ព័ត៌មាន

ឯ.ឧ មាស សាវ៉ន ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ស​ភាព​ការ​ណ៍ថ្មីនិង​តួនាទីភារ​កិច្ចអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវា

ខ.ភ.ម មាន​បេស​ក​ក​ម្ម​ដ៏ឧត្តុង្គឧត្ត​ម​គឺការ​ពារ​ជាតិសាស​នានិង​ព្រះម​ហាក្ស​ត្រ​ការ​ពារ​រ​ដ្ឋ​ធ​ម្ម​នុញ្ញ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​និង​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​ស្រ​ប​ច្បាប់។ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉នអគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ថ្លែង​ដូច​នេះក្នុង​ពិធីផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ស​ភាព​ការ​ណ៍ថ្មីនិង​តួនាទីភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនាព្រឹក​ថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា​នេះក្នុង​គោល​បំណ​ង​លើក​ក​ម្ព​ស់ស្មារ​តីស​តិអារ​ម្ម​ណ៍យោធិនអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាមាន​ម​ន​សិកា​ស្នេហាជាតិសំដៅចូល​រួមអនុវ​ត្តឲ្យ​ជោគ​ជ័យ​នូវ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ​ដំណាក់កាល​ទី៣រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​និង​ផែន​ការ​កំណែទ​ម្រ​ង់នៃខ.ភ.ម។
នៅក្នុង​ឆ​មាស​ទី១ឆ្នាំ២០១៦នេះអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាបាន​ធ្វើការ​ចុះផ្ស​ព្វ​ផ្សាយអប់រំ​ចិត្ត​សាស្ត្រ​ដ​ល់យោធិន​នៃខ.ភ.ម​នៅតាម​ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​នានាមាន​ចំនួន០៨ក​ង​ព​ល​យោធ​ភូមិភាគ​ទី៤​​និង​តាម​ប​ណ្តាសាលា៖មាន​សាលានាយ​ទាហាន​ស​ក​ម្ម​វិទ្យាស្ថាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​និង​សាក​ល​វិទ្យាល័យ​ការ​ពារ​ជាតិ។
ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា​នាយ​ទាហាន​ព​ល​ទាហានអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាជាផ្នែក​មួយ​នៃខ.ភ.ម​ដែល​មាន​តួនាទីភារ​កិច្ច​យ៉ាង​សំខាន់ធ្វើ​ជា​សេនាធិការឲ្យ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាលអំពីការ​ងារ​ព័ត៌មានអប់រំផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ជា​សាធារ​ណៈ​នូវ​ច្បាប់នីតិរ​ដ្ឋអំពីគោល​ន​យោបាយ​ផ្សេងៗរ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល។ឯ.ឧបាន​រំលឹក​ឡើង​វិញអំពីមាន​ប្រ​វ​ត្តិនៃការ​ក​កើត​ជាយូរ​ម​ក​ហើយ​ឆ្ល​ង​កាត់ការ​ប​ត់បែន​ស​ង្គ​ម​និង​មាន​ការ​កែទំរ​ង់​ជាច្រើន​ដំណាក់កាល​គិត​ចាប់តាំង​ពីត​ស៊ូទាម​ទារ​ទ​ទួលឯក​រាជ្យ ជាតិនាឆ្នាំ១៩៥៣ម​ក​រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​និង​ស​ភាព​ការ​ណ៍វិវ​ត្ត​ន៍រ​ប​ស់ប្រ​ទេស​ជាតិនៅក្រោម​ការ​ដឹក​នាំដ៏ ឈ្លាស​វៃនិង​ប្រ​ក​ប​ដោយ​គ​តិប​ណ្ឌិត​រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន​សែន​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាដែល​បាន​ដាក់ចេញ​នូវ​ន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះធ្វើឲ្យ​ប្រ​ទេស​ជាតិមាន​សុខ​ស​ន្តិភាព ស្ថេរ​ភាព​ន​យោបាយ​និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍រីក​ច​ម្រើន​លើគ្រ​ប់វិស័យ ទាំង​វិស័យ​ន​យោបាយ​កាទូត ​សេដ្ឋ​កិច្ច អប់រំ សុខា ភិបាល និង​យោធា។ល។ខ.ភ.ម គឺជាក​ម្លាំង​ស្នូល​និង​ជាឆ្អឹង​ខ្ន​ង​ដែល​មិនអាច​ខ្វះបាន​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក ការ​ពារ​ជាតិក​សាង និងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិ។ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន បាន​គូស​ប​ញ្ជាក់ថាប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ទោះបីប្រ​ទេស​ជាតិអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍រីក​ច​ម្រើន​យ៉ាង​ណាក៏ដោយ​ក៏នៅ​មាន​អ្ន​ក​ន​យោបាយ ជ​នអគ​តិមួយ​ចំនួន​នៅតែញុះញ៉ង់ប​ង្ក​ច​លាច​លអស​ន្តិសុខ​ដ​ល់​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់​ស​ង្គ​ម​ដោយ​ច​ង់នាំប​ដិវ​ត្ត​ព​ណ៌ចូល​ម​ក​ក​ម្ពុជារាល់ស​ក​ម្ម​ភ​ព​ទាំង​នេះ ខ.ភ.ម ត្រូវ​ប្រ​ឆាំង​ដាច់ខាត​រាល់ទ​ង្វើទាំង​នេះហើយ​ប​ន្ត​ប​ង្កើន​ឆ​ន្ទៈព​ង្រឹង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ចូល​រួមអនុវ​ត្ត​ម៉ឺង​មាត់នូវអនុសាស​ន៍ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន​សែន ប​ទ​ប​ញ្ជារ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិគោរ​ព​ច្បាប់ល​ក្ខ័ណ​ត្តិកៈនៃ ខ.ភ.ម​និង​ច្បាប់​នានារ​ប​ស់រ​ដ្ឋ។

ដំណើរ​មាតុភូមិនិវ​ត្ត​ន៏​រ​ប​ស់​ក​ង​អាវុធ​ហ​ត្ថ​លេខ​១៦៨ក​ង​កំទេច​គ្រាប់​មិន​ទាន់​ផ្ទុះ​លេខ​៣១២និង​ក​ង​វិស្វ​ក​ម្ម​ព្រ​លាន​យ​ន្ដ​ហោះ​លេខ​៩១៨ពី​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​នៅ​សាធារ​ណ​រ​ដ្ធ​ស៊ូដ​ង់​ខាង​ត្បូង​ និង​ម៉ាលី​

      ក្រោយ​ពីបាន​ប​ញ្ច​ប់បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​រ​ប​ស់ក​ម្លាំង​ចំនួន៣០៩នាក់នៃក​ង​វិស្វ​ក​ម្ម​ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះលេខ៩១៨និង​ក​ង​ក​ម្ទេច​គ្រាប់​មិន​ទាន់ផ្ទុះលេខ​៣១២នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ម៉ាលីនិង​ក​ងអាវុធ​ហ​ត្ថ​លេខ១៦៨នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស៊ូដ​ង់ខាង​ត្បូង​នាព្រឹក​ថ្ងៃទី០៩​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៦​គ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិការ​ជាតិបាន​រៀប​ចំពីធីទ​ទួល​ដំណើរ​និវ​ត្ត​ន៍ម​ក​កាន់ក​ម្ពុជាវិញ​ដែល​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅក្រោមអធិប​តីភាពឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ​ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានិងអ្ន​ក​ស្រី Claire Van Der Varaen អ្ន​ក​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួលអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិប្រ​ចាំក​ម្ពុជានៅមូល​ដ្ឋាន​ទ័ពអាកាស​ពោធិ៍ចិន​តុង ។

      នៅក្នុង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថាស្វាគ​ម​ន៍ និង​រ​បាយ​កាណ៍រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម អ៊ុច បូរ​រិទ្ធ រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ប​រ​ទេស​និង​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការអន្ត​រ​ជាតិនិង​ជាអនុប្រ​ធាន​គ​ណៈក​ម្ម​ធិការ​ជាតិ បាន​ជ​ម្រាប​ជូនអង្គ​ពិធីជ្រាបអំពីតូនាទីភារ​កិច្ច ស​ក​ម្ម​ភាព​និង​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ដែល​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សា ស​ន្តិភាព​ក​ម្ពុជាស​ម្រេច​បាន​នៅក្នុង​រ​យៈ​ពេល​០១ឆ្នាំ​នៃ​ការ​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់ខ្លួន​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈខ្ព​ស់មាន​ស្មារ​តីសាម​គ្គីភាព​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​គោរ​ព​វិន័យ​ល្អនិង​មាន​ភាពអង់អាច​ក្លាហាន​ក្នុង​ការអនុវ​ត្ត​តួ​នាទី​រ​ប​ស់ខ្លូន​នៅគ្រ​ប់ទីក​ន្លែង​តំប​ន់ដែល​ខ្លួន​បាន​ចូល​រូម​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម ។

     នៅក្នុង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថារ​ប​ស់អ្ន​ក​ស្រី Claire Van Der Varaen ក្នុង​នាម​ប្រ​ព័ន្ធអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិប្រ​ចាំក​ម្ពុជាបាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការអបអរ​សាទ​រ​ចំពោះស​មិទ្ធិផ​ល​ដែល​ជាស្នាដៃក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ម្ពុជាស​ម្រេច​បាន​ក្នុង​ពេល​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​នេះប្រ​ក​ប​ដោយ​ភាព​ក្លាហាន​គោរ​ព​វិន័យ​ព្រ​ម​ទាំងអនុវ​ត្ត​នូវ​សេច​ក្តីរីក​រាយ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះយុទ្ធ​នារីក្លាហាន​ក​ម្ពុជា ដែល​មាន​យ​ស​ស័ក្តិជាបុគ្គ​លិក​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ដែល​ជាតំណាង​មួយ​ឈាន​ទៅរ​ក​ភាព​បំរែបំរួល​ជាវិជ្ជ​មាន​ចំពោះស​ម​ស​ភាព​យេន​ឌ័រ​ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ។ អ្ន​ក ស្រី Claire Van Der Varaen ស​ម្តែង​នូវ​ការ​ដឹង​គុណ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ដែល​បាន​ស​ន្យាតាំង​ចិត្ត​ប​រិច្ចាគ​ក​ម្លាំង​ចូល​រួម​ក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អ.ស.ប​ដើម្បីស​ន្តិភាព និង​ស​ន្តិសុខ​នៅពាស​ពេញ ពិភ​ព​លោក ។

ថ្លែង​ក្នុង​ពិធីនេះឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ក្នុង​នាម​ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី បាន​ចូល​រួ​មអបអរ​សាទ​រ​ចំពោះជោគ​ជ័យ​និង​ស្នាដៃ រ​ប​ស់ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ម្ពុជាដែល​ស​ម្រេច​បាន​រ​យៈពេល០១ឆ្នាំក្នុង​ការ​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្មអន្ត​រ​ជាតិដែល​ជាស​មិទ្ធិផ​ល​ថ្មីមួយ​ប​ន្ថែម​ទៀត​លើស​មិទ្ធិផ​ល​ជាច្រើន ដែល​ក​ង​ម្លាំង​ស​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ម្ពុជាស​ម្រេច​បាន នៅក្នុង​រ​យៈពេល១០ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក​ដើម្បីបុព្វ​ហេតុស​ន្តិភាព​ ម​នុស្ស​ធ​ម៍ នៅលើលោក​ដែល​ជាការ​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅនឹង​ការ បេ្ត​ជ្ញាចិត្ត​យ៉ាង​មុត​មាំរ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ។ល។

ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​ចំពោះស​មិទ្ធិផ​ល​ជាច្រើន​ដែល​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ស​ម្រេច​បាន​ជោគ​ជ័យ​លើវិស័យ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព ដែល​ទ​ទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ពីសំណាក់សាធារ​ណ​ជ​ន​ជាតិ-អន្ត​រ​ជាតិនិង​ម​ន្ត្រីរ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនិង​ម​ន្ត្រីរ​ប​ស់អង្គ​ការ ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិចំពោះក​ង​ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជាក្នុង​ការ​ចូល​រួម​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ ហើយ​ស​មិទ្ធិផ​ល​ស​ម្រេច​បាន​នេះគឺប​ង្ហាញ​ពីស្នាដៃរ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ដែល​បាន​លះប​ង់ខ្ព​ស់ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព នៅក្នុង​ប្រ​ទេស​មួយ​ចំនួន​ដែល​ជាចំណុច​ក្តៅនៅលើពិភ​ព​លោក​និង​បាន​ធ្វើឲ្យ​ក​ម្ពុជាមាន​ឈ្មោះបោះស​ម្លេង​លើឆាកអន្ត​រ​ជាតិទ​ង់ជាតិក​ម្ពុជាប​ង្ហូត​យ៉ាង​ខ្ព​ស់ត្រ​ដែត​ជាមួយ​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព ។

ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ថានេះជាភារ​កិច្ច​ដ៏មាន​កិត្តិយ​ស​ស​ម្រាប់ប្រ​ជាជាតិដែល​មាន​ស​ក្ខីក​ម្ម​ប​ញ​ញ​ជាក់ថាប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជាពិត​ជាមាន “សុខ​ដុម នីយ​ក​ម្ម​ជាតិ” មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​គ្រ​ប់គ្រាន់ក្នុង​ការ​ក​សាង​ប្រ​ទេស​ជាតិរ​ប​ស់ខ្លួនឲ្យ​ស​ម្រេច​បាន​វិបុល​ភាពអភិវ​ឌ្ឍ​ភាព​និង​សុខ​ដុម​ភាព​និង​បាន​ប្រែក្លាយ​ជាប្រ​ទេស​មួយ​ដែល​កំពុង​ដើរ​តួយ៉ាង​ស​ក​ម្ម​ដោយ​ស្នើសិទ្ធិស្មើភាព ក្នុង​គ្រ​ប់កិច្ច​ការ​តំប​ន់ និង​នៅលើឆាកអន្ត​រ​ជាតិ ។

ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថាអនុវ​ត្ត​តាម​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ​ដំណាក់កាល​ទី៣រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំដ៏ឈា្ល​ស​វៃ រ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី បាន​ធ្វើឲ្យ​ប្រ​ទេស​ជាតិមាន​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍រីក​ច​ម្រើន​គួរឲ្យ​ក​ត់ស​ម្គាល់ ។ រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​បាន​ដាក់ចេញ គោល​ន​យោបាយអនុគ្រោះជាច្រើន​សំដៅលើក​ក​ម្ព​ស់ជីវ​ភាព​រ​ប​ស់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋឲ្យ​កាន់តែមាន​ភាព​ប្រ​សើរ​ឡើង​ដែល​ជាស​ក្ខីភាព​បាន​ប​ង្ហាញឲ្យ​ឃើញ​កាន់តែច្បាស់ថាប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរាជ​ការ​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ​កាន់តែមាន​ការ​យ​ល់ដឹង​មាន​ជំនឿជឿជាក់ម​ក​លើការ​ដឹក​នាំរ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​និង​មាន​សាម​គ្គីកាន់តែរឹង​មាំ ។

ដោយ​ឡែក​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ក្រៅពីប​ញ្ជូន​ក​ម្លាំង​ទៅចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិបាន​នឹង​កំពុងអនុវ​ត្ត​ក​ម្ម​វិធីកំណែទ​ម្រ​ង់នានាលើប្រ​សិទ្ធិភាព​គ្រ​ប់ជ្រុង ជ្រោយ​ស្រ​ប​តាម​ក​ម្ម​វិធីន​យោបាយ​និង​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​សំដៅប​ន្ត ព​ង្រឹង និង​ព​ង្រីក​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ដើម្បីបំពេញ​ភារ​កិច្ចឲ្យ​កាន់តែមាន​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ជាក​ង​ក​ម្លាំង​មាន​វិជ្ជាជីវៈជំនាញ​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ពេញ​លេញ​ដើម្បីចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​នានាប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​ព្រ​ម​ទាំង​ខិត​ខំព​ង្រឹង​ព​ង្រីក​ទំនាក់ទំន​ង​និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការអន្ត​រ​ជាតិ កាន់តែស​ក​ម្ម​ប​ន្ថែម​ទៀត​ក្នុង​គោល​បំណ​ងអភិវ​ឌ្ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាបើអាវុធ​លើគ្រ​ប់ផ្នែក​ទាំង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ការ​ប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ​ការ​ធ្វើទំនើប​ក​ម្ម​ការ​បំពាក់ប​ច្ចេក​វិទ្យាស​ម​ស្រ​ប​ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​យោធិនអាជីព​និង​ការ​ក​សាង​ជួរ​ក​ង​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ​វ័យ​ក្មេង​ស​ម្រាប់ប​ន្ត​វេន​នាពេលអនាគ​ត់ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស្មារ​តីទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ព​ស់ ។

ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ប​ន្តអនុវ​ត្ត​ភារ​កិច្ច​ជាយុទ្ធ​សាស្ត្រ​រ​ប​ស់ខ្លូន​គឺការ​ការ​ពារ​រឹង​មាំបូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដីនិង​មាន​ភារ​កិច្ច​ស​ហ​ការ​ជាមួយ​ក្រ​សួង-ស្ថាប័ន​មាន​ស​ម​ត្ថ​កិច្ច​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​ព​ង្រឹង​ស​ន្តិភាព​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់សាធារ​ណៈនិង​សុវ​ត្ថិភាព​ស​ង្គ​ម​សំដៅនាំម​ក​នូវ​សេច​ក្តីសុខ​ក្សេម​ក្សាន្ត​ជូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​រួម​ចំណែក​ការ​ពារ នូវ​ខឿន​ស​ន្តិភាព​និង​ស្ថេរ​ភាព​ដើម្បីឲ្យ​ការអភិវ​ឌ្ឍ​លើគ្រ​ប់វិស័យ​នៅក្នុង​ស​ង្គ​ម​ជាតិព្រ​ម​ទាំង​បាន​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​លើក​ក​ម្ព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​ជំនាញ ប​ច្ចេក​ទេស ឲ្យ​ស្រ​ប​តាម​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍នៃសាក​ល​ភាវូប​នីយ​ក​ម្ម និងអនុវ​ត្ត​ភារ​កិច្ច​ប្រ​ចាំថ្ងៃរ​ប​ស់ខ្លួន​សំដៅរួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​ធានាស​ន្តិភាព​ស្ថិរ​ភាព​និង​ចូល​រួម​ទ​ប់ស្កាត់អំពើភារ​វ​ក​ម្មឧក្រិដ្ឋ​ក​ម្ម​ឆ្ល​ង​ដែន​ក្នុង​តំប​ន់ និង​នៅលើពិភ​ព​លោក ។

ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​បាន​ចូល​រួម​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​ទៅលើការ​ងារ​ក​សាងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិនិង​កិច្ច​ការ​ស​ង្គ​ម​ជាអាទិ៍ ស​ហ​ការ​ជាមួយ​ក្រ​សួង-ស្ថាប័ន​សាង ស​ង់ និង​ស្តារ​ហេដ្ឋ​រ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ ស្ពាន ថ្ន​ល់ លូ ជីក​ស្រះ អណ្តូង​ទឹក។ល។ដោយ​ឡែក​ការ​ងារ​ម​នុស្ស​ធ​ម៍ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ បាន​រៀប​ចំគ្រូពេទ្យ​ច​ល័ត​ចុះជួយ​ពិនិត្យ​សុខ​ភាព​ជូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​និង ការ​ចូល​រួមអនុវ​ត្ត​យុទ្ធ​នាការ​ចុះចែក​ទឹក​ជូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​នៅតាម​ជ​ន​ប​ទ​ដែល​មាន​ការ​ខ្វះខាត​ទឹក​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ទៅតាម​ប​ទ​ប​ញ្ជារ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ដែល​បាន​ដាក់ចេញ ។

ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ស​ម្តែងអំណ​រ​គុណ​ចំពោះអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ ជាជាតិដែល​បាន​ប​ង្វែរ​ប្រាក់សំណ​ង​ចំនូន៧៥.០០០ដុល្លារអាមេរិក និង​ផ្ត​ល់មេដាយ​ជូន​ក្រុម​គ្រូសារ​ស​ព​ព្រិន្ទ​បាល​ទោ ចាន់ សំគុណ​ហើយ​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិបាន​រៀប​ចំពិធីប្រ​គ​ល់-ទ​ទួល​ជូន​គ្រួសារ​ស​ព​ដោយ​ផ្ទាល់កាល​ពីរ​សៀល​ថ្ងៃទី០៧ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៦ក​ន្ល​ង​ម​ក ។

          ជាការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដ​ល់ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ម្ពុជាដែល​បាន​ប​ញ្ច​ប់បេស​ក​ក​ម្ម​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ក៏បាន​បំពាក់គ្រឿងឥស្ស​រិយ​ស​ជូន​ដ​ល់ក​ង​ក​ម្លាំង​គ្រ​ប់រូប​ផ​ង​ដែរ ៕

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ជួប​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិបារាំង​នៅកិច្ច​ប្រ​ជុំសាង​គ្រីឡានៅសិង្ហ​បុរី
ឯកឧត្ត​ម ឡឺ ដ្រេន (Lee Drain) រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិបារាំង​បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការ​កោត ស​រ​សើរ​ដ​ល់ក​ង​ក​ម្លាំង​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជាដែល​កំពុង​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាពអង្គ​ការ ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិម​នុស្ស​ធ​ម៍នៅប្រ​ទេស​ម៉ាលី ។ ការ​ថ្លែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​បែប​នេះត្រូវ​បាន លើក​ឡើង​ក្នុង​ជំនួប​ទ្វេភាគីរ​វាងឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ ជាតិក​ម្ពុជា ជាមួយ ឯកឧត្ត​ម ឡឺ ដ្រេន រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិបារាំង​ក្នុងឪកាស​ប​ញ្ច​ប់កិច្ច​ប្រ​ជុំ កំពូល​ស​ន្តិសុខអាស៊ីលើក​ទី១៥ ក្នុង​ប្រ​ទេស​សឹង្ហ​បុរី កាល​ពីថ្ងៃទី០៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ។
    តាម​រ​យៈជំនួប​ទ្វេភាគីនោះ ឯកឧត្ត​ម រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិបារាំង​ក៏បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការ ចូល​រួម​រំលែក​ទុក្ខ​ជាមួយ​ក​ម្ពុជា ចំពោះការ​ព​លីជីវិត​រ​ប​ស់ក​ង​ក​ម្លាំង​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជា ក្នុង​បេស​ក ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាពអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិក​ន្ល​ង​ម​ក​ក្នុង​ប្រ​ទេស​ម៉ាលី ។  ឯកឧត្ត​ម ឡឺ ដ្រេន បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា៖វ​ត្ត​មាន​ក​ង​ក​ម្លាំង​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជាក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​ម​នុស្ស​ធ​ម៍ក្នុង​ប្រ​ទេស​ម៉ាលី មាន​សារៈសំខាន់ណាស់ដោយ​បាន​រួម​ចំណែក​ចែក​រំលែក​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍លើវិស័យ​ដោះមីន ដ​ល់ក​ម្លាំង​ផ្សេងៗទៀត​នៅទីនោះ ។ ឯកឧត្ត​ម រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិបារាំង​បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម ទៀត​ថា៖ ក​ង​ទ័ព​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជាមាន​ទំនាក់ទំន​ង​ល្អជាមួយ​ក​ង​ទ័ព​បារាំង​នៅក្នុង​ប្រ​ទេស​ម៉ាលី ហើយ ឯកឧត្ត​ម ក៏បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាដែល​បាន​ចូល​រួម​ប្រឹង​ប្រែង​ក្នុង​ការ ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព​នៅលើពិភ​ព​លោក ។
    មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ទៀ បាញ់​ បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ ក​ម្ពុជា បាន​ទ​ទួល​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាពអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក។ ឯកឧត្ត​ម បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា៖ ល​ទ្ធ​ផ​ល​ដែល​ក​ង​ទ័ព​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជាស​ម្រេច​បាន​គឺដោយ​សារ មាន​ការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​ពីក​ង​ទ័ព​បារាំង​ផ​ង​ដែរ​លើការ​ងារ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ជាពិសេស​មាន​ការ ស​ហ​ការ​ល្អពីក​ម្លាំង​យោធាបារាំង​ប្រ​ចាំនៅក​ម្ពុជា ។
    ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី បាន​ប​ញ្ជាក់ទៀត​ថា៖ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះមាន​ក​ង​ក​ម្លាំង​មួក ខៀវ​ក​ម្ពុជាប្រ​ហែល៨០០នាក់ បាន​កំពុង​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព​នៅប្រ​ទេស​ម៉ាលី ស៊ូដ​ង់ លីប​ង់ និង​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋអាហ្រ្វិក​ក​ណ្តាល ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ ដ​ល់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិបារាំង​ដែល​បាន​ទ​ទួល​យ​ក​សិក្ខាកាម ខ.ភ.ម ទៅសិក្សានៅប្រ​ទេស បារាំង ៕

កិច្ច​ប្រ​ជុំ​កំពូល​ស​ន្តិសុខ​អាស៊ី​លើក​ទី១៥​ នៅ​ប្រ​ទេស​សឹង្ហ​បូរី​ផ្តោត​លើ​ប​ញ្ហា​ស​ន្តិសុខ​នៅ​តំប​ន់​អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក​
       កិច្ច​ប្រ​ជុំ​កំពូល​ស​ន្តិសុខ​អាស៊ី​លើក​ទី​១៥​ ឬ​ហៅថា​សាង​គ្រីឡា​ដាយ​ឡ​ក (Sangri-LaDialog)​ នៅ​ប្រ​ទេស​សឹង្ហ​បូរី​ នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៦​​នេះ​បាន​ផ្តោត​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​សំខាន់​ទៅ​លើ​ប​ញ្ហា​ស​ន្តិសុខ​ តំប​ន់​អាស៊ី​ប៉ា​ស៊ីហ្វិក​។​ នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​នេះ​គ​ណៈ​ប្រ​តិភូ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ក​ម្ពុជា​ ដឹក​នាំ​ដោយ​ ឯកឧត្ត​ម​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ ទៀ​ បាញ់​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ អម​ដំណើរ​ដោយ​ ឯកឧត្ត​ម​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ នាង​ ផាត​ រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ ឯកឧត្ត​ម​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ ឥត​ សារ៉ាត់​ អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​​ ខ.ភ.ម​ ឯកឧត្ត​ម​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ ណឹប​ សុវ​ត្ថិ​ អគ្គ​នាយ​ក​ អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ ន​យោបាយ​ និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស​ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ បាន​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​កំពូល​ស​ន្តិសុខ​អាស៊ី​លើក​ទី១៥​ នៅ​ប្រ​ទេស​សឹង្ហ​បូរី​​ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹត្តិ​ទៅ​ចាប់​ពីថ្ងៃទី​០៤​ ដ​ល់​ថ្ងៃទី​០៥ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦។​សូម​ប​ញ្ជាក់​ថា​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​កំពូល​ស​ន្តិសុខ​អាស៊ី​លើក​ទី​១៥​ ក៏​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ការ​ពារ​ជាតិ​ម​ក​ពី​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ កាណាដា​ បារាំង​ ជ​ប៉ុន​ ឥណ្ឌា​ ឥណ្ឌូនេស៊ី​ ម៉ាឡេស៊ី​ និង​ប​ណ្តា​ប្រ​ទេស​មួយ​ចំនួន​ទៀត​រួម​ទាំង​ អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ការ​ពារ​ជាតិ​ មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ និង​វាគ្និន​សំខាន់ៗ​ម​ក​ពីប​ណ្តា​ប្រ​ទេស​នានា​ជុំវិញ​ពិភ​ព​លោក​ ស​រុប​ទាំងអស់​មាន​៥០ប្រ​ទេស​បាន​ចូល​រួម​។ កិច្ច​ប្រ​ជុំ​កំពូល​ស​ន្តិសុខ​អាស៊ី​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំនេះ​ត្រូវ​បាន​ថ្លែង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថា​គ​ន្លិះ​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ដោយ​​ ឯកឧត្ត​ម​ អាស្តុន​ ខាធ័រ​ ( Ashton​ Carter​) រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ការ​ពារ​ជាតិ​ស​ហ​រ​ដ្ឋ​អាមេរិក​ ដែល​ជា​ឪកាស​សំរាប់​ប​ណ្តា​ អ្ន​ក​ចូល​រួម​ទាំង​អស់​បាន​ស្វែង​យ​ល់​ពី​ទ​ស្ស​ន​វិស័យ​ជា​ផ្លូវ​ការ​រ​ប​ស់​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ស្តី​ពី​ប​ញ្ហា​ប្រ​ឈ​ម​ផ្នែក​ស​ន្តិសុខ​នៅក្នុង​តំប​ន់​ និង​ពិភ​ព​លោក​។ កិច្ច​ប្រ​ជុំ​កំពូល​ស​ន្តិសុខ​អាស៊ី​លើក​ទី១៥​ បាន​ធ្វើ​ការ​ពិភាក្សា​ទៅ​លើស​ភាព​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍ថ្មីៗ​ស្រ​ប​ពេល​ដែល​ តំប​ន់​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក​កំពុង​តែ​មាន​ការ​រីក​ចំរើន​លើវិស័យ​ន​យោបាយ​ សេដ្ឋ​កិច្ច​ហើយ​ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​ការ​ប្រ​ឈ​ម​​ និង​ប​ញ្ហា​ស​ន្តិសុខ​ផ​ង​ដែរ​។ ​តាម​រ​យៈ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​នេះ​ ប​ញ្ហា​ប្រ​ឈ​ម​​មួយ​ចំនួន​ត្រូវ​​​បាន​លើក​ឡើង​ និង​ធ្វើ​ការ​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ដូច​ប​ញ្ហា​ស​មុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង​ ​ប​ញ្ហា​នុយ​ក្លេអ៊ែរ​នៅ​កូរ៉េ​ខាង​ជើង​ ប​ញ្ហា​គ្រោះថ្នាក់​ដែល​កើត​ចេញ​ពី​​ពួក​ជ្រុល​និយ​ម​នៅ​លើ​ពិភ​ព​លោក​ និង​ប​ញ្ហា​សំខាន់ៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត​។ កិច្ច​ប្រ​ជុំ​កំពូល​ស​ន្តិសុខ​អាស៊ី​នេះ​បាន​ប្រែ​ក្លាយ​  ទៅ​ជា​ធាតុ​ផ្សំ​យ៉ាង​សំខាន់​នែ​និម្មាប​ន​ក​ម្ម​ស​ន្តិ​សុខ​នៃ​តំប​ន់​អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក​។ តាម​រ​យៈ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​កំពូល​ស​ន្តិសុខ​អាស៊ី​លើក​ទី​១៥​ នេះ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ការ​ពារ​ជាតិ​អាស៊ាន​បូក​ ឬ​ADMM បូក​ ត្រូវ​បាន​លើក​ឡើង​នៅ​ក្ន​ង​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះ​ព្រ​ម​ទាំង​បាន​ចាត់​ទុក​ ADMM​ បូក​ គឺ​ជា​យ​ន្ត​ការ​មួយ​ដែល​បាន​ផ្ត​ល់​នូវ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ការ​ពារ​ជាតិ​ក្នុង​ការ​រួម​ចំណែក​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​ ស្ថេរ​ភាព​ និង​ វិបុល​ភាព​ក្នុង​តំប​ន់​។ ក្នុង​រ​យៈពេល​ ២ថ្ងៃ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​កំពូល​ស​ន្តិសុខ​អាស៊ីលើក​ទី១៥​ បាន​ប្រ​ព្រឹត្តិ​ទៅ​តាម​រ​បៀប​វារៈ​រ​ប​ស់ខ្លួន​​ដោយ​បាន​ពិភាក្សា​លើ​ប្រ​ធាន​ប​ទ​រួម​មាន​៖​ ការ​ជួប​ប្រ​ទះ​នូវ​ប​ញ្ហា​ប្រ​ឈ​ម​ស​ន្តិសុខ​ដ៏ស្មុក​ស្មាញ​រ​ប​ស់​អាស៊ី​ការ​គ្រ​ប់​គ្រ​ង​ការ​ប្រ​កួត​ប្រ​ជែង​ផ្នែក​យោធា​នៅ​អាស៊ី​ប្រ​ធាន​ប​ទ​ស្តីពី​ប​ញ្ហា​ប្រ​ឈ​ម​នៃ​ការ​ដោះ​ស្រាយ​វិវាទ​ និង​ប្រ​ធាន​ប​ទ​ស្តីពី​ការ​ប​ន្ត​គោល​បំណ​ង​ស​ន្តិសុខ​រួម​។​ ឆ្ល​ង​តាម​រ​យៈ​នៃ​ស​ម័យ​ប្រ​ជុំ​ពេញ​អង្គ​នីមួយៗ​​នៃ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​កំពូល​ស​ន្តិសុខ​អាស៊ី​លើក​ទី​១៥​ រាល់​ប្រ​ធាន​ប​ទ​ ដែល​បាន​លើក​ឡើង​បាន​ផ្ត​ល់​វិសាល​ភាព​សំរាប់​ការ​ពិភាក្សា​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ទៅ​លើ​និន្នាការ​ស​ន្តិសុខ​តំប​ន់សំខាន់ៗ​ក៏​ដូច​ជា​អនុញ្ញាតិ​អោយ​មាន​ការ​ពិនិត្យ​ពិច័យ​ទៅ​លើ​ ប្រ​ធាន​ប​ទ​យ៉ាង​ជាក់​លាក់​ដែល​ទាក់ទ​ង​ទៅ​និង​តំប​ន់​នា​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​៕

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ជួបឯកឧត្ត​ម ង៉ូ ស៊ុន​លិច រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម
ក្នុងឱកាស​បំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ង៉ូ.ស៊ុន​លិច រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម បានអញ្ជើញ​​ចូល​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​និង​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ជាមួយ​នឹងឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា នាព្រឹក​ថ្ងៃទី០១ខែមិថុនា​ឆ្នាំ២០១៦នេះនៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង​កាេពារ​ជាតិ។
ក្នុងឱកាសអញ្ជើញ​ដ​ល់ទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ង៉ូ.ស៊ុន​លិច ត្រូវ​បាន​ទ​ទួល​ស្វាគ​ម​ន៍យ៉ាង​ក​ក់ក្តៅពីសំណាក់ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ.បាញ់,ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍មឹង.សំផ​ន​រ​ដ្ឋ​លេខ​ធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ប៉ុល.សារឿន អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃខ.ភ.ម,ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍មាស.សុភា អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​និង​ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍សៅ.សុខាអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​រាជអាវុធ​ហ​ត្ថ​លើផ្ទៃ​ប្រ​ទេស​និងឯកឧត្ត​មអគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​មេប​ញ្ជាការ មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​យោធ​ភូមិភាគ​ជាច្រើន​រូប​ទៀត។
ក្នុង​កិច្ច​ជំនួប​នោះឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ.បាញ់និងឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ង៉ូ.ស៊ុន​លិច​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​បាន​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​នូវ​ទ​ស្ស​ន​ទៅវិញ​ទៅម​ក អំពីស​ភាព​ការ​ណ៍ជាតិនិងអន្ត​រ​ជាតិទាំង​នៅក្នុង​តំប​ន់និង​នៅលើពិភ​ព​លោក​នាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​និង​ទៅអនាគ​ត​ជាពិសេសអំពីល​ទ្ធ​ផ​ល​នៃការអនុវ​ត្ត​លើពិធីសារ​កិច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀង​នៃកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជាវៀត​ណាម​នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ។ ឯ.ឧទៀ.បាញ់បាន​ចាត់ទុក​វ​ត្ត​មាន​រ​ប​ស់ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ង៉ូ.ស៊ុន​លិច​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​នៅក​ម្ពុជា​នាពេល​នេះបាន​នាំម​ក​នូវ​ការ​ព​ង្រឹង​ព​ង្រីក​ចំណ​ង​មិត្ត​ភាព​សាម​គ្គីភាព​និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ទ្វេរ​ឡើង​ថែម​ទៀត​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជាវៀត​ណាម​ត​ត​ទៅមុខ​ទៀត​។ ឯ.ឧ ទៀបាញ់ ក៏បាន​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ ដែល​បានអនុវ​ត្ត​បាន​យ៉ាង​ល្អ​តាម​ពិធីសារ​ប្រ​ចាំឆ្នាំនៃក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​និង​ប្រ​ក​ប​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ខ្ព​ស់ជាទីបំផុត ក្នុង​នោះ​មាន​ការ​លេច​ធ្លោនៃការ​ទ​ទួល​យ​ក​សិក្ខាកាម​ខ.ភ.ម​ទៅសិក្សានៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​ដែល​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៦នេះមាន​រ​ហូត​ដ​ល់១៥០០នាក់​ ព្រ​ម​ទាំង​ការ​ជួយ​សាង​ស​ង់ជំរុំជំរ​ក​និង​ការ​ក​សាង​ហេដ្ឋារ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ​ដ​ល់ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព ក​ង​ព​ល​និង​យោធ​ភូមិភាគ​ជាច្រើន​ទៀត។
ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ង៉ូ.ស៊ុន​លិច​បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ដោយ​បាន​កោត​ស​រ​សើរ​ចំពោះការ​វិវ​ត្ត​ន៍រីក​ច​ម្រើន​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​វៀត​ណាម​និង​ក​ម្ពុជាហើយឯកឧត្ត​ម​ស​ង្ឃឹម​ថា ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំរ​ប​ស់​ស​ម្តេច​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីតេជោ ហ៊ុន​សែន,ក​ម្ពុជាពិត​ជាមាន​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍និង​រីក​ច​ម្រើន។ឯ.ឧបាន​ថ្លែង​អំណ​រ​គុណ​ចំពោះក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និងអគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​នៃខ.ភ.ម​ដែល​បាន​ស​ហ​ការ​ជួយ​រុក​រ​ក​អដ្ឋិធាតុក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​នៅក​ម្ពុជានាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ។ឯ.ឧ ក៏បាន​ប​ញ្ជាក់​ជំហ​រ​ដ៏​រឹង​មាំ​រ​ប​ស់វៀត​ណាម​ក្នុង​ការ​ធ្វើកិច្ច​ស​ហ្រ​តិប​ត្ត​ការ​ដ៏ល្អជាមួយ​នឹង​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាហើយ​បាន​គូស​ប​ញ្ជាក់​ថាចំណ​ង​មិត្ត​ភាព​សាម​គ្គីភាព​វៀត​ណាម និង​ក​ម្ពុជាស្ថិត​ស្ថេរ​ជាអម​ត​ក​ដែល​មិនអាចអ្ន​ក​ណាបំបែក​បាន​ឡើយ។
ភាគីទាំង​ពីរ​ក៏បានឯក​ភាព​គ្នាផ​ង​ដែរ ក្នុង​ការ​ប​ង្កើន​ការ​ជឿទុក​ចិត្ត​គ្នារ​ក្សាស្ថ​រ​ភាព​ស​ន្តិសុខ​ដើម្បី​អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ប្រ​ឆាំង​រាល់ឧបាយ​ក​ល​រ​ប​ស់អមិត្ត រួម​គ្នាក​សាងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ ឲ្យ​មាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន​ឡើង៕

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ប្រ​ជុំទ្វេភាគីជាមួយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ឡាវ

ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំទ្វេភាគីរ​វាង​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិឡាវ​ក​ម្ពុជានាថ្ងៃទី២៧ខែឧស​ភាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ចាន់សាម៉ន.ចាន់យ៉ាឡាត​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ឡាវ​និង ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ធ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ជាតិក​ម្ពុជាបាន​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជាឡាវ​នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ហើយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​បាន​ប្តេជ្ញាចិត្ត​រឹត​ចំណ​ង​សាម​គ្គីភាព​មិត្ត​ភាព​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្ត​ការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរអោយ​បាន​កាន់តែខ្លាំង​ក្លាឡើង​ថែម​ទៀត។រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ឡាវ​បាន​ស្នើសុំដ​ល់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាអោយ​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ប្រ​តិភូរ​វាង​ក​ង​ទ័ព​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរអោយ​បាន​ញឹក​ញាប់ទាំង​ប្រ​តិភូកំរិត​ខ្ព​ស់ទាំង​ប្រ​តិភូជំនាញឯក​ទេស​និសិ្ស​ត​ក្នុង​ការ​ធ្វើទ​ស្ស​ន​កិច្ច​សិក្សានិង​ប្រ​តិភូសំរាក​បំប៉ន​គ្រួសារ​ក​ង​ទ័ព​។ឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ឡាវ​បាន​សំណូម​ព​រ​ដ​ល់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ជាតិក​ម្ពុជាក្នុង​ការ​ប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​នៅតាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំដែន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជាឡាវ​ដើម្បីក​សាង​ព្រំដែន​ស​ន្តិភាព​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ហើយ​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​ប​ន្ត​ចូល​រួម​ស​ហ​ការ​ជួយ​ដ​ល់គ​ណៈក​ម្មាការ​បោះប​ង្គោល​ព្រំដែន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ផ​ង​ដែរ។ឯកឧត្ត​ម​ទៀ.បាញ់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ជាតិក​ម្ពុជាបានឯក​ភាព​ចំពោះការ​សំណូម​ព​រ​រ​ប​ស់ឡាវ​ហើយ​ក៏បាន​ជំរុញអោយអង្គ​ភាព​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ​ដែល​ឈ​រ​ជើង​តាម​ព្រំដែន​ប​ន្ត​ជួប​គ្នាដោះស្រាយ​ប​ញ្ហានៅនឹង​ក​ន្លែងអោយ​បាន​ល្អប្រ​សើរ​ដើម្បីធានាសុវ​ត្ថិភាព​និង​ស​ន្តិភាព​ដ​ល់ការ​រ​ស់នៅនិង​ការ​ប្រ​ក​ប​មុខ​រ​ប​រ​រ​ក​ស៊ីប្រ​ចាំថ្ងៃនៃប្រ​ជាជ​ន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ។
ក្នុងឪកាស​នោះឯ.ឧទៀ.បាញ់និងឯឧចាន់សាម៉ន​ក៏បានអញ្ជើញ​ជាគ​ណៈអធិប​តីក្នុង​ពិធីចុះហ​ត្ថ​លេខាលើពិធីសារ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្ត​ការ​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានិង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ​ផ​ង​ដែរ៕