ព័ត៌មាន

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ក្រៅផ្លូវ​ការ នៅទីក្រុង​កូឡាឡាំពួរ​ប្រ​ទេស​ម៉ាឡេស៊ី

               ឆ្លើយ​ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​តាម​រ​ប​ស់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃប្រ​ទេស​ម៉ាឡេស៊ី នៅថ្ងៃទី២   ខែ​វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០១៥  ឯ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អម​តំណើរ​ដោយ ឯ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ នាង ផាត​ រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ឯ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ណឹម សុវ​ត្ថិ អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ

នាយ​ក​ដ្ឋាន​ន​យោបាយ​និង កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា អញ្ជើញ​ទៅចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី

ការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ក្រៅផ្លូវ​ការ និង កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ជាតិអាស៊ាន​បូក​លើក​ទី ៣ ដែល​បាន​ចាប់តំណើរ​ការ​ពីថ្ងៃទី ២ ដ​ល់ថ្ងៃទី ៥​ ខែ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ២០១៥ នៅទីក្រុង​កូឡាឡាំពួរ  ប្រ​ទេស​ម៉ាឡេស៊ី  ។

ប​ន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញ​ទៅដ​ល់ទីក្រុង​កូឡាឡាំពួរ​នៅរ​សៀល​ថ្ងៃទី ២ខែវិច្ឆិការួច​ម​ក​ នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី ៣ ខែវិច្ឆិកា  ឯ. ទៀ បាញ់ ឯ. នាង ផាត ព្រ​ម​ទាំង​ស​មាជិក​គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ

ក​ម្ពុជាទាំងអស់ ក៏បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារអាស៊ាន​ក្រៅផ្លូវ​ការ​ដែល​បាន​ប្រារ​ព្ធ

ធ្វើនៅស​ណ្ឋាគារ ស៊ូចាណាទីក្រុង​កូឡាឡាំពួរ​ដែល​នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះ មាន​ការអញ្ជើញ​ពីប​ណ្តារ​ដ្ខ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ទាំង១០រួម​និងអគ្គ​លេខាធិការអាស៊ាន​ចូល​រួម​ផ​ង​ដែរ ។

    ក្នុងឪកាស​នោះប​ន្ទាប់ពី ឯកឧត្ត​ម ដាតូ សឺរី ហ៊ីសាមូឌីន ទុន​ហ៊ូសេន  រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិម៉ាឡេស៊ីបាន​ថ្លែង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថាបើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំរួច​ម​ក ប​ណ្តាល​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ទាំងអស់ក៏បាន​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ​ស្ស​នៈគ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​ស្តីអំពីស​ភាព​ការ​ណ៍អន្ត​រ​ជាតិថ្មីៗ ដែល​ទាក់ទ​ង​ទៅនិង​ការ​រ​ក្សាស​ន្តិសុខ និង ស្ថេរ​ភាព​នៅក្នុង​តំប​ន់ ។ ប​ណ្តារ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ទាំងអស់បាន​ចាត់ទុក​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន ( អេ ឌី អឹម អឹម) (ADMM ) គឺជាផ្នែក​មួយ​ដ៏មាន​សារៈសំខាន់ដើម្បីប​ង្កើតអោយ​មាន​និម្មាន​ប​ន​ក​ម្ម​នៅក្នុង​តំប​ន់ ។​ ចាប់តាំង​ពីបាន​ប​ង្កើត​នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០០៦ ​ម​ក​កិច្ច​ប្រ​ជុំ ADMM បាន​នាំម​ក​នូវ​ការ​រីក​ចំរើន​លើកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ លើវិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ ហើយ​ការ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ ADMM ជាមួយ​ប្រ​ទេស​បូក ( ADMM-Plus​)​ បាន​ប​ង្ហាញអោយ​ឃើញ​ពីការ​គាំទ្រ​ដោះស្រាយ​ផ្នែក​ស​ន្តិសុខ និង ការ​ពារ​ជាតិផ​ង​ដែល ​។ ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​យោប​ល់នាឪកាស​នោះប​ណ្តាល​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ទាំងអស់ក៏បាន​ជំរុញអោយ​មាន​ការ​ព​ង្រឹង នូវ​លំហាត់ជំនួយ​ម​នុស្ស​ធ​ម៌ និង ស​ង្រ្គោះគ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ និង​ការ​ប​ង្កើតអោយ​មាន​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​វេជ្ជ​សាស្រ្ត​យោធាអាស៊ាន ដែល​វាអាច​ផ្ត​ល់ផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍ដ​ល់ប្រ​ជាជ​ន​ក្នុង​តំប​ន់អាស៊ាន​ទាំងអស់គ្នា ។ ប​ញ្ហ​ស​ន្តិសុខ​ល​ម្ហ​រ​ស​មុទ្រ ការ​ប្រ​ឆាំងអំពើភេវ​ក​ម្ម និង​ ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​ព​ត៌មាន​វិទ្យា ក៏ត្រូវ​បាន​កិច្ច​ប្រ​ជុំលើក​យ​ក​ម​ក ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ​ស្ស​នៈគ្នានាឪកាស​នោះដែល ។ ក្រៅពីនេះកិច្ច​ពិភាក្សាក៏បាន​លើក​ឡើង​ពីការ​ប​ង្កើតអោយ​មាន​ប​ណ្តាញ​ទូរ​គ​ម​នាគ​ម​ន៍ផ្ទាល់​ សំរាប់ធ្វើការ​ទាក់ទ​ង​គ្នាអោយ​បាន​ទាន់ពេល​វេលា ​ដើម្បីដោះស្រាយ​ប​ញ្ហាផ្សេងៗ ។ ទ​ន្ទឹម​នេះដែល​ប​ណ្តារ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ជាតិអាស៊ាន​ទាំងអស់ក៏បាន​ចាត់ទុក​ថា​ ៖  ​ADMM គឺជាយ​ន្ត​ការ​មួយ​ដែល​បាន​ផ្ត​ល់ផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍ដ​ល់ប្រ​ទេសអាស៊ាន ហើយ​ដើម្បីអោយ​មាន​ស​ន្តិសុខ និង ស​ន្តិភាព​នៅក្នុង​តំប​ន់       គឺប្រ​ទេសអាស៊ាន​ត្រូវ​តែរួម​សាម​គ្គីគ្នា ។ តាម​រ​យៈកិច្ច​ប្រ​ជុំនោះដែល ប​ណ្តារ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ទាំងអស់ក៏បាន​ចាត់ទុក ស​ន្តិភាព និង ស្ថិរ​ភាព​ក្នុង​តំប​ន់ នឹង​ជំរុញអោយ​មាន​ការ​រីក​ចំរើន​ក្នុងអាស៊ាន ដែលអាស៊ាន​ត្រូវ​ការ ស​ន្តិសុខ​ ជាចាំបាច់ ដើម្បីអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍សេដ្ឋ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន ។

 

        ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ​ស្ស​នៈនា ឳកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ទៀ បាញ់ ក៏បាន​ចូល​រួម​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ​ស្ស​នៈ ដោយឯកឧត្ត​ម បាន​ប​ញ្ជាក់ថា តំប​ន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក បាន​និង​កំពុង​ឆ្ល​ង​កាត់ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​យ៉ាង​ឆាប់រ​ហ័ស ទាំង​ផ្នែក​សេដ្ឋ​កិច្ច ន​យោបាយ និង​ស​ន្តិសុខ។ ឯកឧត្ត​ម​បាន​ប​ន្ត​ថា ៖ នៅពេល​តំប​ន់មួយ​ចំនួន​កំពុង​ពើប​ប្រ​ទះនឹង​ភាព​ជ្រួល​ច្រ​ប​ល់ តំប​ន់អាស៊ី-អាគ្នេយ៍ហាក់មាន​ស្ថិរ​ភាព និង​ស​ន្តិសុខ​ច្រើន​ជាង​គេ។  នេះក៏ដោយ​សារ​តែយើង​មានអាស៊ាន ដែល​ជាអង្គ​ការ​តំប​ន់ដ៏ជោគ​ជ័យ និង​រឹង​មាំមួយ ដែល​មាន​ល​ទ្ធ​ភាព​ទាក់ទាញម​ហាអំណាច​ធំៗទូទាំង​ស​ក​ល​លោកឲ្យ​ម​ក​ធ្វើការ​រួម​គ្នាជាមួយ​យើង និង​ទ​ប់ស្កាត់ការ​ប្រ​ឈ​ម​មុខ​ដាក់គ្នានៅក្នុង​តំប​ន់យើង​នេះ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ទៀត​ថា៖ ជាការ​ពិត​ណាស់ អាស៊ាន​មាន​ជោគ​ជ័យ​រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ពេល​នេះ គឺពឹង​ពាក់លើការ​ស​ន្ទ​នា ហើយ​ការ​ស​ន្ទ​នានោះគឺអាស៊ាន​បាន​ធ្វើ​ជាប់ជា​ប្រ​ចាំនៅគ្រ​ប់ក្រ​ប​ខ័ណ្ឌ ជាពិសេស​ក្រ​ប​ខ័ណ្ឌ​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន និង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិ​អាស៊ាន-បូក​នេះតែម្ត​ង។ ឯកឧត្ត​ម បាន​សំដែង​នូវ​ជំនឿជឿជាក់ថា៖ ការ​ប​ង្កើត​ជំ​នឿ​ទុក​ចិត្ត​គ្នាតាម​រ​យៈការ​ពិគ្រោះយោប​ល់  ការ​ស​ន្ទ​នាជាទ្វេភាគី ឬជាព​ហុភាគី និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាក់ស្តែង​ដែល​យើង​បាន​ធ្វើក​ន្ល​ង​ម​ក សុទ្ធ​តែនាំម​ក​នូវ​ផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍ នូវ​ការ​ធានាដ​ល់ស​ន្តិ​ភាព ស្ថិរ​ភាព​ ហើយ​ក៏ធានាក្នុង​ការ​ទ​ប់ស្កាត់នូវឧក្រិដ្ឋ​ក​ម្ម​នានា  រាប់ទាំង​ប​ញ្ហាភេរ​វ​ក​ម្ម ដែល​កើត​ចេញ​ម​ក​ពីក្រុម​និយ​ម​ជ្រុល​ផ​ង​ដែរ សូម​ប​ញ្ជាក់ថា៖តាម​រ​យៈការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ​ស្ស​នៈគ្នានោះប​ណ្តាល​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ទាំងអស់ក៏បាន​សំដែង​ការ​គាំទ្រ​ចំពោះប្រ​ទេស​ឡាវ​ដែល​ត្រូវ​ប​ន្ត​ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុង​ការ​រៀប​ចំធ្វើកិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ជាតិអាស៊ាន​លើក​ទី ១០ ​នាឆ្នាំ ២០១៦  ខាង​មុខ​នេះ ។

 

ពិធីជូន​ដំណើរ​ក​ង​វិស្វ​ក​ម្ម​លេខ៥៤៩និង៩៣៦ទៅចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម អ.ស.ប នៅសាធារ​ណះរ​ដ្ធអាហ្វ្រិក​ក​ណ្តាល​និង លីប​ង់
        នាព្រឹក​ថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ ដោយ​បាន​ការឯក​ភាព​ជាគោល​ការ​ណ៍ពីរ​ដ្ឋា ភិបាល នៅមូល​ដ្ឋាន​ទ័ពអាកាស​ពោធិ៍ចិន​តុង គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិ បាន​រៀប​ចំពិធីជូន​ដំណើរ​ក​ង​ក​ម្លាំង អនុសេនាធំវិស្វ​ក​ម្ម​សំណ​ង់លេខ៥៤៩ ទៅចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​ព​ហុខ្នាត​រួម​គ្នានៃស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ ដើម្បីស្ថេរ​ភាព​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋអាហ្រ្វិក​ក​ណ្តាល (MINUSCA) ដើម្បីប្តូរ​វេន​ក​ង​ចាស់ និង​ជូន​ដំណើរ​និមិត្ត​រួប ក​ង​វិស្វ​ក​ម្ម​លេខ៩៣៦ ទៅចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​នៅប្រ​ទេស​លីប​ង់ ស​ម្រាប់ប្តូរ​វេន​ក​ង​ចាស់ដែល​នឹង​ប​ញ្ច​ប់ បេស​ក​ក​ម្ម​នៅអំឡុង​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥នេះ ។
        តាម​រ​បាយ​ការ​ណ៍រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ សែម សុវ​ណ្ណ​នី អគ្គ​នាយ​ក ម​ជ្ឍ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិ បាន​រាយ​ការ​ណ៍ជូនអង្គ​ពិធីជ្រាប​ថា ក​ង​ក​ម្លាំង​វិស្វ​ក​ម្ម​លេខ៥៤៩ ត្រៀម​ចូល​រូម​បេស​ក ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់ អ.ស.ប នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋអាហ្រ្វិក​ក​ណ្តាល​ជាក​ង​ទី២ មាន​ចំនួន២១៦នាក់ ក្នុង នោះមាន​នារី ០៤នាក់ ។ ក​ង​នេះមាន​ភារ​កិច្ច​គាំទ្រ​ដ​ល់ដំណើរ​ការអន្ត​រ​កាល​នៅក្នុង​ប្រ​ទេស​នេះ ដោយ​ទ​ទួល​ភារ​កិច្ច​សាង​ស​ង់សំណ​ង់ប​ញ្ឍ​រ និង​សំណ​ង់ផ្តេក រៀប​ចំទីតាំង​ឈ​រ​ជើង​ថ្មី និង​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ជួយ ផ្ត​ល់នូវ​ការ​ច​ល័ត​ក​ម្លាំង ព្រ​ម​ទាំង​ការ​ងារ​គាំទ្រ​វិស្វ​ក​ម្ម​ផ្សេងៗទៀត​ក្នុង​តំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិការ Bria ភាគ​ខាង កើត​ប្រ​ទេស និងអន្ត​រាគ​ម​ន៍លើការ​ប្រ​ឆាំង​នឹង​គ្រឿង​ផ្ទុះកែឆ្នៃ និង​កំទេច​យុទ្ធ​ភ័ណ្ឌ​មិន​ទាន់ផ្ទុះតាម​ត​ម្រូវ​ការ​នៃបេស​ក​ក​ម្ម ។
        ដោយ​ឡែក​ក​ង​វិស្វ​ក​ក​ម្ម​លេខ៩៣៦ ត្រៀម​ទៅបំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​នៅប្រ​ទេស​លីប​ង់ស​ម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរ​វេន​នាពេល​ខាង​មុខ​គឺជាក​ង​ទី៦ ដែល​មាន​ចំនួន១៨៤នាក់ ក្នុង​នោះនារី០៨នាក់ ។ ក​ង​នេះជាអង្គ​ភាព​សំណ​ង់អម​ដោយ​ក​ង​ដោះមីន​ដោយ​ដៃ និង​គ្រឿង​ច​ក្រ​ព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ​ចែក​រំលែក ក​ម្លាំង​ដោះមីន​មួយ​ផ្នែក​ទៅបំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម អ.ស.ប នៅកោះស៊ីព្រ​ផ​ង​ដែរ ។
        នៅក្នុង​ពិធីនោះលោក​ស្រី Claire Van der Vaneren អ្ន​ក​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួលអង្គ​ការ​ស​ហ ប្រ​ជាជាតិប្រ​ចាំនៅក​ម្ពុជាបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា តាង​នាមអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនៅក​ម្ពុជា លោក​ស្រី សូម​ធ្វើការ​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាដែល​បាន​ក្លាយ​ជាប្រ​ទេស​មួយ ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង និង​ក្រុម ជំនាញ​ចូល​រួម​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់ អ.ស.ប ក្នុង​នាម​ម​នុស្ស​ធ​ម៌នៅប្រ​ទេស​ស៊ូដ​ង់ ស៊ូដ​ង់ ខាង​ត្បូង សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋអាហ្រ្វិក​ក​ណ្តាល ឆាដ សាយ​ព្រឺស ស៊ីរី លីប​ង់ និង​ម៉ាលីវិញ ។ ស​ក​ម្ម​ភាព​បែប​នេះគឺជាការ​ប​ង្ហាញអំពីការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​យ៉ាង​មុត​មាំ រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា ក្នុង​ការ​ផ្ត​ល់ការ​គាំទ្រ​ដ​ល់ប្រ​តិប​ត្តិការ​ស​និ្ត​ភាព​រ​ប​ស់ អ.ស.ប ដើម្បីដោះស្រាយ​ជ​ម្លោះដ៏ស្មុគ​ស្មាញ និង​ការ​ពារ​ជ​ន​ស៊ីវិល​ដែល​ជា ភារ​កិច្ច​ដ៏មាន​សារៈសំខាន់បំផុត ជាស​ក្ខីភាព​ជាក់ស្តែង​នាថ្ងៃនេះ ក​ម្ពុជាបាន​រៀប​ចំពិធីជូន​ដំណើរ​ក​ង វិស្វ​ក​ម្ម​ក​ម្ពុជាលេខ៥៤៩ និង​ក​ង​វិស្វ​ក​ម្ម​ព​ហុជំនាញ​លេខ៩៣៦ ទៅបំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់ អ.ស.ប នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋអាហ្វ្រិក​ក​ណ្តាល និង​លីប​ង់។
        ចាប់តាំង​ពីឆ្នាំ២០០៦ រ​ហូត​ដ​ល់ប​ច្ចុប្ប​ន្ន ក​ម្ពុជាបាន​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ម្លាំង​ចំនួន​ស​រុប​ចំនួន​ប្រ មាណ ៣,១៥៦នាក់ក្នុង​នោះស្រ្តីស​រុប​ចំនួន១០៤នាក់ ទៅចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម អ.ស.ប ដែល​ជាឪកាស ប​ង្ហាញ​ពីស​ម​ត្ថ​ភាព​ដ៏ពិត​ប្រាក​ដ រ​ប​ស់ក​ង​ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជា ព្រ​ម​ទាំង​បាន​នាំម​ក​នូវ ដ៏ធំធេង​ដ​ល់ក​ង ក្រុម​ទាហាន​រួម​ជំនាន់ព្រ​ម​ទាំង​ខ្លួនឯង​ផ្ទាល់ និង​នាំម​ក​នូវ​ក​តិ្ត​យ​ស​ជូន​ជាតិមាតុភូមិ និង​ជាប្រ​ទេស​ដែល​នាំម​ក​នូវ​ស​ន្តិភាព ស​ន្តិសុខ និង​មិត្ត​ភាព​ក្នុង​ឆាកអន្ត​រ​ជាតិ ។
        នៅក្នុង​ពិធីជូន​ដំណើរ​នេះ ឯកឧត្ត​ម ប្រាក់ សុខុន តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ស​ម្តេច​តេជោ នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីបាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា ពិភ​ព​លោក​ស​ព្វ​ថ្ងៃនេះ កំពុង​ជួប​ប្រ​ទះនឹង​ការ​ប្រ​ឈ​ម​ថ្មីៗ ដែល​ទាម​ទារឲ្យ​មាន​ដំណោះស្រាយ​រួម​គ្នាដោយ​ស​ន្តិវិធី និង​ការ​ប្រ​កាន់យ​ក​វិធាន​ការ​ប​ង្ការ​ចាំបាច់នានា ដើម្បីឆ្លើយ​ត​ប​ទៅនឹង​ការ​គំរាម​កំហែង​គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង​ចំពោះស​ន្តិភាព និង​ស​ន្តិសុខ​តំប​ន់ និងអន្ត​រ​ជាតិ។
        នៅក្នុង​រ​យៈពេល៧០ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ទៅនេះ ស​ម​ត្ថ​ភាព​រួម​គ្នាក្នុង​ការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព និង​ស​ន្ត​សុខអន្ត​រ​ជាតិ ត្រូវ​ពឹង​ផ្អែក​លើឆ​ន្ទះ និង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​នៃក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ដ៏ក្លាហាន​រ​ប​ស់ អ.ស.ប ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាក់ព​ង្រាយ​នៅគ្រ​ប់ទីជ​ម្លោះក្នុង​ពិភ​ព​លោក ។ ស​ព្វ​ថ្ងៃនេះ ក្រុម​ប្រឹក្សាស​ន្តិសុខអ.ស.ប បានអនុញ្ញាតឲ្យ​ព​ង្រាយ​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព ន​គ​រ​បាល​និង​បុគ្គ​លិក​ស៊ីវិល​ជាង ១២៥០០០នាក់ ម​ក​ពី១២២ ប្រ​ទេស ក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​ចំនួន១៦ ដើម្បីដ​ក​ហូតអាវុធ រំសាយ និង​ស​មាហ​រ​ណ​ក​ម្មអតិត​យុទ្ធ​ជ​ន ព​ង្រឹង​នីតិរ​ដ្ឋ និង​ស​ន្តិសុខ​ស្ថាប័ន​រ​ដ្ឋ និង​លើក​ក​ម្ព​ស់សិទ្ធ​ម​នុស្ស ទ​ប់ស្កាត់អំពើជ្រុល​និយ​ម ក្រុមឧក្រិដ្ឋ​ជ​ន ព្រ​ម​ទាំង​ការ​ពារ​ជ​ន​ភៀស​ខ្លួន និង​ជ​ន​ស៊ីវិល ។
        ឯកឧត្ត​ម​ ប្រាក់​ សុខុន បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ថា នាពេល​ខាង​មុខ ដើម្បីព​ង្រឹង​កិច្ច​ការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាពឲ្យ​កាន់តែមាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ប​ន្ថែម​ទៀត អ.ស.ប នឹង​ត្រូវ​ការ​ប​ង្កើន​ចំនួន ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ទ្វេរ​ដ​ង ដើម្បីហ្វឹក​ហ្វឺន ក​ម្លាំង​ជានាយ​ទាហាន ឲ្យ​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព ស​ម្រាប់បំពេញ​ការ​ងារឲ្យ​ស​ក្តិសិទ្ធ ស្រ​ប​នឹង​និយាយ​រ​ប​ស់ អ.ស.ប ព្រ​ម​ទាំង​ត្រូវ​ការ​បុគ្គ​លិក​ន​គ​រ​បាល ឬអ្ន​ក​ជំនាញ​ការ​ដែល​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក្នុង​ផ្នែក​យុត្តិធ​ម៌ និង​ន​គ​រ​បាល​ជាស្រ្តីដែល​មាន​ជំនាញ​ពិត​ប្រាក​ដ ។
        ក្នុង​ប​រិប​ទ​នេះប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាក្រោម​ការ​ដឹក​នាំដ៏ត្រឹម​ត្រូវ​រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន  នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា  មិន​ត្រឹម​តែបានអនុវ​ត្ត ន​យោបាយ ឈ្នះឈ្នះ ដែល​ឈ​រ​លើមូល​ដ្ឋាន​នៃស្មារ​តីម​ហាសាម​គ្គីជាតិ និងឯក​ភាព​ជាតិ បាន​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ការ​រ​ក្សាសុខ​ស​ន្តិភាព​ក្នុង​ប្រ​ទេស​រ​ប​ស់ខ្លួន​ប៉ុណ្ណោះទេ ថែម​ទាំង​បាន​ក្លាយ​ជាប្រ​ទេស​មួយ​ដែល​ផ្ត​ល់វិភាគ​ទាន​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​ដ​ល់ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់ អ.ស.ប ទៀត​ផ​ង ។
        ដើម្បីរ​ក្សាភាព​ថ្លៃថ្លូរ និង​ស្នាដៃរ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ឯកឧត្ត​ម ប្រាក់ សុខុន បាន​រឮក​ឡើង​វិញ​នូវ​កិច្ច​ការ​មួយ​ចំនួន ជូន​ដ​ល់ក​ង​ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជា ដូច​ខាង​ក្រោម៖
    -ត្រូវ​ប្រ​កាន់ខ្ជាប់ និងអនុវ​ត្ត​ន៍ឲ្យ​បាន​ដាច់ខាត​នូវអនុសាស​ន៍ ដែល​ជាប​ទ​ប​ញ្ជា៤ចំណុច រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ដែល​បាន​លើក​ឡើង​ក្នុង​ពិធីសំណេះសំណាល​ជូន​ដំណឹង​ក​ងអនុសេនាធំលេខ១៣៥ ចេញ​ទៅបំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​នៅប្រ​ទេស​ស៊ូដ​ង់ កាល​ពីថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៦ ក​ន្ល​ង​ទៅ ។
    -ដោយ​គ្រ​ប់បេស​ក​ក​ម្ម​ដែល​កំលាំង​យើង​ទៅបំពេញ​សុទ្ធ​តែប្រ​ឈ​ម​នឹង​ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​ជាច​ម្ប​ង ក​ម្លាំង​យើង​ត្រូវ​ប្រ​កាន់ការ​ប្រុង​ប្រ​យ័ត្ន​ខ្ព​ស់ជាប់ជាប្រ​ចាំ ទាំង​ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ និង​ប​ញ្ហាជំងឺឆ្ល​ង​នានា ។
    -ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ម្ពុជាគ្រ​ប់ៗរូប​ត្រូវ​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​វិជ្ជាជីវៈ វិន័យ​ម៉ឺង​ម៉ាត់ សេច​ក្តីក្លាហាន សីល​ធ​ម៌ស្អាត​ស្អំ និង​ការ​គោរ​ព​ច្បាប់ ដែល​ទាំងអស់នេះជាគុណ​ត​ម្លៃ និង​ជាគុណ​ស​ម្ប​ត្តិដែល​មិនអាច​ខ្វះបាន​ជាដាច់ខាត ។
    -ក​ម្លាំង​ទាំងអស់ត្រូវ​ចេះរួប​រួម​គោរ​ព​ស្រ​លាញ់គ្នាសាម​គ្គីឯក​ភាព​គ្នាជាធ្លុង​មួយ ចេះជួយ​គ្នា
ទៅវិញ​ទៅម​ក ឲ្យ​បាន​ស​ម្រេច​បាន​ភារ​កិច្ច​រៀងៗខ្លួន និង​ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ក្រុម ។ ទ​ន្ទឹម​នឹង​នេះ ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់មើល​ថែទាំគាំពារ​គ្នា ស​ម​ដូច​សុភាសិត​ខ្មែរ​យើង​ដែល​ថា “នៅផ្ទះម្តាយ​ទីទៃ នៅព្រៃម្តាយ​តែមួយ” ។
    -ត្រូវ​ជៀស​វាងអំពើទាំង​ឡាយ​ណាដែល​ល្មើស​ទៅនឹង​វិន័យ​រ​ប​ស់អ.ស.ប និង​រ​ប​ស់ក​ង
យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ៕
                        រាជ​ធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥

ស​ម្ដេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើសារ​ប​ញ្ជាក់ពីការ​ដំឡើង​ប្រាក់ខែ និង​ការ​ផ្អាក​ពិធីបុណ្យអុំទូក​នៅភ្នំពេញ
        ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន បាន​ផ្ញើ​សារ​ចំនួន២ទៅកាន់ ម​ន្ត្រីរាជ​ការ ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ និង​ជ​ន​រួម​ជាតិ ដោយ​សារ​ទី១ ទាក់ទិន​នឹង​ការ​គិត​គូរ​ការ​ដំឡើង​ប្រាក់​បៀរ​វ​ត្ស​រ៍ ដ​ល់និវ​ត្ត​ជ​ន​និង យោធិន​ពិការ និង​សារ​ទី២ គឺការ​ផ្អាក​ព្រះរាជ​ពិធីបុណ្យអុំទូក ​នៅមុខ​ព្រះប​រ​ម​រាជ​វាំង ។​
        សារ​ទាំង​ពីរ​នេះ ស​ម្តេច​តេជោនាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី បាន​ថ្លែង​នៅ ភូមិតេជោអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ ស្រុក​ឈូក ខេត្ត​កំព​ត ខ​ណៈ​​ស​ម្តេច​និង​ស​ម្តេច​កិត្តិព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌិត អញ្ជើញ​ទៅជួប​សំណេះសំណាល សួរ​សុខ​ទុក្ខ ចែក​អំណោយ ដ​ល់ ​គ្រួសារ​យោធិន​ពិការ , គ្រូពេទ្យ គ្រូប​ង្រៀន និង​ការ​បើក​ប​វេស​ន​កាល ឆ្នាំ​សិក្សាថ្មី ២០១៥-២០១៦ នាព្រឹក​ថ្ងៃទី១វិច្ឆិកានេះ ​នៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​លអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍យោធិន​ពិការ ៣១៧ កោះស្លា ឃុំតេជោអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍, ស្រុក​ឈូក ខេត្ត​កំព​ត។
        ក្នុង​សារ ប​ង្ហាញ​ពីការ​គិត​គូរ​ការ​ដំឡើង​ប្រាក់​បៀរ​វ​ត្ស​រ៍ ដ​ល់និវ​ត្ត​ជ​ន និង​យោធិន​ពិការ ស​ម្ដេច តេជោនាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ប​ញ្ជាក់ថា ក​ន្ល​ង​ម​ក​យើង​មាន​ប​ញ្ហារឿង​ប្រាក់ខែ ដោយអ្ន​ក​ចូល និវ​ត្ត​មុន​បាន ទ​ទួល​បៀវ​ត្ស​រ៍ទាប និងអ្ន​ក​ចូល​និវ​ត្ត​ក្រោយ ទ​ទួល​បៀវ​ត្ស​រ៍ខ្ព​ស់ ដូច្នេះដើម្បី ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហានេះ គឺចាប់ពីពេល​នេះត​ទៅ យើង​ត្រូវ​ធ្វើការ​កែត​ម្រូវ ដោយ​រំកិលអ្ន​ក​មាន ប្រាក់ខែទាប​ដើម្បី ឲ្យ​ទៅកៀក​ជាមួយ​នឹងអ្ន​ក​ដែល​មាន​ប្រាក់ខែខ្ព​ស់  ហើយ​គោល​ដៅរ​ប​ស់យើង អ្ន​ក​ទាប​បំផុត នៃបៀវ​ត្ស​រ៍នេះ គឺឱ្យ​បាន៤៨ម៉ឺន​រៀលៗ ឬស្មើ១២០ដុល្លានៅឆ្នាំ២០១៨ ក្នុង​ពេល ដែល ម​ន្ត្រីរាជ​ការ ក​ង​កំលាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ ដែល​កំពុង​ធ្វើការ នឹង​មាន​ប្រាក់ខែ មិន​ទាប​ជាង ១លាន​រៀល នៅឆ្នាំ២០១៨ , មាន​ន័យ​ថា ការ​តំលើង​បៀវ​ត្ស​រ៍រ​ប​ស់ម​ន្ត្រីរាជ​ការ ក​ង​កំលាំង ប្រ​ដាប់អាវុធ មិន​មែន ធ្វើតែចំពោះ អ្ន​ក​ដែល​កំពុង​ធ្វើការ​នោះទេ យើង​ក៏ត្រូវ​ធ្វើជាមួយអ្ន​ក​ដែល​ចូល​និវ​ត្ត​និង​យោធិន ពិការ​ផ​ង​ដែរ ។
        ទាក់ទ​ង​នឹង​ការ​ផ្អាក​ព្រះរាជ​ពិធីបុណ្យអុំទូក​នៅមុខ​ព្រះប​រ​ម​រាជ​វាំង នាឆ្នាំនេះ ស​ម្តេច​តេជោ បា​ន​ប​ង្ហាញ​ពីហេតុផ​ល​ថា «ទឹក​ទ​ន្លេតិច»  ដែល​មិនអាច​ធ្វើការអុំបាន ប៉ុន្តែ​ស​ម្រាប់​ការអុំទុក​នេះ គឺ​ផ្អាក​តែនៅរាជ​ធានីភ្នំពេញ​ប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែតាម​ខេត្ត​នានា​បើសិន​ជាអាច​អុំ​បាន​ គឺ​អុំទៅតាម​ល​ទ្ធ​ភាព រ​ប​ស់ខេត្ត​នីមួយៗ។ រីឯពិធីសំពះព្រះខែ អកអំបុក ក៏អាច​ធ្វើនៅបាន​តាម ​ទីវ​ត្ត​អារាម​នានា ហើយ ម​ន្ត្រីរាជ​ការ ក​ម្ម​ក​រ ក​ម្ម​ការិនី នៅតែត្រូវ​បាន ឈ​ប់​សំរាក​ដូច​មាន​ចែង​នៅ​ក្នុង​អនុ​ក្រិត្យ​ដ​ដែល ។
        ទាក់ទ​ង​នឹង​ការ​ផ្អាក​ពិធីបុណ្យអុំទូក​នៅភ្នំពេញ​នេះដែរ ស​ម្តេច​តេជោក៏បាន​ប​ង្ហាញអំពីការ​គិត​គូរ ដោយ​បាន​ណែនាំ ឱ្យ​ក្រ​សួង​សេដ្ឋ​កិច្ច​និង​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុ ប​ង្វែរ ថ​វិកាដែល​បាន​ត្រៀម​ស​ម្រាប់​ការ​រៀប​ចំ​ព្រះ​រាជ​ពិធីបុណ្យអុំទូក​នៅភ្នំពេញ យ​ក​ទៅដោះស្រាយ ​ទិញ​ប្រេង​បូម​ទឹក ជួយ​ដ​ល់​ក​សិក​រ​វិញ​ជាការ​ល្អប្រ​សើរ ហើយ​ក​ន្ល​ង​ទៅ ក៏​បាន​ផ្ត​ល់នូវ​ថ​វិកា​មួយ​ចំនួន ​ស​ម្រាប់បូម​ទឹក​និង​មាន​ត​ម្រូវ​ការ​ប​ន្ថែម​​ទៀត​ ដើម្បី​បំពេញឱ្យ​ក្រ​សួង​ធ​ន​ធាន​ទឹក ទៅលើ ប​ញ្ហា​ប្រេង​បូម​ទឹក ​ស​ម្រាប់ជួយ​ស​ង្គ្រោះ​ស្រូវ​ប្រាំង ស្រូវ​វ​ស្សា រ​ប​ស់ក​សិក​រ ដែល​កំពុង​ខ្វះទឹក។
        នៅទីនោះដែរ ព្រ​ម​ជាមួយ​នឹង​ការ​ស​រ​សើរ ចំពោះការ​រីក​ចំរើន​រ​ប​ស់ភូមិតេជោអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ ស​ម្តេច​តេជោប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិ​បាល មាន​ប្រ​សាស​ន៍​ត្រ​ង់ៗទៅកាន់គ្រួសារ​យោធិន​ពិការ ក៏ដូច​ជា ទៅកាន់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ទូទៅ​នៅ​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ ទាក់ទ​ង​នឹង​ការ​លេង​ល្បែង​ក​ន្ទុយ​លេខ ឬល្បែង ស៊ីស​ង​ផ្សេងៗ ថាបើសិន​ជាច​ង់បាន​ការ​រាប់​អាន​ដោយ​ស្មោះស្ម័គ្រ​ពីស​ម្តេច​ត្រូវ​ប​ញ្ឈ​ប់ល្បែង ទាំង អស់នោះ ហើយ​ចំពោះប​ញ្ហាល្បែង​នេះ ​ស​ម្តេច​ស​ង្ឃឹម​ថា ប​ង​ប្អូន​ទាំងអស់ នឹង​មិន​ផ្ត​ល់នូវ គំរូអាក្រ​ក់ ដ​ល់​កូន ដ​ល់ចៅ នោះទេ ។ ស​ម្តេច​តេជោ ក៏បាន​ណែនាំ ឱ្យអាជ្ញាធ​រ មាន​ស​ម​ត្ថ​កិច្ច ត្រូវ​បោស​សំអាត​មេ​ឆ្នោត​​និង​ប​ន​ល្បែង​ដែល​មាន​នៅក្នុង​ផ្សារ​នៅទីនោះ ជាពិសេស​ស​ម្ដេចឱ្យ អភិបាល​ខេត្ត​កំព​ត ខូយ ឃុន​ហួរ ត្រូវ​ពិនិត្យ​មើល ព្រោះទីនេះគ្រាន់​តែជាអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន ប៉ុណ្ណោះ គឺមិន​មែន​ជាប​ន្ទាយ​ទាហាន ​ដែលអាជ្ញាធ​រ​ខេត្ត ​គ្មាន​សិទ្ធិម​ក​ត្រួត​ពិនិត្យ​នោះ​ឡើយ​​។
        នៅក្នុង​ការ​សំណេះសំណាល​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​នេះ ជាមួយ​នឹង​ការ​ប្រ​កាសឧប​ត្ថ​ម្ភអំណោយ ជាគ្រឿង ឧប​ភោគ​ប​រិភោគ​និង​ថ​វិកា ដ​ល់គ្រួសារ​យោធិន​ពិការ គ្រូពេទ្យ គ្រូប​ង្រៀន ស​រុប៤១០នាក់ រួម​ទាំង​ប្រ​គេន​ព្រះស​ង្ឃ, ឧប​ត​ត្ថ​ម្ភ​ដ​ល់ អង្គ​ភាព សាលារៀន ម​ន្ទីរ​ពេទ្យ និង​ក​ង​កំលាំង ន​គ​រ​បាល អាវុធ​ហ​ត្ថ, ស​ម្តេច​តេជោនិង​ស​ម្តេច​កិត្តិព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌិត ក៏បានអញ្ជើញ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​និង​ចែក អំណោយ​ជូន អ្ន​ក​ជ​ម្ងឺ ដែល​​សំរាក​ព្យា​បាល ​​នៅម​ន្ទីរ​ពេទ្យ​ប​ង្អែក​ប៊ុន​រ៉ានីហ៊ុន​សែន​កោះស្លា ៣៨នាក់ ផ​ង​ដែរ ដោយ ក្នុង​ម្នាក់ៗ​ទ​ទួល​បាន​ឃីត​១​ក​ញ្ច​ប់រួម​មាន​សារុង ក្រ​មា មុង ភួយ, ស្ក​រ​ស, ទឹក​ដោះគោ និង​ថ​វិកា ១០ម៉ឺន​រៀល ៕
    
    

ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត ជួបអនុព័ទ្ធ​យោធាឥណ្ឌូនេស៊ី

    ក្នុងឪកាស​ប​ញ្ច​ប់បេស​ក​ក​ម្ម​ការ​ទូត​នៅក​ម្ពុជា លោក​វ​រៈសេនីយ៍ឯក រូ ឌី អាឌ្រីយ៉ាន​តូ (Rudy Adrianto) អនុព័ទ្ធ​យោធាឥណ្ឌូនេស៊ីប្រ​ចាំក​ម្ពុជា បាន​ចូល​ជួប​ជ​ម្រាប​លា ឯ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​លោក​វ​រៈសេនីយ៍ឯក ស៊ូ ណាយ៉ូ (Sunaroyo) អនុព័ទ្ធ​យោធាឥណ្ឌូនេស៊ី តែង​តាំង​ថ្មីចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម ។
    នៅក្នុង​ជំនួប​នោះឯកឧត្ត​ម​ នាង ផាត បាន​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ ចំពោះស្នាដៃបំពេញ​ការ​ងារ​រ​ប​ស់លោក វ​រៈសេនីយ៍ឯក អា ឌ្រី យ៉ាន​តូ ដែល​បាន​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​នៅក​ម្ពុជា និង​បាន​នាំម​ក​នូវ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ី យ៉ាង​ជិត​ស្និត ។ ក្នុង​នាមឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ឯក. នាង ផាត បាន​ស​ម្តែង​ការអបអរ​សាទ​រ​ចំពោះ ស្នាដៃរ​ប​ស់លោក វ​រៈសេនីយ៍ឯក អាឌ្រី យ៉ាន​តូ ទ​ទួល​បាន​នៅក​ម្ពុជាក្នុង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ល្អជាមួយ ខ.ភ.ម និង​បាន​ស​ម្តែង​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះអនុព័ទ្ធ​យោធាឥណ្ឌូនេស៊ីថ្មីដែល​បាន​ប​ន្ត បេស​ក​ក​ម្ម​ការ​ទូត​នៅក​ម្ពុជា ។ ឯក. នាង ផាត ក៏បាន​លើក​ឡើងអំពីការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​រ​ប​ស់ឥណ្ឌូនេស៊ី ដ​ល់ក​ម្ពុជា ដូច​ជាការ​ជួយ​ស្វែង​រ​ក​ស​ន្តិភាព​ដ​ល់ក​ម្ពុជា និង​ការ​ជួយ​ប​ណ្តោះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ដ​ល់ ខ.ភ.ម ។
    មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ លោក​វ​រៈសេនីយ៍ឯក អាឌ្រី យ៉ាន​តូ បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អគ្គ​ប​ញ្ជាការ ខ.ភ.ម និង​ប​ណ្តាស្វាគ​ម​ន៍មួយ​ចំនួន​ទៀត​ក្នុង ខ.ភ.ម ដែល​បាន​ជួយ​ប​ង្ក​រ​ល​ក្ខ​ណៈឲ្យ​លោក​បាន​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អនៅក​ម្ពុជា ៕  

ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូអញ្ជើញ ចូល​រួម​ខួប៧០ឆ្នាំថ្ងៃប​ង្កើតអគ្គ​ស្ន​ង​ការ​ទី២ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម
         
          តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​នៃសារ​ធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាមឯកឧត្ត​ម
នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ    បាន​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូ
យោធាជាន់ខ្ព​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា    អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពិធីខួបអនុស្សាវ​រីយ៍លើក​ទី៧០ថ្ងៃប​ង្កើត​ស្ថាប័នអគ្គ​ស្ន​ង​ការ​ទី២ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស  នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត
ណាម​ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅពីថ្ងៃទី២៣ដ​ល់២៥ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៥ នៅរ​ដ្ឋ​ធានីហាណូយ ។
    នៅក្នុង​ពិធីនោះដែរ​ក៏មាន​វ​ត្ត​មានឯកឧត្ត​ម ទ្រឿង តឹន​សាង ប្រ​ធាន​រ​ដ្ឋ​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និ
យ​ម​វៀត​ណាម ព្រ​ម​ទាំងឯកឧត្ត​ម លោក​ជំទាវ​ជាថ្នាក់ដឹក​នាំប​ក្ស រ​ដ្ឋ​ស​ភា រ​ដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ
ថ្នាក់ដឹក​នាំគ្រ​ប់ក​ងឯក​ភាព​ក្នុង​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម    និងឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក  សេង​នួន
សាយ៉ាឡាត រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ  អញ្ជើញ
ចូល​រួម​ផ​ង​ដែរ ។
    ថ្លែង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថាក្នុង​ពិធីនោះ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​ដ៏ស្មោះចំពោះ
នាយ​ទាហាន នាយ​ទាហាន​រ​ង  និង​ព​ល​ទាហាន​នៃអគ្គ​ស្ន​ង​ការ​ទី២  ដែល​បាន​ប​ង្កើត​ស្នាដៃ និង​ស​មិទ្ធិ
ផ​ល​នានាជាច្រើន​ជូនអង្គ​ភាព  ក​ត់ត្រាទុក​ជាប្រ​វ​ត្តិសាស្រ្ត​រ​ប​ស់ខ្លួន ក្នុង​បុព្វ​ហេតុរំដោះប្រ​ទេស​ជាតិរួច​ផុត​ពីរ​ប​បអាណានិគ​ម​និយ​ម​ឈ្លាន​ពាន​ប​រ​ទេស  ទ​ទួល​បានឯក​រាជ្យ   អធិប​តេយ្យ​ភាព​ទឹក​ដី   និង​ការ
ប​ង្រួប​ប​ង្រួម​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំង​បាន​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ទ​ទួល​ជោគ​ជ័យ​ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់ជាច្រើន​ទៀត ជូន​ប​ក្ស រ​ដ្ឋា
ភិបាល និង​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម អោយ​មាន​ភាព​រីក​ចំរើន​គួរអោយ​ក​ត់សំគាល់ ។
    ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ថា នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក អគ្គ​ស្ន​ង​ការ​ទី២
ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម  បាន​ព​ង្រឹង​ចំណ​ង​មិត្ត​ភាព   សាម​គ្គីភាព   និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ
យ៉ាង​ជិត​ស្និទ​ជាមួយ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស្រាវ​ជ្រាវ​ចារ​កិច្ច  អគ្គ​ប​ញ្ជាការ  នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ លើការ
ផ្លាស់ប្តូរ​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ការ​ផ្លាស់ប្តួរ​ព័ត៌មាន​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​ក្នុង​គោល​បំណ​ង​ដ​ក​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍និង
លើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​លើវិស័យ​ព័ត៌មាន​វិទ្យាទំនើប  ពីមួយ​ថ្ងៃទៅមួយ​ថ្ងៃ  អោយ​កាន់តែមាន​ភាព​រីក​ចំ
រើន​ទៅតាម​ស​ភាព​ការ​ណ៍វិវ​ត្ត​ន៍ថ្មីៗ នាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន  ដូច​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​មួយ​ចំនួន​នៅក្នុង - ក្រៅតំប​ន់និង​ពិភ​ព​លោក ។
    ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់  បាន​ប​ញ្ជាក់យ៉ាង​ច្បាស់ថា   ដោយអនុវ​ត្ត​ន៍តាម​ន​យោ
បាយ​ឈ្នះឈ្នះ  រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ប​ច្ចុប្ប​ន្ន     រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំប្រ​ក​ប​ដោយ​គ​តិប​ណ្ឌិត​រ​ប​ស់
ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាច្រ​ក​ម្ពុជា បាន​ធ្វើអោយ​ប្រ
ទេស​ជាតិមាន​ស​ន្តិភាព ស្ថេរ​ភាព​ន​យោបាយ ស​ន្តិសុខ និង​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់សាធារ​ណៈបាន​យ៉ាង​រឹង​មាំ។
ដោយ​ឡែក​សេដ្ឋ​កិច្ច និង​ស​ង្គ​ម​មាន​ស​ន្ទុះអភិវ​ឌ្ឈ​ន៍ខ្លាំង​ក្លា មាន​កិត្តិយ​ស និង​កិត្យានុភាព​ជាតិត្រូវ​បាន
លើក​កំព​ស់ឥត​ឈ​ប់ឈ​រ  ហើយ​ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន  ក៏ត្រួវ​បាន​កែល​ម្អអោយ​កាន់តែប្រ​សើរ
ឡើង​ជាលំដាប់ ។
    ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់  បាន​ជំរាប​ថា   នាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន  ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូ
មិន្ទ​បាន និង​កំពុងអនុវ​ត្ត​ន៍យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​នូវ​ក​ម្ម​វិធីកែទ​ម្រ​ង់នានា  លើគ្រ​ប់វិស័យ​រ​ប​ស់ខ្លួនអោយ​បាន​គ្រ​ប់ជ្រុង​ជ្រោយ  ស្រ​ប​តាម​ក​ម្ម​វិធីន​យោបាយ  និង​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល    សំដៅប​ន្ត​ព​ង្រឹង និង​ព​ង្រីក​ស​ម​ត្ថ​ភាព ដើម្បីធានាអោយ​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​កាន់តែមាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព ជាក​ម្លាំង​មាន​វិជ្ជាជីវៈជំនាញ មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ពេញ​លេញ ចូល​រួម​ក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​នានាប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ ។
     ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ មាន​មោទ​ន​ភាព​ចំពោះស​មិទ្ធិផ​ល​នានា  ដែល​ក្រុម​ការ
ងារ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា វៀត​ណាម  បាន​ខិត​ខំយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់អនុវ​ត្ត​ន៍ការ
ងារ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធិភាព តាម​ផែន​ការ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ឆ្នាំ២០១៥នេះ ដូច​ជា ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ប​ទ​ពិ
សោធ​ន៍ការអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ    កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ   ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​គ​ណៈប្រ​តិភូការ​ងារ និង​គ​ណៈប្រ​តិភូសំរាក​បំប៉ន​សុខ​ភាព  ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល   និង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​សិក្ខាកាម​ក​ម្ពុជា ។ល។ បាន​ដំណើរ​ការ​ដោយ​រ​លូន​តាម​ក​ម្ម​វិធីគ្រោង​ទុក ។
    ជាការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដ​ល់អង្គ​ភាព​ដែល​មាន​ស្នាដៃឆ្នើម​ក្នុង​ការ​ការ​ពារ  ក​សាង  និង​ការអភិវ​ឌ្ឈ​ន៍
ប្រ​ទេស​ជាតិអោយ​មាន​ភាព​រីក​ចំរើន  នៅក្នុង​ពិធីប្រារ​ព្វ​ខួប​លើក​ទី៧០នេះ ថ្នាក់ដឹក​នាំប​ក្ស រ​ដ្ឋាភិបាល នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម ក្រ​សួង​ការ​ជាតិនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា និង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ
ប្រ​ទេស​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ   បាន​បំពាក់គ្រឿងឥស្ស​រិយ​យ​ស​ការ​ពារ​ជាតិ
ជូនអង្គ​ភាពអគ្គ​ស្ន​ង​ការ​ទី២ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម ដែល​ប​ង្ហាញ​ពីការ​ព​ង្រីក​ចំណ​ង​មិត្ត​ភាព
សាម​គ្គីភាព  រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា វៀត​ណាម កាន់តែជិត​ស្និទ​ថែម​ទៀត ៕

ឯ.ឧ មាស ​សាវ៉ន ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំអតីត​យុទ្ធ​ជ​នអាស៊ាន​លើក​ទី២៨ នៅសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ស​ហ​ភាព​មីយ៉ាន់ម៉ា
    កិច្ច​ប្រ​ជុំគ​ណៈប្រ​តិប​ត្តិរ​ប​ស់ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​នអាស៊ាន​លើក​ទី២៨ត្រូវ​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ធ្វើនៅទីក្រុង​យ៉ាង​ហ្គូន​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ ស​ហ​ភាព​មីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ដ​ល់ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥។
    នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះ គ​ណៈប្រ​តិភូស​មាគ​ន៍អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាត្រូវ​បាន​ដឹក​នាំដោយ ឯ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវា ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ជាអគ្គ​លេខាធិការ​ង​ស​មាគ​ម​ន៍អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាបាន​ដឹក​នាំប្រ​តិភូទៅចូល​រួម​នាឪកាស​នោះផ​ង​ដែរ។ កិច្ច​ប្រ​ជុំគ​ណៈប្រ​តិប​ត្តិរ​ប​ស់ស​ហ​ព័ន្ធ អតីត​យុទ្ធ​ជ​នអាស៊ាន​លើក​ទី២៨ បាន​ប្រារ​ព្ធ​ធ្វើនៅក្នុង​ស​ណ្ឋាគារ​ចាទ្រូម ទីក្រុង​យ៉ាង​ហ្គោន បាន​ប្រ​ព្រឹត្តិក្រោមអធិប​តីភាព ឯ.ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក សាន អូ (H. San Oo)ប្រ​ធាន​ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​នអាស៊ាន និង​ជាប្រ​ធានអង្គ​ការអតីត យុទ្ធ​ជ​ន​ត​ស៊ូក្នុង​ស​ង្គ្រាម​មីយ៉ាន់ម៉ា និង ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទោ ហ្ស៊ានីវីន(Zar Ni Winn) អគ្គ​លេខាធិការ​ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​អាស៊ាន ព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីប្រ​តិភូស​ហ​ព័ន្ធ​យុទ្ធ​ជ​នអាស៊ាន​ចំនួន១០ប្រ​ទេស ម​ក​ពី​ប្រ​ទេស​ប្រុយ​ណេ ,ឥណ្ឌូណេស៊ី, ម៉ាឡេស៊ី ,ហ្វីលីពីន, ឡាវ ,សិង្ហ​បុរី ,ថៃ ,និង​វៀត​ណាម។
    នាឳកាស​នោះអង្គ​ប្រ​ជុំបាន​ពិនិត្យ​មើល​ឡើង​វិញ​នូវ​ការ​ប​ង់ថ​វិការ ជូន​ស​ហ​ព័ន្ធ ការ​ប្រើប្រាស់ថ​វិការ​រ​ប​ស់អគ្គ​លេខាធិការ​ស​ហ​ព័ន្ធ អតីត​យុទ្ធ​ជ​នអាស៊ាន និង​សំណើរ​សុំប​ង្កើត​គេហ​ទំព័រ រ​ប​ស់ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​នអាស៊ាន​ព្រ​ម​ទាំង​ពិនិត្យ​មើល​នូវ​សេច​ក្តីសំរេច​ម​ហាស​ន្និបាត​ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​នអាស៊ាន​លើក​ទី១៥ នៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាល​ពីឆ្នាំ2014​ ក​ន្ល​ង​ទៅផ​ង​ដែរ។ សូម​ប​ញ្ជាក់​ថា​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​នេះរៀប​ចំឡើង​ក្នុង​គោល​បំណ​ង​ប​ង្កើត និង​ជុំរុញ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការអោយ​កាន់តែជិត​ស្និត​ថែម​ទៀត​រ​ប​ស់​ស​មាគ​ម​ន៍​អតីត​យុទ្ធ​ជ​នអាស៊ាន​ទាំងអស់។