ព័ត៌មាន

ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​ស​ក​ម្ម​ភាព​ការ​ងារ​ថ្នាក់ជាតិចុះមូល​ដ្ឋាន​ខេត្ត​សៀម​រាប
នៅរ​ដ្ឋ​បាល​សាលាខេត្ត​សៀម​រាប រ​សៀល​ថ្ងៃទី០៤ ខែ ម​ក​រា ឆ្នាំ២០១៦ មាន​ធ្វើការ​ប្រ​ជុំបូក ស​រុប​ស​ក​ម្ម​ភាព​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់ជាតិចុះមូល​ដ្ឋាន ដើមី្ប​ត្រួត​ពិនិត្យ និង គាំទ្រ​ការអនុវ​ត្ត​ក​ម្ម​វិធីន​យោបាយ និង យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ ដំណាក់កាល​ទី៣ រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជាប្រ​ចាំឆ្នាំ២០១៦ និង ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ប​ន្ត ឆ្នាំ២០១៧  ក្រោមអធិប​តីភាពឯ.ឧ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង ជាប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់ជាតិ ចុះមូល​ដ្ឋាន​ខេត្ត​សៀម​រាប ។
មាន​ប្រ​សាស​ន៍បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំនោះ ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ធ្វើការ​ងារ​ណែនាំ ដ​ល់ប​ណ្តាឯកឧត្ត​ម លោក​ជំទាវ ជាប្រ​ធាន អនុប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​ជាតិចុះមូល​ដ្ឋាន​ក្រុង ស្រុក​ទាំង ១២ រ​ប​ស់ខេត្ត​សៀម​រាប ដើមី្ប​ធ្វើសេច​ក្តី រាយ​ការ​ណ៍អំពីល​ទ្ធ​ផ​ល  ស​ក​ម្ម​ភាព​ការ​ងារ ដែល​បានអនុវ​ត្ត​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៦  ព្រ​ម​ទាំង​ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម ដើមី្ប​រ​ក​នូវ​នីតិវិធីដោះ ស្រាយឲ្យ​បាន​ចំនូវ​រាល់ប​ញ្ហាទាំង​នោះឲ្យ​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព ។
ក្នុង​នោះដែរឯ.ឧ ឃឹម ប៊ុន​សុង អភិបាល​នៃគ​ណៈអភិបាល​ខេត្ត និង​ជាអនុប្រ​ធាន អចិន្ត្រៃយ៍ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់ជាតិ ក៏បាន​ធ្វើសេច​ក្តីរាយ​ការ​ណ៍ អំពីល​ទ្ធ​ផ​ល​ដែល​បានអនុវ​ត្ត​ការ​ងារ​រ​ប​ស់ក្រុម​ការ​ងារ និង ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម ព្រ​ម​ទាំង​លើក​នូវ សំណូម​ព​រ​មួយ​ចំនួន ដ​ល់ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់ជាតិ ក្នុង​ការ​ដាក់ ប្រ​តិទិន​ការ​ងារ រ​ប​ស់ខ្លួន ចុះមូល​ដ្ឋាន និង​បាន​លើក​នូវ​ទិស​ដៅ ដែល​ត្រូវអនុវ​ត្ត​ប​ន្ត​នៅឆ្នាំប​ន្ទាប់ផ​ង​ដែរ ។
ប​ន្ត​ម​កឯកឧត្ត​ម លោក​ជំទាវ លោក លោក​ស្រី ដែល​ជាប្រ​ធាន អនុប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ ថ្នាក់ជាតិចុះមូល​ដ្ឋាន​ក្រុង ស្រុក បាន​រាយ​ការ​ណ៍អំពីល​ទ្ធ​ផ​ល ស​ក​ម្ម​ភាព​ការ​ងារ​រ​ប​ស់ក្រុម​ដែលអនុវ​ត្ត​បាន ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយ​បាន​លើក​នូវ​ប​ញ្ហា មួយ​ចំនួន​ដែល​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​បាន​លើក​ឡើង ព្រ​ម​ទាំង​សំណូម​ព​រ​មួយ​ចំនួន ដោយ​ផ្តោត​លើប​ញ្ហា វិវាទ​ដីធ្លី ទីតាំង​ចាក់ស​ម្រាម , អគ្គិស​នី , ធារាសាស្ត្រ , សេវាសាធារ​ណៈ ,ការ​ផ្ត​ល់អត្ត ស​ញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​មាន​ការ​យឺត​យ៉ាវ , ការ​សុំសាង​ស​ង់ផ្លូវ ឡើង​ខ្ន​ង​ភ្នំគូលែន និង ចុះទៅស្រុក​ស្វាយ​លើ , ប​ញ្ហាផាស៊ីផ្សារ , និង ពីត​ម្លៃប្រើប្រាស់អគ្គិស​នី ព្រៃឈើស​ហ​គ​ម​ន៍ និង អាជ្ញាធ​រអប្ស​រាជាដើម ។
ប​ន្ទាប់ពីធ្វើកិច្ច​ពិភាក្សាយ៉ាង​ស៊ីជ​ម្រៅ ទៅលើការ​ងារ គាំទ្រ​ការអនុវ​ត្ត​ក​ម្ម​វិធីន​យោបាយ និង យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ ដំណាក់កាល​ទី៣ រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា និង ឆ្ល​ង​តាម​សេច​ក្តី រាយ​ការ​ណ៍ រ​ប​ស់អាជ្ញាធ​រ​ខេត្ត និង ប្រ​ធាន អនុប្រ​ធាន ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់ជាតិរួច​ម​ក ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ក៏បាន​ធ្វើការ​កោត​ស​រ​សើរ​ពីកិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម លោក​ជំទាវ អស់លោក លោក​ស្រីជាស​មាជិក​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់ជាតិ ក៏ដូច​ជាអាជ្ញាធ​រ​មូល​ដ្ឋាន ដែល​បានអនុវ​ត្ត ការ​ងារ​ក​ន្ល​ង​ម​ក ហើយ​បាន​ទ​ទួល​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ជាទីមោទ​នៈបំផុត ។ ក្នុង​នោះដែរឯ.ឧ ទៀ បាញ់ ក៏បាន​ធ្វើកា រ​បូក​ស​រុប​នូវ​ល​ទ្ធ​ផ​ល​នៃកិច្ច​ប្រ​ជុំប្រ​ចាំឆ្នាំ២០១៦នេះ ទៅលើទ​ម្រ​ង់រ​បាយ​ការ​ណ៍ ដែល​ជាក​ញ្ច​ក់ ឆ្លុះប​ញ្ចាំង​ទៅលើក​ញ្ច​ប់នៃផ្នែក​នីមួយៗ ដែល​ក្រុម​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​បាន​រៀប​ចំ និង ការ​ប្រ​មូល​ផ្តុំប​ញ្ហាដែល មាន​ការ​ពាក់ព័ន្ធ និង ស្នើសុំជាគោល​ការ​ណ៍ទៅស​ម្តេច​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ប្រ​ជុំជាមួយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីគ្រ​ប់ក្រ​សួង ដើមី្ប​ធ្វើការ​ដោះស្រាយ ។ ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ក៏បាន​ធ្វើការ​ប​ញ្ជាក់ផ​ង​ដែរ អំពីប​ញ្ហា គុណ​ភាព​សេវាសាធារ​ណៈ និង ​រាល់សំណូម​ព​រ​រ​ប​ស់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ដែល​នៅសេស​ស​ល់ និង មិន​ទាន់បាន ធ្វើការ​ដោះស្រាយ​នោះ ត្រូវ​ធ្វើការ​ដោះស្រាយ​ជូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ប​ន្ត ឲ្យ​បាន​ច​ប់ស​ព្វ​គ្រ​ប់នៅឆ្នាំ២០១៧ ។ ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំនោះក៏បាន​ផ្តោត​យ៉ាង​សំខាន់ចំពោះ ការ​ជ​ម្រុញ​ដ​ល់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ ទៅត្រួត​ពិនិត្យ​ប​ញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោត និង ត្រូវ​ទៅចូល​រួម​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំ ស​ង្កាត់ និង ធ្វើការ​ចូល​រួម​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ នូវ យុទ្ធ​នាការ​រ​យៈពេល៦ខែ រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ក្នុង​ការ​ប​ង្រ្កាប​ប​ទ​ល្មើស​គ្រឿង ញៀន និង ប​ទ​ល្មើស​នេសាទ រួម​ទាំង អនុវ​ត្តឲ្យ​បាន​ជាប្រ​ចាំនូវ​គោល​ន​យោបាយ ភូមិឃុំមាន​សុវ​ត្ថិភាព និង រួម​គ្នាប​ន្ត​នូវ ប្រ​ពៃណីចែក រំលែក​ផ​ង​ដែរ ។  ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ក៏បាន​ធ្វើការ​ផ្តាំផ្ញើដ​ល់ស​មាជិក​ក្រុម​ការ​ងារ​ថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ខេត្ត​ទាំងអស់  ត្រូវ​ប​ង្កើន​ការ​យ​ក​ចិត្ត ក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន ការ​ប​ម្រើនូវ​រាល់ សំណូម​ព​រ​ត​ម្រូវ ការ​ចាំបាច់រ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន​នៅតាម​មូល​ដ្ឋាន ដែល ជាក​ម្លាំង​ច​ល​ក​រ​ជ​ម្រុញឲ្យ​ការអភិវ​ឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ នៅថ្នាក់ក្រោម​ជាតិកាន់តែមាន​ល្បឿន​ទៅមុខ ៕


ពិធីជូន​ដំណើរ​ក​ង​វិស្វ​ក​ម្ម​លេខ៣៦៩ទៅកាន់សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​លីប​ង់ ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ប៉ុល សារឿន
នាព្រឹក​ថ្ងៃទី០៤ ខែម​ក​រា ឆ្នាំ២០១៧នេះ គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំពិធី​ជូន​ដំ​ណើរ​ក​ង​វិស្វ​ក​ម្ម​លេខ​៣៦៩ ទៅប្តូរ​វេន​ក​ង​វិស្វ​ក​ម្ម​លេខ៩៣៦ ដែល​បាន​ប​ញ្ច​ប់បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជា​​ជាតិ នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​លីប​ង់ ហើយ​គ្រោង​នឹង​វិវ​ត្ត​ន៍ម​ក​កាន់ក​ម្ពុជាវិញ នាថ្ងៃទី០៦ ខែម​ក​រា ឆ្នាំ២០១៧​ខាង​មុខ​នេះ។
    តាម​រ​បាយ​ការ​ណ៍រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ សែម សុវ​ណ្ណ​នី អគ្គ​នាយ​ក​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិ បាន​​រាយ​ការ​ណ៍ជូនអង្គ​ពិធីជ្រាប​ថា ក​ង​ក​ម្លាំង​វិស្វ​ក​ម្ម​លេខ៣៦៩​ជាក​ង​ទី៧ ដែល​ទៅចូល​រួម​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អ.ស.ប នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​លីប​ង់។ ក​ង​នេះមាន​ក​ម្លាំង​ចំនួន១៨៤នាក់ ក្នុង​នោះ​មាន​នារី​១៦នាក់​ ដែល​មាន​តួនាទីភារ​កិច្ច​ក្នុង​ការ​សាង​ស​ង់បាឡេ ដឹក​ជ​ញ្ជូន និង​ស្ទូច​ត​ម្លើង​ជ​ញ្ជាំង ឈូស​ឆាយ​ព​ង្រាប​ដី និង​ផ្លូវ​ឡើង​ភ្នំ សាង​ស​ង់ជួស​ជុល​និង​រុះរើជ​ញ្ជាំង​ចាក់គ្រួស​ក្នុង​ជ​ញ្ជាំង​សុវ​ត្ថិភាព សាង​ស​ង់​ជ​ញ្ជាំង​ការ​ពារ​សុវ​ត្ថិភាព និង​សាង​ស​ង់ក​ន្លែង​ដាក់កុង​តឺន័រ ។ល។ ទ​ន្ទឹម​នេះក៏មាន​ភារ​កិច្ច​បោស​សំអាត​មីន និង​យុទ្ធ​ភ​ណ្ឌ​មិន​ទាន់ផ្ទុះផ​ង​ដែរ។
    នៅក្នុង​សុន្ទ​រ​ក​ថាលោក Alexandre Huynh តំណាងអ្ន​ក​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួលអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​ប្រ​ចាំ​ក​ម្ពុជា បាន​សំដែង​ការ​ដឹង​គុណ​ដ៏ជ្រាល​ជ្រៅចំពោះរាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល និង​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជា ដែល​បាន​ប​រិច្ចាគ​ក​ម្លាំង​ចូល​រួម​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់ក​ង​ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជា នឹង​នាំម​ក​នូវ​កិត្តិយ​ស​ជូន​ទាំងអង្គ​ភាព ទាំង​ទាហាន​រួម​ជំនាក់ និង​ប្រ​ទេស​ជាតិទាំង​មូល​ព្រោះជាការ​លះប​ង់ដើម្បីស​ន្តិភាព​ស​ន្តិសុខ មិត្ត​ភាព ជាល​ក្ខ​ណៈ​អន្ត​រ​ជាតិ ដែល​មាន​ន័យ​ថាប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា បាន​ផ្ត​ល់គំរូស​ម្រាប់ពិភ​ព​លោក។
    លោក Alexandre Huynh បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ថា នេះជាំការ​តាំង​ចិត្ត​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ម​នុស្ស​ធ​ម៌ ស​ម្រាប់​ជួយ​ដ​ល់អ្ន​ក​ដ​ទៃ ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​ជំនាញ​ដ​ល់ប​ណ្តាប្រ​ទេស​នានា ដែល​កំពុង​ទ​ទួល​ការ​រ​ង​ទុក្ខ​ដោយ​សា​ជ​ម្លោះ ឲ្យ​មាន​ស​ន្តិភាព ជាក់ស្តែង និង​ជាប្រ​ភ​ព​នៃការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដ៏មាន​ត​ម្លៃដ​ល់ប្រ​ទេស​ជាច្រើន​ទៀត។
    នៅក្នុង​ពិធីជូន​ដំណើរ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ប៉ុល សារឿន អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេរ​ម​ភូមិន្ទ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំដ៏ឈ្លាស​វៃរ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោ នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី បាន​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែងអនុវ​ត្ត​ក​ម្ម​វិធីកំណែទ​ម្រ​ង់នានា ដែល​បាន​កំណ​ត់ក្នុង​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ​ដំណាក់​កាល​ទី៣ ប្រ​ក​ប​ដោយ​ឆ​ន្ទៈមុត​ស្រួច សំដៅធានានូវ​ការ​លើក​ក​ម្ព​ស់អភិបាល​កិច្ច​ល្អ ដើម្បីកំណើន ការ​ងារ ស​ម​ធ​ម៌ និង​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នៅក​ម្ពុជា។
    រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល នៅតែចាត់ទុក​ថា ស​ន្តិភាព​គឺជាក​ត្តាច​ម្ប​ង​បំផុត ដែល​ជាមូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះដ៏រឹង​មាំក្នុង​ការ​អភិ​វ​ឌ្ឍ​ន៍សេដ្ឋ​កិច្ច ស​ង្គ​ម និង​លើក​ក​ម្ព​ស់ក​ម្រិត​ជីវ​ភាព​រ​ប​ស់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ ឲ្យ​កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង។ តាម​រ​យៈ​ការ​អនុវ​ត្ត​ន​យោបាយ​ឈ្នះ ឈ្នះ បាន​ធ្វើឲ្យ​ក​ម្ពុជាមាន​ស្មារ​តីម​ហាសាម​គ្គីជាតិ និងឯក​ភាព​ជាតិប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ ក្នុង​ការ​រ​ក្សាសុខ​ស​ន្តិភាព​ក្នុង​ប្រ​ទេស​រ​ប​ស់ខ្លួន ព្រ​ម​ទាំប្រែក្លាយ​ជាប្រ​ទេស​មួយ​ដែល​បាន​ផ្ត​ល់​វិភាគ​​ទា​ន​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម ដ​ល់វិស័យ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិថែម​ទៀត។
    រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា បាន​ប​ង្ហាញ​ពីច​ក្ខុវិស័យ​រ​ប​ស់ខ្លួន ក្នុង​គោល​ដៅធានានិរ​ន្ត​ភាព​នៃការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ថ្មី ការ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​នាពេលអនាគ​ត ដោយ​ប្តេជ្ញាយ៉ាង​មុត​មាំលើវិស័យ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក្នុង​ការ​ប​ន្ត​​វិភាគ​ទាន​ចូល​រួម​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ ដើម្បីរួម​ចំណែក​ជាមួយ​ស​ហ​គ​ម អន្ត​រ​ជាតិ ក្នុង​កិច្ច​ប្រឹង​ប្រែង​ស្វែង​រ​ក​ស​ន្តិភាព​ជូន​ប្រ​ទេស​ដ​ទៃ នៅលើពិភ​ព​លោក​ជាប​ន្ត​ទៀត ព្រ​ម​ទាំង បាន​លើក​ទឹក​ចិត្ត​លើការ​ងារ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​នេះ។
    រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា បាន​ប្តេជ្ញាចិត្ត​យ៉ាង​មុត​មាំក្នុង​ការ​ជ​ម្រុញ​ប​ង្កើន​ការ​ប្រើប្រាស់ក​ម្លាំង​ជានារី “យេន​ឌ័រ” ស​ម្រាប់ធានានិរ​ន្ត​ភាព នៃការ​ចូល​រួម​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​យូរអង្វែង ដោយ​ផ្តោត​សំខាន់​ទៅ​លើ​ស​ក​ម្ម​ភាព​ក្នុង​វិស័យ​មួយ​ចំនួន ដែល​ក​ម្ពុជាមាល​ទ្ធ​ភាព​ចូល​រួម ព្រ​ម​ទាំង​ខិត​ខំធ្វើការ​កែ​ល​ម្អលើ​ការ​ងារ​គ្រ​ប់គ្រ​ង ការ​ព​ង្រឹង​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស ពិសេស​ការ​ប​ង្កើន​ចំនួន​ចូល​រួម​ជាស្ត្រី ដើម្បីឲ្យ​ស្រ​ប​ទៅនឹង​ទ​ស្ស​នៈ​យេន​ឌ័រ ប​ញ្ជូល​គ្នានៅក្នុង​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ។
    រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល នឹង​ខិត​ខំប​ន្តអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ម​ធ្យោបាយ និង​ធ​ន​ធាន​ចាំបាច់មួយ​ចំនួន ស​ម្រាប់បំពាក់​ជូន​ដ​ល់​ក​ង​ក​ម្លាំង​ចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាប​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ ដើម្បីអនុវ​ត្ត​ភារ​កិច្ចឲ្យ​កាន់តែមាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ខ្ព​ស់ តាម​រ​យៈការ​ងារ​ដឹក​នាំ កំណ​ត់គោល​ន​យោបាយ និង​ការ​លើក​ម្ព​ស់ហ្វឹក​ហ្វឺន ព​ង្រឹង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ជំនាញ​លើគ្រ​ប់វិស័យ​ដ​ល់ក​ង​ក​ម្លាំង និង​បាន​ប​ង្ហាញ​ជំហ​រ​គាំទ្រ​នូវ​ច​ក្ខុវិស័យ​នៃ​កិច្ច​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សា​ស​ន្តិ​ភាព និង​ទ​ស្ស​នាទាន​ស​ម្រាប់រ​បៀប​វារៈការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ក​ប​ដោយ​ចីរ​ភាព។
    ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ប៉ុល សារឿន បាន​រំឮក​ដ​ល់ក​ង​ក​ម្លាំង​ទាំងអស់ ឲ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា ការ​បំ​ពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​លីប​ង់នេះ ក​ង​ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជារ​ប​ស់យើង ក៏ដូច​ជាក​ម្លាំង​ប​ណ្តា​ប្រ​ទេស​ចូល​រួម​​​បេស​ក​ក​ម្ម​ពេល​ប្រ​តិប​ត្តិការ​នឹងអាច​ជួប​ប្រ​ទះ នៃការ​រីក​រាល​ដាលអំពើហឹង្សានានា ដោយ​សារ​ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​តាម​ផ្លូវ​ជាញឹក​ញាប់ ពីសំណាក់ក្រុម​ជ​ម្លោះសាស​នារ​ប​ស់គូប​ដិប​ក្ស ដែល​នឹងអាច​កើត​ឡើង​គ្រ​ប់​ពេល​វេ​លា ដែល​ប​ង្ក​ដោយ​ក្រុម​ជ្រុល​និយ​ម ក្រុម​ប្រ​ដាប់អាវុធឬឧទ្ទាម ព្រ​ម​ទាំង​ការ​ប្រ​ឈ​ម​នឹងអស្ថិរ​ភាព ហានិភ័យ គ្រោះ​ថ្នាក់ពិត​ប្រាក​ដ ដែល​គំរាម​កំហែង​ដ​ល់ស​ន្តិសុខ សុខ​ភាព ការ​រ​ស់នៅ និង​ការ​បំពេញ​ការ​ងា​រ​ប្រ​ចាំថ្ងៃ ដូច​នេះ ក​ង​ក​ម្លាំង​គ្រ​ប់រូប​ត្រូវ​ប្រ​កាន់ការ​ប្រុង​ប្រ​យ័ត្ន​ខ្ព​ស់ជាប់ជាប្រ​ចាំ ទាំប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ និង​ប​ញ្ហា​ជំងឺ​ឆ្ល​ង​​​​   នា​នា ។ល។
    ទ​ន្ទឹម​នេះ ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់អនុវ​ត្ត​ភារ​កិច្ច​ទៅតាម​ស​ម​ត្ថ​ភាព​វិជ្ជាជីវៈ មាន​វិន័យ​ម៉ឺង​ម៉ាត់ សេច​ក្តី​ក្លា​ហាន សីល​ធ​ម៌ ស្អាត​ស្អំ និង​គោរ​ព​ច្បាប់ ដែល​ទាំងអស់នេះជាគុណ​ត​ម្លៃ និង​គុណ​ស​ម្ប​ត្តិមិនអាច​ខ្វះបាន​ជា​ដាច់​ខាត និង​ត្រូវ​ចេះរួប​រួម គោរ​ព​ស្រ​លាញ់គ្នា សាម​គ្គី ឯក​ភាព​គ្នាជាធ្លុង​មួយ និង​ចេះជួយ​គ្នា​ទៅវិញ​ទៅម​ក​។ ត្រូវ​ចៀស​វាងអំពើទាំង​ឡាយ​ណាដែល​ល្មើស​ទៅនឹង​វិន័យ​រ​ប​ស់អ.ស.ប និង​ប្រាស​ចាក​ពីច្បាប់ស្តីពី​ល​ក្ខ​ន្តិកៈ​ទៅទៅចំពោះក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ។

ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​ការ​ងារ​ឆ្នាំ ២០១៦ និង​ទិស​ដៅឆ្នាំ ២០១៧
ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ប្រ​ជុំផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​រ​បាយ​ការ​ណ៍បូក​ស​រុប​ការ​ងារ​​ឆ្នាំ២០១៦និង​លើក​ទិស​ដៅ​អនុវ​ត្ត​ឆ្នាំ២០១៧ដែល​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះបាន​ប្រ​ព្រឹត​ទៅនៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០២ខែម​ក​រានេះ ស្ថិត​ក្រោមអធិប​តីភាពឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀបាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​មាន​ការអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពីឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ប៉ុល​សារឿន អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃខ.ភ.ម​ព្រ​ម​ទាំងឯកឧត្ត​ម លោក​ជំទាវ រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ អនុរ​ដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ,អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​នៃខ.ភ.ម, អគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​រ​ង​អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន,នាយ​ក​នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​និង​ស្ថាប័ន​ចំណុះក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​នៃខ.ភ.ម​ជាច្រើន​រូប​ទៀត។
នៅក្នុង​ក្នុងឱកាស​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំនោះឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀបាញ់បាន​ធ្វើការ​វាយ​ត​ម្លៃ​ខ្ព​ស់ចំពោះកិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​រ​ប​ស់ខ.ភ.ម​ក្នុង​រ​យៈពេល​ពេញ១ឆ្នាំនៃឆ្នាំ២០១៦​ក​ន្ល​ង​ទៅ ហើយ​នៅក្នុងឱកាស​ចូល​ឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំស​ក​ល២០១៧នេះបាន​ជូន​ព​រឲ្យ​នាយ​ទាហាន​និង​ព​ល​ទាហាន​នៃខ.ភ.ម​ទាំងអស់ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​នៅគ្រ​ប់ការ​បំពេញ​ការ​ងារ។ ឯ.ឧឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីបាន​ប​ញ្ជាក់ថាកិច្ច​ប្រ​ជុំនេះនឹង​ត្រិះរិះពិចារ​ណាលើការ​កែទ​ម្រ​ង់ថ្មីៗ​ក្នុង​ការ​អនុវ​ត្ត​នៅឆ្នាំ២០១៧និង​ជាឆ្នាំមួយ​ឈាន​ចូល​ទៅឆ្នាំ២០១៨ដែល​ជាឆ្នាំមួយ​មាន​សារៈសំខាន់ដ៏ខ្លាំង​ស​ម្រាប់មាតុភូមិក​ម្ពុជាជាពិសេស​ស​ម្រាប់ខ.ភ.ម​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អាវុធ​និង​ម​ន្ត្រីរាជ​ការ​គ្រ​ប់លំដាប់ថ្នាក់ដែល​មាន​តួនាទីភារ​កិច្ច​ចូល​រួម​ទ្រ​ទ្រ​ង់និង​អនុវ​ត្ត​នូវ​ន​យោបាយ​រ​ប​ស់ជាតិនៅក្នុង​ព្រឹត្តិការ​ណ៍នៃការ​បោះឆ្នោត​ក្រុម​ប្រឹក្សាឃុំស​ង្កាត់​អាណ​ត្តិ​ទី៤និង​កិច្ច​ដំណើរ​ការ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​តំណាង​រាស្រ្ត​នីតិកាល​ទី៦នៅឆ្នាំ២០១៨ ឲ្យ​បាន​រ​លូន​ត្រឹម​ត្រូវ​និង​យុត្តិធ​ម៌ពេញ​លេញ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់។
កិច្ច​ប្រ​ជុំក៏បាន​តាម​ស្តាប់ដោយ​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់លើរ​បាយ​ការ​ណ៍បូក​ស​រុប​ដែលអាន​ដោយឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ សំ វ​ណ្ណ​ថ​ន អគ្គ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ,ដោយ​បាន​គូស​ប​ញ្ជាក់ថាក្នុង​ឆ្នាំ២០១៦ក​ន្ល​ង​ទៅនេះខ.ភ.ម​បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ប្រ​មូល​ផ្តុំ​អនុវ​ត្ត​ស​ក​ម្ម​ភាព​ការ​ងារ​រ​ប​ស់ខ្លួន​ក្នុង​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិតាម​ក​ម្ម​វិធីន​យោបាយ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ​ដំណាក់​កាល​ទី៣ប​ទ​ប​ញ្ជាអនុសាស​ន៍រ​ប​ស់ប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល។យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ព​ង្រឹង​ខឿន​ការ​ពារ​ជាតិនៅតាម​តំប​ន់ព្រំដែន​និង​ប​ណ្តាកោះ​មួយ​ចំនួន កែស​ម្រួល​ក​ម្លាំង​ការ​ពារ​ព្រំដែន​ធ្វើការ​តាម​ដាន​ក្តាប់​នូវ​​រាល់ស​ភាព​ការ​ណ៍​ប្រែប្រួល​និង​ធ្វើការ​ល្បាត​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ពារ​ភូមិសាស្ត្រ​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​រ​ប​ស់​ខ្លួន​ជាប់​ជា​ប្រ​ចាំព្រ​ម​ទាំង​បាន​ប​ន្ត​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ល្អជាមួយ​ប្រ​ទេស​ជិត​ខាង​ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហា​ផ្សេងៗ​ដែល​កើត​ឡើង​ដោយ​ស​ន្តិវិធី។ទ​ន្ទឹម​នឹង​​នេះបាន​ប​ន្ត​ប​ញ្ជូន​ក​ម្លាំង​ទៅបំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​ក្រោម​ឆ​ត្រ​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិប​ច្ចុប្ប​ន្ន​មាន៨៩២នាក់នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស៊ូដ​ង់ខាង​ត្បូង,លីប​ង់,ម៉ាលីនៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋអាហ្វ្រិក​ក​ណ្តាល។ក​ម្ពុជាត្រូវ​បានអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិវាយ​ត​ម្លៃជាប្រ​ទេស​ជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ៣៥ក្នុង​ចំណោម១២១ប្រ​ទេស​និង​ជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ៣ក្នុង​ចំណោម​ប្រ​ទេស​ក្នុងអាស៊ាន។ក្រៅពីនេះបាន​ម្ចាស់ការ និង​ស​ហ​ការ​ចូល​រួម​ព​ង្រឹង​ការអនុវ​ត្ត​ច្បាប់ក​សាង​ភូមិ-ឃុំមាន​សុវ​ត្ថិភាព​ធ្វើការ​ប​ង្ការ​និង​ប​ង្រាប​នូវ​រាល់​ប​ទ​ល្មើស​គ្រ​ប់​ប្រ​ភេទ​ភាព​អនាធិប​តេយ្យ​នានាការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​ស​ណ្តាប់​ធ្នាប់​សាធារ​ណៈការ​ពារ​គ​ណៈប្រ​តិភូជាតិនិងអន្ត​រ​ជាតិនានាព្រះរាជ​ពិធីបុណ្យអំទូក​បាន​ល្អ​ប្រ​សើរ។
ទ​ន្ទឹម​នឹង​នេះអង្គ​ប្រ​ជុំ​បាន​ពិភាក្សា​​ផ្លាស់ប្តូរ​យោប​ល់ដោយ​មាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ខ្ព​ស់​ទៅ​លើ​ផែន​ការ​ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ឆ្នាំ២០១៧ដោយ​ផ្តោត​សំខាន់លើការ​ព​ង្រឹង​ខឿន​ការ​ពារ​ជាតិ​នៅតាម​តំប​ន់ព្រំដែន​ប​ន្ត​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិកាស​រ​ល្អជាមួយ​ប្រ​ទេស​ជាត​ខាង​ចូល​រួម​ព​ង្រឹង​ស​ន្តិសុខ​សុវ​ត្ថិភាព​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់សាធារ​ណៈស​ង្គ​ម​និង​ត្រៀម​ល​ក្ខ​ណៈស​ម្ប​ត្តិ ចូល​រួម​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​សុវ​ត្ថិភាពឲ្យ​យុទ្ធ​នាការ​ឃោស​នានិង​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ​ស​ង្កាត់អាណ​ត្តិទី៤។

ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ អញ្ជើញ​ជាអធិប​តីភាព​ក្នុង​ពិធីបិទ​ស​ម​យុទ្ធ​នាគ​មាស ក​ម្ពុជា-ចិន

    យោង​តាម​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​​ការ​រ​វាង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ ជាមួយ​ក​ង​ទ័ព​រំដោះ​ប្រ​ជា​ជ​ន​ចិន​ ចាប់​តាំង​ពី​ថ្ងៃទី១៥​ ដ​ល់​ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៦​ គ​ណៈ​ក​ម្ម​ការ​លំហាត់​នាគ​មាស​២០១៦ បាន​រៀប​ចំពិធី​បិទ​វ​គ្គ​លំហាត់​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រួម​គ្នា​​ រ​វាង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ ជាមួយ​ក​ង​ទ័ព​រំដោះ​ប្រ​ជាជ​ន​ចិន​ ហៅ​ឈ្មោះ​ថា “​លំហាត់​នាគ​មាស​២០១៦”លើក​ទី១ ក្រោម​ប្រ​ធាន​ប​ទ​​​​ "ការ​ស​ង្រ្គោះ​គ្រោះ​ម​ហ​ន្ត​រាយ និង​ម​នុស្ស​ធ​ម៌”​ នៅ​វិទ្យា​ស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោក​ និង​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​ ស្ថិត​នៅ​ឃុំ​ត្រែង​ត្រ​យឹង ស្រុក​ភ្នំ​ស្រួច ខេត្ត​កំព​ង់​ស្ពឺ។​

    ឯក​ឧត្ត​ម​ នាយ​ក​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ ឥត​ សារ៉ាត់ អគ្គ​មេ​ប​ញ្ជា​ការ​រ​ង​នៃ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ និង​ជា​ប្រ​ធាន​គ​ណ​ក​ម្ម​ការ​លំហាត់​នាគ​មាស​២០១៦​ បាន​រាយ​ការ​ណ៍​ជូន​អង្គ​ពិធី​ជ្រាប​ថា​ លំហាត់​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រួម​គ្នា​នេះ មាន​រ​យៈ​ពេល​០៩ថ្ងៃ​ ដែល​មាន​នាយ​ទាហាន​ នាយ​ទាហាន​រ​ង​ និង​ព​ល​ទាហាន​ ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ចិន​ ចូល​រួម​ចំនួន​៣៧៧នាក់​ ក្នុង​នោះលំហាត់​នៅទីប​ញ្ជាការ ចំនួន​៣៦​នាក់​ “ចិន​១២​ និង​ក​ម្ពុជា​២៤”​ បាន​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រ​បៀប​រៀ​ប​ចំផែន​ការ​តួនាទី​ម​ន្ត្រី​ទ​ទួល​ប​ន្ទុក​សេនា​ធិការ​ ការ​ដាក់​ចេញ​ប​ទ​ប​ញ្ជា និង​ការ​ធ្វើ​ផែន​ការ​យុទ្ធ​ដំណើរ​ទ័ព​ ​រៀប​ចំនៅ​វិទ្យា​ស្ថា​ន​ជើង​គោក​​។​ លំហាត់​នៅ​ទី​លាន​ ជំនួន​៣៤១​នាក់​ “ចិន​៨៥​​ និង​ក​ម្ពុជា​២៥៦” បាន​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រ​បៀប​ជួស​ជុល​ផ្លូវ​ ការ​រាវ​មីន​ ក​ម្ទេច​យុទ្ធ​ភ័ណ្ឌ​មិន​ទាន់​ផ្ទុះ ការ​ត​ម្លើង​ស្ពាន​មេកានិក​ និង​ថ្មើរ​ជើង​​ ការ​ជួយ​ស​ង្រ្គោះលើ​ផ្ទៃ​ទឹក​ ការ​ស​ង់ទីជ​ម្រ​ក​ជូន​ជ​ន​រ​ង​គ្រោះ និង​ការ​ទ​ប់​ទំន​ប់​ទឹក​ រៀ​ប​ចំនៅ​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក។ ទ​ន្ទឹម​នេះ​ ក៏​មាន​ក​ម្លាំង​គាំទ្រ​ចំនួន​១.៤៧៩នាក់​ ដែល​ជា​ក​ម្លាំង​ស​ម្តែង​ក្បាច់​គុណ លោត​ឆ័ត្រ​ ក​ង​កិត្តិយ​ស និង​ប​ម្រើ​ការ​ងារ​ធានា​ផ្សេងៗ។ល។៦” បាន​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រ​បៀប​ជួស​ជុល​ផ្លូវ​ ការ​រាវ​មីន​ ក​ម្ទេច​យុទ្ធ​ភ័ណ្ឌ​មិន​ទាន់​ផ្ទុះ ការ​ត​ម្លើង​ស្ពាន​មេកានិក​ និង​ថ្មើរ​ជើង​​ ការ​ជួយ​ស​ង្រ្គោះលើ​ផ្ទៃ​ទឹក​ ការ​ស​ង់ទីជ​ម្រ​ក​ជូន​ជ​ន​រ​ង​គ្រោះ និង​ការ​ទ​ប់​ទំន​ប់​ទឹក​ រៀ​ប​ចំនៅ​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​។ ទ​ន្ទឹម​នេះ​ ក៏​មាន​ក​ម្លាំង​គាំទ្រ​ចំនួន​១.៤៧៩នាក់​ ដែល​ជា​ក​ម្លាំង​ស​ម្តែង​ក្បាច់​គុណ លោត​ឆ័ត្រ​ ក​ង​កិត្តិយ​ស និង​ប​ម្រើ​ការ​ងារ​ធានា​ផ្សេងៗ។ល។៦” បាន​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រ​បៀប​ជួស​ជុល​ផ្លូវ​ ការ​រាវ​មីន​ ក​ម្ទេច​យុទ្ធ​ភ័ណ្ឌ​មិន​ទាន់​ផ្ទុះ ការ​ត​ម្លើង​ស្ថាន​មេកានិក​ និង​ថ្មើរ​ជើង​​ ការ​ជួយ​ស​ង្រ្គោះលើ​ផ្ទៃ​ត​ទឹក​ ការ​ស​ង់ទីជ​ម្រ​ក​ជូន​ជ​ន​រ​ង​គ្រោះ និង​ការ​ទ​ប់​ទំន​ប់​ទឹក​ រៀ​ប​ចំនៅ​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក។ ទ​ន្ទឹម​នេះ​ ក៏​មាន​ក​ម្លាំង​គាំទ្រ​ចំនួន​១.៤៧៩នាក់​ ដែល​ជា​ក​ម្លាំង​ស​ម្តែង​ក្បាច់​គុណ លោត​ឆ័ត្រ​ ក​ង​កិត្តិយ​ស និង​ប​ម្រើ​ការ​ងារ​ធានា​ផ្សេងៗ។ល។

    ក្នុង​សុន្ទ​រ​ក​ថា​រ​ប​ស់​ឯក​ឧត្ត​ម​ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ឯ​ក​ បៃ លុយ​ ប្រ​ធាន​ន​យោ​បាយ​ ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​តំប​ន់​យោធា​ទិស​ខាង​ត្បូង​ នៃ​ក​ង​ទ័ព​រំដោះ​ប្រ​ជាជ​ន​ចិន​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ តាម​រ​យៈ​លំហាត់​រួម​គ្នា​លើ​ក​នេះ ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ នឹង​ព​ង្រឹង​មិត្ត​ភាព​ប្រ​ពៃ​ណី​ ដើម្បី​ប​ង្កើន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​ត្តិ​ប​ត្តិ​ការ​ស​ម្រាប់​ឆ្លើយ​​ត​ប​ការ គ​ម្រាម​កំហែង​ស​ន្តិសុខ​គ្រ​ប់​បែប​យ៉ា​ង​ ហើយ​នាំ​ម​ក​នូវ​ផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍​ សុភ​ម​ង្គ​ល​ដ​ល់​ប្រ​ទេស​ និ​ង​ប្រ​ជាជ​ន​ទាំង​ពីរ​ រួម​ចំណែក​ដ​ល់​ការ​គាំពារ​ស​ន្តិ​ភាព​ពិភ​ព​លោក​ និង​ស្ថេរ​ភាព​តំប​ន់។​

    ​ឯក​ឧត្ត​ម​ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ឯ​ក​ បៃ លុយ បាន​ប​ញ្ជាក់​ប​ន្ថែម​ថា​ ប្រ​ទេស​ចិន​ និង​ក​ម្ពុជា​ជា​អ្ន​ក​ជិត​ខាង​រ​ស់​នៅ​ដោយ​សុខ​ដុម​រ​ម​នា​ ជា​មិត្ត​ភ​ក្រ័​យ​ល់​ចិត្ត​យ​ល់​ថ្លើម​នឹង​គ្នា ជា​ប​ង​ប្អូន​ប្រៀប​ដូច​ដៃ​ជើង​នឹង​គ្នា។ មិត្ត​ភាព​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ប​ង្កើត​ និង​ពូន​ជ្រំ​យ៉ាង​ផ្ចិត​ផ្ច​ង់​ ដោយ​មេ​ដឹក​នាំ​ជំនាន់​មុន​នៃ​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ ហើ​យ​មិត្ត​ភាព​នេះ​ធំធាត់​ក្នុង​បុព្វ​ហេតុ​ត​ស៊ូ​រំដោះ​ឯក​រាជ្យ​រៀង​ៗ​ខ្លួន​។ មិត្ត​ភាព​នេះ​បាន​ឆ្ល​ង​កាត់​ការ​ដុស​ខាត់​គ្រ​ប់​ពេល​វេលា​ និង​សាក​ល្ប​ង​ប្រ​វ​ត្តិ​សាស្រ្ត កាន់​តែយូ​រ​កាន់​តែ​រឹង​មាំ។

    នៅ​ក្នុង​សុន្ទ​រ​ក​ថា​បិទ​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​នាគ​មាស​២០១៦​ ឯក​ឧត្ត​ម​ ឧ​ប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ ទៀ​ បាញ់ បាន​ថ្លែង​ថា​ “​លំហាត់​នាគ​មាស​២០១៦​”​ នេះ​ គឺ​ជា​ស​មិទ្ធ​ផ​ល​ថ្មី​មួយ​ ក្នុង​ស​មិទ្ធ​ផ​ល​ជាច្រើ​ន​ស​ម្រេច​បាន ដែល​ផ្តើម​ចេញ​ពី​ការ​ទំនាក់​ទំន​ង​មិត្ត​ភាព​ សាម​គ្គី​ភាព និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​ត្តិ​ប​ត្តិ​ការ​លើ​គ្រ​ប់​វិស័យ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពី​រ​ក​ម្ពុជា​-ចិន “​ក្នុង​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​គ្រ​ប់​ជ្រុង​ជ្រោយ”​។​ ស​មិទ្ធិ​ផ​ល​នេះ​ ត្រូវ​បាន​លើក​ក​ម្ព​ស់​ជានិច្ច ស​ម្រាប់​ប​ម្រើ​ឲ្យ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិការ​ទំនាក់​ទំន​ង​ការ​ទូត​យោធា​ ក៏​ដូច​ជា​ការ​អនុ​វ​ត្ត​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​គ្រ​ប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​រ​វាង​រ​ដ្ឋា​ភិបាល​ និង​ក​ង​ទ័ព​ក​ម្ពុជា​-ចិន ដែល​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​បាន​ព្រ​ម​ព្រៀង​គ្នា​ក​ន្ល​ង​ម​ក។

    ឯក​ឧត្ត​ម​ ឧ​ប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ ទៀ បាញ់ បាន​ស​ង្ក​ត់​ធ្ង​ន់​ថា ការ​ព​ង្រឹង និង​ព​ង្រីក​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​ការ​ រ​វាង​ក​ង​ទ័​ព​នៃ​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា​-ចិន​ ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់​តែ​មាន​ភាព​រីក​ច​ម្រើន​លើ​គ្រ​ប់​វិស័យ​ និង​គ្រ​ប់​ជ្រុង​ជ្រោយ​គួរ​ឲ្យ​ក​ត់​ស​ម្គាល់​ ដែល​ជាការ​ឆ្លុះ​ប​ញ្ចាំង​ពី​កិច្ច​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​បំពេញ​តួ​នាទី​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​ ប្រ​ក​ប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ និង​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ព​ស់​។ ការ​រៀប​ចំ​លំហាត់​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រួម​គ្នា​នា​ពេល​នេះ សំដៅ​លើ​ក​ក​ម្ព​ស់​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​ លើ​វិស័យ​ម​នុស្ស​ធ​ម៌ ការ​ស​ង្រ្គោះ​គ្រោះ​ម​ហ​ន្ត​រាយ​ និង​ផ្ត​ល់​ឱកាស​ឲ្យ​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​បាន​រៀ​ន​សូត្រ​ដ​ក​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍​ និង​ព​ង្រឹង​ស​ម​ត្ថ​ភាព ក៏​ដូច​ជា​ស​ហ​ការ​គ្នា​ឲ្យ​កាន់​តែ​ជិត​ស្និទ​ថែម​ទៀត ដើម្បី​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ការ​ម​នុស្ស​ធ​ម៌​ទាំង​ក្នុង​តំប​ន់​ និង​ស​ក​ល​លោក។

    ទំនាក់​ទំន​ង​មិត្ត​ភាព​ជា​ប្រ​ពៃ​ណីក​ម្ព​ជា​-​ចិន​ មាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន​គួរ​ឲ្យ​ក​ត់​ស​ម្គាល់​ ហើយ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​ត្តិ​ប​ត្តិ​ការ​រ​វាង​រ​ដ្ឋា​ភិបាល​ ក​ង​ទ័​ព​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ ត្រូ​វ​បាន​ប​ន្ត​ព​ង្រី​ក​និង​ធ្វើ​ឲ្យ​កាន់​តែ​ស៊ី​ជ​ម្រៅ​លើ​គ្រ​ប់​វិស័យ​ រ​ហូត​ឈាន​ដ​ល់​ “កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិ​ការ​ភាព​ដៃ​គូ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​គ្រ​ប់​ជ្រុង​ជ្រោយ”​ ដោយ​ឈ​រ​លើ​គោល​ការ​ណ៍​ជឿ​ជាក់​គ្នា​ យោគ​យ​ល់​គ្នា គោរ​ព​គ្នា និង​ផ្ត​ល់​ផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍​ឲ្យ​គ្នា​ ”លើ​មូល​ដ្ឋាន​ឈ្នះ​ឈ្នះ និង​ស​ន្តិ​ស​ហ​វិជ្ជ​មាន​"​ ដែល​មិន​អាច​បំបែក​កាត់​ផ្តាច់​បាន​ឡើយ។

ឯក​ឧត្ត​ម​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រី្ត​ ទៀ​ បាញ់ បាន​រំឮក​ថា​ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ នៅ​តែ​ចាត់​ទុល​ថា​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន គឺ​ជា​ការ​ងារ​ដ៏​មាន​សារៈ​សំ​ខាន់ ស​ម្រាប់​អភិ​វ​ឌ្ឍ​ស​ម​ត្ថ​ភាព​យោធិន ដែល​ជា​ជ្រុង​អាទិភាព​មួយ​នៃការ​កែទ​ម្រ​ង់​ក​ង​ទ័ព ក្នុង​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​រ​ប​ស់​រាជ​រ​ដ្ឋា​ភិបាល ផែន​ការ​កែ​ទ​ម្រ​ង់​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ និង​អាទិភាព​ទាំង១០ នៃ​វិវេច​នា​យុទ្ធ​កិច្ច​ការ​ពារ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នូវ​អធិ​ប​តេយ្យ​ជាតិ​ បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី ស​ន្តិ​សុខ សុវ​ត្ថិ​ភាព និង​ស​ណ្តាប់​ធ្នាប់។

ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បាន​ដើរ​តួរ​នាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ណាស់​ ស​ម្រាប់​ការ​ព​ង្រឹង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ដើម្បី​ទ​ទួល​រ៉ាប់​រ​ង​ការ​ងារ​ថែរ​ក្សា​ការ​ពារ​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី​ និង​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​អភិវ​ឌ្ឍ​ស​ង្គ​ម សេដ្ឋ​កិច្ច​ជាតិ​ ទាំង​ក្នុង​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ និង​អនាគ​ត ព្រ​ម​ទាំង​ព​ង្រឹង​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ក​ង​ទ័ព​មាន​វិជ្ជាជីវៈ ចំណេះ​ដឹង​ និង​ចំណេះ​ធ្វើ​យ៉ាង​ពិត​ប្រាក​ដ ដែល​ជា​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​យូរ​អង្វែង​ក្នុង​ការ​លើ​ក​ក​ម្ព​ស់ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ និង​ជា​ថ្នាល​ក​សាង​ម​នុស្ស​ប​ន្ត​វេន​ជំនាន់​ក្រោយ​ ឲ្យ​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ និង​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍​ក្នុង​ការ​ប​ម្រើ​ជាតិ​មាតុ​ភូមិ។

ដោយ​សារ​ក​ម្ពុជា​បាន​លើក​ក​ម្ព​ស់​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ជា​ការ​ងារ​អាទិភាព ទើប​រ​យៈ​ពេល​ជាង​១០​ឆ្នាំ​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ បាន​ចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សា​ស​ន្តិ​ភាព​រ​ប​ស់​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជា​ជាតិ​ នៅ​តំប​ន់​អាហ្រ្វិក​ ម​ជ្ឈឹម​បូព៌ា និង​អឺ​រ៉ុប ក្នុង​ការ​រួម​វិភាគ​ទាន​ដ​ល់​កិច្ច​ប្រឹង​ប្រែង​រ​ប​ស់​ស​ហ​គ​ម​ន៍​អន្ត​រ​ជាតិ ដើម្បី​បុព្វ​ហេតុ​ ស​ន្តិ​ភាព​ ស​ន្តិ​សុខ និង​ម​នុស្ស​ធ​ម៌នៅ​លើពិភ​ព​លោក​ ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ជា​ប​ន្ត​ប​ន្ទាប់​ និង​បាន​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​លើ​ឆាក​អន្ត​រ​ជាតិ ដែល​ជាកា​រ​ប​ង្ហាញ​ពីឆ​ន្ទៈ​ដ៏​មុះ​មុត​រ​ប​ស់​ក​ម្ពុជា។

ឯក​ឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ទៀ បាញ់ បាន​ណែ​នាំ​ដ​ល់​អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ន​យោបាយ និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស ទី​ចាត់​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន អគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន ព្រ​ម​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​ពាក់​ព័ន្ធ​ទាំង​អស់​ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ប​ន្ត​លើក​ក​ម្ព​ស់​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិ​ការ​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ ឲ្យ​កាន់​តែ​ប្រ​សើរ​ឡើង​ថែម​ទៀត ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​លំហាត់​នាគ​មាស​នេះ ក្លាយ​ទៅជា​យ​ន្ត​ការ​ដ៏​សំខាន់​មួយ ដែល​ជា​ម​ធ្យោ​បាយ​ស​ម្រាប់​ប្រាស្រ័យ​ទំនាក់​ទំន​ង​គ្នា​ និង​សូម​យ​ក​ជោគ​ជ័យ​លំហាត់​ហ្វឹក​ហ្វឺន​នាគ​មាស​២០១៦​នេះ ធ្វើ​ជា​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍​ស​ម្រាប់​រៀ​ប​ចំ​លំហាត់​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ជាមួយ​ប្រ​ទេស​ដៃគូ​អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​យោធា​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​មាន​ផែន​ការ​រៀប​ចំ​នៅ​ក​ម្ពុជា​ ឲ្យ​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព៕

ឯ.ឧ ជៀង អំ បើក​វ​គ្គ​ជំនាញ​គ្រូប​ង្គោលអធិការ​កិច្ច
ការ​ងារអធិការ​កិច្ច​ជាកិច្ច​ការ​ព​ហុជំនាញ​ធ្វើជាសេនាធិការ​រ​ប​ស់ថ្នាក់ដឹក​នាំ មាន​ន័យ​ថាម​ន្ត្រីអធិការ​កិច្ច គឺជា ភ្នែក​ជាត្រ​ចៀក​រ​ប​ស់ថ្នាក់ដឹក​នាំតែជាមិត្ត​ដ៏ល្អរ​ប​ស់ថ្នាក់ក្រោម​ផ​ង ដែរ។ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ជៀង អំ រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​​        ប្រ​សា​ស​ន៍​លើក​ឡើង​ដូច​នេះ នៅក្នុងឱកាស​បើក​វ​គ្គ​ប​ណ្តុះ ប​ណ្តាល​គ្រូប​ង្គោល​ជំនាញ​អធិ​ការ​កិច្ច​នៃ នាយ​ក​ដ្ឋានអធិការ​កិច្ច ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នាថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូនេះ។
ឯ.ឧ បាន​ប​ន្ត​ថា ម​ន្ត្រីអធិការ​កិច្ច​នៃ ខ.ភ.ម ត្រូវអនុវ​ត្ត​ភារ​កិច្ច​ដោយ​ប្រ​កាន់ខ្ជាប់តាម​អនុ​ក្រិត្យ​​លេខ​៦៥ ស្តីពីរ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅរ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ត្រ​ង់មាត្រា​៨ ជំពូក​ទី៣ បាន​ចែង​ថា៖ នាយ​ក​ដ្ឋានអធិការ​កិច្ច ជាសេនាធិការឲ្យ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ក្នុង​ការ​ធ្វើអធិការ​កិច្ច​លើគ្រ​ប់វិស័យ គ្រ​ប់ពេល​វេលា គ្រ​ប់ទីក​ន្លែង និង​គ្រ​ប់ក​ងឯក​ភាព​ទូទាំង​ខ.ភ.ម ក្រៅពីនោះមាន​ភារ​កិច្ច​ផ្សេងៗទៀតអាស្រ័យ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិប្រ​គ​ល់ឲ្យ។
ក្នុង​នាម​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ជៀង អំ បាន​ផ្តាំ​ផ្ញើរ​ដ​ល់​​សិក្ខាកាម​ដែល​ជានាយ​ទាហាន និង​នាយ​ទាហាន​រ​ង​នៃវ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​គ្រូប​ង្គោល​ជំនាញអធិការ​កិច្ច ត្រូវ​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់សិក្សានូវ​រាល់រ​បាយ​ការ​ណ៍ស្រាវ​ជ្រាវ​រ​ប​ស់​ម​ន្ត្រី​អធិការ​កិច្ច​នៃ ខ.ភ.ម ដែល​ទ​ទួល​បាន​ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល គឺជារ​បាយ​ការ​ណ៍ប្រ​ក​ប​ដោយ​វិជ្ជាជីវៈមាន​ប​ទ​ដ្ឋាន​គ​ត្តិយុត្តិត្រឹម​ត្រូវ និង​មាន​ត​ម្លាភាព ដើម្បីធ្វើជាមូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​ជូន​ថ្នាក់ដឹក​នាំពិនិត្យ​ស​ម្រេច ប្រ​ក​ប​ដោយ​យុត្តិធ​ម៌តាម​ច្បាប់ ផ្អែក​តាម​រ​បាយ​ការ​ណ៍ស្រាវ​ជ្រាវ​ដ៏សុក្រិត្យ​រ​ប​ស់ម​ន្ត្រីជំនាញអធិការ​កិច្ច​យើង។
ឯ.ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ស៊ុន សុផ​ល នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋានអធិការ​កិច្ច ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានឲ្យ​ដឹង​ថា វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​នេះ មាន​សិក្ខាកាម​ចូល​រួម​ចំនួន៥៧នាក់ ក្នុង​គោល​​បំណ​ង ដើម្បីប​ង្កើន​ចំណេះដឹង​ជំនាញអធិការ​កិច្ច និង​ចែក​រំលែក​ចំណេះដឹង និង​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ឲ្យ​បាន​កាន់តែទូលំទូលាយ​ទៅដ​ល់យោធិន​នៃស្ថាប័ន​ជំនាញអធិការ​កិច្ច​នៅក្នុង​ខ.ភ.ម ព្រ​ម​ទាំង​ធ្វើឲ្យ​យោធិន​នៃជំនាញអធិការ​កិច្ច​ទាំងអស់ យ​ល់ច្បាស់ពីតួនាទី ភារ​កិច្ច​ដែល​ត្រូវអនុវ​ត្ត និង​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​គ្រ​ប់គ្រាន់ក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន។ វ​គ្គ​នេះមាន​រ​យៈពេល​បីថ្ងៃពីថ្ងៃទី២១ ដ​ល់ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ដោយ​មាន​គ្រូឧទ្ទេស​នាម​សុទ្ធ​សឹង​តែជំនាញ​ច្បាប់អញ្ជើញ​ម​ក​ពីក្រ​សួង​ទំនាក់ទំន​ង​ជាមួយ​រ​ដ្ឋ​ស​ភា ព្រឹទ្ធ​ស​ភា និងអធិការ​កិច្ច ព្រ​ម​ទាំង​ម​ន្ត្រីជំនាញ​ច្បាប់នៃអាជ្ញាធ​រ​ជាតិដោះស្រាយ​ទំនាស់ដីធ្លី ម​ក​ប​ង្ហាត់ប​ង្រៀន​ដ​ល់​ម​ន្ត្រី​អធិការ​កិច្ច ខ.ភ.ម មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក្នុង​បំពេញ​ភារ​កិច្ច។

ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ឥត សារ៉ាត់ ចុះពិនិត្យ​លំហាត់នាគ​មាស
លំហាត់នាគ​មាស(ឆ្នាំ២០១៦)ដែល​កំពុង​ដំណើរ​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រ​យៈពេល៩ថ្ងៃពីថ្ងៃទី១៥ដ​ល់ថ្ងៃទី២៣ខែឆ្នូរ​វាង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​និង​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​ចិន​ម​ក​ទ​ល់ពេល​នេះ បាន​ជិត​ឈាន​ចូល​ដ​ល់ដំណាក់កាល​ចុង​ប​ញ្ច​ប់នៃការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ហើយ។ដើម្បីត្រៀម​ល​ក្ខ​ណៈដ​ល់ថ្ងៃបិទ​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺនឲ្យ​មាន​ភាព​រ​លូន​នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២០ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ឥត សារ៉ាត់ អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​និង​ជាប្រ​ធាន​គ​ណ​ក​ម្ម​ការ​លំហាត់ហ្វឹក​ហ្វឺន​នាគ​មាស​ឆ្នាំ២០១៦​រួម​នឹងឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ណឹប សុវ​ត្ថិ អគ្គ​នាយ​ក នៃអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ន​យោបាយ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ចុះទៅពិនិត្យ​ជាក់ស្តែង​ដ​ល់ទីលាន​ហ្វឹក​ហាត់ស្ថិត​នៅវិទ្យាស្ថាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​ក្នុង​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺ។
ក្នុងឱកាស​នៃការ​ចុះពិនិត្យ​នោះឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ឥត សារ៉ាត់ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៏ឲ្យ​ដឹង​ថា៖នៅថ្ងៃបិទ​ប​ញ្ច​ប់វ​គ្គ​ដែល​កំណ​ត់ធ្វើនៅថ្ងៃទី២៣ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៦ ខាង​មុខ​នេះគ​ណៈក​ម្ម​ការ​បាន​រៀប​ចំការ​ស​ម្តែង​ក្បាច់គុណ​រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​និង​ក្បាច់គុណ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​ចិន។ទ​ន្ទឹម​នោះក៏មានឧទ្ធ​ម្ភាគ​ច​ក្រ ចំនួន៤គ្រឿង​ម​ក​ចូល​រួម​ហោះស​ម្តែង​លោត​ឆ័ត្រ​នៅក្នុង​ពិធី បិទ​នោះផ​ង​ដែរ។
ឯកឧត្ត​ម ឥត សារ៉ាត់ បាន​ថ្លែង​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះកិច្ច​ស​ហ​ការ​រ​ប​ស់ថ្នាក់ដឹក​នាំប​ណ្តាជំនាញ​ពាក់ព័ន្ធ​និង​ក​ង​ក​ម្លាំង​ចូល​រួម​រ​ប​ស់ប្រ​ទេស​ទាំង២ ដែល​បាន​យ​កអស់ពីក​ម្លាំង​កាយ​ចិត្ត​និង​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស្មារ​តីទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ព​ស់ដើម្បីធ្វើឲ្យ​ដំណើរ​ការ​នៃការ​ធ្វើលំហាត់នាគ​មាស​ឆ្នាំ២០១៦នេះទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ និង​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អ។
សូម​ប​ញ្ជាក់ថា៖លំហាត់នាគ​មាស(ឆ្នាំ២០១៦)ដែល​បាន​ចាប់ផ្តើម​តាំង​ពីថ្ងៃទី១៥ខែធ្នូក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះបាន​លើក​យ​ក​លំហាត់ចំនួន៦ដើម្បីហ្វឹក​ហ្វឺន​ជាក់ស្តែង​ក្នុង​នោះរួម​មាន ទី១៖ស​ក​ម្ម​ភាព​លំហាត់ធ្វើផ្លូវ​ទី២៖លំហាត់រាវ​មីន​និង​ក​ម្ទេច​គ្រឿង​ផ្ទុះទី៣៖លំហាត់ធ្វើស្ពាន(ស្ពាន​ថ្មើរ​ជើង​និង​ស្ពានអេឡិច​ត្រូនិច)ទី៤៖លំហាត់ជួយ​ស​ង្គ្រោះលើទឹក ទី៥៖សាង​ស​ង់ទីជ​ម្រ​ក​និង​ការ​ផ​លិត​ទឹក​សុទ្ធ​និង​ទី៦៖ស​ក​ម្ម​ភាព​លំហាត់ទ​ប់ទឹក​ជំន​ន់៕