ព័ត៌មាន

ឯកឧត្ត​ម គ​ន់ គីម ប្រ​ជុំការ​ងារអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ភូមិភាគ​ពិសេស

កាល​ពីថ្ងៃទី០២ខែក​ក្ក​ដាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ គ​ន់ គីម អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​នាយ​សេនាធិការ​ចំរុះនៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​និង​ជាអគ្គ​លេខាធិការ​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាបានអញ្ជើញ​ជាអធិប​តីភាព​នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​វាយ​ត​ម្លៃអំពីស​ក​ម្ម​ភាព​នៃការអនុវ​ត្ត​ភារ​កិច្ចអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជានៅយោធ​ភូមិភាគ​ពិសេស។កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះបាន​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅនៅទីប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​យោធ​ភូមិភាគ​ពិសេស​ស្ថិត​ក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​ខ​ណ្ឌ​ដ​ង្កោរាជាធានីភ្នំពេញ​ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីឯកឧត្ត​មអស់លោក​ជាស​មាជិក​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ក​ណ្តាល​ស​មាគ​ម​ប្រ​ធាន​និងអនុប្រ​ធាន​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ស​មាគ​ម​ថ្នាក់រាជ​ធានីភ្នំពេញ​ខេត្ត​ក​ណ្តាល​ខេត្ត​កំព​ង់ឆ្នាំង​និង​យោធ​ភូមិភាគ​ពិសេស​ជាច្រើន​រូប​ទៀត។
យោង​តាម​សេច​ក្តីរាយ​ការ​ណ៏រ​ប​ស់ស​មាគ​ម​ថ្នាក់រាជ​ធានីនិង​ខេត្ត​នីមួយៗបាន​លើក​ឡើង​ពីការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់បំពេញ​ភារ​កិច្ច​តាមអនុសាស​ន៏ទាំង១៤ចំណុច​រ​ប​ស់ស​ម្តេច អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រ​ធាន​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជានៅក្នុង​ការ​ស​ម្រេច​ការ​ងារ​ធំៗរួម​មាន៖ការ​បើក​ផ្ត​ល់ប្រាក់បេឡាម​រ​ណៈជូន​គ្រួសារ​ស​ពអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន ការ​ចុះជួប​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ស​មាជិក​នៅមូល​ដ្ឋាន​ការ​ចុះជួយ​សាង​ស​ង់លំនៅដ្ឋាន​ជូន​គ្រួសារ​ស​មាជិកអតីត​យុទ្ជ​ជ​ន​និង​ការ​គៀង​គ​រ​រ​ក​មូល​និធិដើម្បីទ្រ​ទ្រ​ង់ដ​ល់ស​មាគ​ម​ជាដើម។
មាន​ប្រ​សាស​ន៏នាឱកាស​នោះនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ គ​ន់ គីម បាន​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះស្មារ​តីពុះពារ​រ​ប​ស់ថ្នាក់ដឹក​នាំគ្រ​ប់ថ្នាក់ដែល​បាន​ធ្វើឲ្យ​ប​ង​ប្អូនអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​និង​គ្រួសារ មាន​ភាព​ក​ក់ក្តៅនិង​មាន​ការ​ជឿជាក់លើការ​ដឹក​នាំរ​ប​ស់ស​មាគ​ម​តាម​រ​យៈនៃការ​ដោះស្រាយ​សំណូម​ព​រ​និង​ការ​បើក​ប្រាក់គោល​រ​ប​ប​ផ្សេងៗបាន​ទាន់ពេល​វេលា។ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ គ​ន់ គីម បាន​ផ្តាំផ្ញើដ​ល់ថ្នាក់ដឹក​នាំគ្រ​ប់ថ្នាក់ពិសេសអតីត​យុទ្ធ​ក្នុង​រាជ​ធានីភ្នំពេញ​ខេត្ត​ក​ណ្តាល​កំព​ង់ឆ្នាំង​ទ​ន្ទឹម​នឹង​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ដែល​យើង​ធ្វើបាន​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ត្រូវ​ជ​ម្រុញ​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ដ​ល់ការ​ធ្វើប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ភាព​និង​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ស​មាជិកអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក្នុង​មូល​ដ្ឋានឲ្យ​កាន់តែសុក្រិត្យ​តាម​ព​ត៌មាន​វិទ្យា។ជាមួយ​នោះត្រូវ​ស​ហ​ការ​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធ​រ​ដែន​ដីដើម្បីជួយ​ប​ង្ក​ល​ក្ខ​ណៈងាយ​ស្រួល​ដ​ល់ប​ង​ប្អូនអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​មានអទិភាព​ទ​ទួល​បាន​នូវ​សេវាសាធារ​ណៈដូច​ជា៖ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈការ​ជួយ​សាង​ស​ង់ផ្ទះការ​ប​ង្កើត​មុខ​រ​ប​រ​ការ​ផ្ត​ល់ជំនួយ​ស​ង្គ្រោះប​ន្ទាន់ពេល​មាន​ជ​ម្ងឺ ឬគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាយ​ថាហេតុ៕

ឯ.ឧ.នាង​ផាត​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ​និង​ស​ភាព​ការ​ណ៏ថ្មីៗឆ​មាស​ទី២នៅយោធ​ភូមិភាគ​ទី៤

       ឯ.ឧ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍នាង.ផាត​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា៖ក​ង​ទ័ព​ត្រូវ​ប្រ​ឆាំង​ដាច់ខាត​នូវ​ប​ដិវ​ត្ត​ព​ណ៌នៅក​ម្ពុជាហើយ​មាន​តួនាទីនិង​ភារ​កិច្ច​យ៉ាង​សំខាន់ក្នុង​កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិសាស​នានិង​ព្រះម​ហាក្ស​ត្រ,ការ​ពារ​រ​ដ្ឋ​ធ​ម្ម​នុញ្ញ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​និង​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​ស្រ​ប​ច្បាប់។ឯ.ឧ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍នាង.ផាត​បាន​មាន​ថ្លែង​ដូច​នេះនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញ​ជួប​សំណេះសំណាល​និង​ធ្វើប​ទឧទ្ទេស​នាម​កាងារអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ​និង​ស​ភាព​ការ​ណ៏ថ្មីៗជូន​ដ​ល់នាយ​ទាហាន​និង​ព​ល​ទាហាន​យោធ​ភូមិភាគ​ទី៤នាព្រឹក​ថ្ងៃទី១ខែក​ក្ក​ដាឆ្នាំ២០១៦នេះនៅឯទីប​ញ្ជាការ​ក​ណ្ដាល​រ​ប​ស់យោធ​ភូមិភាគ៤នៅអូរ​កូន​តឹង​ដោយអម​ដំណើរ​គ​ណៈអធិប​តីក្នុងឱកាស​នោះមាន៖ឯ.ឧអគ្គ​នាយ​ក​រ​ង,ឯ.ឧនាយ​ក​ទីចាត់ការ​ឃោស​នាព​ត៌មានអគ្គ​ប​ញ្ជាការ,ឯ.ឧនាយ​ក,នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ចំណុះក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជាច្រើន​រូប។
         ក្នុង​សុន្ទ​រ​ក​ថាស្វាគ​ម​ន៍រ​ប​ស់ឯ.ឧឧត្ត​ម​សេនីយ៏ឯក​ជា.ម៉ន​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​និង​ជាមេប​ញ្ជាការ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី៤បាន​ចាត់ទុក​ថាការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ ឯ.ឧ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍នាង.ផាត​នៅពេល​នេះពិត​ជាមាន​សារៈសំខាន់ដែល​បាន​ផ្ត​ល់នូវ​ទ​ស្ស​នៈនិង​ការ​យ​ល់ដឹង​ថ្មីៗ​ប​ន្ថែម​ទៀត​ពីស​ភាព​ការ​ណ៍វិវ​ត្ត​ន៍រ​ប​ស់ ជាតិ-អន្ត​រ​ជាតិអំពីសិទ្ធិនិង​តួនាទី-ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ដើម្បីធ្វើជាទុន​ព​ង្រឹង​បាន​នូវ​ស្មារ​តីនិង​ឆ​ន្ទៈមោះមុត​បំពេញ​ការ​ងារ​ការ​ពារ​សុវ​ត្តិភាព​ស​ន្តិសុខ​ជូន​ថ្នាក់ដឹក​នាំប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​និង​ប្រ​ជាជ​ន។
       ក្នុងឱកាស​នោះឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍នាង.ផាត​ក្នុង​នាម​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិងអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃខ.ភ.ម​បាន​សំដែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះស្នាដៃនិង​ស​មិទ្ធ​ផ​ល​ទាំង​ឡាយ​ក្នុង​ការ​ការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​បំពេញ​ការ​ងារ​ជាប្រ​វ​ត្តិសាស្រ្ត​ក្នុង​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ទឹក​ដី,ក​សាងអង្គ​ភាព,ហ្វឹក​ហ្វឺន​កំលាំង​ព្រ​ម​ទាំង​បាន​ចូល​រួម​ជាមួយ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ក​សាង​និងអភិវ​ឌ្ឍ​ប្រ​ទេសឱ្យ​មាន​ការ​រីក​ចំរើន​រ​ប​ស់យោធ​ភូមិភាគ​ទី៤​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ព្រ​ម​ទាំង​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​ជាមួយ​និង​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ក​សាងអភិវ​ឌ្ឍ​ជាតិឲ្យ​មាន​ការ​រីក​ចំរើន​លើ​គ្រ​ប់វិស័យ។
         ឯ.ឧនាង.ផាត​បាន​លើក​ឡើង​នូវ​ព្រឹត្តិការ​ណ៍សំខាន់ៗនិង​គោល​ដៅភារ​កិច្ច​ជាអាទិភាព​រ​ប​ស់ខ.ភ.ម​នៅជុំវិញ​ស​ភាព​ការ​ណ៍ថ្មីៗចំពោះមុខ​មួយ​ចំនួន​និង​ទ​ស្ស​នៈវិស័យ​ស​ម្រាប់អនាគ​ត​រ​ប​ស់ ខ.ភ.ម,ក៏ដូច​ជាព្រឹត្តិការ​ណ៍ដែល​កើត​ឡើង​ថ្មីៗបំផុត​នៅក្នុង​ប្រ​ទេស។ឯ.ឧក៏បាន​ធ្វើកាឆ្លុះប​ញ្ចាំងអំពីស​ភាព​ការ​ណ៍​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ន​យោបាយ​ស​ន្តិសុខ​និង​រ​ដ្ឋ​បាល​សាធារ​ណៈរ​ប​ស់រ​ដ្ឋ​នៅឆ​មាស​ទី២ ឆ្នាំ២០១៦នេះនិង​ពីស​ភាព​ការ​ណ៍​​​​​ដែល​បាន​និង​កំពុង​មាន​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍ប្រែប្រួល​មួយ​ចំនួន​លើពិភ​ព​លោក​ក្នុង​តំប​ន់ និង​ដែល​បាន​ជះឥទ្ធិព​ល​ម​ក​ដ​ល់ក​ម្ពុជានាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន។តែទោះបីយ៉ាង​ណាក៏ដោយ​ក៏ក​ម្ពុជានៅតែប​ង្ហាញ​ភាព​រឹង​មាំ​និង​ម៉ត់ច​ត់ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​ស្ថេរ​ភាព​ន​យោបាយ​ស​ន្តិសុខ​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់ដើម្បីធានាឲ្យ​បាន​ប្រ​ក្រ​តីភាព​នៃជីវ​ភាព​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន។ឯ.ឧរ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​បាន​ប​ញ្ជាក់នូវ​ប្រ​សាស​ន៏រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាដែល​ក្នុង​នោះស​ម្តេច​បាន​លើក​ឡើង​ថា​៖ត្រូវ​ធានាឲ្យ​បាន​នូវ​ភាព​រឹង​មាំនិង​ភាព​ម៉ត់ច​ត់ក្នុង​មាន​ន័យ​ថាការ​ធានាឲ្យ​បាន​នូវ​ស្ថេរ​ភាព​ន​យោបាយឧត្ត​ម​គ​តិប្រ​យោជ​ន៍ជាតិនិង​ប្តេជ្ញាដាច់ខាត​មិនឲ្យ​មាន​ប​ដិវ​ត្ត​ន៍ព​ណ៌ចូល​ម​ក​ក​ម្ពុជាបាន​ឡើយ។ 
        ឯ.ឧ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​នៅក្រោម​ការ​ដឹក​នាំ​រ​ប​ស់​ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោបាន​ឆ្ល​ង​កាត់ការ​ដឹក​នាំប្រ​ទេស​ទាំង​ពេល​មាន​អំណោយ​ផ​ល​ផ​ង​និង​មិនអំណោយ​ផ​ល​ផ​ង​ហើយ​បាន​ការ​ពារ​ប្រ​ទេសឲ្យ​ស្ថិត​ស្ថេរ​គ​ង់វ​ង្ស​ក្នុងឯក​រាជ្យ​ស​ន្តិភាពអធិប​តេយ្យ​ភាព​និង​បូរ​ណ​ភាព​ដែន​ដីដ៏ពេញ​លេញ។ទ​ន្ទឹម​នេះក៏បាន​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​ក​សាង​និងអភិវ​ឌ្ឍ​ប្រ​ទេស​ជាតិដោយ​ចេញ​ពី​បាត​ដៃ​ទ​ទេក្នុង​នោះបាន​ក​សាង​នូវ​ហេដ្ឋារ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ​នានាជាច្រើន​ធ្វើឲ្យ​ប្រ​ទេស​ជាតិ​មាន​ការ រីក​ចំរើន​យ៉ាង​ឆាប់រ​ហ័ស​នៅលើគ្រ​ប់វិស័យ​ព្រ​ម​ទាំង​បាន​លើក​ស្ទួយ​នូ​វ​កិត្យានុភាព​ប្រ​ទេស​ជាតិនិង​ខ.ភ.មឲ្យ​ស្មើរ​មុខ​ស្មើរ​មាត់នៅលើឆាតអន្ត​រ​ជាតិ។ឯ.ឧបាន​ប​ន្ត​ថា​ចំពោះផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ការ​ពារ​ជាតិ, រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក៏បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្លាដោយ​បាន​ធ្វើការ​ប្រែក្លាយ​តំប​ន់ដែល​ធ្លាប់តែមាន​ជ​ម្លោះប្រ​យុទ្ធ​នឹង​គ្នា​ទៅជាតំប​ន់អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ និង​តំប​ន់ទេស​ច​រ​ណ៍ដោះស្រាយ​ព្រំដែន​ដោយ​ស​ន្តិវិធីដោយ​បាន​ធ្វើឲ្យ​ខ្សែប​ន្ទាត់ព្រំដែន​មិត្ត​ភាព​ស​ន្តិភាព​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​និង​ការ​អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​។
      ឯ.ឧ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍បាន​ជំរុញ​និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដ​ល់នាយ​ទាហាន​និង​ព​ល​ទាហាន ទូទាំង​យោធ​ភូមិភាគ​ទី៤ត្រូវ​ប​ន្ត​ចូល​រួមអនុវ​ត្ត​នូវ​ប្រ​ពៃណីដ៏ល្អរ​ប​ស់ខ្លួន​ប​ន្ត​ទៀត  ក្នុង​នោះការ​ថែរ​ក្សាស​ម្ភារៈយោធ​បិក្ខានិង​គ្រឿង​បំពាក់,​ហើយអនុវ​ត្តឲ្យ​បាន​ជោគ​ជ័យ​នូវ​រាល់អនុសាស​ន៍រ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន​សែន ក៏ដូច​ជា​ក​ម្ម​វិធីន​យោបាយ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​កែទ​ម្រ​ង់ខ.ភ.ម ៕


ឯ.ទៀ បាញ់ស​ម្ពោធ​ដាក់អោយ​ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវ​ការ​ទីលាន​បាញ់គ្រាប់ពិត​ម​រ​ត​ក​តេជោ សែន​ភ្នំវាល​ចាប​និង​បិទ​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​លំហាត់បាញ់គ្រាប់ពិត​ថ្នាក់ក​ងអនុសេនាធំស​ហ​ការ​ជាមួយ​រ​ថ​ក្រោះ
       
ប​ន្ទាប់ពីបាន​តំណើរ​សាង​ស​ង់ អស់រ​យៈពេល​ជាង​មួយ​ឆ្នាំ ទីលាន​បាញ់គ្រាប់ពិត ម​រ​ត​តេជោហ៊ុន សែន ត្រូវ បាន​ស​ម្ពោធ​ដាក់អោយ​ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវ​ការ នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី ៣០​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ រួម​នឹង​ពិធីបិទ​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ លំហាត់បាញ់គ្រាប់ពិត​ថ្នាក់ក​ងអនុសេនាធំ ស​ហ​ការ​ប្រ​យុទ្ធ​វាយ​លុក​ជាមួយ​រ​ថ​ក្រោះ ដែល​ពិធីនេះនឹង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ ស្ថិត​ក្រោមអធិប​តីភាព ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​និង​ជាតំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា​ ។

នៅក្នុង​ពិធីស​ម្ពោធ​ដាក់អោយ​ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវ​ការ​ទីលាន​បាញ់គ្រាប់ពិត ម​រ​ត​តេជោហ៊ុន សែន ​ក៏មាន​ការ​អញ្ជើញ​​ចូល​រួម​ពី ឯកឧត្ត​ម លោក​ជំទាវ​ជារ​ដ្ឋ​លេខាធិការ អនុរ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ជាតិ ឯកឧត្ត​ម អគ្គ​មេ​ប​ញ្ជា​ការ​រ​ង ខ​ភ​ម ឯកឧត្ត​ម មេប​ញ្ចាការ មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក ​​​   ឯកឧត្ត​ម ជាអគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នា​យ​ក​រ​ង មេប​ញ្ជាការ មេប​ញ្ជាការ​រ​ង យោធ​ភូមិភាគ រួម​និង​ជាមួយ ឯ.ឧ មេប​ញ្ជាការ​រ​ង , មេប​ញ្ជា​ការ​ក​ង​ព​ល​និង នាយ​ទាហាន​តាម​ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព ចំណុះយោធ​ភូមិភាគ​ទី ៥ បានអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ស​ម្ពោធ​ទីលាន​បាញ់​គ្រាប់ពិត​ម​រ​ត​ក​ តេជោ ហ៊ុន សែន  និង បិទ​វ​គ្គ ហ្វឹក​ហ្វឺន​លំហាត់ បាញ់គ្រាប់​ពិត​ថ្នាក់​ក​ង​អនុ​សេនា​ធំ​ស​ហ​ការ​វាយ​លុក​ជាមួយ រ​ថ​ក្រោះ ដែល​មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ  ភូមិអណ្តើក​ផែក ឃុំក​ន្ទួត ស្រុក​រ​ត​ន​ម​ណ្ឌ​ល ខេត្ត​បាត់ដំប​ង ។

នៅក្នុងឪកាស​នោះ ប​ន្ទាប់ពីបាន កាត់ខ្សែបូរ​បើក​ស​ម្ពោធអោយ​ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវ​ការ​នូវ​ទីលាន​បាញ់គ្រាប់ពិត ម​រ​ត​ក​តេជោសែន រួច​ម​ក  ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ ក៏បាន​ចុះពិនិត្យ​ស​ក​ម្ម​ភាព​ហ្វឹក​ហ្វឺន​លំហាត់​បាញ់​​គ្រាប់ពិត​ថ្នាក់ក​ងអនុសេនាធំស​ហ​ការ​វាយ​លុក​ជាមួយ​រ​ថ​ក្រោះ ដែល​មាន​កំលាំង​ថ្មើរ​ជើង​ចូល​រួម​ចំនួន ២៥០ នាក់​ ដែល​ក្នុង​នោះ កំលាំង​ ខ​ភ​ម ចំនួន ២១០ នាក់ និង​កំលាំង​ន​គ​រ​បាល​ជាតិចំនួន ៤០ នាក់ ព្រ​ម​ទាំង​បាន​ចុះពិនិត្យ​មើល​រាល់ប​ណ្តាល​ស​មិទ្ធ​ផ​ល​ដែល​យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៥ ខិត​ខំក​សាង​បាន​នៅលើភូមិសាស្រ្ត​ ភ្នំ​វាល​ចាប​ដែល​ស​មិទ្ធ​ផ​ល​ទាំងអស់នេះ បាន​ម​ក​ដោយ​សារ ស​ម្តេច​តេជោ នឹង​ស​ម្តេច កិត្តិព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌឹត បាន​ជួយ​ឧប​ត្ថ​ម្ភ​នូវ​ថ​វិការ សំរាប់ ការ ក​សាង​ទីលាន​បាញ់គ្រាប់ពិត​នេះទាំង​ស្រុង ទុក​សំរាប់ជាម​រ​ត​ក​ដ៏ថ្លៃថ្លា​ ដ​ល់​យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៥ ក្នុង​ការ​បំរើផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៏ជាតិ នាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​និង​ទៅថ្ងៃអនាគ​ត។

ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប៊ុន សេង មេប​ញ្ជាការ​រ​ង ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក និង ជាមេប​ញ្ជាការ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៥ បាន​ប​ញ​ជាក់អោយ​ដឹង​ថា ៖  ទីលាន​បាញ់គ្រាប់ពិត​ម​រ​ត​ក​តេជោ សែន ភ្នំវាល​ចាប យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៥ ត្រូវ​បាន​ចាប់ផ្តើម ដំណើរ​ការ​សាង​ស​ង់ពីខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ លើផ្ទៃដីទំហំ ៦៥០ ហិក​តា ដោយ​ក​ង​វិស្វ​ក​ម្ម​ស​ម្តេច​តេជោដឹក​នាំដោយ ឯ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ខេង សុមេធ អគ្គ​ស្ន​ង​ការ​រ​ង ន​គ​រ​បាល​ជាតិ ដែល​ត្រូវ​បាន​ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន និង​ស​ម្តេច​កិត្តិព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌឹត ប៊ុន រ៉ានី ឧប​ត្ថ​ម្ភ​នូវ​ថ​វិការ​ក​សាង​ទាំង​ស្រុង  ឧត្ត​ម  ប៊ុន សេង បាន​អោយ​ដឹង​ទៀត​ថា​៖​ ស​មិទ្ធ​ផ​ល ដែល​បាន​ដាក់ស​ម្ពោធ​នាពេល​នេះរួម​មាន៖ ខ្លោង​ទ្វា , ប្រ​ព័ន្ធ​ផ្លូវ​ក្រាល​គ្រួស​ក្រ​ហ​ម​ចូល និង​នៅ​ក្នុង​​ទីលាន , ផ្លូវ​ច​ល័ត​រ​ថ​ក្រោះ ៨ ខ្សែ និង​ផ្លូវ​បេតុង​ឡើង​ភ្នំទៅវេទិការ ប្រ​វែង ១៦ គីឡូម៉ែត្រ , ប​ន្ទ​ប់ទឹក នឹង​ទីលាន​ចុះឧទ្ធ​ម្ភាគ​ច​ក្រ ២ ក​ន្លែង , ប្រ​ព័ន្ធ​លូផ្លូវ​ច​ល័ត​រ​ថ​ក្រោះ ៨ ខ្សែ , ទំន​ប់​ប​ង្ហៀរ​ទឹក ១ , អាគារ​ស្នាក់នៅ​សិក្ខា​កាម ៣ ខ្ន​ង , ទីចាត់ការ ១ ខ្ន​ង , សាល​ប្រ​ជុំ ១ ខ្ន​ង , អាគារ​ផ្ទះបាយ​បំពាក់​តុ​កៅអី​ ១ ខ្ន​ង , គិលាន​ដ្ឋាន ១ ខ្ន​ង, រោង​ដាក់រ​ថ​ក្រោះ ១ ខ្ន​ង, ឃ្លាំង​ដាក់អាវុធ​គ្រាប់និង​សំភារៈ ១ ខ្ន​ង និង​ត​ប​ណ្តាញ​ទឹក ភ្លើង​ក្នុង​ទីលាន​។ ក្រៅ​ពីនោះយោធ​ភូមិភាគ​បាន​ក​សាង​ប​ន្ថែម​នូវ​សំណ​ង់មួយ​ចំនួន ដូច​ជា ៖ ផ្ទះក​ង​ការ​ពារ ៦ ក​ន្លែង , រោង​ស​ក្ការៈ​ និង​កែរ​សំរួល​ហេដ្ឋារ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ​មួយ​ចំនួន ។

        
ចំពោះលំហាត់ស​ហ​ការ​បាញ់គ្រាប់ពិត​គឺបាន​ប្រើប្រាស់កំលាំង​សារុប​ប្រ​មាណ ៣០០ នាក់ ក្នុង​នោះម​ក​ពីក​ង​ព​ល​តូច​លេខ ៥១ ចំនួន ៤៧ នាក់ , ក​ង​ព​ល​តូច​លេខ ៥២ ចំនួន ១១១ នាក់,ក​ង​ព​ល​តូច​លេខ ៥៣ ចំនួន ២២ នាក់, ន​គ​រ​បាល​ជាតិខេត្ត​បាត់ដំប​ង​ចំនួន ៤០ នាក់ , វ​រៈសេនាតូច​លេខ ៦៧ ចំនួន ២៥ នាក់ , វ​រ​សេនា​តូច​ការ​ពារ​អាកាស​យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៥ចំនួន ១០ នាក់,វ​រ​សេនា តូច​វិស្វ​ក​ម្ម​យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៥ ចំនួន ៧ នាក់, ក​ងអនុ​សេនា​ធំប​ញ្ជូន​សារ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៥ ចំនួន ៧ នាក់, ក្រុម​គ្រូក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក ១៤ នាក់ និង​ក្រុម​គ្រូ​យោធ​ភូមិ​​ភាគ​ទី ៥ចំនួន ១៦ នាក់ ដោយ​ប្រើប្រាស់រ​ថ​ក្រោះចំនួន ៥ គ្រឿង ​,​ កាំភ្លើង​ត្បាល់ ១០០ ម.ម ចំនួន ៦ ដើម , កាំ​ភ្លើង​ការ​ពារអាកាស២៣ ម.ម ចំនួន ២ ដើម , អាវុធ ១២,៧ ម.ម ចំនួន ៤ ដើម និង​ប្រ​ភេទ បេ ៤០ , បេ ៤០,៥ , បេ ៤១ចំនួន ១២ ដើម ។ ក​ម្ម​សិក្សាការីទាំងអស់ បាន​ទ​ទួល​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រ​យៈពេល ៦១ ថ្ងៃ គឺ ២៥ ថ្ងៃ  កំលាំង​ថ្មើរ​ជើង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​នៅនឹងអង្គ​ភាព ដោយ​ឡែក​ជំនាញអាវុធ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​នៅនឹង​សាលាព​ល​ទាហាន យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៥ នឹង រ​យៈពេល ៣៦ ថ្ងៃ កំលាំង​ទាំងអស់ចូល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ជាក់ស្ដែង​នៅលើទីលាន​ភ្នំ វាល​ចាប  នេះ
តែម្ត​ង ។

តាម​រ​យៈពិធីស​ម្ពោធ​ទីលាន​បាញ់គ្រាប់ពិត ម​រ​ត​តេជោហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាស​នោះ ឯ.ទៀ បាញ់ បាន​កោត​ស​រ​សើរ ដ​ល់យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៥ ដែល​បាន​ខិត​ខំ ក​សាង​ទីលាន​បាញ់គ្រាប់ពិត​នេះ អោយ​លេច​ចេញ​ជារូប​រាង​ឡើង ដើម្បីបំរើអោយ​ការ​ងារ​ហ្វឺក​ហ្វឺន​ប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​នាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន និង​ ទៅថ្ងៃ​អនា​គ​ត។ តាម​រ​យៈទីលាន​ហ្វឹក​ហ្វឺន​បាញ់គ្រាប់ពិត​ថ្មីនេះ ឯ.ទៀ បាញ់ បាន​ជំរុញអោយ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៥​ប​ន្ត​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់លើការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន ព​ង្រឹង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក​ង​ទ័ពអោយ​បាន​កាន់តែខ្លាំង​ក្លាឡើង​ថែម​ទៀត ដើម្បី​អោយ​ពួក​គេមាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ខ្ព​ស់ក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ការ​ពា​រ​ស​ន្តិសុខ​ជូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ និង​ការ​ពារ​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី​អោយ​បាន​កាន់តែរឹង​មាំ ។  ឯ.ទៀ បាញ់ បាន​ផ្តាំផ្ញើដ​ល់សិក្ខាកាម និង​នាយ​ទាហាន នាយ​ទាហាន​រ​ង និង ព​ល​ទាហាន​នៅក្នុង​យោធ​ភូមិភាគ​ទី ៥​ ទាំងអស់ពេល​ត្រ​ល​ប់ទៅអង្គ​ភាព​វិញ​ត្រូវ​ប​ន្តអនុវ​ត្ត​ន៍ តួនាទី​ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន​ជា ខ​ភ​ម​ ដោយ​ត្រូវ​ការ​ពារអោយ​បាន​នូវ រាល់ស​មិទ្ធ​ផ​ល​នានារ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល   សំរេច​បាន​ក្នុង​រ​យៈ​ពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក  និង​ការ​ពារ​សុខ​ស​ន្តិភាព​ដែល​យើង​ទ​ទួល​បាន​រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ស​ព្វ​ថ្ងៃនេះ ជាពិសេស​ត្រូវ​ទ​ប់​​ស្កាត់កុំអោយ​កើត​មាន​ឡើង​ជាដាច់ ខាត​នូវ​រាល់ទ​ង្វើណាមួយ ដែល​ប៉ុន​ប៉ង​ច​ង់ធ្វើប​ដិវ​ត្ត​ន៍ព៌ណ បំផ្លាញ​​សុខ ស​ន្តិភាព​នៅក​ម្ពុជា​។


នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សុភា បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​នៃកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ការ​ពារ​ព្រំដែន​ឆ្នាំ២០១៥.២០១៦ និង​ដាក់ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ប​ន្ត​សំរាប់ឆ្នាំ២០១៧ រ​វាង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​នៃខ ភ ម ជាមួយ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំដែន​វៀត​ណាម
នៅស​ណ្ឋាការ​ភ្នំពេញ​នារ​សៀល​ថ្ងៃទ២៨មិថុនាឆ្នាំ២០១៦នេះមាន​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំបូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ស្តីពីកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ការ​ពារ​ព្រំដែន​ប្រ​ចាំឆ្នាំ២០១៥.២០១៦និង​ទិស​ដៅប​ន្ត​ឆ្នាំ២០១៧រ​វាង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋា​ន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​នៃ ខ.ភ.​ម ជាមួយ​នឹង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំដែន នៃក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ដែល​ពិធីនេះបាន​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅស្ថិត​ក្រោមអធិប​តីភាពឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សុភា អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​និង​ជាមេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​នៃ ខ ភ ម និងឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ហ្វាង សួន​ជៀន ស​មាជិក​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ម​ជ្ឈឹម​ប​ក្ស​កុម្មុនីស​វៀត​ណាម​និង​ជាមេប​ញ្ជាការ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំដែន​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម។ ​
អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំនាពេល​នោះគេស​ង្កេត​ឃើញ​មាន​ភាគីក​ម្ពុជា មានឯកឧត្ត​មអស់លោក​ជា មេ​ប​ញ្ជាការ​រ​ង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក ឯកឧត្ត​មអស់លោក​ជាមេប​ញ្ជាការ មេប​ញ្ជាការ​ង​យោធ​ភូមិភាគ​ទី១ ទី២ ទី៣ យោធ​ភូមិភាគ​ពិសេស និង​ប​ណ្តាខេត្ត​មួយ​ចំនួន​ទៀត​ចំណុះឲ្យ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោគ​នៃ ខ ភ ម  ក្នុង​ការ​បូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​នៃកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ទៅតាម​កិច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀង​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជានិង​វៀត​ណាម ។ គួរ​ប​ញ្ជាក់ថាៈ កិច្ច​ប្រ​ជុំទ្វេភាគីដែល​រៀប​ចំឡើង​ដោយ​ប​ញ្ជា​ការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​សំរាប់ឆ្នាំនេះគឺដើម្បីបូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ឆ្នាំ២០១៥ ២០១៦ និង​ដាក់នូវ​ទិស​ដៅ សំរាប់អនុវ​ត្ត​ន៍ប​ន្ត​ឆ្នាំ២០១៧រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា វៀត​ណាម ពិសេស​រ​វាងអង្គ​ភាព​ក​ង​ការ​ពារ​ព្រំដែន​គោក ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​នៃ ខ ភ ម និង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំដែន​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម  និង​ប​ណ្តាអង្គ​ភាព​ពាក់ព័ន្ធ​រ​ប​ស់ ខ ភ ម ថាតើ​ក្នុង​ប​ណ្តាឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ ភាគីនៃស្ថាប័ន្ត​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​បាន​បំពេញ​តួនាទីភារ​កិច្ច​នៃ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ស្រ​ប​ទៅតាម​កិច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀង មាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន​បាន​ដ​ល់កំរិត​ណា ហើយ​នូវ​មានអ្វីដែល​ជាចំណុច​ខ្វះខាត​ដែល​ត្រូវ​បំពេញ​សំរាប់ឆ្នាំខាង​មុខ​ទៀត។ 
កិច្ច​ប្រ​ជុំក៍បាន​ពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរ​យោប​ល់គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​យ៉ាង​ល្អិន​ល្អន់ ដោយ​ផ្តោត​យ៉ាង​សំខាន់​ទៅ​លើ​ កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ ធ្វើយ៉ាង​ណាប​ង្កើន​ស​ក​ម្ម​ភាព​ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​ព​ង្រីក​ទំនាក់ទំន​ង​ឲ្យ​កាន់តែជិត​ស្និទ្ធ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំពីរ​ក​ម្ពុជា វៀត​ណាម ក្នុង​ការ​រួម​គ្នាក​សាង​តំប​ន់ព្រំដែន​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរឲ្យ​ក្លាយ​ជា​ព្រំដែន​ស​ន្តិភាព ​និង​មាន​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍រីក​ច​ម្រើន ។ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ហ្វាង សួន​ជៀន មេ​ប​ញ្ជា​ការ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំដែន​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំដោយ​បាន​គូស​ប​ញ្ជាក់អំពីកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ដ៍ល្អរ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​វៀត​ណាម ក​ម្ពុជា ក្នុង​ការ​រួម​គ្នា​ក​សាង​នូវ​ចំណ​ង​សាម​គ្គីភាព មិត្ត​ភាព​និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ពិសេស​រ​វាង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំដែន​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ជាមួយ​និង​ក​ង​ក​ម្លាំង​ការ​ពារ​ព្រំដែន​នៃប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោគ​នៃ ខ ភ ម ដែល​រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ពេល​នេះភាគី​យើង​ទាំង​ពីរ​បាន​អនុវ​ត្ត​​ទ​ទួល​ល​ទ្ធ​ផ​ល​យ៉ាង​ល្អប្រ​សើរ ។ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ហ្វាង សួន​ជៀន បាន​គូ​ស​ប​ញ្ជាក់​ទៀត​ថាៈ ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥ ២០១៦នេះភាគី​យើង​ទាំង​ពីរ​បានអនុវ​ត្ត​យ៉ាង​ល្អទៅតាម​កិច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀង​នៃ​អនុ​សារ​ណៈ​រ​ប​ស់រ​ដ្ឋាភិបាល​យើង​ទាំង​ពីរ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិវៀត​ណាម​និង​ក​ម្ពុជា ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំដែន​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម បាន​ចុះហ​ត្ថ​លេខាលើកំណ​ត់ហេតុទ​ទួល​យ​កអង្គ​ភាព​ក​ង​ការ​ពារ​ព្រំដែន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​នៃ ខ ភ ម និង​ប​ណ្តាយោធ​ភូមិភាគ នៃ ខ ភ ម ក​ម្ពុជា ក្នុង​ការ​ជួយ​​ឧប​ត្ថ​ម្ភ​គ្នាដោយ​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​ប្រ​តិភូគ្នាគ្រ​ប់លំដាប់ថ្នាក់រ​ប​ស់យោធ​ភូមិភាគ​និង​ខេត្ត​ក្រុង​រ​ប​ស់វៀត​ណាម​ក្នុង​ការ​ច​ង​ស​ម្ព័ន្ធ​មេត្រីភាព​ជាមួយ​ប​ណ្តា អង្គ​ភាព​មួយ​ចំនួន​រ​ប​ស់ក​ម្ពុជា តាម​រ​យៈនៃការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ភាព​ផ្លែផ្កាតាម​ល​ក្ខ័ន្ត ល​ក្ខ​ណៈប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ ត្រូវ​បាន​ប​ន្ត​ព​ង្រឹង​ព​ង្រីក​បាន​យ៉ាង​ល្អក្នុង​ការ​រ​ក្សាបាន​នូវ​ព្រំដែន​ស​ន្តិភាព មិត្ត​ភាព​ស្ថេរ​ភាព កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ​ប​ត្តិការ​និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍តំប​ន់ព្រំដែន​រីក​ច​ម្រើន ។ ភាគីទាំង​ពីរ​បាន​ប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ​ការ​រ​វាង​ក​ម្លាំង​ទាំង​ពីរ​ភាគី​រ​ប​ស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​ក្តាប់នូវ​រាល់ស​ភាព​ការ​ណ៍ ផ្លាស់ប្តូរ​ម​តិយោប​ល់ ដោះស្រាយ​វីន្និឆ័យ​និង​ផ្ត​ល់ព​ត៌មាន​ពី​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅម​ក​ក្នុង​ការ​ប្រ​ឆាំង​គ្រ​ប់ប​ទ​ល្មើស​ជ្រៀត​ចូល​ព្រំដែន ការ​ឆ្ល​ង​ដែន​ខុស​ច្បាប់ ការ​ជួញ​ដូ​គ្រឿង​​ញៀន​និង​ប​ទ​ល្មើស​ផ្សេងៗទៀត ដោយ​យើង​រ​ក្សាបាន​និង​រួម​គ្នាប​ង្ក្រាប​បាន​យ៉ាង​ទាន់ពេល​វេលា ។ជាង​នេះទៀត​ភាគីទាំង​ពីរ​បាន​ប​ង្កើន​ស​ក​ម្ម​ភាព​ក្នុង​ការ​ល្បាត​រួម​ដើម្បីទ​ប់ស្កាត់ បាន​ទាន់ពេល​វេលានូវ​គ្រ​ប់ក​រ​ណីដែល​កើត​មាន​ឡើង​ពាក់ព័ន្ធ​ដ​ល់ស​ន្តិសុខ​តាម​ព្រំដែន​គោក​ព្រំដែន​ស​មុទ្រ​ ដើម្បីប​ង្ក​គ្រ​ប់​ល​ក្ខ​ណ​ស​ម្ប​ត្តិដ​ល់ការ​ប្រ​ក​ប​រ​ប​រ​រ​ក​ស៊ីនៃប្រ​ជាជ​ន​ប្រ​ទេស​យើង​ទាំង​ពីរឲ្យ​មាន​ល​ក្ខ​ណៈល្អប្រ​សើរ ។
ឯកឧត្ត​ម​មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំដែន​វៀត​ណាម​ក៍បាន​ថ្លែង​នូវ​ការអរ​គុណ​ចំពោះភាគីក​ម្ពុជាដែល​ក្នុង​រ​យៈកាល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​បាន​ប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ​ការ​ក្នុង​ការ​ជួយ​រុក​រ​ក​នូវអដ្ឋិធាតុទាហាន​បាត់ខ្លួន​វៀត​ណាម​នៅក​ម្ពុជាបាន​ធ្វើមាតុភូមិនិវ​ត្ត​ន៍ម​ក​វៀត​ណាម​វិញ ។ ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សុភា ជំនួស​មុខ​ឲ្យ​ប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃ ខ ភ ម ពិសេស​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​បាន​សំដែង​នូវ​ការអរ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅចំពោះឯកឧត្ត​ម​មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំដែន​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ចំពោះការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​ទាំង​ស្មារ​តីនិង​សំភារៈ ថ​វិកាពីភាគីមិត្ត​ដ​ល់ ខ ភ ម ពិសេស​ដ​ល់​​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​ក​ម្ពុជារ​ហូត​ម​ក ។ ឯកឧត្ត​ម មាស សុភា បាន​ប​ញ្ជាក់ជូន​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ថាៈ ឯកឧត្ត​មឯក​ភាព​ចំពោះលើខ្លឹម​សារ​រ​បាយ​ការ​ណ៍និង​កំណ​ត់ហេតុរួម​ទាំង​ការ​លើក​ឡើង​វាយ​តំលៃ​ចំពោះ​ការ​ស​ន្និដ្ឋាន​ស​ភាព​ការ​ណ៍រ​ប​ស់ភាគីមេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ការ​ពារ​ព្រំដែន​វៀត​ណាម ហើយ​ភាគី​ក​ម្ពុជានឹង​ប​ន្ត​ប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការឲ្យ​កាន់តែជិត​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​គ្រ​ប់អង្គ​ភាព​តាម​ព្រំដែន​នៃ​​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា វៀត​ណាម​ក្នុង​ការ​ក​សាង​ខ្សែប​ន្ទាត់ព្រំដែន​ស​ន្តិភាព មិត្ត​ភាព​និង​ការអភិ​វ​ឌ្ឍ​ន៍​រីក​ច​ម្រើន ។ ឯកឧត្ត​ម មាស សុភា ស​ង្ឃឹម​យ៉ាង​មុត​មាំថា ឆ្ល​ង​តាម​ល​ទ្ធ​ផ​ល​នៃកិច្ច​ប្រ​ជុំនាលើនេះភាគី​យើង​​​ទាំង​ពីរ និង​កាន់តែស​ម្រេច​បាន​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​ព​ង្រីក​ចំណ​ង​ទាក់ទ​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិ​ការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​យើង​ទាំង​ពីរ​កាន់តែរឹង​មាំនិង​រីក​ច​ម្រើន ។

ឯកឧត្ត​ម​ នាង​ ផាត​ ជួប​ប្រ​តិភូ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​កូរ៉េ​ខាង​ត្បូង​
       ក្នុងឪកាស​អញ្ជើញ​ម​ក​បំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅ​ក​ម្ពុជា​ ឯកឧត្ត​ម​ វ៉ាង​ អ៊ីន​មូ​ (Hwang​ Inmoo)​ អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ នៃ​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​កូរ៉េ​ បាន​ចូល​ ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​ ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ នាង​​ ផាត​ រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៨​ ខែមិថុនា​ នេះ​។​
       នៅ​ក្នុង​ជំនួប​នោះ​ ឯកឧត្ត​ម​ នាង​ ផាត​ ក្នុង​នាម​ ឯកឧត្ត​ម​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ បាន​ស​ម្តែង​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍​ចំពោះ ​ឯកឧត្ត​ម​ វ៉ាង​ អ៊ីន​ម៉ូ ​រួម​នឹង​ស​មាជិក​ប្រ​តិភូ​ដែល​បាន​អញ្ជើញ​ម​ក​បំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅ​ក​ម្ពុជា​ ក្នុង​នោះ​ ឯកឧត្ត​ម​ រ​ដ្ឋ​លេខាធិ​ការ​បាន​ចាត់​ទុក​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នេះ​ថា​បាន​នាំ​ម​ក​នូវ​ការ​រិត​ចំ​ណ​ង​មិត្ត​ភាព​ និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិ​ការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​ឲ្យ​បាន​កាន់​តែ​ប្រ​សើរ​ថែម​ទៀត​។
      មាន​ម​តិ​ឆ្លើយ​ត​ប​វិញ​ ឯកឧត្ត​ម​ វ៉ាង​ អ៊ីន​ម៉ូ ​បាន​ប​ញ្ជាក់​ថា៖ ​នេះ​ជា​លើក​ទី១​ដែល​ឯកឧត្ត​ម​បាន​បំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅ​ក​ម្ពុជា​ ហើយ​តាម​រ​យៈ​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នេះ​ ឯក​ឧត្ត​ម​ បាន​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់​ចំពោះ​ការ​រីក​ច​ម្រើន​យ៉ាង​ឆាប់​រ​ហ័ស​នៅ​ក​ម្ពុជា​។​
      ឯកឧត្ត​ម​ បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖​ គោល​បំណ​ង​សំខាន់​ក្នុង​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅ​ក​ម្ពុជា​គឺ​ដើម្បី​ប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ រិត​ចំណ​ង​សាម​គ្គីភាព​ មិត្ត​ភាព​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា​-កូរ៉េ​ ជា​ពិសេស​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​លើ​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ​។ ឯកឧត្ត​ម​ អ៊ីន​ម៉ូ​ ក៏​បាន​ប​ញ្ជាក់​ពី​គោល​បំណ​ង​ច​ង់​ឲ្យ​មាន​ការ​​ចុះ​ MOU​ រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​នៃ​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​និង​ផ្លាស់​ប្តូរ​ប្រ​តិភូ​ក​ង​ទ័ព​រ​វាង​គ្នា​ទៅវិញ​ទៅម​ក​ដើម្បី​ប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​ឲ្យ​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ជិត​ស្និត​និង​រីក​ច​ម្រើន។ទាក់​ទ​ង​ទៅ​នឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​ ឯកឧត្ត​ម​ នាង​ ផាត​ បាន​ប​ញ្ជាក់​ថា៖​ ក​ម្ពុជា​បាន​ប​ង្កើត​ក្រុម​ការ​ងារ​ដើម្បី​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ភាគី​កូរ៉េ​ ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិ​ការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ។

       ឆ្លៀត​ក្នុង​ឪកាស​នោះ​ដែរ​ ឯកឧត្ត​ម​ នាង​ ផាត​ ក៏​បាន​ថ្លែង​អំណ​រ​គុណ​ដ​ល់​ប្រ​ទេស​កូរ៉េក​ន្ល​ង​ម​ក​បាន​ជួយ​ផ្ត​ល់​សំភារៈ​ផ្សេងៗ​ដ​ល់​ ខ.ភ.ម​ ដែល​អំណោយ​ទាំង​នេះ​បាន​ជួយ​រួម​ចំណែក​ប​ង្កើន​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ការ​ងារ​ និង​កែ​ទ​ម្រ​ង់​ ខ.ភ.ម​ ឲ្យ​កាន់​តែ​មាន​ភាព​រឹង​មាំ​៕


ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ គ​ន់​ គីម​ អញ្ជើញ​ជា​អធីប​តីភាព​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​បូក​ស​រុប​វាយ​ត​ម្លៃ​ស​ក​ម្ម​ភាព​នៃ​ការ​អនុវ​ត្ត​​ភារ​កិច្ចអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា​យោធ​ភូមិ​ភាគ​ទី​៥​
       កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​២៥​ ខែ​មិថុនា​ នេះ​នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ គ​ន់​ គីម​ ក្នុង​នាម​អគ្គ​លេខាធិការ​ស​មាគ​ម​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា​ បាន​អញ្ជើញ​ជា​អធិប​តីភាព​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​បូក​ស​រុប​វាយ​ត​ម្លៃ​អំពី​ស​ក​ម្ម​ភាព​នៃ​ការ​អនុវ​ត្ត​ភារ​កិច្ច​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា​រ​ប​ស់​ទិស​យោធ​ភូមិ​ភាគ​ទី​៥​។​ កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ទី​ប​ញ្ជាការ​យោធ​ភូមិ​ភាគ​ទី​៥​ ក្នុង​ខេត្ត​បាត់ដំប​ង​ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​ ឯកឧត្ត​ម​ អស់​លោក​ជា​ស​មាជិក​គ​ណៈ​ក​ម្មាធិការ​ក​ណ្តាល​ស​មាគ​ម​ប្រ​ធាន​ និង​អនុ​ប្រ​ធាន​គ​ណៈ​ក​ម្មាធិការ​ស​មាគ​ម​ថ្នាក់​ខេត្ត​ ទាំង​៤​នៅ​ទិស​យោធ​ភូមិភាគ​ទី​៥​។​

      តាម​សេច​ក្តី​រាយ​ការ​ណ៏​រ​ប​ស់​ស​មាគ​ម​ថ្នាក់​ខេត្ត​នី​មួយៗ​បាន​លើក​ឡើង​ពី​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​តាម​អនុសាស​ន៏​ទាំង​១៤​ចំណុច​រ​ប​ស់​ស​ម្តេច​ អគ្គ​ម​ហា​សេនា​ប​តី​តេជោ​ ហ៊ុន​ សែន​ ប្រ​ធាន​ស​មាគ​ម​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា​នៅ​ក្នុង​ការ​ស​ម្រេច​ការ​ងារ​ធំៗ​រួម​មាន​៖​ ការ​បើក​ផ្ត​ល់​ប្រាក់​បេឡា​ម​រ​ណៈ​ជូន​គ្រួសារ​ស​ព​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ ការ​ចុះ​ជួប​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ស​មាជិក​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ការ​ចុះ​ជួយ​សាង​ស​ង់​លំ​នៅដ្ឋាន​ជូន​គ្រួសារ​ស​មាជិក​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ និង​ការ​គៀង​គ​រ​រ​ក​ មូល​និធិ​ដើម្បី​ទ្រ​ទ្រ​ង់​ដ​ល់​ស​មាគ​ម​ជា​ដើម​។​

      មាន​ប្រ​សាស​ន៏​នា​ឱកាស​នោះ​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ គ​ន់​ គីម​ បាន​វាយ​ត​ម្លៃ​ខ្ព​ស់​ចំពោះ​ស្មារ​តី​ពុះ​ពារ​រ​ប​ស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​គ្រ​ប់​ថ្នាក់​ដែល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប​ង​ប្អូន​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ និង​គ្រួសារ​មាន​ភាព​ក​ក់​ក្តៅ​ និង​មាន​ការ​ជឿជាក់​លើ​ការ​ដឹក​នាំ​រ​ប​ស់​ស​មាគ​ម​តាម​រ​យៈ​នៃ​ការ​ដោះ​ស្រាយ​សំណូម​ព​រ​ និង​ការ​បើក​ប្រាក់​គោល​រ​ប​ប​ផ្សេងៗ​ បាន​ទាន់​ពេល​វេលា​។​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ គ​ន់​ គីម​ បាន​ផ្តាំ​ផ្ញើ​ដ​ល់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​គ្រ​ប់​ថ្នាក់​ត្រូវ​ប​ន្ត​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដ​ល់​ការ​ធ្វើ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ភាព​ និង​គ្រ​ប់​គ្រ​ង​ស​មាជិក​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ឲ្យ​កាន់​តែ​សុក្រិត្យ​តាម​ព​ត៌មាន​វិទ្យា​។ ​ជាមួយ​នោះ​ត្រូវ​ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​ អាជ្ញាធ​រ​ដែន​ដី​ ដើម្បី​ជួយ​ប​ង្ក​ល​ក្ខ​ណៈ​ងាយ​ស្រួល​ដ​ល់​ប​ង​ប្អូន​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​មាន​អទិភាព​ទ​ទួល​បាន​នូវ​សេវា​សាធារ​ណៈ​ដូច​ជា​៖ការ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ ការ​ជួយ​សាង​ស​ង់​ផ្ទះ​ស​ម្បែង​ ការ​ប​ង្កើត​មុខ​រ​ប​រ​ ការ​ផ្ត​ល់​ជំនួយ​ ស​ង្គ្រោះ​ប​ន្ទាន់​ពេល​មាន​ជ​ម្ងឺ​ ឬ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ផ្សេងៗ​ជាយ​ថា​ហេតុ​៕​