោល​បំណ​ង​ដ​ក​ពិសោធ​ន៍អំពីការ​ប្រើប្រាស់ម​ធ្យោបាយ សំភារៈដែល​បាន​ម​ក​ពីប្រ​ភ​ព​ផ្សេងៗគ្នានៅ​ក្នុង​ពេល​ប្រ​តិប​ត្តិការ​កំលាំង​ចំរុះ ។
ចំពោះដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ស្វែង​យ​ល់រ​ប​ស់ក្រុម​គ​ណៈប្រ​តិភូជាន់ខ្ព​ស់ដែល​ដឹក​នាំដោយ ឯកឧត្ត​ម នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ជាប្រ​ធាន​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិ​ស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ​បាន​ធ្វើឡើង​ក្នុង​គោល​បំណ​ង​ស្វែង​រ​ក​ការ​យ​ល់ដឹងអោយ​បាន​ច្រើន​ថែម​ទៀតអំពីស​ក្តារ​នុព​ល និងអត្ត​ស​ញ្ញាណ​នៅក្នុង​តំប​ន់មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ដែន​ស​មុទ្រ​ក​ម្ពុជាជាពិសេស​ទិដ្ឋ​ភាព​ដ៏ស្រ​ស់​ត្រ​កាល​និង    ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស​ក្តានុព​ល នៅដំប​ន់កោះតាង និង ធ្វើទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅលើកោះគូស្រូវី ឬកោះ​ឆ្លាម​ដែល​ជាកោះតូច​នៅដាច់ស្រ​យ៉ាល​ក្នុង​ស​មុទ្រ​ភាគ​និរ​តីប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាដែល​មាន​ល​ក្ខ​ណៈ​តំណាង​អោយ
អត្ត​ស​ញ្ញាណ និង​ដួង​ព្រ​លឹង​ជាតិខ្មែរ​។
ព្រឹត្តិការ​ណ៍ជាប្រ​វ​ត្តិសាស្រ្ត​ទាំង​ពីរ​នេះត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើង​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​និង​ទ​ទួល​បាន​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​ពីគ្រ​ប់ម​ជ្ឍ​ដ្ឋាន​ដែល​បាន​ចូល​រួម​ទាំងអស់ ជាពិសេស​ពីសំណាក់ភ្ញៀវ​ប​រ​ទេស ។លំហាត់ម​ហារំអិល ១៧ បាន​ប​ង្ហាញអំពីជំនាញ និង​ភាព​ប៉ិន​ប្រ​ស​ព្វ​រ​ប​ស់កំលាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ និង​ស្ថ​ប័នអនុវ​ត្ត​ច្បាប់​ផ្សេងៗ​ទៀត ក្នុង​ការ​ស​ង្រ្គោះជីវិត​ម​នុស្ស​ពេល​ជួប​គ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ ។ លើស​ពីនេះទៅទៀត​លំហាត់ម​ហារំអិល ១៧​បាន​ប​ង្ហាញអំពីការ​ប្រើប្រាស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​នៅលើផ្ទៃទឹក និង ពិលើអាកាស​នៅក្នុង​ការ​ប​ង្រ្កាបអំពើ​ប្ល​ន់​ចាប់​ជំរិត​ក្នុង​ដែន​ស​មុទ្រ​ជាពិសេស​ការ​ប្រើប្រាស់ម​ធ្យ​យោបាយ​និង​ប​ច្ចេក​ទេស​គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង​នៅក្នុង​ការ​ធ្វើអោយ​ជ​ន​ល្មើស​ព្រ​ម​ចុះញ៉ម។
ក្នុង​នាម​ជាប្រ​ធាន​គ​ណៈប្រ​តិភូ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់យ៉ាង​ច្បាស់ថា៖ លំហាត់ម​ហារំអិល ១៧គឺជាព្រឹត្តិការ​ណ៍ប្រ​វ​ត្តិសាស្រ្ត​ដែល​ពុំធ្លាប់មាន​ពីមុន​ម​ក យ៉ាង​ណាមិញ​គឺជាលំហាត់មួយ​ដែល​ក​ម្ពុជា​ធ្វើឡើង​ដោយ​ខ្លួនឯង​ពុំមាន​ការ​ចូល​រួម​ពីដៃគូរ​ប​រ​ទេស ព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ​ចំណាយ​ធ​ន​ធាន​តិច​ថែម​ទៀត ។ ឯកឧត្ត​ម បាន​កោត​ស​រ​សើរ​និង​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះជោគ​ជ័យ​នៃលំហាត់ម​ហារំអិល ១៧ ដែល​បាន​ប​ង្ហាញ​អំពីប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៃកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ និង កិច្ច​ប្រ​តិប​ត្តិការ​កំលាំង​ចំរុះនៅក្រោម​ឆ​ត្រ័​រ​ប​ស់គ​ណៈ​ក​ម្ម​ការ​ជាតិ​។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ក៏បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ទៀត​ថា៖ លំហាត់ម​ហារំអិល ១៧​នេះនឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ជា​មូល​ដ្ឋាន​សំរាប់ការ​ក​សាង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​នៃកិច្ច​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ក​ម​លាំង​ចំរុះត​ទៅថ្ងៃអនាគ​ត នៅក្នុង​ការ​ឆ្លើយ​ត​ប ទៅលើការ​គំរាម​កំហែង​ផ្សេងៗ ។ ឯកឧត្ត​ម ក៏បាន​ថ្លែង​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​ដ​ល់ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​និង​ស​ហ​ការី​នៃអគ្គ​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ ក្រុម​ការ​ងារ​ប​ច្ចេក​ទេស និង​ទីប​ញ្ជាការ​ជួរ​មុខ​រ​ប​ស់គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ នៅក្នុង​ការ​រៀប​ចំដឹក​នាំ​សំរ​ប​សំរួល​លំហាត់​ម​ហា​រំអិល១៧ និង​ដំណើរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ស្វែង​យ​ល់រ​ប​ស់គ​ណៈប្រ​តិភូជាន់ខ្ព​ស់រ​ហូត​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ទាំង​ស្រុង​​។
ក្នុង​នាម​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ក៏ដូច​ជាតាង​នាមអោយ​រាជ​រ​ដ្ឋា
ភិបាល ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅបំផុត​ចំពោះកិច្ច​ប្រឹង​ប្រែង និង កិច្ច​ស​ហ​ការ​យ៉ាង​ពេញ​ទំហឹង​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ដ៏ទៃទៀត​សំណាក់ក​ង​កំឡាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ និង
ស្ថាប​ន័រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ដ៏ទៃទៀត នៅក្នុង​ដំណើរ​ការអនុវ​ត្ត​លំហាត់ម​ហារំអិល ១៧ និង​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​សិក្សារ​ប​ស់គ​ណ​ប្រ​តិភូជាន់ខ្ព​ស់។ ឯកឧត្ត​ម  ក៏បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅចំពោះការ​ចំណាយ​ពេល​វេលាចូល​រួម​នៅក្នុង​ព្រឹត្តិការ​ជាប្រ​វ​ត្តិសាស្រ្ត​ទាំង​ពីរ​នេះ ពីសំណាក់ស​មាជិក​ស​មាជិការ​នៃ​គ​ណ​ក​ម្មាធិការ​ជាតិស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ និង អនុព​ទ្ធ័យោធានៃប​ណ្តាល​ប្រ​ទេស​ប្រ​ចាំ​នៅព្រះរាជា​ណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​ឆ្លៀត​យ​កឪកាស​នោះថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ចំពោះការ​ជួយ​ឧប​ត្ថ​ម​គាំទ្រ​ពីសំណាក់ម​ជ្ឍ​ដ្ឋាន​ទាំង​ឡាយ​សំរាប់ព្រឹត្តិការ​ណ៍ទាំង​ពីរ​ជាប្រ​វ​ត្តិសាស្រ្ត​ខាង​លើ ជាពិសេស​មាន​ការ​គាំទ្រ​យ៉ាង​ពេញ​លេញ​ពីសំណាក់ក្រុម​ហ៊ុន យូញៀន​។
ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​គូស​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ថា៖ ឯកឧត្ត​ម​នឹង​ពិចារ​ណាអំពីល​ទ្ធ​ភាព​នៅ​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំអោយ​មាន​លំហាត់ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក្នុង​រូប​ភាព​ផ្សេងៗទៀត​នៅថ្ងៃអនាគ​ត ។