ព័ត៌មាន

ឯ.ឧ ចាយ សាំង​យុន ជួប​ប្រ​តិភូប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង​ក​ង​ទ័ព​វៀត​ណាម
                                                         
នៅទីស្ដីការ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ គ​ណៈប្រ​តិភូប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម    មួយ​ក្រុម​ដឹក នាំដោយ លោកឧត្ត​ម​សេនីយ៏ត្រី វូ អាញ់វ៉ាន់ មេប​ញ្ជាការ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជា ជ​ន​វៀត​ណាម បាន​ចូល​ជួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ចាយ សាំង​យុន   រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នាព្រឹក​ថ្ងៃទី ២១ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៥ ។
 ជំរាប​ជូន ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្នុងឱកាស​នោះលោក ឧត្ត​ម​សេនីយ៏ត្រីវូ អាញ់វ៉ាន់បាន​ថ្លែងអំណ​រ គុណ​ដ​ល់ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​ខ.ភ.ម​ទាំងអស់ ដែល​បាន​ទ​ទួល​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះគ​ណៈ ប្រ​តិភូរ​ប​ស់លោក​ក្នុង​ពេល​នេះ។លោក​បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖វ​ត្ត​មាន​រ​ប​ស់ប្រ​តិភូលោក​នាពេល​នេះគឺនាំម​ក​នូវ​ការ​ព​ង្រឹង​និង​ព​ង្រីក  សាម​គ្គីភាព មិត្ត​ភាព និង កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ រ​វាង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង និង នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារអោយ​កាន់តែរឹង​មាំថែម​ទៀត និង​បាន​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៏ពីគ្នាទៅ វិញ​ទៅម​ក​ផ​ង។លោក បានអោយ​ដឹង​ទៀត​ថា៖ក​ន្ល​ង​ម​ក​ដោយ​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ល្អរ​វាង​ក​ង​ទ័ព នៃប្រ​ទេស​ទាំង២ យើង​បាន​ធ្វើការ​ងារ​ជំនាញ​គឺការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាលឱ្យ​ដ​ល់នាយ​ទាហាន និង​ព​ល​ទាហាន​នៃ ខ.ភ.ម ដែល​បាន​ទៅធ្វើក​ម្ម​សិក្សានៅប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​លើជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ​បាន មួយ​ចំនួន​ទៀត​ផ​ង  ។
   ឯ.ឧនាយឧត្ដ​ម​សេនីយ៏ ចាយ សាំង​យុន ជួស​មុខអោយឯ.ឧ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី  ទៀ បាញ់ រ​ដ្ឋ  ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ទាំងអស់  បាន​ថ្លែង​នូវ​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះដំណើរ​ទ​ស្ស​ន កិច្ច      រ​ប​ស់គ​ណៈប្រ​តិភូព្រ​ម​ទាំង​ជូន​ព​រ អោយ​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន លើ ទឹក​ដីព្រះរាជាណាច​ក្រ ក​ម្ពុជា។ក្នុងឱកាស​នោះផ​ង​ដែរឯ.ឧក៏បាន​លើក​ឡើង នូវ​ការ​រួម​ចំណែក ដ៍ធំធេង​ក្នុង​ការ​ក​សាង​ខ.ភ.ម​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​តាំង​ពីដើម​រៀង​រ​ហូត​ម​ក​ដោយ​មិន​ត្រឹម តែ ជួយ​ជា ស្មារ​តី នឹង​សំភារៈប៉ុណ្ណោះទេថែម​ទាំង​ជួយ​ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្សឱ្យ ខ.ភ.ម​ទៀត ផ​ង។ឯ.ឧក៍បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ដោយ​ឡែក​ជំនាញ​ប​ញ្ជូន​សារ ដែល​តែង​តែបាន​គិត​គូរ និង​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់លើការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​និង​ប​ណ្តុះប​ណ្តាលឱ្យ ខ.ភ.ម​ជារៀង​រ​ហូត ហើយ​ម​ក​ដ​ល់ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម នៅតែ ប​ន្ត​ជួយ ឧប​ត្ថ​ម្ភ​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​ពិសេស​ក​ម្ពុជាជារៀង​រ​ហូត​ទាំង​សំភារៈ ប​ច្ចេក​ទេស និង​ជួយ​ប​ណ្ដុះ ប​ណ្ដាល ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស ទៀត​ផ​ង ។
ប​ន្ទាប់ពីបាន​ជួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិរួច​ម​ក លោក ឧត្ត​ម​សេនីយ៏ត្រី          វូ     អាញ់វ៉ាន់  បាន​ដឹក​នាំប្រ​តិភូប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង ចូល​ជួប​ពិភ​ក្សាការ​ងារ​ជាមួយ​ស​ម​ភាគីរ​ប​ស់
ខ្លួន​គឺ នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ប​ន្ត​ទៀត ។
          ឯ.ឧ ឧ/ឯក ផ​ន ណារ៉ា អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ជានាយ​ក​នាយ​ក
ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ជំរាប​ជូន​ដ​ល់ប្រ​តិភូនូវ​ស​ភាព​ការ​ណ៏ជាតិដែល​បាន​កើត​ឡើង
ក​ន្ល​ង​ម​ក និង​ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ ខ.ភ.ម ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​រ​ក្សាបាន​នូវ​សុខ​សុវ​ត្តិភាព ស​ណ្ដាប់ធ្នាប់ស​ង្គ​ម​ជូន
ជាតិ និង​ប្រ​ជាជ​ន ។ ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​ការ​ងារ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ឯ.ឧ បានឲ្យ​ដឹង​ថា ៖ ចំពោះការ​ងារ​ធានាទាក់ទ​ង​លើម​ធ្យោបាយ​ផ្សេងៗរួម​មាន ៖ ការ​ងារ​វិទ្យុអគ្គីស​នី , ការ​ងារ​ទូរ​ស័ព្ទ , ការ​ងារ
ប្រៃស​ណីយ៏ក​ង​ទ័ព , ការ​ងារ Internet និង  Intranet ។ ចំពោះការ​ក​សាង​ក​ម្លាំង​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស នាយ​ក
ដ្ឋាន​បាន​ប​ញ្ជូន នាយ និត​ព​ល​ទាហាន ចេញ​ទៅបំប៉ន និង​ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល​ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់បាន ២១ វ​គ្គ
ដោយ​មាន​សិក្ខាកាម​ប្រ​មាណ ៤៣០ នាក់ ។
លើការ​ងារ​ធានាប្រ​ភ​ព​ស​ម្ភារៈ ឯ.ឧ នាយ​ក បាន​ប​ញ្ជាក់ថា ៖ ជារៀង​រាល់ឆ្នាំនាយ​ក​ដ្ឋាន​បាន​ទ​ទួល​រ​ប​ប
តាម​ផែន​ការ​កំណ​ត់សំរាប់ថែទាំនិង​ទិញ​ស​ម្ភារៈដែល​ចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះ ។
            ក្នុងឱកាស​នោះដែរ ឯ.ឧ ឧ/ឯក ផ​ន ណារ៉ា ក៏បាន​ធ្វើសំណើរ​ទៅភាគីប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​វិទ្យុទាក់ទ​ង
ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម នូវ​ជំនួយ​ជាស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​វិទ្យុទាក់ទ​ង និង​ទ​ទួល​យ​ក​នូវ​ការ​ជួយ
ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​លើប​ច្ចេក​ទេស​ប​ញ្ជូន​សារ សំរាប់ផែន​ការ​នាពេលអនាគ​ត  ។
           ឆ្លើយ​ត​ប​ក្នុងឱកាស​នោះផ​ង​ដែរ លោក ឧត្ត​ម​សេនីយ៏ត្រី  វូ  អាញ់វ៉ាន់ បាន​កោត​ស​រ​សើរ​ចំពោះ
ការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ដែល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ទោះបីមាន​ការ​ខ្វះ
ខាត​នូវ​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស និង​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ក៏ពិត​មែន ក៏នាយ​ក​ដ្ឋាន​នៅតែសំរេច​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អ
ជូន​ថ្នាក់លើប្រ​គ​ល់ឲ្យ ។  លោក​បាន​ប​ញ្ជាក់ថា ៖ រាល់សំណើរ​រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​ប​ញ្ជូន​សារ ទាំង​ប៉ុន្មាន​លោក​និង​ពាំនាំ យ​ក​ទៅជំរាប​ជូន​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ដើម្បីដាក់ប​ញ្ចូល​ទៅ ក្នុង​ពិធីសារ​ប្រ​ចាំឆ្នាំ ២០១៦ លើអនុស្សារ​ណៈកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​នៃក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ប្រ​ទេស​ទាំង ២ ក​ម្ពុជា.វៀត​ណាម  ។ លោក ឧត្ត​ម​សេនីយ៏ត្រី  វូ  អាញ់វ៉ាន់ បាន​ប្តេជ្ញានឹង​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​ដ​ល់ ខ.ភ.ម លើការ​ប​ញ្ជូន​សារ ទូទាំង​ក​ង​ទ័ព ឲ្យ​មាន​ការ​ជឿន​លឿន​ដូច​ក​ង​ទ័ព​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​នៅលើសាក​ល លោក​ផ​ង​ដែរ  ៕

កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-ចិន នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិន ២០១៥

             ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ Chang Wanquan ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សារ​ដ្ឋ និង​ជារ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិ នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិន ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា បាន​ដឹក​នាំប្រ​តិភូយោធាជាន់ខ្ព​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អញ្ជើញ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-ចិន​ដែល​នឹង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅនាថ្ងៃទី១៥ .១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ ក​ន្ល​ង​ទៅនេះនៅទីក្រុង ប៉េកាំង សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិន។ហើយ​កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-ចិន មាន​ប្រ​ទេស ប្រ៊ុយ​ណេ ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា   ​ឥណ្ឌូណេស៊ី  ហ្វីលីពីន សឹង្ហាបូរី ម៉ាឡេស៊ី មីយ៉ាន​ម៉ា ថៃ វៀត​ណាម ប្រ​ទេស​ឡាវ ។
    ប​ន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញ​ដ​ល់ទីក្រុង​ប៉េកាំង នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិន ប្រ​តិភូយោធាជាន់ខ្ព​ស់ក្រ​សួង ការ​ពារ​ជាតិដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  ព្រ​ម​ទាំង​មាន​វ​ត្ត​មានឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ម៉ក់ សារ៉ុន អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ  ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ណឹម សុវ​ត្ថិ អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន ន​យោបាយ​ផែន​ការ និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំង​នាយ​ទាហាន ជាន់ខ្ព​ស់ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ជាច្រើន​រូប​ទៀត អញ្ជើញ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-ចិន ដែល​នឹង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅនាថ្ងៃទី១៥ .១៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅទីក្រុង ប៉េកាំង សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិន ។
ថ្លែង​សុន្ទ​រ​ក​ថានៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-ចិន​នេះ រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម សេនីយ៍ Chang Wanquan ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សារ​ដ្ឋ និង​ជារ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិ នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិន បាន​ប​ញ្ជាក់ស្តីពីគោល​ន​យោបាយ​រ​ប​ស់ចិន ក្នុង​ការ​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព ស្ថិរ​ភាព​ក្នុង​តំប​ន់ និង​ការ​ព​ង្រឹង​កិច្ច ស​ហ ប្រ​តិប​ត្តិការ​ចិន-អាស៊ាន ។ហើយឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ប្រ​ទេស​ចិន​បាន​ថ្លែង​ថានេះជាលើក​ដំបូង​ដែល​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​ក្រៅ​ផ្លូវ​​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-ចិន ធ្វើនៅទី​ក្រុង​ប៉េកាំង នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិន ទៅតាម​សំណើរ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំជាតិរ​ប​ស់ចិន​ក្នុង​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ក្នុង​ប្រ​ទេសអាស៊ាន​ក​ន្ល​ង​ម​ក ។​ហើយ​តាម​រ​យៈ​កិច្ច​ប្រ​ជុំថ្ងៃនេះឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីស​ង្ឃឹម​ថា គ្រ​ប់ភាគី​ទាំងអស់មាន​ការ​ពិភាក្សាគ្នាស៊ីជ​ម្រៅនៅប​ណ្តាចំនុច​មួយ​ចំនួន​ទាក់ទ​ង​ទៅនិង ​ការ​ព​ង្រឹង​ស​ន្តិសុខ​ក្នុង​តំប​ន់
ហើយ​ក្នុងឱកាស​កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-ចិន នេះ ឯកឧត្ត​ម រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ទេស ម៉ាឡេស៊ី ជាប្រ​ធានអាស៊ាន  និង​សុន្ទ​រ​ក​ថា រ​ប​ស់រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ទេស​សឹង្ហ​បូរី ជាអ្ន​ក​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួល​ទំនាក់ទំន​ង​ចិន-​អាស៊ាន ព្រ​ម​ទាំង​សុន្ទ​រ​ក​ថារ​ប​ស់រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ប្រ​ទេស ប​ណ្តាប្រ​ទេស​នីមួយៗ​ក្នុង​ប្រ​ទេស​អាស៊ាន​ស្តីពីស​ន្តិសុខ​និង​ស្ថេរ​ភាព​ក្នុង​តំប​ន់ផ​ង​ដែរ។​ នាឱកាស​នោះដែរឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា បានអញ្ជើញ​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ​ស្ស​នៈស្តីពី ការ​ក​សាង​ឆ្ពោះ​ទៅស​ហ​គ​ម​ន៍ចិន - អាស៊ាន នៃវាស​នារួម ការ​ព​ង្រឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ ស​ន្តិសុខ​ការ​ពារ​ជាតិ។​ហើយឯកឧត្ត​ម​ប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​បាន​មាន​ប្រ​សាស​នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-ចិន អំពីការ​ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហា​ស​ន្តិសុខ ដែល​យើង​ជួប​ប្រ​ទះ​ ។ហើយឯកឧត្ត​ម​មាន​ជំនឿរ​ជៀរ​ជាក់ថាការ​ជួប​ជុំគ្នាជ​ជែក ពិភាក្សាគ្នានាពេល​នេះ​គឺបាន​ផ្ត​ល់​យោប​ល់ពីគ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក ពិសេស​គឺការ​ពឹង​ពាក់យ៉ាង​រឹង​មាំនូវ​យ​ន្ត​ការ​ទាំង​ឡាយ ដែល​យើង​មាន​និម្មាប​ន​ក​ម្ម ស​ន្តិសុខ ដែល​ជា​ជំនួយ​ដ៏ធំធេង​បំផុត ឲ្យ​យើង​កាន់តែ​មាន​ជំនឿរ​ជឿរ​ជាក់ ឲ្យ​កាន់តែយ​ល់គ្នា ឲ្យ​កាន់តែស៊ីជ​ម្រៅថែម​ទៀត ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហាកាន់តែ​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ថែម​ទៀត។
ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំនាពេល​នេះឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម សេនីយ៍ Chang Wanquan ស​មាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សារ​ដ្ឋ និង​ជារ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិ នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិន បាន​ថ្លែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើនឹង​វាត​ម្លៃខ្ព​ស់​ចំពោះល​ទ្ធ​ផ​ល​ពិភាក្សាយ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅពីទំនាក់ទំន​ង​ស្ថិរ​ភាព ទំនាក់ទំន​ង​ស​ន្តិសុខ​រ​វាងអាសានានឹង​ចិន ដោយ​ទ​ទួល​បាន​នូវ​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ផ្លែផ្កាយ៉ាង​ល្អ ។ហើយឯកឧត្ត​ម​បាន​ប​ញ្ជាក់ថាឆ្នាំក្រោយ​គឺរំលឹក​ខួប​ទី ២៥ ឆ្នាំ នៃទំនាក់ទំន​ង​រ​វាង​អាស៊ាន​នឹង​ចិន ហើយ​នឹង​ប​ង្កើតឱកាសឱកាន់តែល្អថែម​ទៀត ដើម្បីព​ង្រឹង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ និង​ព​ង្រឹង​ការ​ទុក​ចិត្ត​គ្នា​ដើម្បីជំរុញ​ភាព​ជាដៃគូ យុទ្ធ​សាស្រ្ត​នៃអាស៊ាន ចិន តាម​រ​យៈកិច្ច​ស​ហ​ប្តិប​ត្តិការ​ជាក់ស្តែនៅចំពោះមុខ​ផ​ង​ដែរ។
នាឱកាស​នោះផ​ង​ដែរ​ក្រុម​ការ​ងារ​ដែល​ដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ណឹម សុវ​ត្ថិ អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន ន​យោបាយ​ផែន​ការ និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  បាន​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ទ្វេភាគី ជាមួយ​គ​ណៈរៀប​ចំវេទិការ Xiangshan ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ គី ជី អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិន ។ភាគីទាំង​ពីរ​បាន​ពិភាក​ស្សាគ្នាទៅលើទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រួម​ទាំង​ការ​ផ្ត​ល់យោប​ល់ អនុសាស​ន៍ទៅលើការ​រៀប​ចំវេទិការ​តំប​ន់  ព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ដើម្បីប​ញ្ជាក់ជូន ពិគ្រោះ និង​ក​ត់សំគាល់ទៅលើខ្លឹម​សារ​នៃសុទ្ទ​រ​ក​ថាគ​ន្លឹះរ​ប​ស់ស​ម្តេច​អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាលើក​ឡើង​នៅពេល​បើក​វេទិការ Xiangshan លើក​ទី ៦ ហើយ​ក៏ត្រូវ​បាន​វាគ្មិន​មួយ​ចំនួន​សំដែង​ការ​គាំទ្រ​នូវ​ទ​ស្ស​ន​ជំហ​រ និង អនុសាស​ន៍ មួយ​ចំនួន​រ​ប​ស់ក​ម្ពុជាផ​ង​ដែរ។
នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន-ចិន រួច​ម​ក​ប្រ​តិភូប​ណ្តាប្រ​ទេស​ក្នុងអាស៊ាន​ក៏បាន​អញ្ជើញ​ទ​ស្ស​ន ​កិច្ច​នៅអង្គ​ភាព​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ Police ពិសេស ។ពេល អញ្ជើញ​ដ​ល់ប្រ​តិភូរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិប​ណ្តាប្រ​ទេសអាស៊ាន​ត្រូវ​បាន​ទ​ទួយ​ស្វ​គ​ម​ន៍ពីមេប​ញ្ជាការ មេប​ញ្ជាការ​រ​ងអង្គ​ភាព ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ Police ពិសេស និង​បាន​ទ​ស្ស​នានូវ​ការ​ស​ម្តែង​ស្តីពីក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ Police ពិសេស ពីការ​ប្រ​ឆាំង​និង​ទុប​ស្កាត់រ​ប​ស់ក​ម្លាំង​ប្រ​ឆាំភេរ​វ​ក​ម្ម​ការ​រំដោះ និង​ស​ង្គ្រោះពិចំណាប់ខ្មាំង ព្រ​ម​ទាំង​ការ​ប​ង្ហាញ​ក្បាច់គុណ​មួយ​ចំនួន​ដែល​​​ទាក់ទ​ង​នឹង​ស​ម​ម្ថ​ភាព​ជំនាញ​នានាដែល​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ Police ពិសេស ដែល​បាន​ហ្វឹក​ហ្វឺន​នារ​យៈ​ពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក ដើម្បីត្រៀម​ល​ក្ខ​ណ​ស​ម្ប​ត្តិគ្រ​ប់បែប​យ៉ាង​ក្នុង​ទុម​ស្កាត់រាល់​ឧប​ត្ត​វ​ហេតុ​ផ្សេងៗ ។ហើយ​គ្រ​ប់​ប្រ​តិភូ​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ក្នុង​តំប​ន់​អាស៊ាន​បាន​សំដែល​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើនិវាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះ​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ Police ពិសេស  ដែល​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ជំនាញ​រ​ប​ស់ខ្លួន​ក្នុង​ការ​ត្រៀម​ល​ក្ខ​ណ​ប្រ​យុទ្ធ​ប្រ​ឆាំង ក​ម្លាំង​ភេរ​វ​ក​ម្ម ផ​ង​ដែរ។
ប​ន្ទាប់ម​ក ប្រ​តិភូយោធាជាន់ខ្ព​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាដឹក​នាំឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  ព្រ​ម​ទាំង​មាន​វ​ត្ត​មានឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ម៉ក់ សារ៉ុន អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ  ណឹម សុវ​ត្ថិ អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន ន​យោបាយ​ផែន​ការ និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំង​នាយ​ទាហាន​ជាន់ខ្ព​ស់ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ជាច្រើន​រូប​ទៀត​នឹង​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក Gao Jin ប្រ​ធាន​ស​មាគ​ន៍ចិត ស​ម្រាប់វិទ្យាសាស្រ្ត​យោធា​(CAMS)នឹងអញ្ជើញ​ចូល​រួម​វេទិកា Xiangshan លើក​ទី ៦ ដែល​នឹង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ  នៅថ្ងៃទី ១៧ .១៩ ខែ តុលាឆ្នាំ ២០១៥ ប​ន្ត​ទៀត។
នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំថ្លែង​វេទិការ Xiangshan លើក​ទី៦ នៅទីក្រុង​ប៉េកាំង នៃរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិតុចិត ថ្មីៗនេះភាគ្មិន​ដែល​បានអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពីរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិជាច្រើន​រួម​ទាំង​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ក្នុង​តំប​ម​ន់អាស៊ី អាស៊ាន ហើយ​នឹង​ប​ណ្តា​ប្រ​ទេស​នៅ​អាស៊ីក​ណ្តាល និង​នៅអាស៊ីខាង​ត្បូង​ផ​ង​ដែរ។ហើយ​វេទិការ​នេះ​បាន​ផ្ត​ល់នៅសារៈប្រ​យោជ​ន៍​យ៉ាង​សំខាន់​ទៅលើកិច្ច​ស​ន្ទ​នាទាំង​ប​ន្រ្តីផ្លូវ​ការ និង​ជំនាញ ដែល​មាន​ថ្នាក់ដឹក​នាំជាច្រើន​បាន​លើក​ឡើង​នូវ​ទ​ស្ស​នៈ​វិស័យ​បើក​ឡើង​ធំទូលាន ដោយ​ចំហ​រ ដើម្បីផ្ត​ល់ឱកាស​ពិភាក្សា​ចំពោះប្រ​ធាន​ប​ទ​ស​ម័យ​ប្រ​ជុំពិសេស​នីមួយៗ។   
 ឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ទៀ បាញ់​ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ធ្វើជាវាគ្មិន​គ​ន្លឹះមួយ​នៅក្នុង​ប្រ​ធាន​ប​ទ​ដែល​ទាក់​ទ​ង​ទៅនឹង​និន្នាការ​ស​ន្តិសុខ​ក្នុង​តំប​ន់​អាស៊ីប៉ា​ស៊ីហ្វិក​ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម ហើយ​នឹង​កាលានុវ​ត្ត​ភាព  ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​ទ​ស្ស​នៈទាន ស​ន្តិសុខ អាសីប៉ាស៊ីហ្វិក និង​ប្រ​ធាន​ប​ទ សំខាន់ៗមាន ស​ន្តិសុខ​ស​មុទ្រ និង​គ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ រួម​ទាំង​ការ​ប្រ​ឆាំភេរ​វ​ក​ម្ម ។
រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា  ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ថ្លែង​ថាការ​ផ្សារ​ភ្ជាប់ទំនាក់ទំន​ង​គ្នា​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ដែល​ជាស​មាជិកអាស៊ាន និង​ប្រ​ទេស​ម​ហាអំណាច នៅលើប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ គឺអាច​និយាយ​បាន​ថា​ជា​ការ​ព្យាយាម​ដ៏ល្អដើម្បី “ត​ភ្ជាប់” និង “ប​ង្កើត​ភាព​ជាដៃគូ” ព​ហុភាគី ហើយ​វាមិន​មែន​ជាយុទ្ធ​សាស្រ្ត​ប​ង្កើត​ជា​ក្រុម​ស​ម្ព័ន្ធ​មិត្ត​យោធានោះទេ។
ការ​ថ្លែង​រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ធ្វើឡើង​នៅក្នុង​វេទិកា សៀង សាន លើក​ទី៦ស្តីពី“​ទ​ស្ស​នៈ​​វិស័យ​ស​ន្តិសុខអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក នៅក្នុង​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន នាពេល​ថ្មីៗនេះ។ហើយឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី មាន​ប្រ​សាស​ន៍នៅក្នុង​វេទិការអន្ត​រ​ជាតិនោះទៀត​ថា ទោះបីជាក​ម្ពុជា មិន​មែន​ជាប្រ​ទេស​ម​ហាអំណាច​ក៏ដោយ ក៏ក​ម្ពុជានៅតែព្យាយាម​រួម​ចំណែក​ទៅក្នុង​ស​ន្តិភាព និង​ស​ន្តិសុខ​តំប​ន់ ទៅតាម​ល​ទ្ធ​ភាព​ដែល​យើងអាច​ធ្វើទៅបាន។
ទោះបីជាតំប​ន់ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក មាន​ប្រ​ឈ​ម​មុខ​នឹង​ការ​គំរាម​កំហែង​ផ្សេងៗ ក្នុង​វិស័យ​ស​ន្តិសុខ មិន​មែន​ប្រ​ពៃណីក៏​ពិត​មែន ប៉ុន្តែទំនាក់ទំន​ង​ម​ហាអំណាច​ក៏មាន​សារៈសំខាន់ខ្លាំង​ណាស់ ក្នុង​ការ​រ​ក្សាស្ថិរ​ភាព​តំប​ន់។ ឯកឧត្ត​ម បាន​លើក​ឡើង​ថា នៅក្នុង​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ យើង​មាន​យ​ន្ត​ការ “កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន” (ADMM) ដែល​យ​ន្ត​ការ​នេះបានអនុញ្ញាតអោយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិ​ទាំង១០នៃប្រ​ទេស​ដែល​ជា​ស​មាជិកអាស៊ាន​ធ្វើការ​ជួប​គ្នា​ដើម្បី​ពិភាក្សា និង​ស្វែង​រ​ក​ដំណោះស្រាយ​រួម ទៅលើប​ញ្ហានិង​ការ​ប្រ​ឈ​ម ផ្នែក​ស​ន្តិសុខ​នានានៅក្នុង​តំប​ន់។ ទោះបី​ជាយើង​ជាអង្គ​ការ​ថ្នាក់តំប​ន់ក៏ដោយ ក៏យើង​មិន​បាន​ធ្វើកិច្ច​ការអ្វីមួយ​តែម្នាក់ឯង ឬតែជាមួយ​ក្រុម​គ្នាឯង​នោះដែរ ពោល​គឺមាន​ការ​សិក្សាស្វែង​យ​ល់អំពីការ​ជាប់ទាក់ទ​ង​គ្នានៃប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​នានា ទាំង​រ​វាង​ប្រ​ទេស​នានាក្នុង​តំប​ន់ និង​រ​វាង​​តំប​ន់ជាមួយ​តំប​ន់ដ៏ទៃទៀត​ក្នុង​ពិភ​ព​លោក “កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន” បាន​បើក​ទ្វារ​ស្វាគ​ម​ន៍ការ​ចូល​រួម​ពីសំណាក់ប្រ​ទេស​នានានៅក្នុង​តំប​ន់ និងអាស៊ាន​បូក។
ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ ទៀ បាញ់ ប​ញ្ជាក់ថាទោះបីជាប្រ​ទេស​ដែល​ជាស​មាជិក​អាស៊ាន​ទាំងអស់មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ខាង​ផ្នែក​ប​ច្ចេក​ទេស​ខុសៗគ្នាក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហាទាំង​នោះក៏ដោយ ក៏ស​មាជិក​ទាំងអស់បាន​ប​ង្ហាញ​នូវ​សុឆ​ន្ទៈក្នុង​ការ​ប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​គ្នា ហើយ​ភាព​ជាដៃគូក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម​នានា​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ស​ន្តិសុខ​នេះគឺជាភ​ស្តុតាង​ដ៏ជាក់ស្តែង​ដែល​ប​ង្ហាញ​ថាប្រ​ទេស​ជាស​មាជិកអាស៊ាន​ទាំងអស់បាន​តាំង​ចិត្ត​ដើម្បី​​​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព និង​ស្ថេរ- ភាព​នៅក្នុង​តំប​ន់ ព​ង្រឹង​ស​ក្តានុព​ល​ភាព​ដើម្បីប​ង្កើត​ស​ហ​គ​ម​ន៏     ស​ន្តិសុខ-ន​យោ​បាយអាស៊ាន​ដ៏រឹង​មាំមួយ៕

ឯ.ឧ ទៀ បាញ់ ទ​ទួល​ជួប អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម
នារ​សៀល​ថ្ងៃទី១៩​ ខែតុលាម្សិល​មិញ​នេះ គ​ណៈប្រ​តិភូយោធាជាន់ខ្ព​ស់ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម ដឹក​នាំដោយឯ.ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ប​ម្រុង ង្វៀង ជីវិញ អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម បាន អញ្ជើញ​ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ ឯ.ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ប​ម្រុង ង្វៀង ជីវិញ បាន​ធ្វើ សេច​ក្តីរាយ​ការ​ណ៍ជូន ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ អំពីល​ទ្ធ​ផ​ល​ដ៏ល្អប្រ​សើរ នៃកិច្ច ស​ន្ទ​នា ថ្នាក់អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា វៀត​ណាម​ថា នេះជាលើក​ដំបូង ដែល​ភាគីទាំង​ពីរ បាន​ពិភាគ្សាគ្នា ស្តីពីគោល​ន​យោបាយ​ការ​ពារ​ជាតិ ជាមួយ​នឹងឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នាព្រឹក​ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥។ ឯ.ឧ បានឲ្យ ដឹង​ដែរ​ថា ភាគីទាំង​ពីរ​បាន​លើក​ពី ស​ភាព​ការ​ណ៍រួម ស​ភាព​ការ​ណ៍ពិភ​ព​លោក និង​នៅក្នុង តំប​ន់ និង​បាន​វាយ​ត​ម្លៃពីល​ទ្ធ​ផ​ល​នៃ កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក្រ​សួង​កាពារ​ជាតិនៃប្រ​ទេស ទាំង​ពីរ​និង​បាន​លើក​នូវ​ទិស​ដៅស​ម្រាប់ស​ហ​ការ​ទៅថ្ងៃខាង​មុខ ហើយ​ខ្លឹម​សារ​ទាំង​នេះនឹង
ដាក់ ជូនឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា និង​វៀត​ណាម ចុះហ​ត្ថ​លេខាលើកិច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀង ឆ្នាំ២០១៦ នៅថ្ងៃខាង​មុខ​នេះ។ ឯ.ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ប​ម្រុង ង្វៀង ជីវិញ បាន​ពាំនាំនូវ ប្រ​សាស​ន៍ផ្តាំផ្ញើរ​រ​ប​ស់ ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម សូម​គោរ​ពអញ្ជើញ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បំពេញ​ទ​ស្ស​ន កិច្ច​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​​​​​​​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម។​ ឆ្លើយ​ត​ប​នាឱកាស​នោះ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម ចំពោះឯ.ឧ ធ្វើទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម នាពេល​ខាង​មុខ​នេះ។ ឯ.ឧ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ទៀ បាញ់ បាន​ថ្លែង នូវ​ការអបអរ​សាទ​រ និង​បាន​វាយ​ត​ម្លៃ ខ្ព​ស់ចំពោះល​ទ្ធ​ផ​ល​នៃកិច្ច​ស​ន្ទ​នា ថ្នាក់អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ការ​ពារ​ជាតិ ក​ម្ពុជាវៀត​ណាម ស្តីពីគោល ន​យោបាយ​ការ​ពារ​ជាតិនៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ។ ដោយ ឯ.ឧ បាន​ចាត់ទុក​ថានេះជាព្រឹត្តិការ​ណ៍ប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ​ថ្មីមួយ​ទៀត ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​និង​ព​ង្រីក រ​ក្សាបាន កាន់តែរឹង​មាំថែម​ទៀនូវ​ចំណ​ង សាម​គ្គីភាព មិត្ត​ភាព និង​ស​ហ​ប្រ​តិប​តិការ​គ្នា ព្រ​ម​ទាំង​គាំទ្រ​ជួយ​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក ដើម្បីផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍រួម​រ​ប​ស់ប​ក្ស រ​ដ្ឋាភិបាល និង ប្រ​ជាជ​ន​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក្នុង​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​និង​ទៅថ្ងៃ ខាង​មុខ។ ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ទៀ បាញ់ បាន​ថ្លែង នូវអំណ​រ​គុណ​ផ​ង​ដែរ​ចំពោះប​ក្ស រ​ដ្ឋ ក​ង​ទ័ព និង​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ដែល​បាន​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​គាំទ្រ​ដ​ល់ការ​ក​សាង និងអភិវ​ឌ្ឍ​ប្រ​ទេស​ជាតិក​ម្ពុជា ជាពិសេស​ជួយ ឧប​ត្ថ​ម្ភ​គាំទ្រ​ដ​ល់ខ.ភ.ម៕

សេច​ក្តីជូន​ព័ត៌មាន

តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម ចាង វ៉ាន់ឈ័ន រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃសាធារ ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអម​ដំណើរ​ដោយ​ប្រ​តិភូជាន់ខ្ព​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា នឹងអញ្ជើញ​ទៅបំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​នាថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ។

                   ក្នុងអំឡុង​ពេល​បំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​យៈពេល៥ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី១៥ ដ​ល់ថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា គ​ណៈប្រ​តិភូជាន់ខ្ព​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិដឹក​នាំដោយ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ គ្រោង​នឹង​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រៅផ្លូវ​ការ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន - ចិន ព្រ​ម​ទាំង​វេទិការ XiangShan លើក ទី៦ មុន​ពេល​ធ្វើមាតុភូមិនិវ​ត្តិម​ក​កាន់ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាវិញ​នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ ។

ធ្វើនៅភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

នាយ​ក​ដ្ឋាន​ព័ត៌មាន

ពិធីប្រ​គ​ល់ ទ​ទួល​ស​ម្ភារៈពិសេស រ​ប​ស់សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន ជូន​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា
    យោង​តាម​កិច្ច​ព្រ​ម​ព្រៀង​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា ចិន ស្តីពីការ​ផ្ត​ល់ជំនួយ​យោធាឥត​សំណ​ង​រ​ប​ស់ចិន​ជូន​ចំពោះក​ម្ពុជា នាព្រឹក​ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥ នៅវិទ្យាស្ថាន​ប​ច្ចេក​ទេស​យោធាតេជោ ហ៊ុន សែន អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈ ប​ច្ចេក​ទេស បាន​រៀប​ចំពិធីប្រ​គ​ល់ ទ​ទួល​ស​ម្ភារៈពិសេស រ​ប​ស់សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន ជូន​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ដែល​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​លោក​ជំទាវ ពូ ជៀន​គ័រ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​សាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​ប្រ​ចាំក​ម្ពុជា ។
    តាម​រ​បាយ​ការ​ណ៍រ​ប​ស់ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ចៅ ភីរិទ្ធ អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈ ប​ច្ចេក​ទេស​បាន​រាយ​ការ​ណ៍ជូនអង្គ​ពិធីជ្រាប​ថា ការ​ប្រ​គ​ល់ទ​ទួល​ស​ម្ភារៈពិសេស រ​ប​ស់សាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​នាពេល​នេះគឺជាការ​ទ​ទួល​លើក​ទី២ ប​ន្ទាប់ពីការ​ទ​ទួល​ថ្ងៃទី២៣ ខែឧស​ភា ឆ្នាំ២០១៥ នៅវិទ្យាស្ថាន​ទ័ព​ជើង​គោក ។
    នៅក្នុង​ពិធីនេះ លោក​ជំទាវ ពូ ជៀន​គ័រ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ចិន​ប្រ​ចាំក​ម្ពុជា បាន​ប​ង្ហាញ​ពីមិត្ត​ភាព​ចិន-ក​ម្ពុជា មាន​ប្រ​វ​ត្តិសាស្រ្ត​តាំង​ពីយូរ​ល​ង់ណាស់ម​ក​ហើយ ហើយ​មិត្ត​ភាព​ជាប្រ​ពៃណីនេះត្រូវ​បាន​ប​ង្កើត​ឡើង​ដោយអតីត​ថ្នាក់ដឹក​នាំរ​ប​ស់ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ និង​ទ​ទួល​បាន​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍កាន់តែរីក​ចំរើនឥត​ឈ​ប់ឈ​រ និង​មាន​ប្រ​ជាប្រិយ​ភាព​រ​ហូត​ដ​ល់យុគ្គ​ស​ម័យ​ថ្មីនេះ ។ ប្រ​ទេស​យើង​ទាំង​ពីរ​មាន​ទំនុក​ចិត្ត​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​យ៉ាង​ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់នៅលើវិស័យ​ន​យោបាយ ហើយ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិត​ប​ត្តិការ​ជាក់ស្តែង លើវិស័យ​យោធាក៏មាន​ប្រ​សិទ្ធិភាព​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដែរ ដោយ​មាន​ការ​គាំទ្រ​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​លើកិច្ច​ការអន្ត​រ​ជាតិ និង​តំប​ន់ ដូច​នេះ ប្រ​ទេស​យើង​ទាំង​ពីរ​ពិត​ជាអ្ន​ក​ជិត​ខាង​ល្អ មិត្ត​ភ​ក្តិល្អ ដៃគូរ​ល្អ និង​ប​ង​ប្អូន​ល្អ ។
    ស​ព្វ​ថ្ងៃនេះប្រ​ធាន​ប​ទ​ពិភ​ព​លោក​គឺ ស​ន្តិភាព និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ ប៉ុ​ន្តែពិភ​ព​លោក​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​មិន​ទាន់មាន​ស​ន្តិភាព​ពេញ​លេញ​នៅឡើយ​ទេដូច​នេះដើម្បីទ​ទួល​បាន​ស​ន្តិភាព យើង​ត្រូវ​ក​សាង​វាស​នា ម​នុស្ស​ជាតិតែមួយ ហើយ​ត្រូវ​គោរ​ព​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក ទំនាក់ទំន​ង​ស្មើគ្នា អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ដោយ​ស​ន្តិវីធី និង​មាន​ភាព​រីក​ច​ម្រើន​ជាមួយ​គ្នា ។ ភាគីចិន​ប​ន្ត​គាំទ្រ និង​ឈ​រ​ជាមួយ​ភាគីក​ម្ពុជា និង​ដោះស្រាយ​ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម​គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង​ដោយ​ស្មារ​តីសាម​គ្គីភាព មិត្ត​ភាព ហើយ​ប​ង្កើត​ឡើង​នូវ​ផ្លូវ​ស​ន្តិសុខ​ថ្មីមួយ ដែល​មាន​ល​ក្ខ​ណៈស​ម​ស្រ​ប​ជាមួយ​គ្នា ទ​ទួល​ផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍ និង​ឈ្នះ-ឈ្នះ ជាមួយ​គ្នា ដើម្បីរួម​គ្នាថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក្នុង​តំប​ន់ និង​ពិភ​ព​លោក ។
    លោក​ជំទាវ​មាន​ជំនឿជឿជាក់ថា ទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា -ចិន នឹង​ក្លាយ​ជាទំនាក់ទំន​ង​ជាដៃគូរ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​គ្រ​ប់ជ្រុង​ជ្រោយ​ដើម្បីធ្វើការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិឲ្យ​មាន​ភាព​រីក​ច​ម្រើនឥត​ឈ​ប់ឈ​រ​ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់ ។ ក​ង​ទ័ព​រំដោះប្រ​ជាជ​ន​ចិន​បាន​ផ្ត​ល់ជំនួយឥត​សំណ​ង​ជាច្រើន ជូន​ក​ង​យុទ្ធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​នាពេល​នេះគឺសំដៅជួយ​ស​ម្រាប់ប​ម្រើឲ្យ​ការ​ប​ង្រៀន និង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​យោធិន សិក្ខាកាម​នៅតាម​សាលាយោធាក​ម្ពុជានានា ដើម្បីលើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​យ​ល់ដឹង​គ្រ​ប់ផ្នែក​គ្រ​ប់វិស័យ​យោធា ។
    ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ទៀ បាញ់ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំប្រ​ក​ប​ដោយ​គ​តិប​ណ្ឌិត​រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី បាន​ធ្វើឲ្យ​ចំណ​ង​មិត្ត​ភាព សាម​គ្គីភាព និង​ភាត​រ​ភាព​រ​វាង​ប្រ​ជាជ​ន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ចិន កាន់តែមាន​ភាព​ស្អិត​រ​មួត ហើយ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​លើគ្រ​ប់វិស័យ​ក៏កាន់តែត្រូវ​បាន​ព​ង្រឹង និង​ព​ង្រីក​ថែម​ទៀត ដែល​នាំម​ក​នូវ​ផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍ទៅវិញ​ទៅម​ក ស​ម្រាប់ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍សេដ្ឋ​កិច្ច​ស​ង្គ​ម​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ដែល​ជាដៃគូយុទ្ធ​សាស្រ្ត​ដ៏ស៊ីជ​ម្រៅ ។ ស​មិទ្ធ​ផ​ល​ទាំង​នេះឆ្លុះប​ញ្ចាំងឲ្យ​ឃើញ​ជំហ​រឥត​ងាក​រេរ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា នូវ​ន​យោបាយ​ការ​ប​រ​ទេស អព្យាក្រិត ស​ន្តិស​ហ​វិជ្ជ​មាន មិន​ចូល​ប​ក្ស​ស​ម្ព័ន្ធ ក​សាង​ទំនាក់ទំន​ង​មិត្ត​ភាព និង​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​គ្រ​ប់ប្រ​ទេស ដោយ​ឈ​រ​លើគោល​ការ​ណ៍ស​ម​ត្ថ​ភាព គោរ​ពឯក​រាជ្យ អធិប​តេយ្យ បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដីគ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក និង​មិន​ជ្រៀត​ជ្រែក​ចូល​កិច្ច​ការ​ផ្ទៃក្នុង​គេ ។
    ទំនាក់ទំន​ង​មិត្ត​ភាព និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ត្រូវ​បាន​ព​ង្រឹង​និង​ព​ង្រីក​កាន់តែខ្លាំង​ក្លាថែម​ទៀត ដែល​ជាមូល​ដ្ឋាន​ដ៏សំខាន់ក្នុង​ការ​ទំនាក់ទំន​ង​ទ្វេភាគីនៅក្នុង​វិស័យ​ជាច្រើន ដូច​ជា ន​យោបាយ​ ស​ន្តិភាព សេដ្ឋ​កិច្ច ស​ង្គ​ម និង​វ​ប្ប​ធ​ម៌ ហើយ​បាន​ឈាន​ដ​ល់កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ “ភាព​ជាដៃគូរ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​គ្រ​ប់ជ្រ​ប់ជ្រោយ” ។
    ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ទៀ បាញ់ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ប​ន្ថែម​ថា ជំនួយ​ស​ម្ភារៈពិសេស​នាពេល​នេះគឺជាស​មិទ្ធ​ផ​ល​ប្រ​វ​ត្តិសាស្រ្ត​ថ្មីមួយ​ប​ន្ថែម​ទៀត ក្នុង​ចំណោម​ស​មិទ្ធ​ផ​ល​ជាច្រើន​ដែល​រ​ដ្ឋា ភិបាល​នៃសាធារ​ណៈប្រ​ជាមានិត​ចិន​បាន​ជួយ​គាំទ្រ​ដ​ល់រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា ស្រ​ប​ពេល​ស​ភាព​ការ​ណ៍ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​មាន​ការ​វិវ​ត្តិប្រែប្រួល​យ៉ាង​ឆាប់រ​ហ័ស​ទៅតាម​និន្នាការ​ថ្មីៗ ។ ជំនួយ​នេះក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ប្រើប្រាស់លើការ​ងារ​ជាអទិភាព​មួយ​ចំនួន​ដូច​ត​ទៅ៖
    ទី១៖ ធ្វើការ​ព​ង្រឹង​ការ​ងារ​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិឲ្យ​កាន់តែរឹង​មាំ ដើម្បីឆ្លើយ​ត​ប​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាពឲ្យ​ទាន់ស​ភាព​ការ​ណ៍ និង​ចូល​រួម​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​ក្នុង ការ​ការ​ពារ​ខឿនឯក​រាជ្យ​ជាតិអធិប​តេយ្យ បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី ព្រ​ម​ទាំង​ការ​ថែរ​ក្សាការ​ពារ​ដែន​ស​មុទ្រ ស​និ្ត​សុខ​ស​មុទ្រ ដើម្បិទ​ប់ស្កាត់ប​ទ​ល្មើស​នានាមាន​ជាអាទិ៍ ការ​នេសាទ​ខុស​ច្បាប់​ ការ​រ​ត់ព​ន្ធ​ទំនិញ រ​ត់ព​ន្ធ​ម​នុស្ស ការ​ជួញ​ដូរ​គ្រឿង​ញៀន អន្តោប្រ​វេស​ន៍ខុស​ច្បាប់ និង​ប្ល​ន់ប្រ​ដាប់អាវុធ ។ ល ។ ព្រ​ម​ទាំង​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ និង​លើក​ត​ម្កើន​កិត្យានុភាព​រ​ប​ស់ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានៅលើឆាកអន្ត​រ​ជាតិ ។ល។
    ទី២៖ ចូល​រួម​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព ស្ថិរ​ភាព​ន​យោបាយ ស​ន្តិសុខ​ ស​ណ្តាប់ធ្នាប់ស​ង្គ​ម និង​ចូល​រួម អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិ ធានាបាន​នូវ​ប​រិស្ថានអនុគ្រោះ ស​ម្រាប់ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ក​ប​ដោយ​ចីរ​ភាព​ដោយ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព ស្ថេរ​ភាព​ស​ន្តិសុខ ស​ណ្តាប់ធ្នាប់សាធារ​ណៈ និង​សុវ​ត្ថិភាព​ស​ង្គ​ម​ដែល​ជាមូល ដ្ឋាន​គ្រឹះយ៉ាង​សំខាន់ស​ម្រាប់ជ​ម្រុញ​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ប្រ​ទេស​ជាតិលើគ្រ​ប់វិស័យ ស្រ​ប​តាម​ក​ម្ម​វិធីន​យោ បាយ និង​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ច​តុកោណ​ដំណាក់កាល​ទី៣រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា ។
    ទី៣៖ ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​ក​ម្លាំង លើក​ក​ម្ព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាពឲ្យ​មាន​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ដើម្បីប្រែក្លាយ​ក​ង​ក​ម្លាំងឲ្យ​មាន​វិជ្ជាជីវៈជំនាញ មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ពេញ​លេញ ព្រ​ម​ទាំង​ធ្វើការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍លើគ្រ​ប់ផ្នែក គ្រ​ប់វិស័យ ទាំង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស ការ​ប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាព  ការ​ធ្វើទំនើប​ក​ម្ម ការ​បំពាក់ប​ច្ចេក​វិទ្យាស​ម​ស្រ​ប ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល និង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​យោធិនអាជីព និង​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ក​សាង​ជួរ​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ​វ័យ​ក្មេង ស​ម្រាប់ប​ន្ត​វេន​នាពេលអនាគ​ត់ ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស្មារ​តីទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ព​ស់ និង​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ប្រ​ហាក់ប្រ​ហែល​ជាមួយ​ក​ង​ទ័ព ប្រ​ទេស​ក្នុង​តំប​ន់ និង​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​កំពុងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ ដើម្បីឈាន​ឆ្ពោះទៅកាន់ស​ហ​គ​ម​ន៍អាស៊ាន​នាបំណាច់ឆ្នាំ២០១៥នេះ ។
    ទី៤៖ ព​ង្រឹងអភិវ​ឌ្ឍ​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ដើម្បីត្រៀម​ក​ម្លាំង​ដោះស្រាយ​នូវ​រាល់ប​ញ្ហាស​ភាព​ការ​ណ៍ដែល​កើត​ឡើង​ជាយ​ថាហេតុ មាន​ជាអាទិ៍ គ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ​ធ​ម្ម​ជាតិ ដែល​នឹង​ប​ង្កឲ្យ​ខូច​ខាត​ទ្រ​ព្យ​ស​ម្ប​ត្តិផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍ជាតិ និង​ប្រ​ជាជ​ន ដោយ​មិនអាច​គិត​ទុក​ជាមុន។ល។ ការ​ចូល​រួម​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​ក្នុង​ការ​ជួយ​ស​ង្រ្គោះគ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ និង​ការ​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ស​ង្គ​ម សេដ្ឋ​កិច្ច​ជាតិ​ ទាំង​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក៏ដូច​ជាអនាគ​ត ។
    ទី៥៖ លើក​ក​ម្ព​ស់កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ ទំនាក់ទំន​ងអន្ត​រ​ជាតិ ឲ្យ​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព និង​ល​ទ្ធ​ភាព​ពេញ​លេញ​សំរាប់ធ្វើសេនាធិការ​ជូន​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ លើវិស័យ​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស​យោ ធាឲ្យ​បាន​ស​ម​ស្រ​ប​តាម​ផែន​ការ​កែត​ម្រូវ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ក្នុង​ការ​រួម​ចំណែក​គាំទ្រ​ដ​ល់
ការ​ក​សាង​ប​ច្ចេក​ទេស វិទ្យាសាស្រ្ត និងឧស្សាហ​ក​ម្ម​យោធា ៕

ឯ.ឧ នាង ផាត សួរ​សុខ​ទុក្ខ​យោធិន​ពិការ ៣១៧ តាកែន​កោះស្លា
             ព្រឺក​ថ្ងៃទី ៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង ការ​ពារ​ជាតិបាន​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូនាយ​ទាហាន​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិមួយ​ក្រុម,អញ្ជើញ​ទៅចុះសំណេះ សំណាល សួរ​សុខ​ទុក្ខ នាយ​និង​ព​ល​ទាហាន យោធិន​ពិការ​ នៅភូមិអភិវ​ឌ្ឍ​ន៏យោធិន​ពិការ ៣១៧ កោះស្លា ព្រ​ម​ទាំង​បាន​នាំយ​កអំណោយ រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិទៅចែក​ជូន​ក្នុងឱកាស ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំ បិណ្ឌ ប្រ​ពៃណី  ព្រះពុទ្ធ​សាស​នា នាពេល​ខាង​មុខ  ។
                ឯ.ឧ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ទិត្យ ម៉េង​ឡុង នាយ​ក​ភូមិអភិវ​ឌ្ឍ​ន៏យោធិន​ពិការ ៣១៧ កោះស្លា
បាន​រាយ​ការ​ណ៍ជូនឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​លេខាធិការឱ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា៖ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នៅក្នុង​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​មាន​គ្រួសារ
យោធិន​ពិការ​ចំនួន ២៩៨ នាក់និង លោក​គ្រូ អ្ន​ក​គ្រូប​ង្រៀន៦៧នាក់ សិស្ស​សារុប​ជាង ១ពាន់៤រ​យ ៨២ នាក់ ។ ឯ.ឧបាន​ប​ន្តឱ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា៖ វិស័យ​សិក្សាធិការ ភូមិអភិវ​ឌ្ឍ​ន៏យោធិន​ពិការ ៣១៧ កោះស្លា មាន​សាលារៀន​ចាប់ពីម​ត្តេយ្យ​ដ​ល់ថ្នាក់ម​ធ្យ​ម​សិក្សា មាន​សាលារៀន ៥ខ្ន​ង​វិទ្យាល័យ ១ ខ្ន​ង ២ ជាន់ មាន១២ ប​ន្ទ​ប់ ​ ។ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​មាន​ម​ន្ទីរ ពេទ្យ​ប​ង្អែក​ដែល​មាន​គ្រូពេទ្យ​ចំនួន ៤៦ នាក់ មានអាគារ​ស​ម្ភ​ព ព្យាបាល​ជំងឺទូទៅ,ជំងឺឆ្ល​ង, អាគារ​សំរាក​ព្យាបាល និង អាហារ​ដ្ឋាន  ។ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​មាន​វ​ត្ត ១ មាន ព្រះវិហារ,សាលាឆាន់,កុដ្ឋ ១ ខ្ន​ង, សាលាបុណ្យ ១ ខ្ន​ង មាន​ព្រះស​ង្ឃ​គ​ង់ចាំព្រះវ​ស្សា ។ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​មាន ផ្សារ​ទំហំ ៨០ គុណ ៣០០ ម៉ែត្រ មានអាជីវ​ក​រ​ល​ក់ដូរ ៨០ តូប។ ផ្នែកអគ្គីស​នី ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ក៏ទ​ទួល បាន​ជំនួយ​រ​ប​ស់ ចៃកាជ​ប៉ុន នូវអគ្គីស​នីដើរ​ដោយ​ថាម​ព​ល​ព្រះអាទិត្យ​កំលាំង ៥០  គីឡូវ៉ាត់ ជំនួយ អង្គ​ការ កូយ​ការ រ​ប​ស់កូរ៉េ កំលាំង ៦០ គីឡូវ៉ាត់ និងអគ្គីស​នីរ​ដ្ឋ​កំពុង​ត​ប​ណ្ដាញ​ចូល​បាន​ធ្វើឲ្យ​ប​ង​ប្អូន​មានអគ្គីស​នីប្រើប្រាស់គ្រ​ប់ក្រុម​គ្រួសារ ។
                មាន​ប្រ​សាស​ន៏សំណេះសំណាល​ជាមួយ​យោធិន​ពិការ​និង​ក្រុម​គ្រួសារ​ក្នុងឱកាស​នោះ
ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត បាន​ពាំនាំនូវ​ការ​សាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ពីសំណាក់ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេ
នីយ៏ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ , ស​ម្តេច​ប្រ​ធាន ព្រឹទ្ធិស​ភា,  ស​ម្ដេច ប្រ​ធាន​រ​ដ្ឋ​ស​ភា និង ស​ម្តេច​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ដែល​ស​ម្តេច​និង ឯ.ឧ តែង​តែគិត​គូរ​ដ​ល់សុខ​ទុក្ខ​នាយ និង ព​ល​ទាហាន ព្រ​ម​ទាំង​ក្រុម​គ្រួសារ​រ​ប​ស់ប​ង​ប្អូន​យោធិន​ពិការ​គ្រ​ប់ពេល​វេលា ។ ឯ.ឧ បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖ ថ្នាក់ដឹក​នាំរាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ដែល​មាន​ស​ម្ដេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន ជានាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី  និង​ស​ម្តេច​កិត្តិព្រឹទ្ធិប​ណ្ឌឹត ប៊ុន រ៉ានី ប្រ​ធាន​កាក​បាទ​ក្រ​ហ​ម​ក​ម្ពុជា និង​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ តែង​តែដឹង​គុណ​ជានិច្ច​ចំពោះវីរ​ភាពអង់អាច​ក្លាហាន រ​ប​ស់ប​ង​ប្អូន​ជ​ន​ពិការ  ដែល​បាន​លះប​ង់ សាច់ ឈាម​ដើម្បីបុព្វ​ហេតុជាតិ និង​មាតុភូមិ ក្នុងអំឡុង​ស​ម័យ​ស​ង្គ្រាម​ស៊ីវិល​ក​ន្ល​ង​ម​ក ។ ហេតុនេះ ហើយ បាន​ជាស​ម្ដេច​តេជោ និង​ស​ម្តេច​កិត្តិព្រឹទ្ធិប​ណ្ឌឹត  បាន​ផ្ដ​ល់នូវអ្វីៗទាំងអស់គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង ដើម្បីធ្វើឲ្យ ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ប​ង​ប្អូន​ព្រ​ម​ទាំង​ក្រុម​គ្រួសារ​រ​ប​ស់យោធិន​ពិការ​យើង​កាន់តែប្រ​សើរ​ពីមួយ​ថ្ងៃទៅ មួយ​ថ្ងៃ ។   ឯ.ឧរ​ដ្ឋ​លេខាធិការ បាន​ថ្លែង​កោត​ស​សើរ ចំពោះនាយ និង ព​ល​ទាហាន យោធិន​ពិការ ៣១៧ យើង​ដែល​រ​ក្សាបាន​នូវ​ប្រ​ពៃណី សីល​ធ​ម៌ អត្ត​ចារិក និង វិន័យ​រ​ប​ស់ ខ.ភ.ម ដោយ​ក​ន្ល​ង​ម​ក ពុំដែល ធ្វើអំពើអ្វីមិន​ស​ម​រ​ម្យ ប​ង្ក​ការ​លំបាក​ដ​ល់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ឡើយ ។ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម សេនីយ៍ នាង ផាត ក៏បាន​ជូន​ព​រ​ដ​ល់នាយ និង ព​ល​ទាហាន យោធិន​ពិការ​និង​ក្រុម​គ្រួសារ សូមឲ្យ​វិញ្ញាណ​ក្ខ័ន្ធ​បុព្វ​ការីជ​ន វីរ​យុទ្ធ​ជ​ន ដែល​បាន​ទៅ កាន់លោក​ខាង​មុខ​តាម​ថែរ​ក្សាប​ង​ប្អូន ក្នុងឱកាស ពិធីភ្ជុំបិណ្ឌឲ្យ​ជួប​ប្រ​ទះតែនឹង​សេច​ក្ដីសុខ​ត​រៀង​ទៅ  ។
                 អំណោយ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិដែល​បាន​យ​ក​ទៅចែក​ជូន​ប​ង​ប្អូន​ទាំង ៤៤៣ នាក់
ក្នុងឱកាស​នោះក្នុង ១ នាក់ទ​ទួល​បាន មី ៥ ក​ញ្ច​ប់ , ត្រី ខ ៥ កំប៉ុង , ទឹក​ដោះគោ ១ កំប៉ុង , ស្ក​ស​រ
 ១ គីឡូក្រាម និង ថ​វិការ ៣ ម៉ឺន​រៀល និង ជូន​ដ​ល់ភូមិអភិវ​ឌ្ឍ​ន៏យោធិន​ពិការ ៣១៧ ចំនួន ២ លាន រៀល ទៀត​ផ​ង  ។ ហើយ​ក្នុងឱកាស​ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌ​វេន​ទី ៩ នេះ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម សេនីយ៍ នាង ផាត
និង​ប្រ​តិភូ បានអញ្ជើញ​ទៅរាប់បាត ប្រ​គេន​ទ័យ​ទាន​ដ​ល់ព្រះស​ង្ឃ​មាន មីចំនួន ២ កេះ , ទឹក​សុទ្ធ ២កេះ , ទឹក​ក្រូច ២ កេះ , អង្ក​រ ៥០ គីឡូ និង​ប​ច្ច័យ ១០ ម៉ឺន​រៀល បាន​ធ្វើទាន​ជូន​ដ​ល់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ ដូន​ជី និង​តាជី ចំនួយ ៧០នាក់ក្នុង​ម្នាក់ ៥ពាន់រៀល​ស​ស​ថែម​ទៀត​ផ​ង ៕