ព័ត៌មាន

នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីឡាវ ៖ ជោគ​ជ​យ័រ​យៈពេល ៤០ ឆ្នាំរ​ប​ស់ឡាវ មិនអាច​កាត់ផ្តាច់បាន​ការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​ពីក​ង​ទ័ព និង ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជា

ក្នុង​ជំនួប​រ​វាង ឯ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ​ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ជាតិក​ម្ពុជា ជាមួយ ឯ. ថ​ង​ស៊ីន ថាម​វ​ង្ស  នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ នៅថ្ងែទី៣ ខែធ្នូ  ឆ្នាំ ២០១៥  ឯ. ថ​ង​ស៊ីន ថាម​វ​ង្ស បាន​ថ្លែង​ថា៖ជោគ​ជ​យ័រ​យៈពេល ៤០ ឆ្នាំ ដែល​សាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ​សំរេច​បាន​គឺមិនអាច​កាត់ផ្តាច់បាន​ពីការ សាម​គ្កីស​ហ​ការ​គ្នា និង ការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​ពីសំណាក់ក​ង​ទ័ព និង ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជាបាន​ឡើយ ។ ឯ. បាន​ថ្លែង​ងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្តីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ដែល​បាន​ចាត់ប​ញ្ជូន​គ​ណៈប្រ​តិភូជាន់ខ្ព​ស់ក​ម្ពុជាម​ក​ចូល​រួម​ក្នុង​ពីធីរំលឹក​ខួប​អនុស្ស​វ​រីយ៍លើក​ទី ៤០ ថ្ងៃប​ង្កើត​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ ថ្ងៃទី ២​ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៧៥      ២ធ្នូ - ២០១៥  ។ ឯ. ថ​ង​ស៊ីន ថាម​វ​ង្ស ក៏បាន​លើក ឡើង​ពីប្រ​ពៃណីត​ស៊ូ   សាម​គ្គី ស​ហ​ការ​គ្នា រ​វាង ក​ង​ទ័ព​និង ប្រ​ជាជ​ន​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា ឡាវ ជាប​ង​ប្អូន​ដែល​បាន​នាំម​ក​នូវ​សុខ ស​ន្តិភាព ស្ថេរ​ភាព និង ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​នីមួយៗអោយ​មាន​ការ​រីចំរើន​ម​ក​ដ​ល់ស​ព្វ​ថ្ងៃនេះ ។ឯ. ថ​ង​ស៊ីន ថាម​វ​ង្ស បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ រ​យៈពេល ៤០ ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះប្រ​ទេស​ឡាវ​បាន​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​ក​សាង​ប្រ​ទេស​ជាតិរ​ប​ស់ខ្លួន​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​យ៉ាង​ត្រ​ចះត្រ​ច​ង់ ដែល​ល​ទ្ធ​ផ​ល​នេះបាន​ឆ្លុះប​ញ្ចាំងអោយ​ឃើញ​ពីការ​ដឹក​នាំដ៏ត្រឹម​ត្រូវ រ​ប​ស់ប​ក្ស​ប្រ​ជាជ​ន ប​ក្ស​ដិវ​ត្ត​ន៍ឡាវ ដែល​បាន​ធ្វើអោយ​ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវ​ពី មួយ​ថ្ងៃទៅមួយ​ថ្ងៃកាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង ហើយ​ទ​ទឹម​នេះក៍បាន​ព​ង្រឹង​ព​ង្រីក​ វិស​យ័ការ​ពារ​ជាតិ ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ ស​ណ្តាប់ធ្នាប់រ​ស់នៅជូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ឡាវ បាន​យ៉ាង​ល្អប្រ​សើរ ។ ឯ. ថ​ង​ស៊ីន ថាម​វ​ង្ស ក៏បាន​សំណូម​ព​រអោយ​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ប​ន្ត​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ប្រ​តិភូ
ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក ពីព្រោះការ​ទៅម​ក​រ​ក​គ្នា ការ​ជ​ជែក​គ្នានឹង​នាំម​ក​នូវ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ល្អប្រ​សើរ​សំរាប់ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ។មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ   ឯ.ទៀ​  បាញ់ បាន​កោត​ស​រ​សើរ និង វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះការ​រ​ដឹក​នាំរ​ប​ស់ ថ្នាក់ដឹក​នាំប​ក្ស រ​ដ្ឋ  រ​ដ្ឋាភិបាល​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ ដែល​សំរេច​បាន​ជោគ​ជ​យ័ក្នុង​ការ​ដឹក​នាំប្រ​ទេស  នារ​យៈពេល ៤០ ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ ។ឯ.ទៀ បាញ់ ក៏បាន​សំដែង​ការអបអរ​សាទ​រ​ដ​ល់ប្រ​ទេស​ឡាវ​ផ​ង​ដែរ ដែល​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ច​ប្រ​ជុំអាស៊ាន​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៦ ខាង មុខ ហើយ​ក្នុង​នោះក៏បាន​សំដែងអបអរ​សាទ​រ​ចំពោះប្រ​ទេស​ឡាវ ដែល​បាន​ប​ញ្ជូន​ផ្កាយ​រ​ណ​ប​ទៅតារាវិថី ដែល​នេះជាជោគ​ជ​យ័មួយ​រ​ប​ស់ប្រ​ទេស​ឡាវ និង​ប្រ​ទេស​ក្នុង​តំប​ន់ផ​ង​ដែរ ។

ឯ.ឧ ទៀ បាញ់ តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ចូល​រូម​ក្នុង​ពិធីអបអរ​សាទ​រ​ខួប​លើក ទី ៤០ថ្ងៃប​ង្កើត​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិតុឡាវ២ធ្នូ ១៩៧៥ . ២ ធ្នូ ២០១៥


សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ នៅថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ បាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធី អបអរ​សាទ​រ​ខួបអនុស្សាវ​រីយ៍លើក​ទី ៤០​ ថ្ងៃប​ង្កើត​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិតុ​ឡាវ ​ ( ២​ធ្នូ ១៩៧៥ .​ ២ ធ្នូ ២០១៥ )  និង​ក្បួន​ម​ហាព្យូហ​យាត្រា ដែល​  ​បាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅក្នុង​ទីក្រុង វៀង​ច​ន្ទ័ ។ 

ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ឯ.ឧ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា បាន​ដឹក​នាំគ​ណ​ប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិទៅចូល​រូម​ក្នុង​ពិធីអបអរ​ខួប​លើក​ទី ៤០ ​ថ្ងៃប​ង្កើត​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១​ ដ​ល់ ថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ។    

  នាឪកាស​ដ៏ម​ហាឡាឬក​នោះ ឯ.​ជុំម៉ាលី  សាយ៉ាស​ន  អគ្គ​លេខាធិការ​ម​ជ្ឈឹម​ប​ក្ស និង ជាប្រ​ធានាធិប​តី នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ បាន​ឡើង​ថ្លែង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថា ដោយ​បាន​គូស​ប​ញ្ជាក់ថា​៖ នៅថ្ងៃទី ២ ​ធ្នូ នេះ ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវ​គ្រ​ប់ស្រ​ទាប់វ​ណ្ណៈ  ជ​ន​ជាតិភាគ​តិច បាន​ម​ក​ជួប​ជុំគ្នាដើម្បីប្រារ​ព្ធ​ខួប​លើក​ទី ៤០ ថ្ងៃប​ង្កើត​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ ។ ឯ. បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈ ចាប់ ពីថ្ងែ ២ ធ្នូ ១៩៧៥ម​ក ប្រ​ទេស​ឡាវ​ទាំង​មូល​បាន​ទ​ទួលឯក​រាជ្យ អធិប​តេយ្យ​ភាព និង​បូរ​ណ​ភាព​ដែន​ដីទាំង​ស្រុង​ជូន​ជាតិមាតុភូមិរ​ប​ស់ខ្លួន ។ ការ​ប្រ​កាស​ប​ង្កើត​ជាផ្លូវ​ការ​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ ដែល​ជាល​ទ្ធ​ផ​ល​ទ​ទួល​បាន​ម​ក​រាប់ទ​ស្ស​វ​ត្ស​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ គឺ បាន​ម​ក​ពីការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​រ​ដឹក​នាំប្រ​ក​ប​ទៅដោយ​គ​តិប​ណ្ឌិត​រ​ប​ស់ថ្នាក់ដឹក​នាំ ប​ក្ស រ​ដ្ឋាភិបាល​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ ។ឯ.​ជុំម៉ាលី  បាន​ប​ញ្ជាក់ទៀត​ថា៖ ល​ទ្ធ​ផ​ល​ក្នុង​រ​យៈពេល ៤០​ឆ្នាំនេះវាគឺជាជោគ​ជ័យ នៃម​ហាសាម​គីដ៏ធំធេង​រ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវ​ទាំង​មូល​ ព្រ​ម​ទាំង​ការឯក​ភាព ស​ហ​ការ​គ្នារ​វាង​ក​ង​ទ័ព និង ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវ​។ ជោគ​ជ័យ​ដែល​ទ​ទួល​បាន​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះវាក៍បាន​ម​ក​ពីការ​រួម​ស​ហ​ការ​សាម​គ្គីគ្នាជាប​ង​ប្អូន​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព និង ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវ និង រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ជាមួយ​ក​ង​ទ័ព និង​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជា ជាប​ង​ប្អូន​ផ​ង​ដែល  ។ ជាមួយ​និង​ការ​ប្រារ​ព្ធ​ប្រារ​ព្ធ​ពិធី អបអរ​សាទ​រ​ខួបអនុស្សាវ​រីយ៍លើក​ទី ៤០​ថ្ងៃប​ង្កើត​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ នាថ្ងែ ទី ២ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ​ ឯកឧត្ត​ម ជុំម៉ាលី  បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា៖ សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ​និង​ប​ន្ត​ការ​ក​សាង​សេដ្ឋ​កិច្ច និង ជំរុញ​ដ​ល់ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ឡាវ អោយ​កាន់តែមាន​ការ​រីក​ចំរើន ដើម្បីលើក​កំព​ស់ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវអោយ​បាន​កាន់តែប្រ​សើរ​ជាង​មុន ។ នៅក្នុងឪកាស​ប្រារ​ព្ធ​ពិធី អបអរ​សាទ​រ​ខួបអនុស្សាវ​រីយ៍លើក​ទី ៤០​ថ្ងៃប​ង្កើត​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ ​ ( ២​ធ្នូ ១៩៧៥ .​ ២ ធ្នូ ២០១៥ )  នាឪកាស​នោះដែល អង្គ​មិទិញ​ក៏បាន​ទ​ស្ស​នាក្បួន​ព្យូរ​ហ​យាត្រា ​ដែល​មាន​ផែន​ក្បួន​ព្យូហ​យាត្រានាំមុខ​ ដោយ​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវ និង ផែន​ព្យូរ​ហ​យាត្រាជាច្រើន​ទៀត ដែល​បាន​ប​ង្ហាញ​នូវ​ស​មិទ្ធ​ជាច្រើន​ដែល​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ​សំរេច​បាន​ក្នុង​រ​យៈពេល ៤០ ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ ។


ឯ.ឧ មាស សាវ៉ន នាំអំណោយ​ក្រុម​ហ៊ុន​លឹម​គ្រុប ចែក​ជូន​គ្រួសារ​យោធិន​ពិការ ៣១៧កោះស្លា
       អំណោយ​ស​ម្ភារៈថ​វិកា​ប្រ​មាណ​ជិត ៦ពាន់ដុល្លារ​ប​ស់ក្រុម​ហ៊ុន លឹម​គ្រុប ត្រូវ​បាន​យ​ក​ទៅចែក​ជូន​ដ​ល់ក្រុម​គ្រួសារ​យោធិន​ពិការ សិស្សានុសិស្ស គ្រូពេទ្យ និង គ្រូប​ង្រៀន ដែល​កំពុង​រ​ស់នៅ និង​បំពេញ​ការ​ងារ ក្នុង​ភូមិតេជោអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ ឃុំតេជោអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ ស្រុក​ឈូក ខេត្ត​កំព​ត នាថ្ងៃទី២៩​ ខែវិច្ឆិកាម្សិល​មិញ​នេះ។ ពិធីនេះបាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅស្ថិត​ក្រោមអធិប​តីភាព ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវា ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។
      ឯ.ឧ ទិត្យ ម៉េង​ឡុង នាយ​ក​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​យោធិន​ពិការ ៣១៧កោះស្លា បានឲ្យ ដឹង​ថា ភូមិតេជោអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ ជាភូមិទើប​នឹង​ប​ង្កើត​ឡើង​ថ្មី ក្រោម​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ពីស​ម្តេច អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន​សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា និង​ស​ម្តេច​ក​ត្តិព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌិត ប៊ុន​រ៉ានី ហ៊ុន​សែន ប្រ​ធាន​កាក​បាទ​ក្រ​ហ​ម​ក​ម្ពុជា។ ដើម្បីប​ង្កើន​ជីវ​ភាព​ក្រុម​គ្រ​សារ​យោធិន​ពិការ ដោយ​បាន​ចែក​ដី ផ្ទះ និង​ស​ម្ភារៈប្រើ ប្រាស់ស​ព្វ​បែប​យ៉ាង និង​បាន​ក​សាង​ផ្លូវ​គ​ម​នាគ​ម​ន៍ វ​ត្តអារាម សាលារៀន និង ម​ន្ទីរ​ពេទ្យ។ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​មាន​ក្រុម​គ្រួសារ​យោធិន​ពិការ គ្រូពេទ្យ និង​គ្រូប​ង្រៀន​ចំនួន ៣៩៩គ្រួសារ។ ផ្ទៃដីដែល​បាន​ចែក​ជូន​ត្រូវ​បាន​ប​ង​ប្អូន​កាប់ឆ្ការ និង​បាន​ដាំដំណាំ គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ និង​កំពុង​ទ​ទួល​ទិន្ន​ផ​ល​ជាប​ណ្តើរៗ ធ្វើឲ្យ​ជីវ​ភាព​រ​ប​ស់ក្រុម​គ្រួសារ នីមួយៗបាន​ល្អប្រ​សើរ​ពីមួយ​ថ្ងៃទៅមួយ​ថ្ងៃ យើយ​កូនៗបាន​ចូល​រៀន​ទាំងអស់គ្នា ម​ក​ដ​ល់ពេល​នេះមាន​សិស្សានុសិស្ស ១.៥៦៩នាក់។
លោក​លឹម ជុង​ប៊ុន នាយ​ក​ក្រុម​ហ៊ុន លឹម​គ្រុប បាន​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះការ​រីក ច​ម្រើន​នានានៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​យោធិន​ពិការ ៣១៧កោះស្លា ជាពិសេស​ក្រុម​គ្រួសារ យោធិន​ពិការ និង​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ នៅភូមិតេជោអភ​វ​ឌ្ឍ​ន៍ នាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះ។ លោក​ប​ន្ត​ថា ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះក្រុម​ហ៊ុន​បាន​ស​ហ​ការ និង​ធ្វើការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​លើ វិស័យ​ក​សិក​ម្ម ជាពិសេស​លើការ​ដាំដំណាំល្ហុង​ប្រេង ទៅដ​ល់ប​ង​ប្អូន​យោធិន​ពិការ នៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​យោធិន​ពិការ ៣១៧គូន​លេន ខេត្ត​សៀម​រាប​រួច​ម​ក ហើយ​កិច្ច​ការ​នេះ ក្រុម​ហ៊ុន​ក៏មាន​បំណ​ង​ម​ក​ធ្វើកិច្ច​ស​ហ​ការ និង​ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​លើវិស័យ​ក​សិក​ម្ម ការ​ដាំដំណាំល្ហុង​ប្រេង ទៅដ​ល់ប​ង​ប្អូន​យោធិន​ពិការ ៣១៧កោះស្លាផ​ង​ដែរ។

ក្នុង​នាម​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​គ្រួសារ​យោធិន​ពិការ, ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវា បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការ ស្វាគ​ម​ន៍ និងអំណ​រ​គុណ​ចំពោះគោល​បំណ​ង និង​ការ​នាំយ​កអំណោយ​ស​ម្ភារៈ និង​ថ​វិកាជាច្រើន​រ​ប​ស់ក្រុម​ហ៊ុន លឹម​គ្រុប ម​ក​ចែក​ជូន​ដ​ល់ក្រុម​គ្រួសារ​យោធិន​ពិការ សិស្សានុសិស្ស គ្រូពេទ្យ និង​គ្រូប​ង្រៀន នៅក្នុង​ភូមិតេជោអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ នាពេល​នេះ។      ឯ.ឧ បាន​ចាត់ទុក​ថា នេះជាទឹក​ចិត្ត​កាយ​វិការ​មួយ​ដ៏ល្អ ដែល​បាន​ចូល​រួម​ចំណែក យ៉ាង​ធំធេង​ជាមួយ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ក្នុង​ការ​លើកំព​ស់ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ក្រុម គ្រួសារ​យោធិន​ពិការ និង​ជាការ​រួម​ចំណែក​ដ​ល់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល់ក​ម្ពុជា ក្នុង​ការ​កាត់ ប​ន្ថ​យ​ភាព​ក្រីក្រ​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជា។ ឯ.ឧ មាស សាវ៉ន ស​ង្ឃឹម​ថា ក្រុម​ហ៊ុន​នឹង​ប​ន្ត​ជួយ ជាប​ន្ត​ទៅទៀត​ដ​ល់ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល និង​ក្រុម​គ្រួសារ​យោធិន​ពិការ នៅលើការ​ប​ណ្តុះ ប​ណ្តាល​ផ្នែក​ក​សិក​ម្ម​នេះ។
      ឯ.ឧ មាស សាវ៉ន បាន​បំពាក់មេដាយ​ស្ថាប​នាជាតិដ​ល់ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន​ចំនួន​បីរូប ក្នុង​នោះក្រុម​ហ៊ុន​លឹម​គ្រុម បានឧប​ត្ថ​ម្ភ​ដ​ល់ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​យោធិន​ពិការ ៣១៧កោះស្លា មានអង្ក​រ​ចំនួន ៥តោន និង​ថ​វិកា ២.៦០០ដុល្លា, ឧប​ត្ថ​ម្ភ​ដ​ល់ម​ន្ទីរ​ពេទ្យ​ប​ង្អែក ប៊ុន​រ៉ានី ហ៊ុន​សែន កោះស្លា ស​ម្រាប់ជីកអណ្តូង​ថ​វិកា ៣.០០០ដុល្លា ព្រ​ម​ទាំង​ចែក​ជូន អំណោយ​ដ​ល់គ្រួសារ​យោធិន​ពិការ គ្រូពេទ្យ គ្រូប​ង្រៀន និង​សិស្សានុសិស្ស​ផ​ង​ដែរ៕

ពិធីបូក​សារុប​ការ​ងារ​កីឡាក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ឆ្នាំ២០១៥

ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​កីឡា ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ បាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីបូក​សារុប​ការ​ងារ​កីឡា ខ.ភ.ម  ឆ្នាំ
២០១៥ និង​ទិស​ដៅផែន​ការ​ឆ្នាំ២០១៦ នាព្រឹក​ថ្ងៃទី២០ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រោមអធិប​តីភាពឯ.ឧនាយ
ឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ម៉ឹង សំផ​ន រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ជាប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សាកីឡា ខ.ភ.ម ។
ក្នុង​រ​បាយ​ការ​ណ៏បូក​សារុប  ដែល​លើក​ឡើង​ដោយ  ឯ.ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៏ឯក តែម ម៉ឺន   នាយ​ក
ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​កីឡា ខ.ភ.ម បានឲ្យ​ដឹង​ថា ៖    ដោយ​បាន​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ពីសំណាក់ប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិ
បាល​ដែល​មាន ស​ម្ដេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ
ឧប​ត្ថ​ម្ភ ចំពោះគោល​ន​យោបាយ​វិស័យ​កីឡា ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ន្ល​ង​ម​ក   បាន
ធ្វើឲ្យ​កីឡា ខ.ភ.ម មាន​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៏រីក​ចំរើន ធំធាត់ ដុះដាល ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់។ ឯ.ឧ បាន​ប​ន្តឲ្យ​ដឹង​ទៀត
ថា ៖   ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ   កីឡាក​រ   និង​កីឡាការិនីរ​ប​ស់ ខ.ភ.ម យើង​បាន​ធ្វើការ​ប្រ​កួត​ថ្នាក់ជាតិក្នុង
នោះល​ទ្ធ​ផ​ល​គឺទ​ទួល​បាន​មេដាយ​ចំនួន ៩៧ មេដាយ  ក្នុង​នោះមាន មាស ៤៤ , ប្រាក់ ២៥ , សំរឹទ្ធ២៨
ពាន​ចំនួន ៩ ពាន , ខ្សែក្រ​វាត់ ចំនួន ៤ ខ្សែ និង​ម៉ូតូ ចំនួន ១ គ្រឿង ។  ចំពោះការ​ប្រ​កួត​កីឡាថ្នាក់អន្ត​រ
ជាតិ  ដែល​ទៅតាម​រ​យៈការ​ចាត់ប​ញ្ជូន​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល  គឺទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​មេដាយ​សារុប​ចំនួន
២៧ មេដាយ ក្នុង​នោះ ៖ មេដាយ​មាស​ចំនួន ៦ , មេដាយ​ប្រាក់ចំនួន ៧ , មេដាយ​សំរឹទ្ធ​ចំនួន ១៤ , និង
ពាន ១ ។  
     ចំពោះវីរៈកីឡាការិនីប៉េត​ង់ កែ ឡេង ឯ.ឧ តែម ម៉ឺន បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖  គឺទ​ទួល​បាន​ចំណាត់ថ្នាក់
លេខ ១ បាន​មេដាយ​មាស ១  និង​ពាន​រ​ង្វាន់ ១ ជាលើក​ទី ២  ក្នុង​ការ​ប្រ​កួត​ចំណាត់ថ្នាក់ពិភ​ព​លោក។
ហើយ​ក​ត្រូវ​បាន​ស​ម្ដេច​តេជោ ហ៊ុន សែន បំពាក់គ្រឿងឥស្ស​រ​យ​យ​ស  នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាថ្នាក់ជាតូប​ការ និង​បាន​ផ្ដ​ល់ថ​វិការ​ផ្ទាល់រ​ប​ស់ ស​ម្ដេច ចំនួន ១ ម៉ឺន​ដុល្លា ប​ន្ថែម​ពីលើប្រាក់រ​ង្វាន់ចំនួន១២០
លាន​រៀល​ផ​ង​ដែរ ។
            មាន​ប្រ​សាស​ន៏សំណេះសំណាល​ក្នុងឱកាស​នោះ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ម៉ឹង សំផ​ន    បាន
ថ្លែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ  និង​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង    ដោយអស់ពីកំលាំង​កាយ​ចិត្ត​រ​ប​ស់ថ្នាក់ដឹក​នាំ គ្រូប​ង្វឹក កីឡាក​រ កីឡាការិនី ទាំងអស់ដែល​បាន​សំរេច​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ជោគ​ជ័យ នាំម​ក​ស្នា
ដៃ និង​កិត្តិយ​ស​ធំធេង​ជូន​ក្រុម​ប្រឹក្សាកីឡា ខ.ភ.ម និង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។   ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​បាន
ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖  កីឡា ខ.ភ.ម យើង​មាន​មោទ​ន​ភាព​បំផុត​ដែល​ទ​ទួល​បាន​លើវិញ្ញាសារ​ប៉េត​ង់ ដែល​វីរៈកី
ឡាការិនីប៉េត​ង់  កែ ឡេង  ជាកីឡាការិនីក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ដ​ណ្ដើម​បាន​មេដាយ​មាស និង​ពាន
រ​ង្វាន់ពិភ​ព​លោក​ដ​ល់ទៅ ២ ជំនាន់ ធ្វើឲ្យ​កេរ្តិ៏ឈ្មោះកីឡា ខ.ភ.ម ល្បីពេញ​ទូទាំង​ប្រ​ទេស   និង​នៅលើសាក​ល​លោក  ហើយ​ត្រូវ​បាន​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ពីសំណាក់ប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ថែម​ទៀត ។
ឯ.ឧ បាន​ប​ញ្ជាក់ថា ៖  កីឡានាំម​ក​នូវ​សុខ​ភាព,សាម​គ្គីភាព,មិត្ត​ភាព ការ​យោគ​យ​ល់គ្នា ទំនាក់ទំន​ង​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ និង​ឈាន​ទៅជាកំលាំង​សាម​គ្គីជាធ្លុង​មួយ ដើម្បីរួម​គ្នាការ​ពារ​ជាតិមាតុភូមិ ។   ឯ.ឧ
ក៏បាន​ផ្តាំផ្ញើរ​ដ​ល់ថ្នាក់ដឹក​នាំ គ្រូប​ង្វឹក កីឡាក​រ កីឡាការិនី ទាំងអស់ត្រូវ​ប​ន្ត​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​យ​ក​ចិត្ត​ទុក
ដាក់ធ្វើផែន​ការ​ហ្វឹក​ហាត់ និង​ហ្វឹក​ហាត់ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​ល​ក្ខ​ណៈប​ច្ចេក​ទេស​មាន​ល​ក្ខ​ណៈស្ត​ង់ដា
ដើម្បីប​ង្កើន​កំរិត​ប​ច្ចេក​ទេសឲ្យ​បាន​ខ្ព​ស់រ​ក្សាបាន​នូវ​ថាម​ព​ល និង​ភាពអំណ​ត់បាន​ល្អ។  ជាមួយ​គ្នានេះដែរ​កីឡាក​រ កីឡាការិនី ទាំងអស់ត្រូវ  ប្រ​កាន់ខ្ជាប់នូវ​ក្រ​ម​សីល​ធ​ម៌ ឲ្យ​បាន​ខ្ព​ស់    និង​ត្រូវ​ជ្រួត​ជ្រាប​នូវ
ល​ក្ខ​ន្តិកៈ និង​ប​ទ​ប​ញ្ជាប​ច្ចេក​ទេស ហើយអនុវ​ត្តឲ្យ​បាន​ល្អប្រ​សើរ ។
ក្នុងឱកាស​នោះផ​ង​ដែរ  គ​ណៈអធិប​តីក៏បាន​បំពាក់ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិ និង​មេដាយ​ជូន​ដ​ល់នាយ  និង​ព​ល​ទាហាន​ក្នុង​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​កីឡា ខ.ភ.ម ដែល​មាន​ស្នាដៃជាច្រើន ៕

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សីប្រ​ចាំក​ម្ពុជា
        កាល​ពីថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ទ​ទួល​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយឯកឧត្ត​ម ឌឺ មីទ្រី ធីវីត​កូវ (Dmitry Tsvetkov) ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្ស​ប្រ​ចាំក​ម្ពុជា ។
        នៅក្នុង​ជំនួប​នោះ ឯកឧត្ត​ម ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សីបាន​ប​ញ្ជាក់ថា តាម​រ​យៈការ​ជួប ពិភាក្សាគ្នាជារឿយៗក្នុង​រ​យៈពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​បាន​ប​ង្ហាញឲ្យ​ឃើញ​ថា កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ខាង​វិស័យ យោធានៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​បាន​នាំម​ក​នូវ​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ជាផ្លែជាផ្កាច្រើន​ដ​ល់ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ។ តាម​រ​យៈជំនួប នោះដែរ ឯកឧត្ត​ម ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សី បាន​ជ​ម្រាប​ជូន ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ទៀ បាញ់ អំពីការ អញ្ជើញ​រ​ប​ស់រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិរុស្សី ដែល​បានអញ្ជើញ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ទៅធ្វើទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ជាផ្លូវ ការ​នៅប្រ​ទេស​រុស្សីតាម​ពេល​វេលាស​ម​ស្រ​ប​នាពេល​ខាង​មុខ។ សេច​ក្តីអញ្ជើញ​ជាផ្លូវ​ការ​នឹង​ត្រូវ​ប​ញ្ជូន​ម​ក​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា តាម​រ​យៈអនុព័ទ្ធ​យោធាក​ម្ពុជាប្រ​ចាំនៅទីក្រុង​ម៉ូស្គូ ស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សី ។ ឯក ឧត្ត​ម បាន​ចាត់ទុក​ការអញ្ជើញ​នេះគឺជាជំហាន​ដ៏សំខាន់ស​ម្រាប់ព​ង្រីក​ទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ ។ ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា ស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សី ឲ្យ​បាន​កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង ។​ មាន​ប្រ​សាស​ន៍ឆ្លើយ​ត​ប​វិញ​នាឪកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​រំលឹក​ឡើង​វិញ​នូវ​ការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​គាំទ្រ រ​ប​ស់អតីត​ស​ហ​ភាព​សូវៀត ដ​ល់ក​ម្ពុជាក្នុង​រ​យៈពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក លើផ្នែក​សំភារៈប្រើប្រាស់ គ្រឿង​ស​ញ្វាវុធ ម​ធ្យោបាយ​ដឹក​ជ​ញ្ជូន ជើង​គោក ជើង​ទឹក ជើងអាកាស និង​ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​មុខ​ជំនាញ​ប​ច្ចេក​វិទ្យា ផ្សេងៗ ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​ក​ម្ពុជាដែល​ជាប្រ​ភ​ព​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​មួយ​ដ៏សំ​ខាន់ស​ម្រាប់ប​ម្រើឲ្យ​កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិ មាតុភូមិក​ម្ពុជា បាន​រឹង​មាំ និង​បាន ប​ន្ស​ល់ទុក​ម​ក​ដ​ល់ស​ព្វ​ថ្ងៃនេះ ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា ទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះ បាន​កំពុង​តែបោះជំហាន ទៅមុខ​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ក៏បាន​លើក​ឡើង​ពីគោល​បំណ​ង​ច​ង់ជំរុញ ឲ្យអ្ន​ក​ដែល​ធ្លាប់បាន​ទៅសិក្សានៅស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សី បាន​ជួប​ជុំគ្នា ឬរៀប​ចំជាស​ហ​គ​ម​ន៍និស្សិត​ដែល​ធ្លាប់ បាន​ទៅរៀន​នៅស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សីទុក​ជាប្រ​វ​ត្តិសាស្រ្ត ពីព្រោះអ្ន​ក​ទាំង​នោះប​ច្ចុប្ប​ន្ន​បាន​ក្លាយ​ជាអ្ន​ក​ដឹក​នាំសំខាន់ៗក្នុង​ជួរ ខ.ភ.ម ផ​ង​ដែរ ៕

មិទ្ទិញអបអរ​ខួបអនុស្សាវ​រីយ៏លើក​ទី ៦២ ទិវាកំណើត ខ.ភ.ម

             នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី ៨ ខែ វិច្ឆិកា ២០១៥ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីអបអរ​សាទ​រ​ខួប អនុស្សាវ​រីយ៏លើក​ទី ៦២ ទិវាកំណើត ខ.ភ.ម ៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ . ៩ វិច្ឆិកា ២០១៥  ក្រោមអធិប​តីភាព
ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ដោយ​មាន​ការ
អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពីសំណាក់ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃ ខ.ភ.ម , មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព
ជើង​គោក , ជើង​ទឹក , ជើងអាកាស , ក​ង​រាជអាវុធ​ហ​ត្ថ ព្រ​ម​ទាំង ឯ.ឧ នាយ​ទាហាន​ជាន់ខ្ព​ស់ ចំណុះ
ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជាច្រើន ។
              ក្នុង​សុន្ទ​រ​ក​ថាប្រ​វ​ត្តិស​ង្ខេប​នៃថ្ងៃកំណើត ខ.ភ.ម ដែលអាន​ដោយ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏
ប៉ុល សារឿន អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃ ខ.ភ.ម បានឲ្យ​ដឹង​ថា ៖ខួប អនុស្សាវ​រីយ៏លើក​ទី ៦២ ទិវាកំណើត ខ.ភ.ម នាឆ្នាំនេះបាន​ប​ង្ក​ប់នូវអត្ថ​ន័យ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ ព្រោះថាជាឆ្នាំចាប់ផ្ដើម ដែល ខ.ភ.ម បាន​កំពុង ប្តេជ្ញាចិត្ត​ខ្ព​ស់ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​ពុះពារ អនុវ​ត្តឲ្យ​បាន​ជោគ​ជ័យ​ធំធេង​ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់ទៀត នៃផែន​ការ​កែរ
ទ​ម្រ​ង់ ខ.ភ.ម ៥ ឆ្នាំ ដំណាក់កាល​ទី៤ ( ២០១៥.២០១៩ ) ។ ឯ.ឧ អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា ៖
ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ទ​ទួល​បានឯក​រាជ្យ​ភាព ពេញ​ប​រិបូណ៌នាថ្ងៃទី ៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ ដោយ​ច​ល​នា
ទាម​ទារ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព និង​ប្រ​ជារាស្ត្រ​គ្រ​ប់ស្រ​ទាប់វ​ណ្ណៈ ក្រោម​ព្រះរាជ​បូជ​នីយ៏កិច្ច​រ​ប​ស់ ព្រះក​រុណា
ព្រះបាទ​ស​ម្ដេច ព្រះន​រោត្ត​ម​សីហ​នុ ។  ស្ថិត​ក្រោម​ប​ញ្ជារ​ប​ស់ព្រះអង្គ​ផ្ទាល់ ខ.ភ.ម បាន​ប​ង្ហាញ​នូវ​ភាព
អង់អាច មោះមុត​ក្នុង​ប្រ​តិប​ត្តិការ​សឹក​រំដោះតំប​ន់ខ្លះពីក​ណ្ដាប់ដៃប​រ​ទេស និង​ពួកឧទ្ទាម ។ ក្រោយ​រ​ដ្ឋ
ប្រ​ហារ​ឆ្នាំ ១៩៧០ ក​ម្ពុជាបាន​ធ្លាក់ក្នុង​ស​ង្គ្រាម​ស៊ីវីល ជាពិសេស​ក្នុង​រ​ប​ប​ប្រ​ល័យ​ពូជ​សាស​ន៏ ខ្មែរ
ក្រ​ហ​ម​កាន់អំណាច ខ.ភ.ម បាន​បាត់ប​ង់ល​ក្ខ​ណៈស​ម្ប​ត្តិ អត្ត​ច​រិត និង​ឈ្មោះជា ខ.ភ.ម តាំង​ពីពេល
នោះម​ក ។  កិច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀង​ស​ន្តិភាព​ទីក្រុង​ប៉ារីស ថ្ងៃទី២៣  ខែ តុលា  ឆ្នាំ ១៩៩១ បាន​ធ្វើឲ្យ​ខ.ភ.ម ត្រូវ​បាន​ដំណើរ​ការ​ក​សាង​ឡើង​វិញ នៅថ្ងៃទី១៤  ខែ មីនា  ឆ្នាំ ១៩៩៣ ។ ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំរ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋា
ភិបាល ខ.ភ.ម បាន​បំពេញ​តួនាទីរ​ប​ស់ខ្លួន​ជាកំលាំងអព្យាក្រិត្យ និង​បាន​ចូល​រួម​យ៉ាង​ស​ក​ម្មអនុវ​ត្ត
ន​យោបាយ ឈ្នះ ! ឈ្នះ ! រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី នៃព្រះ
រាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ក្នុង​គោល​ដៅប​ញ្ច​ប់ការ​ប​ង្ហូរ​ឈាម និង​ធ្វើការ​ប​ង្រួប​ប​ង្រួម​ជាតិ ។  លើស​ពីនេះ
ខ.ភ.ម បាន​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ស្នូល​រ​ប​ស់ខ្លួន ក្នុង​កិច្ច​ការ​ពារ​ទឹក​ដី និង​ទ​ប់ស្កាត់ការ​វិល​ត្រ​ឡ​ប់នៃរ​ប​ប
ប៉ុល ព​ត ព្រ​ម​ទាំង ចូល​រួម​ចំណែក​ថែរ​ក្សាការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ និង​ស​ណ្ដាប់ធ្នាប់ស​ង្គ​ម​ជាតិ ។
           ថ្លែង​ក្នុងឱកាស​នោះដែរ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ស​ម្តែង​នូវ
ការ​កោត​ស​រ​សើរ ដោយ​ម​នោស​ញ្ចេត​នាគោរ​ព​ស្រ​ឡាញ់យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅចំពោះវីរ​ក​ង​ទ័ព នាយ នាយ​រ​ង និង ព​ល​ទាហាន នៃ ខ.ភ.ម គ្រ​ប់រូប​ដែល​បាន​នឹង​កំពុង​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​ប្រ​ក​ប​ដោយ​វីរ​ភាព
និង​ព​លិក​ម្ម​ដើម្បីបុព្វ​ហេតុទាម​ទារ និង​ការ​ពារឯក​រាជ្យ ស​ន្តិភាព ការ​ពារ​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី និង​សេច​ក្ដី
សុខ​ក្សេម​ក្សាន្ត រ​ប​ស់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ ។ ឯ.ឧ ក៏បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការ​ដឹង​គុណ​ចំពោះជ​ន​រួម​ជាតិទាំងអស់
ដែល​បាន​លះប​ង់កូន​ចៅ ប្តីសី និង​សាច់ញាតិ ឲ្យ​ចូល​បំរើក្នុង​ជួរ​ក​ង​ទ័ព​ដើម្បីការ​ពារ​ជាតិមាតុភូមិនៅ
គ្រ​ប់ជំនាន់ និង​ផ្ដាំផ្ញើរ​សាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ និង​ដឹង​គុណ​ចំពោះគ្រួសារ​យោធិន, អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​គ្រ​ប់រូប
រួម​មាន៖ យោធិន​ព​លី ម​រ​ណៈ ពិការ យោធិន​ចូល​និវ​ត្ត​ន៏ យោធិន​បាត់ប​ង់ស​ម​ត្ថ​ភាព​ការ​ងារ , យោធិន
រំសាយ និង​យោធិន​រ​បួស.ជំងឺ ដែល​កំពុង​សំរាក​ព្យាបាល​នៅតាម​ម​ន្ទីរ​ពេទ្យ និង​នៅគ្រ​ប់ទីក​ន្លែង
សូមឲ្យ​បាន​ឆាប់ជាសះស្បើយ និង​មាន​សុខ​ភាព​ប​រិបូណ៌ ។

        ឆ្លៀត​ក្នុងឱកាស​នោះផ​ង​ដែរ ឯ.ឧ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ក៏បាន​ជំរាប​ជូនអង្គ​ពិធីនូវ​ស​ភាព​ការ​ណ៏
ទូទៅមួយ​ចំនួន​ជុំវិញ​ពិភ​ព​លោក ក្នុង​តំប​ន់ និង​បាន​ជះឥទ្ធិព​ល​ម​ក​លើព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ក្នុង​រ​យៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំចុង​ក្រោយ​នេះដែល​កំពុង​មាន​ការ​វិវ​ត្ត​ន៏ប្រែប្រួល​យ៉ាង​ឆាប់រ​ហ័ស ប្រ​ក​ប​ដោយ
ភាព​ប​ត់បែន និង​ពោរ​ពេញ​ដោយ​ភាព​ចំរូង​ចំរាស់ស្មុគ្រ​ស្មាញ​ជាច្រើន​ដែល​ពុំទាន់ដោះស្រាយ​បាន។
ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ម​ហាអំណាច​លើពិភ​ព​លោក និង​ម​ហាអំណាច​តំប​ន់ បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​តុល្យ​ភាព​នៃឥទ្ធិព​ល
លើគ្រ​ប់វិស័យ ទាំង​ផ្នែក​ន​យោបាយ សេដ្ឋ​កិច្ច យោធា និង​ការ​ទូត ។ ឥទ្ធិព​ល​ទាំង​នេះក៏បាន​ធ្វើឲ្យ​មាន
ការ​ប៉ះពាល់ម​ក​លើព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាពិសេស​ម​នោគ​ម​ន៏វិជ្ជាបែប​ថ្មីដែល​មានឧបាយ​ក​ល​ប៉ុន​ប៉ង
នាំម​ក​នូវ ប​ដិវ​ត្ត​ន៏ព​ណ៌ ម​ក​ក​ម្ពុជា ។ ចំពោះប​ញ្ហាព្រំដែន​ពួក​ប្រ​ឆាំង​បាន​ប​ង្ក​ការ​ញុះញ​ង់ឲ្យ​មាន​ភាព
តាន​តឹង ច​លាច​ល នឹង​មានអំពើហឹង្សានៅតាម​ព្រំដែន​ក​ម្ពុជា . វៀត​ណាម ដោយ​មួល​ប​ង្កាច់រាជ​រ​ដ្ឋា ភិបាល​ថាបាន​ប្រើប្រាស់ផែន​ទីក្លែង​ក្លាយ​ក្នុង​ការ​បោះប​ង្គោល​ព្រំដែន​រ​វាង​ក​ម្ពុជា . វៀត​ណាម ។
ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ ក៏បាន​ថ្លែង​នូវ​ដោយ​មោទ​ន​ភាព​ដែល​ក​ន្ល​ង​ម​ក ខ.ភ.ម បានអនុវ​ត្ត
ម៉ឺង​ម៉ាត់តាម​គោល​ន​យោបាយ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ដោយ​គោរ​ព​ខ្ជាប់ខ្ជួន​នូវ​ការ​ព​ង្រឹង​នីតិរ​ដ្ឋ ក្នុង​គោល
ដៅថែរ​ក្សា ស​ន្តិភាព ស្ថិរ​ភាព​ស​ង្គ​ម និង​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់សាធារ​ណៈរ​ប​ស់ស​ង្គ​ម​ជាតិ ។
            ជាចុង​ក្រោយ ឯ.ឧ ក៏បាន​ធ្វើការ​ផ្តាំផ្ញើរ និង​ផ្ដ​ល់អនុសាស​ន៏សំខាន់ ៗ មួយ​ចំនួន​ដ​ល់អង្គ​ពិធី
គឺត្រូវ​ប​ន្តអនុវ​ត្ត​តាម​ក​ម្ម​វិធីន​យោបាយ និង​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ច​តុកោណ​ដំណាក់កាល​ទី៣ រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋា ភិបាល ពិសេសអនុវ​ត្តឲ្យ​បាន​ល្អតាម​ផែន​ការ​កំណែរ​ទ​ម្រ​ង់ ៥ ឆ្នាំ រ​ប​ស់ ខ.ភ.ម ។ ប​ន្តអនុវ​ត្ត​លើការ
ងារ​ព្រំដែន​ជាមួយ​ប្រ​ទេស​ជិត​ខាង ព​ង្រឹង​និង​ព​ង្រីក​ទំនាក់ទំន​ង​ជាមួយ​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ជាមិត្ត , ប​ន្ត
យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់លើការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន លើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈឲ្យ​ក​ង​ទ័ព ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ
អប់រំ អំពីការអនុវ​ត្ត​រ​ប​ប​គោល​ន​យោបាយ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ចំពោះក​ង​ទ័ព​ដើម្បីធានានូវ​ជំនឿជឿជាក់
ទឹក​ចិត្ត​ស្នេហាជាតិ គោរ​ព​ច្បាប់រ​ដ្ឋ គោរ​ព​ប​ទ​ប​ញ្ជារ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព រ​ក្សាបាន​ភាព​ថ្លៃថ្នូរ ស្អាត​ស្អំ មាន​ឆ​ន្ទៈ
ស្នេហាជាតិមាតុភូមិ ។ ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ព​ង្រឹង​គ្រ​ប់គ្រ​ង​កំលាំង​ទ័ព ប​ន្ត​ក​សាង​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស
ត្រូវ​ប​ង្កើន​ការ​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ថែរ​ក្សាចិញ្ចឹម​ក​ង​ទ័ព ក​សាងអង្គ​ភាព​រឹង​មាំ និង​ចូល​រួម​ការ​ងារ​គោល​ន​យោបាយ
អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន ។ ប​ន្ត​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ព​ង្រឹក​និង​ព​ង្រីក កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ នានាជាល​ក្ខ​ណៈអន្ត​រ​ជាតិ
លើវិស័យ​ក​ង​ទ័ព ជាពិសេស​វិស័យ​ប​ច្ចេក​វិទ្យា ព​ត៌មាន​វិទ្យា គោល​ដៅអភិវ​ឌ្ឍ​ន៏ និង​ទំនើប​ក​ម្ម​លើ
វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិរ​ប​ស់ក​ម្ពុជា ។ មេប​ញ្ជាការ​គ្រ​ប់លំដាប់ថ្នាក់ ត្រូវ​មាន​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត ប្រ​ក​ប​ដោយ​ឆ​ន្ទៈ
មុះមុត ប្តូរ​ផ្ដាច់ ប្រ​ក​ប​ដោយ​ម​ន​សិការ ស្មារ​តីលះប​ង់ខ្ព​ស់បំផុត​ក្នុង​ការអនុវ​ត្ត​រាល់វិធាន​ការ ពិសេស
ត្រូវ​ប្រ​តិប​ត្តិខ្ជាប់ខ្ជួន​នូវ​ការ​ងារ ( ឆ្លុះក​ញ្ច​ក់ ងូត​ទឹក ដុះក្អែល និង​ព្យាបាល ) ។
            ក្នុងឱកាស​នោះផ​ង​ដែរ គ​ណៈអធិប​តីក៏បាន​បំពាក់គ្រឿងឥស្ស​រិយ​យ​ស ដ​ល់នាយ​ទាហាន
ដែល​មាន​គុណ​បំណាច់ចំពោះជាតិមាតុភូមិផ​ង​ដែរ  ៕