ព័ត៌មាន

ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ មាស សាវ៉ន អប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ស​ភាព​ការ​ណ៍ថ្មីៗនៅ នៅទីប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ព​ល​តូច​ថ្មើរ​ជើង​លេខ៥១
         ទ​ស្ស​នៈស​តិអារ​ម្ម​ណ៏រ​ប​ស់ខ.ភ.ម​ត្រូវ​បាន​កំណ​ត់ឲ្យ​ស្រ​ប​តាម​រ​ដ្ឋ​ធ​ម្ម​នុញ្ញ​ក៏ដូច​ជាគោល​ន​យោបាយ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​និង​គោរ​ពឲ្យ​បាន​នូវ​ច្បាប់ប​ទ​វិន័យ​និង​ប​ទ​ប​ញ្ជារ​ប​ស់ក​ង​ទ័ពឲ្យ​បាន​ល្អប្រ​សើរ។នៅទីប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ព​ល​តូច​ថ្មើរ​ជើង​លេខ៥១នាថ្ងៃទី១២ខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០១៦ក​ន្ល​ង​ទៅឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏​មាស.សាវ៉នអគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបានអញ្ជើញ​ធ្វើការ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ​និង​ស​ភាព​ការ​ណ៍ថ្មីៗជូន​ដ​ល់នាយ​ទាហាន.នាយ​ទាហាន​រ​ង​និង​ព​ល​ទាហាន​ដែល​ចំណុះឲ្យ​ទីប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ព​ល​ប្រ​មាណ​ជាង២រ​យ២៨នាក់  ។
មាន​ប្រ​សាស​ន៏ទៅកាន់នាយ​និង​ព​ល​ទាហាន​ក្នុងឱកាស​នោះឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏មាស.សាវ៉ន​បាន​តាង​នាម​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​និង​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ,អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃខ.ភ.ម​បាន​ធ្វើការ​កោត​ស​រ​សើ​រ​និង​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​បំពេញ​ការ​ងារ​ជាប្រ​វ​ត្តិសាស្រ្ត ក្នុង​ភារ​កិច្ច បំរើជាតិ,ក​សាងអង្គ​ភាព,ហ្វឹក​ហ្វឺន​កំលាំង​ព្រ​ម​ទាំង​បាន​ចូល​រួម​ជាមួយ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ក​សាង​និងអភិវ​ឌ្ឍ​ប្រ​ទេសឱ្យ​មាន​ការ​រីក​ចំរើន​រ​ប​ស់នាយ​និង​ព​ល​ទាហាន​យើង​នៅទីនេះក​ន្ល​ង​ម​ក។ក្នុងឱកាស​នោះផ​ង​ដែរឯ.ឧក៏បាន​ប​ញ្ជាក់ជូន​ដ​ល់នាយ​និង​ព​ល​ទាហាន​ទាំងអស់ជ្រាប​ផ​ង​ដែរអំពីស​ភាព​ការ​ណ៍ទូទៅនៅក​ម្ពុជាដែល​កំពុង​មាន​ការ​វិវ​ត្ត​ន៏រីក​ចំរើន​ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់និង​ស​ភាព​ការ​ណ៏ប្រែប្រួល​ថ្មីមួយ​ចំនួន​ទាំង​ក្នុង​ប្រ​ទេស​ក្នុង​តំប​ន់និង​សាក​ល​លោក​ជាពិសេស​ស​ភាព​ការ​ណ៏ជាតិដែល​បាន​កើត​ឡើង​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ថ្មីៗនេះ។ឯ.ឧបាន​រំលឹក​ឡើង​វិញអំពីប្រ​វ​ត្តិនៃការ​ក​កើត​រ​ប​ស់ខ.ភ.ម​ជាយូរ​ម​ក​ហើយ,ហើយ​ឆ្ល​ង​កាត់ការ​ស​ភាព​ការ​ប​ត់បែន​រ​ប​ស់ស​ង្គ​ម​ទៅតាម​ស​ម័យ​កាល​នីមួយៗហើយ​និង​មាន​ការ​កែទំរ​ង់ជាច្រើន​ដំណាក់កាល​គិត​ចាប់តាំង​ពីត​ស៊ូទាម​ទារ​ទ​ទួលឯក​រាជ្យ​ជាតិនាឆ្នាំ១៩៥៣ម​ក រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​និង​ស​ភាព​ការ​ណ៍វិវ​ត្ត​ន៍រ​ប​ស់ប្រ​ទេស​ជាតិនៅក្រោម​ការ​ដឹក​នាំដ៏ឈ្លាស​និង​ប្រ​ក​ប​ដោយ​គ​តិប​ណ្ឌិត​រ​ប​ស់ស​ម្តេច អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន​សែន​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាដែល​បាន​ដាក់ចេញ​នូវ​ន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះធ្វើឲ្យ​ប្រ​ទេស​ជាតិមាន​សុខ​ស​ន្តិភាព​ស្ថេរ​ភាព​ន​យោបាយ​និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍រីក​ច​ម្រើន​លើគ្រ​ប់វិស័យ​ទាំង​វិស័យ​ន​យោបាយ​កាទូត​សេដ្ឋ​កិច្ចអប់រំសុខាភិបាល​និង​យោធា។ល។ខ.ភ.ម​គឺជាក​ម្លាំង​ស្នូល​និង​ជាឆ្អឹង​ខ្ន​ង​ដែល​មិនអាច​ខ្វះបាន​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​ការ​ពារ​ជាតិក​សាង​និងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិ។ចំពោះព្រឹត្តិការ​ក្នុង​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏មាស.សាវ៉ន​បាន​លើក​នូវ​ប​ញ្ហាខ្លះៗដែល​ត្រូវ​បាន​ជ​ន​មួយ​ចំនួន​មាន​បំណ​ង​យ​ក​ម​ក​ប​ង្ក​ច​ល​នាវឹក​វ​រ​តាម​រ​យៈការ​ធ្វើបាតុក​ម្ម​នានាប្រ​ឆាំង​នឹង​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជាស្រ​ប​ច្បាប់ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក្នុង​គោល​បំណ​ង​ធ្វើការ​កេង​ចំណេញ​ផ្នែក​ន​យោបាយ​ផ​ង​ដែរ។ឯ.ឧ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖ក្នុង​នាម​ខ.ភ.ម​គឺមាន​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិ,សាស​នា,ព្រះម​ហាក្ស​ត្រ​និង ការ​ពារ​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី,ស​ហ​ការ​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​នានាដើម្បីចូល​រួមអភិវ​ឌ្ឍ​ន៏ប្រ​ទេស,ប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការអន្ត​រ​ជាតិ។

ខ.ភ.ម​ត្រូវ​ចាំបាច់មាន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប​ណ្ដុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ជាប្រ​ចាំដើម្បីព​ង្រឹង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ការ​ពារ​ព្រំដែន​ទ​ប់ស្កាត់និង​ប​ង្ក្រាបឧក្រឹដ្ឋ​ក​ម្ម​ឆ្ល​ង​ដែន​និង​ប្រ​ឆាំងអំពើភេរ​វ​ក​ម្ម​នានា។ជាចុង​ក្រោយឯ.ឧបាន​ជំរុញ​និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដ​ល់នាយ​និង​ព​ល​ទាហាន​ទាំងអស់ឲ្យ​ប​ន្ត​ចូល​រួម​ថែរ​ក្សាព​ង្រឹង​ស​ន្តិសុខ​សុវ​ត្ថិភាព​រ​បៀប​រៀប​រ​យ​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់សាធារ​ណៈរួម​ចំណែក​ក​សាង​ភូមិ-ឃុំមាន​សុវ​ត្ថិភាព ៕  


ឯ.ទៀ.បាញ់ ដឹក​នាំគ​ណ​ប្រ​តិភូក្រ​សួង​កាពារ​ជាតិក​ម្ពុជា ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំថ្នាក់រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពាជាតិស្តីពីការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌ័អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ នៅទីក្រុង​ឡុង​ពីថ្ងៃទី ៥ ដ​ល់ថ្ងៃទី ១០ ខែក​ញ្ញា ២០១៦
កិច្ច​ប្រ​ជុំថ្នាក់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិស្តីពីការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌ័អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិត្រូវ​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ធ្វើពីថ្ងៃទី៧ដ​ល់ថ្ងៃទី៨ខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០១៦​នៅទីក្រុង​ឡុង​ច​ក្រ​ភ​ពអង់គ្លេស ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីប​ណ្តាល​ប្រ​ទេស​ចំនួន៧៤លើ​១២៥ប្រ​ទេស​ដែល​ជាប្រ​ទេស​បាន​ប​រិច្ចាក​កំលាំង​ចូល​រួម​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌ័អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិក្នុង​នោះប្រ​ទេស​ក្នុង​ស​ហ​គ​ម​ន៍អាស៊ាន​មាន​ចំនួន៥ប្រ​ទេស​រួម​មាន៖ក​ម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃ​និង​វៀត​ណាម។នៅក្នុង​ដំណើរ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះ ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពាជាតិរួម​មាន ៖ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ សែម សុវ​ណ្ណ​នី អគ្គ​នាយ​ក​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ណឹម សុវ​ត្ថិ អគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន ន​យោបាយ​និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស​និង​នាយ​ទាហាន​ជាន់ខ្ព​ស់មួយ​ចំនួន​ទៀត ចូល​រួម​ក្ន​ង​កិច្ច​ប្រ​ជុំថ្នាក់​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិស្តីពីការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌ័អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនៅទីក្រុង​ឡុង​ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ដ​ល់ថ្ងៃទី១០ខែក​ញ្ញ​ឆ្នាំ២០១៦​។
ពេលអញ្ជើញ​ដ​ល់ប្រ​ទេសអង់គ្លេស​នាល្ងាច​ថ្ងៃទី ៧ ខែក​ញ្ញា ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធិលៀង​សាយ​ភោជ​ន៍ ដែល​បាន​រៀប​ចំដោយ​ប្រ​ទេស​ជាម្ចាស់ផ្ទះហើយ​ពីធីជ​ប់លៀង​នេះការ​មាន​ចូល​រួម​ពីនាយ​ក​រ​ដ្ឋ ម​ន្ត្រីប្រ​ទេសអង់គ្លេស​ផ​ង​ដែរ។នៅក្នុង​ពីធីលៀង​សាយ​ភោជ​ន៍ទ​ទួល​ស្វាគ​ម​ន៍ប​ណ្តាគ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិពីប​ណ្តាប្រ​ទេស​នានា ជាផ្លូវ​ការ​នាឪកាស​នោះរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ជាតិអង់គ្លេស រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ជាតិស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក និង លោក Herves Ladsous អគ្គ​លេខាធិការ​រ​ងអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិទ​ទួល​ប​ន្ទុក​ផ្នែក​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក៏បាន​ថ្លែង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថាស្វាគ​ម​ន៍នាពេល​នោះផ​ង​ដែរ ។
ប​ន្ទាប់ម​ក​នៅថ្ងៃទី៨​ខែក​ញ្ញ​ឆ្នាំ២០១៦កិច្ច​ប្រ​ជុំថ្នាក់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិស្តីពីការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌ័អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិត្រូវ​បាន​ដំណើរ​ការ​ជាផ្លូវ​ការ​ដែល​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះបាន​ផ្តោត​ទៅលើប្រ​ធាន​ប​ទ​ចំនួន៣រួម​មាន៖ទី១ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​រ​ប​ស់ប្រ​ទេស​ប​រិច្ចាក​ក​ង​កំលាំង​ក្នុង​ប្រ​ព​ន្ធ័ត្រៀម​ជាស្រេច ដោយ​រំលឹក​ឡើង​វិញ​ពីវ​ឌ្ឍ​ន៍ភាព​ស្តីពីការអនុវ​ត្ត​ន៍ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ដែល​បាន​ធ្វើឡើង​កាល​ពីខែក​ញ្ញាក​ន្ល​ង​ម​ក​ក្នុង​ទីក្រុង​ញ៉ូយ៉ក​និង​ពិនិត្យ​មើល​ឡើង​វិញ​ពីត​ម្រូវ​ការ​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិការ​ដែល​បាន​ដាក់ចេញ​ថ្មីៗនេះ។ទី២ការអនុវ​ត្ត​ដោយ​ផ្តោត​ការ​ប​ញ្រ្ជាប​ស្រ្តីក្នុង​គ្រ​ប់ផ្នែក​ក្នុង​តំប​ន់បេស​ក​ក​ម្ម ដោយ​ដើរ​តួនាទីជាន​គ​រ​បាល​យោធាអ្ន​ក​ស​ង្កេត​ការ​ណ៍​នាយ​សេនាធិនាធិការ​និង​ជា​មេប​ញ្ចាការ​សេនាធិការ​ផ​ង​ដែរ។ដោយ​ឡែក​ប្រ​ធាន​ប​ទ​ទី៣កិច្ច​ប្រ​ជុំបាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់លើតំណើរ​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​តាម​រ​យៈការ​ធ្វើអោយ​ប្រ​សើរ​ឡើង​ចំពោះផែន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ការអនុវ​ត្ត​ផ្ទាល់ក្នុង​តំប​ន់បេស​ស​ក​ម្ម​យ​ន្ត​ការ​ការ​ដ​ក​ស្រ​ង់ប​ទ​ពិសោធ​ន៍និង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក្នុង​ការ​ឆ្លើយ​ត​បអោយ​បាន​ឆាប់រ​ហ​ស័ព្រ​ម​ទាំង​បូក​ប​ញ្ចូល​ការ​ធ្វើការ​ពិភាក្សាពីនិតិវិធីក្នុង​ការ​ទ​ប់ស្កាត់និង​ឆ្លើយ​ត​ប​ចំពោះឧប្ប​ត្តិហេតុនៃការ​ជួញ​ដូរ​និងអំពើហឹង្សាផ្នែក​ផ្លូវ​ភេទ។សូម​ប​ញ្ជាក់ថា៖ពាក់ព​ន្ធ័និង​ប្រ​ព​ន្ធ័ត្រៀម​ជាស្រេច និង​ផ្អែក​លើកិច្ច​ប្រ​ជុំកំពូល​កាល​ពីខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០១៥នៅទីប​ញ្ចាការអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិក្នុង​ទីក្រុង​ញ៉ូយ៉ក​ក​ម្ពុជាបាន​ធ្វើការ​ប្តេជ្ញាប​ញ្ចូល​ក​ងអនុសេនាធំវិស្វ​ក​ម្ម​ក​ងអនុសេនាធំអាវុធ​ហ​ត្ថ​និង​ក​ងអនុសេនាធំបោស​សំងាត​មីន​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ង​កំរិត១ក្នុង​ប្រ​ព​ន្ធ័ត្រៀម​ជាស្រេច​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ ។
តាម​រ​យៈកិច្ច​ប្រ​ជុំថ្នាក់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិស្តីពីការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌ័អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនៅទីក្រុង​ឡុង​នាពេល​នោះប​ណ្តាប្រ​ទេស​ស​ដែល​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះបាន​ធ្វើការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​គាំទ្រ​ដ​ល់ការ​ប​រិច្ចាក​កំលាំង​រ​ប​ស់ខ្លួន​ក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ព្រ​ម​ទាំង​ខិត​ខំព​ង្រឹង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក​ង​ទ័ព​មួក​ខៀវ​រ​ប​ស់ខ្លួន​តាម​រ​យៈការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​មុន​នឹង​ច​ល័ត​ដោយ​ផ្តោត​លើការ​ការ​ពារ​ជ​ន​ស៊ីវិល​សិទ្ធ​ម​នុស្ស​ការ​ជួញ​ដូរ​និងអំពើហឹង្សាផ្លូវ​ភេទ​និង​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​ប​ង្កើន​ការ​ចូល​រួមអោយ​បាន​កុះក​រ​ពីសំណាក់យោធិន​នារីលើគ្រ​ប់ជំនាញ​ក្នុង​តំប​ន់បេស​ក​ក​ម្ម ។
តាម​រ​យៈកិច្ច​ប្រ​ជុំនេះដែល ឯកឧត្ត​ម ទៀបាញ់ បាន​ប​ង្ហាញ​ពីច​ក្ខុវិស័យ​រ​ប​ស់ក​ម្ពុជាក្នុង​គោល​ដៅនិរ​ន្ត​រ​ភាព​នែការអភិវ​ឌ្ឍ​ន័ថ្មីនៃការ​ប​ញ្ចូល​ក​ង​កំលាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​នាពេលអនាគ​ត និង​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​យ៉ាង​មុត​មាំលើវិស័យ​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​ក្នុង​ការ​ប​ន្ត​ចូល​រួម​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិដើម្បីប​ន្ត​រួម​វិចំណែក​ជាមួយ​ស​ហ​គ​ម​ន៍
អន្ត​រ​ជាតិក្នុង​កិច្ច​ប្រឹង​ប្រែង​ស្វែង​រ​ក​ស​ន្តិភាព​ជូន​ប្រ​ទេស​ដ៏ទៃនៅលើពិភ​ព​លោក​ជាប​ន្ត​ទៀត ។
គួរ​ក​ត់សំគាល់ថា៖នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំថ្នាក់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិស្តីពីការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌ័អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនៅទីក្រុង​ឡុង​នាពេល​នោះក៏មាន​ការ​ចូល​រួម​ជាពិសេស​ពីតារាល្បីឈ្មោះ​ ហូលីវូត គឺលោក​ស្រី អ៊ែន​ជីឡា ជូលីជាវាគ្មិន​កិត្តិយ​ស​ផ​ង​ដែរ ៕


ប​ញ្រ្ជាប​យេន​ឌ័រ​ដ​ល់នាយ​ទាហាន​នៅប​ញ្ជា ការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក
ដោយ​មាន​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក ដាក់ពីថ្នាក់ដឹក​នាំគ្រ​ប់លំដាប់ថ្នាក់ទៅលើតួនាទី និង​ឋាន​ន្ត​រ​ស័ក្តិរ​ប​ស់យុទ្ធ នារី ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ(ខ.ភ.ម) យុទ្ធ​នារីខ្លួនឯង​ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់លើការ​សិក្សារៀន​សូត្រ ចូល​រួម​គ្រ​ប់វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល ដែល​ក​ងឯក​ភាព​ចាត់តាំងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ស​ម​ត្ថ​ភាព ចំណេះដឹង និង​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ក្លាយ​ជាយុទ្ធ​នារីក្នុង​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិប្រ​ក​ប​ដោយ​ស​ក្តានុព​ល ព្រោះខ.ភ.ម.មាន​ភារ​កិច្ច​ច​ម្ប​ង​ប​ម្រើជាតិ ការ​ពារ​មាតុភូមិ ជាតិ សាស​នា ព្រះម​ហាក្ស​ត្រ ការ​ពារ​រ​ដ្ឋ​ធ​ម្ម​នុញ្ញ និង​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ស្រ​ប​ច្បាប់។ យោធិន ខ.ភ.ម.ត្រូវ​មាន​វិន័យ​ភ​ក្តីភាព អង់អាច ក្លាហាន ហ៊ាន​ធ្វើព​លិក​ម្ម​គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង ចំពោះជាតិ និង​ប្រ​ជាជ​ន ។
នេះជាការ​លើក​ឡើង​រ​ប​ស់លោក​ជំទាវ ដាំ ដារីនី រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ ជាតិ ប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ ងារ​យេន​ឌ័រ​ថ្លែង​ក្នុង​ពិធីផ្ស​ព្វ​ផ្សាយអនុសាស​ន៍ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់រ​ប​ស់ ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា និង​ផែន​ការ​យុទ្ធ​សា្រ​ស្ត​ប​ញ្រ្ជាប​យេន​ឌ័រ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឆ្នាំ២០១៦- ២០២០ នៅប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង គោក​កាល​ពីព្រឹក​ថ្ងៃទី៦ ខែក​ញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦។
គួរ​ប​ញ្ជាក់ថា សៀវ​ភៅផែន​ការ​យុទ្ធ​សា្រ​ស្ត​ប​ញ្រ្ជាប​យេន​ឌ័រ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឆ្នាំ២០១៦-២០២០ ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង​ដោយ​ក្រុម​ការ​ងារ​យេន​ឌ័រ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិដែល​មាន​លោក​ជំទាវ​រ​ដ្ឋ លេខាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជាប្រ​ធាន និង​ការ​គាំទ្រ​ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិប្រ​កាសឲ្យ​ប្រើនៅថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិប​តីភាពឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក្នុងឱកាស​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីទិវាអន្ត​រ​ជាតិនារីនៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង ។
លោក​ជំទាវ  ដាំ ដារីនី បាន​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះស​ក​ម្ម​ភាព​ការ​ងារ​រ​ប​ស់ក្រុម​នារី ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព ជើង​គោក​ដែលអនុ វ​ត្ត​ក​ន្ល​ង​ម​ក និង​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ចំពោះ មេប​ញ្ជាការ មេប​ញ្ជាការ​រ​ង ដែល​យ​ក​ចិត្ត ទុក​ដាក់គិត​គូរ​ចំពោះនារីតាម​ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ចំណុះ។    ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នារីក្នុង​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិមាន​ការ​កើន​ឡើង​គួរឲ្យ​ក​ត់ស​ម្គាល់ក្នុង​តួនាទីរ​ប​ស់នារីត្រូវ​បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹក​នាំគ្រ​ប់លំដាប់ថ្នាក់ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​ការ​ចូល​រួម​ក្នុង​វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅប្រ​ទេស​មាន​ចំនួន​នារី ចូល​រួម​ផ​ង​ដែរ ។
លោក​ជំទាវ​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ថា ស្រ​ប​តាម​គោល​ន​យោបាយ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិរៀប​ចំផែន​ការ​យុទ្ធ​សា្រ​ស្ត​ប​ញ្រ្ជាប​យេន​ឌ័រ​រ​យៈពេល៥ឆ្នាំ ២០១៦-២០២០ ក្នុង​គោល​បំណ​ង​រួម​ចំណែក​លើកិច្ច​ការ​ប្រឹង​ប្រែង​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល លើក​ក​ម្ព​ស់ស​ម​ភាព​យេន​ឌ័រ និង​ផ្ត​ល់ភាពអង់អាច​ដ​ល់ស្រ្តី។ ផែន​ការ​យុទ្ធ​សា្រ​ស្ត​នេះប​ង្ហាញ​នូវ​ទ​ស្ស​ន​វិស័យ​ស​ម្រាប់រ​យៈពេល ៥ឆ្នាំ​ខាង​មុខ ដោយ​ផ្តោត​សំខាន់លើការ​ព​ង្រឹង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ផ្ត​ល់ភាពអង់អាច​ដ​ល់ស្ត្រីក្នុង​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិធ្វើឲ្យ​ស្ថាន​ភាព​ស្រ្តីក្នុង ខ.ភ.ម កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង​បំពេញ​តួនាទីរ​ប​ស់ខ្លួន​ក្នុង​ស្មារ​តីទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​លើកិច្ច​ការ​ពារ​មាតុភូមិ និង​បំពេញ​ភារ​កិច្ចអន្ត​រ​ជាតិ ។
ប​ន្ទាប់ម​ក​លោក​ជំទាវ​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក៏បាន​ប្រ​គ​ល់សៀវ​ភៅផែន​ការ​យុទ្ធ​ប​ញ្រ្ជាប​យេន​ឌ័រ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឆ្នាំ២០១៦-២០២០ព្រ​ម​ទាំងឧប​ត្ថ​ម្ភ​ថ​វិកា១លាន​រៀល​ជូន​ដ​ល់ក្រុម​ការ​ងារ​នារីប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​ផ​ង​ដែរ ៕

ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីទៀ.បាញ់ទៅកាន់ច​ក្រ​ភ​ពអង់គ្លេស
ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូទៅចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំថ្នាក់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិស្តីពីការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព ក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌ​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ដ​ល់ថ្ងៃទី១០ខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០១៦តាម​លិខិតអញ្ជើញ​ចុះថ្ងៃទី០៩ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៦រ​ប​ស់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិនៃច​ក្រ​ភ​ពអង់គ្លេស  ។
       កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះនឹង​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅនាថ្ងៃទី០៨ខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០១៦នៅទីក្រុង​ឡុង​ដ៏ប្រ​ទេសអង់គ្លេស​រៀប​ចំឡើង​ដោយ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃច​ក្រ​ភ​ពអង់គ្លេស​ស​ហ​ការ​ជាមួយអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ ដែល​មានអ្ន​ក​តំណាង​ជិត ៨០ប្រ​ទេស​ចូល​រួម ក្នុង​នោះប្រ​ទេសអាស៊ាន​មាន ០៦ប្រ​ទេស​គឺ ក​ម្ពុជា ឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន សឹង្ហ​បុរី និង​វៀត​ណាម ។
       តាម​រ​បៀប​វារៈដែល​បាន​គ្រោង​ទុក​កិច្ច​ប្រ​ជុំថ្នាក់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិនេះនឹង​ពិភាក្សាលើ៖
ការ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​នួវ​ភាព​ជឿន​លឿន​នៃការអនុវ​ត្ត​ចំពោះការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​រ​ប​ស់ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ចូល​រួម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក្នុង​ក្រ​ប​ខ​ណ្ឌអ.ស.ប​ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅក្នុងឪកាស​កិច្ច​ប្រ​ជុំកំពូល​នៃប្រ​មុខ​ដឹក​នាំស្តីពីការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​កាល​ពីថ្ងៃទី២៨ខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០១៥នៅទីក្រុង​ញូវ​យ៉ក ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក
       ព​ង្រឹង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍និង​ការ​រៀប​ចំផែន​ការ​រួម​ស្តីពីតួនាទីភារ​កិច្ច​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ចូល​រួម​ក្នុង​រ​បៀប​វារៈស​ន្តិសុខ​ស​ន្តិភាព​និង​ស្ត្រីរួម​ប​ញ្ជូល​ទាំង​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ប​ង្កើន​ចំនួន​ស្ត្រីក្នុង​វិស័យ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព និង ការ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ទ​ស្ស​ន​ទាន​យេន​ឌ័រ​នៅក្នុង​គ្រ​ប់បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព
       ការ​កែល​ម្អមុន​និង​ក្រោយ​ការ​ដាក់ព​ង្រាយ​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព
       ការ​កែល​ម្អនិង​ព​ង្រឹង​ច្បាប់ស្តីពីការ​រំលោភ​បំពាន​ផ្លូវ​ភេទឬការ​ជួញ​ដូរ​ផ្លូវ​ភេទ​នៅក្នុង​ពេល​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព
       ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ការ​ងារ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក្នុង​ការ​ត្រៀម​ក​ម្លាំង​ក្នុង​ប្រ​ព័ន្ធ​ត្រៀម​ប​ម្រុង​រ​ហ័ស
នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ក៏នឹង​ប​ង្ហាញ​ពីច​ក្ខុវិស័យ​រ​ប
ស់ក​ម្ពុជាក្នុង​គោល​ដៅនិរ​ន្ត​ភាព​នៃការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ថ្មីនៃការ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​នាពេលអនាគ​ត់និង​ការ​ប្តេជ្ញាយ៉ាង​មុត​មាំលើវិស័យ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក្នុង​ការ​ប​ន្ត​ចូល​រួម​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិដើម្បីប​ន្ត​រួម​វិភាគ​ទាន​រួម​ចំណែក​ជាមួយ​ស​ហ​គ​ម​ន៍អន្ត​រ​ជាតិក្នុង​កិច្ច​ប្រឹង​ប្រែង​ស្វែង​រ​ក​ស​ន្តិភាព​ជូន​ប្រ​ទេស​ដ​ទៃនៅលើពិភ​ព​លោក​ជាប​ន្ត​ទៀត ។
ក្នុងអំឡុង​ពេលអញ្ជើញ​ទៅបំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ចូល​រួម​ប្រ​ជុំនេះឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ ម​ន្ត្រី​ ទៀ បាញ់ គ្រោង​នឹង​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិនៃច​ក្រ​ភ​ព
អង់គ្លេស​ផ​ង​ដែរ ៕

ឯ.ឧ ប៉ុល សារឿន ពិធីប្រារ​ព្ធ​ខួប​ឆ្នាំទី៨នៃថ្ងៃប​ង្កើត​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស
       នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី០៤ ខែក​ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីអបអរ​សាទ​រ​​ខួប២៦ឆ្នាំថ្ងៃប​ង្កើត​វ​រៈសេនាតូច២៤៦និង​ខួបអនុស្សាវ​រីយ៍​ឆ្នាំទី៨នៃថ្ងៃ​ប​ង្កើត​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស​ដែល​ពិធីនេះបាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅស្ថិត​ក្រោមអធិប​តីភាព ឯ.ឧនាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ប៉ុល​សារឿន អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃ ខ.ភ.ម​តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ស​ម្តេច​អគ្គ​ម​ហា​សេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន​សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា។
      ក្នុង​រ​បាយ​ការ​ណ៍រ​ប​ស់ឯ.ឧឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ឌៀង សារុន មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​និង​ជាមេប​ញ្ជាការ​រ​ង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស​បានឲ្យ​ដឹង​ថាប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​អង្គ​រ​ក្ស ជាអង្គ​ភាព​មួយ​ដែល​បាន​ប​ង្កើត​ចេញ​ពី​វ​រ​សេនាតូច​លេខ២៤៦ដែល​រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះអាយុកាល៨ឆ្នាំគិត​ពីថ្ងៃទី០៤ខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០០៩ដ​ល់ថ្ងៃទី០៤ខែក​ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។
     នៅក្នុង​រ​យៈពេល៨ឆ្នាំម​ក​នេះប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស​បាន​បំពេញ​តួនាទី​ភារ​កិច្ច​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​នៅក្នុង​ការ​ងារ​ការ​ពារអធិប​តេយ្យ​ភាព​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដីនៅតំប​ន់ទិស​ប្រាសាទ ព្រះវិហារ​ការ​ងារ​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​សុវ​ត្ថិភាព​ជូន​ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន​សែន ស​ម្តេច​កិត្តិព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌិត​ព្រ​ម​ទាំង​ក្រុម​គ្រួសារ​ការ​ពារឥស្ស​រ​ន​ជាន់ខ្ព​ស់ជាតិអន្ត​រ​ជាតិ និង​លើការ​ងារ​ក​សាង​មូល​ដ្ឋាន​ប​ង្អែក​ក​សាង​ក​ម្លាំង​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ក៏ដូច​ជា​ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅរ​ប​ស់​ក​ង​ទ័ព​បាន​យ៉ាង​ល្អស​ម​រ​ម្យ​និង​ភាព​សុខ​ដុម​រ​ម្យ​នារ​ប​ស់ប​ង​ប្អូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ ។
     ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ហ៊ីង ប៊ុន​ហៀង បាន​ប​ញ្ជាក់ដែរ​ថាក្រៅពីនេះការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ស្នូល​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស​នៅបាន​ចូល​រួម​ធ្វើជាសេនាធិការ​ឲ្យ​កាក​បាទ​ក្រ​ហ​ម​ក​ម្ពុជា គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិគ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ​និង​បាន​ធ្វើ​ជាក​ម្លាំង​ស្នូល​នៅក្នុង​ការ​អន្ត​រា​គ​ម​ន៍​​ចុះជួយ​ប្រេជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ដែល​មាន​ការ​លំបាក​ខ្វះខាត​ក្នុង​នោះដោយ​បាន​ចុះជួយ​ភ្ជួរ​រាស់ដ​ក​ស្ទូង និង​បូម​ទឹក​ស​ង្គ្រោះ​សំណាប​ស​ន្ទូង​រ​ប​ស់ប​ង​ប្អូន​ប្រ​ជាក​សិក​រ​ដែល​ជួប​គ្រោះរាំង​ស្ងួត​និង​ទឹក​ជំន​ន់ជាដើម ។
     ក្នុង​ពិធីនោះក៏មាន​ការ​ដ​ង្ហែរ​ក្បួន​ព្យុះហ​យាត្រាចំនួន២១ផែន ក្នុង​នោះ​មាន៖​ផែន​ដើរ​ស្មើរ​រ​ប​ស់នាយ​ទាហាន​មេប​ញ្ជាការ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​អង្គ​រ​ក្ស,ផែន​ក្រុម​គ្រូយោធាចារ្យ​នៃម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ម្ពុជា-ឥណ្ឌូនេស៊ី​ក្រាំង​ចេក,ផែន​ក​ងអនុសេនា​ធំ​ការ​ពារ​ផ្ទាល់,ផែន​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ជាតិក​ម្លាំង​ពិសេស​ប្រ​ឆាំង​ភេរ​វ​ក​ម្ម,ផែន​ក​ង​អន្ត​រាគ​ម​ន៍​​ប្រ​ឆាំង​ភេរ​វ​ក​ម្ម​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស,ផែន​ក​ងអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ២១០,ផែន​ក​ងអន្ត​រាគ​ម​ន៍​លេខ​​៣១១,ផែន​រាវ​រ​ក​ជាតិផ្ទុះ,ផែន​ក​ងអន្ត​រាគ​ម​ន៍តាម​ដ​ង​ផ្លូវ,ផែន​ក​ង​អនុសេនាធំជើង​ទឹក,ផែន​ប្រ​ដាប់ដោយអាវុធ​បាញ់ត្រ​ង់រ​យៈច​ង្ងាយ​ឆ្ងាយ(ស្នាយ​ភើ),ផែន​ក​ងអន្ត​រាគ​ម២៤៦,ផែន​ក​ងអន្ត​រាគ​ម​ន៍ប​ង្ក្រាប​បាតុក​ម្ម,ផែន​ពេទ្យ​ស​ង្គ្រោះ,ផែន​ក​ងអន្ត​រាគ​ម​ន៍ពិសេស​រ​ប​ស់ស្ន​ង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​និង​ស​ង្គ​ម,ផែន​ក​ងអន្ត​រាគ​ម​ន៍​រ​ថ​ក្រោះ​រ​ថ​ពាស​ដែក,ផែន​គ្រឿង​ច​ក្រ​មាន​រ​ថ​យ​ន្ត​តាំងអាវុធ​ការ​ពារអាកាស,ផែនអាវុធ​គាំទ្រ​ធុន​ធ្ង​ន់​ប្រ​ភេទ​បេអ៊ឹម២១,ផែន​ម៉ាស៊ីន​បូម​ទឹក​និង​ផែន​សិល្បះនិង​កីឡា ។
     មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថ្លែង​នៅក្នុងឱកាស​នោះ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ប៉ុល សារឿន ក្នុង​នាម ប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ស​ម្តេច​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីតេជោ ហ៊ុន​សែន និងឯ.ឧ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀបាញ់ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​កាពារ​ជាតិនិង​ថ្នាក់ដឹក​នាំអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃ​ខ.ភ.ម​បាន​ថ្លែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះល​ទ្ធ​ផ​ល​និង​ស​មិទ្ធិផ​ល​នានា ក៏ដូច​ជានិង​កិច្ច​ខិត​ខំ​ពុះពារ​ទាំង​ឡាយ​រ​ប​ស់នាយ​ទាហាន​និង​ព​ល​ទាហាន​នៃ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​អង្គ​រ​ក្ស​ដែល​ស​ម្រេច​បាន​គួរ​ជាទីមោទ​ន​នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ។ឯ.ឧ បាន​ចាត់ទុក​ថា ទាំង​នេះគឺជាក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​នៅក្នុង​កិច្ច​ក​សាងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​ជាតិ និង​កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិមាតុភូមិស្រ​ប​តាម​ក​ម្ម​វិធីន​យោបាយ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុ​កោណ​ដំណាក់​កាល​ទី៣ រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​និង​កំណែទ​ម្រ​ង់ខ.ភ.ម​ឆ្លើយ​ត​ប​តាមអនុសាស​ន៍ និង​ប​ទ​ប​ញ្ជាដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនា​ប​តី​តេជោ ហ៊ុន​សែន។
     ឯ.ឧ ប៉ុល សារឿន បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិយើង​បាន​និង​កំពុង​ធ្វើ​ដំណើរ​លើផ្លូវ​ត្រូវ​មាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន​បោះជំហាន​ទៅមុខ​ជានិច្ច។ក​ម្ពុជា​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ពីស​ង្គ្រាម​ម​ក​ស​ន្តិភាព​ក​ម្ពុជាបាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ពិត​ប្រាក​ដ​ទៅ​រ​ក​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍រីក​ច​ម្រើន​រុង​រឿង​ស​ម្បូរ​ស​ប្បាយ​ក្រោម​ម្ល​ប់ស​ន្តិភាព​សំដៅធានា​បាន​នូវ​ភាព​រីក​ច​ម្រើន​ថែម​ទៀត។ក​ត្តាស​ន្តិភាព​ពិត​ជាសេច​ក្តីត្រូវ​ការ​ចាំបាច់​និង​មាន​ត​ម្លៃដែល​បាន​ធ្វើឲ្យ​វិនិយោគ​ទុន​ប​រ​ទេស​ជាច្រើន​ម​ក​ធ្វើការ​វិនិយោគ​នៅក​ម្ពុជា ដែល​បាន​ផ្ត​ល់ការ​ងារ​ធ្វើ និង​មុខ​រ​ប​រ​ជាច្រើន​ដ​ល់ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជាសំដៅលើក​ក​ម្ព​ស់ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋឲ្យ​បាន​កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង​ជាលំដាប់។ហើយ​វាជាមូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះដ៏រឹង​មាំក្នុង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍សេដ្ឋ​កិច្ច​ស​ង្គ​មឲ្យ​មាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន​ជានិរ​ន្ត​រ៍ដើម្បីរ​ក្សាបាន​នូវ​កំណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច​ជាតិ ឈ​រ​យ៉ាង​ខ្ព​ស់ត្រ​ដែត​ស្មើសិទ្ធិស្មើមុខ​ក្នុង​ការ​ប្រ​កួត​ប្រ​ជែង​ជាមួយ​ប​ណ្តា​ប្រ​ទេស​ក្នុង​តំប​ន់និង​ពិភ​ព​លោក។ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍បាន​ចេញ​ប​ទ​ប​ញ្ជា​ដ​ល់​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស​ក៏ដូច​ជាខ.ភ.ម​ត្រូវ​ស្មោះត្រ​ង់ការ​ពារ​ជាតិរ​ដ្ឋ​ធ​ម្ម​នុញ្ញ​ការ​ពារ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ស្រ​ប​ច្បាប់និង​ត្រូវ​ប្រ​ឆាំង​ដាច់ខាត​មិនឲ្យ​មាន​ប​ដិវ​ត្ត​ព​ណ៌​កើត​មាន​ឡើង​នៅក​ម្ពុជា។
     នៅក្នុង​ខ​ណៈនោះឯ.ឧ ប៉ុល សារឿន បាន​ផ្ត​ល់ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដោយ​បាន​បំពាក់​គ្រឿង​ឥស្ស​រិយ​យ​ស​ដ​ល់ឯកឧត្ត​ម​លោក​ជំទាវ​លោកអ្ន​កឧក​ញ៉ាអស់លោក​លោក​ស្រី ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន​ដែល​បាន​ចូល​រួម​ចំណែក​ក​សាង​ស្ថាប​នា​ជាតិនិង​ដ​ល់ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាអង្គ​រ​ក្ស និង​នាយ​ទាហាន​ដែល​បាន​ខិត​ខំ​បំពេញ​ការ​ងារ​ព្រ​ម​ទាំង​បាន​នាំយ​ក​ម​ក​នូវអំណោយ​ដ៏​ថ្លៃថ្លារ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហា​សេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន​សែន និង​ស​ម្តេច​កិត្តិព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌិតឧប​ត្ថ​ម្ភ​ដ​ល់ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​អង្គ​រ​ក្ស​រួម​មានអង្ក​រ​ចំនួន១០តោន,មីចំនួន១ពាន់កេស​តូច,ត្រីខ​កំប៉ុង​ចំនួន១០០កេស​និង​ថ​វិកាស​ម្រាប់ចូល​រួម​ក​សាង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋានអង្គ​រ​ក្ស​ចំនួន២០០លាន​រៀល ៕

ឯកឧត្ត​ម​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៏​ គ​ន់​ គីម​ ជ​ម្រុញ​ការ​ធ្វើ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ភាព​នៅ​ភូមិ​ភាគ​៥​
      នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៏​ គ​ន់​ គីម​ ជំរុញ​ឲ្យ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ស​មាគ​ម​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​តាម​ប​ណ្តា​ខេត្ត​ ក្រុង​ ប​ន្ត​ធ្វើ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ភាព​ស​មាជិក​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ ដែល​នៅ​សេស​ស​ល់​ឲ្យ​បាន​អស់​នៅ​ក្នុង​ដើម​ខែ​៩​នេះ​។
       នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៏​ គ​ន់​ គីម​ អគ្គ​លេខាធិការ​ស​មាគ​ម​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ស​មាគ​ម​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ តាម​ប​ណ្តា​ខេត្ត​ទាំង​អស់​ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ខិត​ខំ​ធ្វើ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ភាព​ស​មាជិក​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​រ​ក​អោយ​ឃើញ​អ្ន​ក​ដែល​មាន​ជីវ​ភាព​លំបាក​ខ្វះ​ខាត​អត់​ផ្ទះ​ស​ម្បែង​ដើម្បី​សាង​ស​ង់​ផ្ទះ​ជូន​ពួក​គាត់​ ដើម្បី​មាន​ផ្ទះ​រ​ស់​នៅ​ស​ម​រ​ម្យ​។ ​ជាមួយ​គ្នា​នោះ​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៏​ បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ប​ន្ត​បើក​ប្រាក់​ម​រ​ណៈ​ស​ង្រ្គោះ​ជូន​គ្រួសារ​ស​មាជិក​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​បាន​ទាន់​ពេល​វេលា​។​
       នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៏​ គ​ន់​ គីម​ បាន​លើក​ឡើង​បែប​នេះ​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ការ​ងារ​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​នៅ​ទិស​យោធ​ភូមិ​ភាគ​ទី​៥​ (ខេត្ត​បាត់ដំប​ង​)​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែ​សីហា ​ឆ្នាំ​២០១៦​ នេះ​។​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៏​ គ​ន់​ គីម​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់​ពេល​នេះ​ស​មាគ​ម​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ ទើប​ស​ម្រេច​បាន​ការ​ក​សាង​ផ្ទះ​ជូន​ស​មាជិក​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​មាន​ចំនួន​២២៩​ខ្ន​ង​និង​ត្រៀម​ក​សាង​ប​ន្ត​ចំនួន​១៥០​ខ្ន​ង​ទៀត​ដែល​ជា​ថ​វិកា​បាន​ម​ក​ពី​ការ​ឧប​ត្ថ​ម្ភ​រ​ប​ស់​ស​ម្តេច​តេជោ​ ​ហ៊ុន​ សែន​ នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី្ត​ និង​ជា​ប្រ​ធាន​ស​មា​គ​ម​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា​។​ សូម​រំលឹក​ថា​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​មាន​ចំនួន​ ៨៦.១៥៩​នាក់​ ព្រ​ម​ទាំង​អ្ន​ក​នៅ​ក្នុង​ប​ន្ទុក​ចំនួន​ ១៣៤.៦៨១​នាក់​ កំពុង​ទ​ទួល​ប្រាក់​រ​ប​ប​គោល​ន​យោបាយ​ពី​រ​ដ្ឋ​ដែល​ប្រាក់​រ​ប​ប​នេះ​ត្រូវ​បាន​កែ​ស​ម្រួល​អោយ​កាន់​តែ​ប្រ​សេីរ​ឡេីង​ជា​ប​ន្ត​ប​ន្ទាប់​ស្រ​ប​តាម​ការ​ត​ម្លេីង​ប្រាក់​បៀវ​ត្ស​ម​ន្ត្រី​រាជ​ការ​ និង​បាន​ផ្ត​ល់​ប្រាក់​ឧប​ត្ថ​ម្ភ​ក្នុង​ឱកាស​ចូល​ឆ្នាំ​ជាតិ​ខ្មែរ​ និង​បាន​ប​ន្ថែម​រ​ប​ប​ស​ន្តិសុខ​ស​ង្គ​ម​ប្រ​ចាំខែ​ជូន​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ផ​ង​ដែរ​៕​