ព័ត៌មាន

ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន ចុះសាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​យោធិន​ពិការ នៅម​ណ្ឌ​ល​យោធិពិការ ៣១៧ គូលេន​សៀម​រាប
                    ឯកឧត្ត​ម​នាយឧម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន អគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវា
ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិដំណាង​ដ៍ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​​​​    រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអម​ដំណើរ​ដោយឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ទេព សំអាន អគ្គ
នាយ​ក​រ​ងអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ភ​ស្តុភាហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និងឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោសំ ចាន់ធួន អគ្គ​នាយ​ក​រ​ងអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​នាយ​ទាហាន
ជាន់ខ្ព​ស់ក្នុង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ជាច្រើន​រូប​បានអញ្ជើញ​ចុះសាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ប​ង​ប្អូន​យោធិន
ពិការ​ក្នុង​ម​ណ្ឌ​លអភិវ​ឌ្ឈ​ន៍យោធិន​ពិការ៣១៧គូលេន​ខេត្ត​សៀម​រាប​កាល​ពីព្រឹក​ថ្ងៃទី១តុលាឆ្នាំ២០១៥ក្នុងឱកាស​ដែល​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅទូទាំង​ប្រ​ទេស​កំពុង​ចូល​រួម​ពិធីបុណ្យ​កាន់បិណ្ឌ​និង​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ឆ្នាំម​មែនេះ  ។ ក្នុងឱកាស​ចុះសួរ​សុខ​ទុក្ខ​ប​ង​ប្អូន​យោធិន​ពិការ​ក្នុង​ម​ណ្ឌ​ល​យោធិន​ពិការ ៣១៧ គូលេន​សៀម​រាប​រ​ប​ស់ប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនាឱកាស​នោះ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ពៅ ស៊ា នាយ​ក​ម​ណ្ឌ​លអភិវ​ឌ្ឈ​ន៍យោធិន​ពិការ ៣១៧ គូលេន​សៀម​រាប បាន​រាយ​ការ​ណ៍
ជូន​ប្រ​តិភូអំពីចំនួន​យោធិន​ដែល​ម​ណ្ឌ​ល​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន រួម​និង​ភាព​រីក​ចំរើន​រ​ប​ស់
ម​ណ្ឌ​ល ពិសេស​ជីវ​ភាព​រ​ស់នូវ​រ​ប​ស់ប​ង​ប្អូន​យោធិន​ពិការ​នៅគ្រ​ប់ខ្ន​ង​ផ្ទះក្រោយ​ពីស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន​សែន​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីបាន​ផ្ត​ល់ឲ្យ​នូវ​ដីធ្លីផ្ទះសំបែង​និង​សំភារៈសំរាប់ក​សិក​ម្មអស់រ​យៈពេល​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះបាន​ប​ង្ហាញឲ្យ​ឃើញ​ពីការ​ខិត​ខំរ​ប​ស់ប​ង​ប្អូន​យើង​ឃើញ​ថាមាន​ការ​រីក​ចំរើន​យ៉ាង​ឆាប់រ​ហ័ស​ប្រែក្លាយ​តំប​ន់ដីវាល​ទំនេចោល ម​ក​ជាតំប​ន់បៃត​ង​ភូមិដ្ឋាន​ដ៍ធំដែល
សំបូរ​ទៅដោយ​ភោគ​ផ​ល​ក​សិក​ម្ម​និងឧស្សាហ៍យ៉ាង​ប្រ​សើរ។ ឯកឧត្ត​ម​ពៅស៊ាជំនួស​មុខឲ្យ​ប​ង​ប្អូន​យោធិន​ពិការ​ក្នុង​​​ម​ណ្ឌ​ល៣១៧គូលេន​សៀម​រាប ទាំងអស់បាន​សំដែង​នូវអំណ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹក​នាំគ្រ​ប់ជាន់ថ្នាក់រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃ ខ ភ ម ពិសេស​ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនិង​ស​ម្តេច​គ​តិព្រឹទ្ធិប​ណ្តិត​ដែល​ជានិច្ច​ជាកាល​តែង​បាន​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ ដឹក​នាំគិត​គូរ​ជាប្រ​ចាំនិង​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង​ចាប់តាំង​ពីការ​ក​សាង​និង​ប​ង្កើត​ឡើង​នូវ​ស​មិទ្ធិផ​ល​នានាយ៉ាង​ច្រើន​ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់រ​ហូត​រៀង​ម​ក​ដែល​បាន​ធ្វើឲ្យ​ដំណើរ​ការអភិវ​ឌ្ឈ​ន៍នៅក្នុង​ម​ណ្ឌ​ល​មួយ​នេះមាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន​ជាលំដាប់ព្រ​ម​ទាំង​បាន​ធ្វើឲ្យ​កំរិត​ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ប​ង​ប្អូន​យោធិន​គ្រ​ប់ៗគ្រួសារ​រ​ស់នៅបាន​ស​ម​រ​ម្យ​និង​កាន់តែមាន​ភាព​ក​ក់ក្តៅ ។  មាន​ប្រ​សាស​ន៍សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ក្រុម​គ្រួសារ​យោធិន​ពិការ​ក្នុង​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​នាពេល​នោះ ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍មាស​សាវ៉ន​បាន​ពាំនាំនូវ​ក្តីនឹក​រ​លឹក​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ម​នោ
ស​ញ្ចេត​នាជ្រាល​ជ្រៅគោរ​ព ស្រ​ឡាញ់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អគ្គ​មេប​ញ្ជា
ការ​នៃ ខ ភ ម ពិសេស​ស​ម្តេច​តេជោនាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនិង​ស​ម្តេច​គ​តិព្រឹទ្ធិប​ណ្ឌិត​ផ្ញើរ​ជូន​ប​ង​ប្អូន
ក្រុម​គ្រួសារ​យោធិន​ពិការ​ក្នុង​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​យោធិន​ពិការ ៣១៧ គូលេន​សៀម​រាប​ក្នុងឱកាស
ដែល​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅទូទាំង​ប្រ​ទេស​កំពុង​ចូល​រួម​បុណ្យ​កាន់បិណ្ឌ​និង​ភ្ជុំបិណ្ឌ​នាឆ្នាំម​មែនេះ ។
ឯកឧត្ត​ម​មាស​សាវ៉ន​ក៍បាន​លើក​ស​រ​សើរ​ផ​ង​ដែរ​ចំពោះថ្នាក់ដឹក​នាំគ្រ​ប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុង​ម​ណ្ឌ​ល​ដែល​បាន​រួម​គ្នាជាធ្លុង​មួយ​ស​ហ​ការ​យ៉ាង​ល្អជាមួយ​អាជ្ញាធ​រ ស​ម​ត្ថ​កិច្ច​គ្រ​ប់
លំដាប់ថ្នាក់ពិសេស​ប​ណ្តាអង្គ​ការ​ក្នុង​និង​ក្រៅរ​ដ្ឋាភិបាល​ជាដៃគូរ​ក្នុង​ការ​ជួយ​ប​ង្ហាត់ប​ង្ហាញ​នូវ​ជំនាញ​និង​ការ​ក​សាង​​ម​ណ្ឌ​ល​នេះឲ្យ​កាន់តែមាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន ។ ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស​ សាវ៉ន ក៍បាន​លើក​យ​ក​នូវ​ព្រឹត្តិការ​ណ៍ជាតិ អន្ត​រ​ជាតិសំខាន់ៗម​ក​ជំរាប​ជូន​ប​ង​ប្អូន​យោធិន​ពិការ​ដើម្បីបាន​យ​ល់ឲ្យ​បាន​ច្បាស់ ពីព្រឹ
ត្តិការ​ណ៍ទាំង​នេះក្នុង​ការ​ជៀស​វាង​បាន​ពីការ​ឃោស​នា នានា ពីម​ជ្ឈ​ដ្ឋាន​កេង​ចំណេញ
ផ្នែក​ន​យោបាយ​លាប​ព៌ណ​មួយ​ចំនួន ។ ឯកឧត្ត​ម មាស សាវ៉ន ក៍បាន​ចែក​ជួន​នូវអំណោយ​រ​ប​ស់
ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិដ​ល់យោធិន​ពិការ​ចំនួន ២២៩ គ្រួសារ​ដែល​ក្នុង១គ្រួសារៗទ​ទួល​បាន​ឃីត ១ ក​ញ្ច​ប់ក្នុង​នោះមាន មី ៥ ក​ញ្ច​ប់ ទឹក​ដោះគោ ១ កំប៉ុង ស្ក​រ​ស ១គីឡូក្រាម ត្រីខ ៥ កំប៉ុង និង​ថ​វិការ ៣ មឺន​រៀល​ផ​ង​ដែរ ។
នាឱកាស​ចុះសាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​នោះដែរឯកឧត្ត​ម មាស សាវ៉ន និង​ស​មាជិក​ប្រ​តិភូ
ក៍បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធីកាន់បិណ្ឌ​វេន​ទី៤នៅវ​ត្ត​ព្រះខ័ន​សែន​ជ័យ​ដោយ​បាន​ប្រ​គេន​នូវ​ទ័យ​ទាន និង​ប​ច្ច័យ​ដ​ល់ព្រះស​ង្ឃ ព្រ​ម​ទាំង​បាន​រាប់បាទ​ដាប័ង្សុកូល​ជាមួយ​ក្រុម​គ្រួសារ​យោធិន​ក្នុង
ម​ណ្ឌ​ល​នៅវ​ត្ត​នោះដើម្បីបានឧទ្ទិស​ម​គ្គ​ផ​ល​នៃបុណ្យ​កាន់បិណ្ឌ​វេន​ទី៤នេះបាន​ដ​ល់ជីដូន​ជីតា​មាតា បីតា ញាតិការ​ទាំង៧ស​ណ្តាន​ដែល​បាន​ចែក​ដ្ឋាន​ទៅកាន់លោក​ខាង​មុខ​ ពិសេស
ជូន​ដ​ល់ឌួង​វិញាណ​ខ័ន្ត​វីរៈយុទ្ធ​ជ​ន​យុទ្ធ​នារីនៃ​ខ ភ ម ដែល​បាន​ព​លីជីវិត​ក្នុង​បុព្វ​ហេតុការ​ពារ
ជាតិមាតុភូមិ និង​ទឹក​ដីក​ម្ពុជាក​ន្ល​ង​ម​ក​សូមឲ្យ​ម​នុញ្ញ​ផ​ល​ទាំងអស់នេះបាន​ដ​ល់អ្ន​ក​ទាំងអស់
នោះគ្រ​ប់ៗគ្នា ។

នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ គ​ន់ គីម នាំយ​ក​ថ​វិកាបើក​ជូនអតីត​យុទ្ធ៦៦គ្រួសារ នៅខេត្តឧត្ត​រ​មាន​ជ័យ មុន​រ​ដូវ​ភ្ជុំបិណ្ណ


គ្រួសារ​ស​ព​នៃស​មាជិក​ស​មាគ​ម​ន៏អតីត យុទ្ធ​ជ​ន​ចំនួន៦៦គ្រួសារ​នៅខេត្តឧត្ត​រ​មាន​ជ័យ ទ​ទួល​បាន​ការ​បើក​ប្រាក់ឧប​ត្ថ​ម្ភ​ពីបេឡាស​ង្គ្រោះរ​ប​ស់​ស​មាគ​ម​ន៏អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ពីឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ គ​ន់ គីម អនុប្រ​ធាន  និង​ជាអគ្គ​លេខាធិការ​ស​មាគ​ម​ន៏អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា  ខ​ណ:ចុះទៅប្រ​កាស​មាស
ភាព​ថ្នាក់ដឹក​នាំ ស​មាគ​ម​ន៏អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ខេត្តឧត្ត​រ​មាន​ជ័យ  នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី២៧ ខែក​ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ។
មាន​ប្រ​សាស​ន៏ក្នុងឱកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ គ​ន់ គីម បាន​គូស​ប​ញ្ជាក់ថាប្រាក់
បេឡាម​រ​ណៈស​ង្គ្រោះនៃស​មាគ​ម​ន៏​អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា   ​ដែល​ត្រូវ​បើក​ជូន​នាពេល​នេះ  គឺអនុវ​ត្ត​តាម
ល​ក្ខ​ន្តិកៈលេខ ០០៤ សអក ចុះថ្ងៃទី២០ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០     ដោយ​ក្នុង​មួយ​គ្រួសារ​ទ​ទួល​បាន​ប្រាក់ឧប​ត្ថ​ម្ភ​ចំនួន៤លាន​រៀល។
សូម​ប​ញ្ជាក់ថា៖    ការ​ចុះបើក​ប្រាក់បេឡា​ម​រ​ណៈស​ង្គ្រោះនាពេល​នេះ  ត្រូវ​គេឃើញ​ថាបាន​ធ្វើឡើង​ក្រោយ​ពីមាន​ការ​ដាស់តឿន​រ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី   នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា  ​នៅក្នុងឱកាស​បិទ​ម​ហាស​ន្និបាត​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​លើក​ទី២  រ​ប​ស់ស​មាគ​ម​ន៏អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា ថ្ងៃទី២ក​ញ្ញា ២០១៥ ដោយ​នៅក្នុងឱកាស​នោះស​ម្តេច​បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ ការ​បើក​ប្រាក់ឧប​ត្ថ​ម្ភ​នេះ ត្រូវ​ធ្វើមិនឲ្យ​ហួស​ពីរ​ដូវ​បុណ្យ​ភ្ជំបិណ្ឌ​ខាង​មុខ​នេះទេ៕

កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ប​ស់គ​ណៈក​ម្មាធិកាអចិន្ត្រៃយ៍ គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ក​ណ្តាល​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន
គ​ណៈក​ម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍  នៃគ​ណៈក​ម្មាធិការ​ក​ណ្តាល​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា បាន​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំឆ្ល​ង​សេច​ក្តីព្រាង​សេច​ក្តីណែនាំស្តីពីការៀប​ចំរ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ តួនាទីភារ​កិច្ច  និង​រ​បៀប​រ​ប​ប​ធ្វើការ​ងារ​រ​ប​ស់ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាកាល​ពីព្រឹក​ថ្ងៃទី  ២៥ ខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០១៥  នៅសាល​ប្រ​ជុំរ​ប​ស់ខុទ្ទ​កាល័យអគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក្រុង​ភ្នំពេញ  ស្ថិត​ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ គ​ន់ គីម អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​ង  នាយ​សេនាធិការ
ច​ម្រុះនៃ ខ ភ ម  និង​ជាអគ្គ​លេខាធិការ  ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា   ព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីសំណាក់ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ជារ​ដ្ឋ​លេខាធិការ  អនុរ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្នុង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  ក្រ​សួង​ស​ង្គ​ម​កិច្ច  អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃ  ខ ភ ម  សាមីស្ថាប័ណ្ណ​ពាក់ព័ន្ធ    និង​ក្រុម​ការ​ងារ    នៃគ​ណៈក​ម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គ​ណៈក​ម្មាធិការ
ក​ណ្តាល​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាជាច្រើន​រូប ។
រ​បៀប​វារៈដែល​ត្រូវ​លើក​យ​ក​ម​ក​ធ្វើការ​ពិភាគ្សានាកិច្ច​ប្រ​ជុំនេះរួម​មាន  ការ​ឆ្ល​ង​សេច​ក្តីព្រាង​សេច​ក្តីណែ
នាំស្តីពីការ​រៀប​ចំរ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ តួនាទីភារ​កិច្ច  និង​រ​បៀប​រ​ប​ប​ធ្វើការ​ងារ​រ​ប​ស់គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា គ្រ​ប់ថ្នាក់   ការ​ឆ្ល​ង​សេច​ក្តីព្រាង​សេច​ក្តីស​ម្រេច​ស្តីពីការ​កំណ​ត់ស​មាស​ស​ភាព​តួនាទីលេខាធិការ​ដ្ឋាន​និង​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជំនាញ​រ​ប​ស់គ​ណៈអចិន្ត្រៃយ៍គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ក​ណ្តាល​ស​មាគ​ម ការ​ឆ្ល​ង​ផែន​ការ​ស​ក​ម្ម​ភាព
រ​ប​ស់គ​ណៈអចិន្ត្រៃយ៍សំរាប់ត្រីមាស​ទី ៤ ឆ្នាំ២០១៥   រ​បៀប​ធ្វើរ​បាយ​ការ​ណ៍ស្តីពីល​ទ្ធ​ផ​ល​ត្រួត​ពិនិត្យ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់ការ​ងារ​បេឡាម​រ​ណៈស​ង្គ្រោះនៅតាម​រាជ​ធានី ខេត្ត ជា៨ក្រុម​ការ​ងារ ដោយ​ប​ង្ហាញ​ពីប​ទ​ពិសោធ​ន៍នៅក្នុង​កាចុះ
បើក​ប្រាក់បេឡាម​រ​ណៈស​ង្គ្រោះរួម  និង​ការ​ងារ​ផ្សេងៗជាច្រើន​ទៀត  រ​ប​ស់គ​ណៈក​ម្មាធិការ​នេះផ​ង​ដែរ ។
ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំនោះផ​ង​ដែរ   ប​ន្ទាប់ពីឯកឧត្ត​មអគ្គ​លេខាធិការ​មាន​ម​តិបើក​នូវ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ    និងអាន​នូវ​រ​បៀប
វារៈទាំង៥ជូនអង្គ​ប្រ​ជុំរួច​ម​ក   កិច្ច​ប្រ​ជុំក៍បាន​លើក​យ​ក​នូវ​សេច​ក្តីព្រាង​ទាំង​នោះ   ម​ក​ធ្វើការ​ពិភាគ្សាដោយ​បាន​លើក​យ​កអំពីចំណុច​ខ្លាំង​ខ្សោយ ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម​នានា   និង​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ល្អៗសំរាប់ជាវិធាន​ការអនុវ​ត្ត​ន៍ក្នុង​ទិស​ដៅប​ន្តឲ្យ​ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ការ​ងារ​នេះថែម​ទៀត ។       ក្រោយ​កិច្ច​ពិភាគ្សាពិគ្រោះយោប​ល់គ្នាយ៉ាង​ល្អិត​ល្អន់  កិច្ច​ប្រ​ជុំក៍បានឯក​ភាព​គ្នាទាំង​ស្រុង​នូវ​សេច​ក្តីព្រាង​សេច​ក្តីណែនាំ  សេច​ក្តីស​ម្រេច  ផែន​ការ​ស
ក​ម្ម​ភាព ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​រ​ប​ស់គ​ណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគ​ណៈក​ម្មាធិការ​ក​ណ្តាល​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាសំរេច​បាន​នារ​យៈពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក។ អង្គ​ប្រ​ជុំក៍បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​យោប​ល់ពីស្ថាប​ណ័្ណ​ពាក់ព័ន្ធ​មួយ​ទៅស្ថាប​ណ័្ណ​មួយ នូវ​សេច
ក្តីព្រាង​សេច​ក្តីស​ម្រេច​ស្តីពីការ​កំណ​ត់ស​មាស​ស​ភាព  តួនាទី  ភារ​កិច្ច​លេខាធិការ​ដ្ឋាន  និង​គ​ណៈជំនាញ​រ​ប​ស់
គ​ណៈអចិន្ត្រៃយ៍គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ក​ណ្តាល​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា។  មាន​ប្រ​សាស​ន៍បូក​ស​រុប​កិច្ច​ប្រ​ជុំឆ្ល​ង​សេច​ក្តីព្រាង​ទាំង៥នោះ ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍  គ​ន់ គីម   ជំនួស​មុខឲ្យ​ស​ម្តេច​ប្រ​ធាន​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាបាន​ស​ម្តែង​នូវ​កាលើក​ស​រ​សើរ  និង​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះកិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​បំពេញ​ការ​ងារ​រ​ប​ស់ក្រុម
ការ​ងារ​រ​ប​ស់ស​មាគ​ម   ពិសេស​ប្រ​ធាន  អនុប្រ​ធាន​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ស​មាគ​ម​គ្រ​ប់រាជ​ធានី ខេត្ត ដែល​បាន​យ​ក
អស់នូវ​ស្មារ​តីទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ព​ស់ក្នុង​ការ​បំពេញ​ការ​ងារ​រ​ហូត​សំរេច​បាន​នូវ​ល​ទ្ធ​ផ​ល​គួរឲ្យ​ក​ត់សំគាល់។
ឯកឧត្ត​ម  អគ្គ​លេខាធិការ  ក៍បាន​ជំរុញឲ្យ​គ្រ​ប់ជំនាញ​រ​ប​ស់ស​មាគ​ម​ខិត​ខំប​ន្ថែម​ទៀត   ក្នុង​ការ​ងារ​នេះ  ពិសេស​ក៍បាន​ជំរុញឲ្យ​ជំនាញ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់   ចុះសិក្សាអំពីសុខ​ទុក្ខ​រ​ប​ស់ប​ង​ប្អូន  ឲ្យ​ដ​ល់ខ្ន​ង​ផ្ទះប​ង​ប្អូនអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន   ពិសេស​ធានាបើក​ប្រាក់គោល​រ​ប​បឲ្យ​ពួក​គេឲ្យ​បាន​ទាន់ពេល​វេលា   និង​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ដោះស្រាយ​ផ្ត​ល់ប្រាក់ដ​ល់អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ម​រ​ណៈ។    ឯកឧត្ត​មអគ្គ​លេខាស​ង្ឃឹម​យ៉ាង​មុត​មាំថា   ក្រុម​ការ​ងារ​យើង​នឹងអនុវ​ត្ត​បាន​ជោគ​ជ័យ​លើការ​ងារ​ដែល​ស​ម្តេច​ប្រ​ធាន​ប្រ​គ​ល់ឲ្យ​ក្នុង​ការ​លើក​កំព​ស់ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅជូន​ប​ង​ប្អូនអតីត​យុទ្ធ​ជ​នអោយ​បាន​កាន់តែប្រ​សើរ៕      

ឯកឧត្ត​ម មាស សាវ៉ន ដឹក​នាំប្រ​តិភូចូល​រួម​ហាស​ន្និបាតអតិត​យុទ្ធ​ជ​ន​ជាតិឡាវ​លើក​ទី៣
   
        តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ប្រ​ធាន​ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ឡាវ ស​មាគ​ម​ន៍អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា បាន​ចាត់តាំង​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន ជាអគ្គ​លេខាធិការ​រ​ង ស​មាគ​ម​ន៍អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា ដឹក​នាំប្រ​តិភូចំនួន៣រូប ទៅចូល​រួម​ក្នុង​ម​ហាស​ន្និបាត​តំ ណាង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​លើក​ទី៣ រ​ប​ស់ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ជាតិឡាវ​ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅនៅទីក្រុង​វៀង​ច័ន្ទ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដ​ល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែ ក​ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ។    
        ក្នុងឪកាស​ចូល​រួម​ម​ហាស​ន្និបាត​តំណាង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​លើក​ទី៣ រ​ប​ស់ ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ជាតិឡាវ​នាឪកាស​នោះ ក្នុង​នាង​ស​មាគ​ម​ន៍អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា ឯកឧត្ត​ម មាស សាវ៉ន បាន​ថ្លែង​ប​ទអន្ត​រាគ​ម​ន៍នៅក្នុង​ម​ហាស​ន្និបាត​ដោយ​បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការ​ចូល​រួមអបអរ​សាទ​រ​ចំពោះម​ហាស​ន្និបាត តំណាង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​លើក​ទី៣រ​ប​ស់ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ជាតិឡាវ ហើយ​ក្នុង​នោះឯកឧត្ត​ម​បាន​ចាត់ទុក​ម​ហាស​ន្និបាត​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ដែល​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ធ្វើនាពេល​នេះ និង​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​នូវ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ពីគ្នាទៅវិញ​ទៅម​កឲ្យ​ឈ​រ​លើស្មារ​តីសាម​គ្គីភាព  និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ រ​វាង​ស​មាគ​ម​ន៍អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា និង​ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ជាតិឡាវ ដើម្បីព​ង្រឹង​ចំណ​ង​សាម​គ្គីភាព​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរឲ្យ​កាន់តែរឹង​មាំ ។ សូម​ប​ញ្ជាក់ថា ម​ហាស​ន្និបាត​តំណាង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​លើក​ទី៣​ រ​ប​ស់ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ជាតិឡាវ ត្រូវ​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីបើក និង​បិទ ម​ហាស​ន្និបាត​ក្រោមអធិប​តីភាពឯកឧត្ត​ម ជុំ ម៉ាលី សែយ៉ាស​ន អគ្គ​លេខាធិការ​ម​ជ្ឍឹម​ប​ក្ស ប​ដិវ​ត្ត​ន៍ និង​ជាប្រ​ធាន​រ​ដ្ឋ​នៃ សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត្យ​ឡាវ ។
        តាម​រ​យៈនៃម​ហាស​ន្និបាត​នេះ អង្គ​ម​ហាស​ន្និបាត បាន​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ក​ណ្តាល​ចំនួន៩៩រូប ស​មាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន២៥រូប ប្រ​ធាន​ស​ហ​ព័ន្ធ ១រូប និងអនុប្រ​ធាន​ស​ហ​ព័ន្ធ​ចំនួន២រូប ។
        ប​ន្ទាប់ពីច​ប់ម​ហាស​ន្និបាត ប្រ​តិភូស​មាគ​ម​ន៍អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាដឹក​នាំដោយ ឯកឧត្ត​ម មាស សាវ៉ន បាន​ធ្វើមាតុភូមិនិវ​ត្ត​ន៍ម​ក​ដ​ល់ក​ម្ពុជាវិញ ប្រ​ក​ប​ដោយ​សុវ​ត្ថិភាព​នាថ្ងៃទី២៣​ ខែក​ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ៕
   

នាវាក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹកឥណ្ឌានិង​ចូល​ច​ត​នៅកំពុង​ផែក្រុង​ព្រះសីហ​នុនាខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥


ឯកឧត្ត​ម​ Naveen Srivastava  ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​តែង​តាំង​ថ្មី នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋឥណ្ឌា ប្រ​ចាំនៅក​ម្ពុជា ក្នុងឪកាស​ចូល​ជួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយ ឯ. នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ជាតិ នាថ្ងៃ​ទី ២២​ខែ ក​ញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ បាន​ជំរាប​ជូន ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ថា ៖ នាវាក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹកឥណ្ឌា នឹង​ម​ក​ចូល​ច​ត​នៅកំពុង​ផែក្រុង​ព្រះសីហ​នុ នាខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ខាង​មុខ​នេះ ។ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូតឥណ្ឌា បានអោយ​ដឹង​ទៀត​ថា ៖ ក្រុម​គ្រូយោធាចារ្យ​ក​ង​ទ័ពឥណ្ឌា ទើប​តែបាន​ម​ក​ដ​ល់ក​ម្ពុជាក្នុង​ពេល​ថ្មីៗនេះ ដើម្បីជួយ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ជំនាញ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព និង ជំនាញ​ដោះបំផ្លាញ​គ្រាប់មីន រ​យៈពេល​ពីរ​ស​ប្តាហ៍ដ​ល់កំលាំង​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជា ។ នៅក្នុង​ជំនួប​នោះ ឯកឧត្ត​ម​ Naveen Srivastava បាន​ប​ញ្ចាក់ថា៖ ឥណ្ឌានឹង​ប​ន្ត​នូវអ្វីដែល​បាន​ស​ហ​ការ​ជាមួយ​ក​ម្ពុជាក​ន្ល​ង​ម​ក ដូច​ជាការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ដ​ល់ ខ​ភ​ម ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច និង​ការ​ប​ញ្ជូន​សិក្ខាកាម
ក​ម្ពុជាទៅរៀន​នៅឥណ្ឌា​។ ឯកឧត្ត​ម​បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា ៖ ក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​ការ​ទូត​នៅក​ម្ពុជា​ឯកឧត្ត​ម​នឹង​ខិត​ខំព​ង្រឹង មិន​ត្រឹម​តែចំណ​ង​មិត្ត​ភាព​ដែល​មាន​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នោះទេ ក្នុង​នោះប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​ក៍ជាប​ញ្ហាសំខាន់ផ​ង​ដែល ដែល​ប​ណ្តាល​ប្រ​ទេស​នានាកំពុង​តែប្រ​ឈ​ម ទាំង​ស​ន្តិសុខ​ប្រ​ពៃណី និង ស​ន្តិសុខ​មិន​ប្រ​ពៃណី ដែល​ទាម​ទាអោយ​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​គ្នាអោយ​បាន​ជិត​ស្និត។ ឆ្លៀត​ក្នុងឪកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម​ Naveen Srivastava ក៏បានអញ្ជើញ ឯ. ទៀ បាញ់ទៅទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋឥណ្ឌាផ​ង​ដែល។ មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ ឯ.  ទៀ បាញ់ បាន​សំដែង​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះ ឯកឧត្ត​ម​ Naveen Srivastava ដែល​បាន​ម​ក​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​ការ​ទូត​នៅក​ម្ពុជា ។ ឯកឧត្ត​ម​ ទៀ បាញ់ បាន​ចាត់ទុក​តំណើរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច រ​ប​ស់ អនុប្រ​ធានាធិប​តីឥណ្ឌានៅក​ម្ពុជានាពេល​ថ្មីៗក​ន្ល​ង​ទៅនេះ បាន​ប​ញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ថែម​ទៀត​ពីចំណ​ង​មិត្ត​ភាព​និង កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីកាន់តែជិត​ស្និទ្ធ ។ឯកឧត្ត​ម​ បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ថា៖ ក​ង​កំលាំង​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជា ដែល​បាន​ចេញ​ទៅបំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​លើក​តំបូង​នៅប្រ​ទេស​ស៊ូដ​ង់គឺបាន​ទ​ទួល​ការ​ស​ហ​ការ​ល្អពីក​ង​ទ័ពឥណ្ឌាដែល​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​នៅទីនោះ ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់​ បានឯក​ភាព​តាម​ការអញើ្ជ​ញ​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូតឥណ្ឌាប្រ​ចាំក​ម្ពុជាដែល​បានអញ្ជើញឯកឧត្ត​មអោយ​ទៅធ្វើទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅប្រ​ទេស ឥណ្ឌា ដោយឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី បាន​ស​ន្យាថា និង​រ​ក​ពេល​ស​ម​ស្រ​ប​ណាមួយ​សំរាប់ចេញ​ទៅបំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅប្រ​ទេសឥណ្ឌានេះ ។

ឯកឧត្ត​ម ម៉ឹង សំផ​ន ស​ម្ភោធអាគារ​ស្នាក់នៅក​ង​ព​ល​តូច​លេខ៧០

        អាគារ​ស្នាក់នៅមួយ​ខ្ន​ង​កំព​ស់៣ជាន់ រាង​ជាអក្ស​រអ៊ុយ (U) ឋិត​នៅក្នុង​ទីប​ញ្ជាការ​វ​រៈ សេនាតូច​លេខ២ រ​ប​ស់ក​ង​ព​ល​តូច​លេខ៧០ ជាអង្គ​ភាព​វ​រៈសេនាតូច​ការ​ពារ និង អង្គ​រ​ក្ស​ការ​ពារ​ទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន និង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​ត្រូវ​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីបើក​ស​ម្ភោពឲ្យ​ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវ​ការ​នៅព្រឺក​ថ្ងៃទី២១ ខែក​ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រោមអធិប​តីភាពឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ម៉ឹង សំផ​ន រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពីឯកឧត្ត​ម ជាមេប​ញ្ជាការ មេប​ញ្ជាការ​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង នាយ​ទាហាន នាយ​ទាហាន​រ​ង និង​ព​ល​ទាហាន​នៅក្នុង​ក​ង​ព​ល​តូច​លេខ៧០ ជាច្រើន​រូប​ទៀត ។
        នៅក្នុង​រ​បាយ​ការ​ណ៍ស្វាគ​ម​ន៍ដែនអាន​ដោយ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សុផាន់ នាយ​រ​ង​សេនាធិការ​ចំរុះ និង​ជាមេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ព​ល​តូច​ថ្មើជើង​លេខ៧០ បាន​ប​ញ្ជាក់ឲ្យ​ដឹង​ថា ទីប​ញ្ជា ការ​វ​រៈសេនាតូច​លេខ២ នៅអង្គ​ភាព​វ​រៈសេនាតូច​ការ​ពារ និងអង្គ​រ​ក្ស​ការ​ពារ​ទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន និង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក ដែល​ក​សាង​បានអាគារ​ស្នាក់នៅចំនួន៣ខ្ន​ង មាន​កំព​ស់៣ជាន់ រាង​ជាអក្ស​រអ៊ុយ (U) ដោយអាគារ​ក​ណ្តាល​មាន​ទ​ទឹង៨ម៉ែត្រ ប​ណ្តោយ៣០ម៉ែត្រ ហើយ​ស្លាប​ស​ង​ខាង​មាន​ទ​ទឹង៨ម៉ែត្រ និង​ប​ណ្តោយ២០ម៉ែត្រ ។ ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​វិញ ឯកឧត្ត​ម  ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សុផាន់ បាន​ប​ញ្ជាក់ឲ្យ​ដឹង​ថា​​ ដើម្បីលើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​ចំណេះដឹង​ដ​ល់ ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ និងអនុវ​ត្ត​តាម​ផែន​ការ​កែទ​ម្រ​ង់ ខ.ភ.ម និង​យោង​តាម​ប​ទ​ប​ញ្ជារ​ប​ស់អគ្គ​ប​ញ្ជា ការ​ព្រ​ម​ទាំង​ផែន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប្រ​ចាំឆ្នាំ ក​ង​ព​ល​តូច​លេខ៧០ បាន​រៀប​ចំបើក​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ចំនួន២វ​គ្គ ដោយ​វ​គ្គ​ទី១ ក​ង​ព​ល​បាន​បើក​វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ព​ល​ទាហាន​ជំនាន់ទី១រ​យៈពេល៣ខែនៅសាលាក​ង រាជអាវុធ​ហ​ត្ថ​កំបូល​ពីថ្ងៃទី៥ ខែឧស​ភា ដ​ល់ថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ហើយ​ក​ន្ល​ង​ម​ក​បាន​ចាប់ផ្តើម បើក​វ​គ្គ​បំប៉ន នាយ​ទាហាន​ជំនាន់ទី១ និង​ព​ល​ទាហាន​ជំនាន់ទី២ រ​យៈពេល៣ខែ នៅសាលាក​ង​រាជអា វុធ​ហ​ត្ថ​កំបូល​ពីថ្ងៃទី៨ ខែ​ក​ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ។ ឯកឧត្ត​ម មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ព​ល​ក៏បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន​នានា ជាពិសេស​ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន និង​ស​ម្តេច​ក​ត្តិព្រឹទ្ធិប​ណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ដែល​ក្នុង​រ​យៈពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​បាន​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​ដ​ល់ក​ង​ព​ល​ដូច​ជា សាល​ប្រ​ជុំ ក​ន្លែង​ធ្វើការ អាគារ ស្នាក់នៅ ឧប​ក​រ​ណ៍សំភារៈ ថ​វិការ ស្បៀងអាហារ​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ ដែល​បាន​ធ្វើឲ្យ​នាយ​ទាហាន ព​ល​ទាហាន​ក្នុង​ក​ង​ព​ល​លេខ៧០ មាន​ការ​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ជូន​ប្រ​ទេស​ជាតិ និង​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជា ។
        ថ្លែង​ក្នុង​ពិធីបើក​ស​ម្ភោធឲ្យ​ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវ​ការអាគារ​ស្នាក់នៅក្នុង​ទីប​ញ្ជាការ​ក​ង​វ​រៈសេនាតូច​លេខ២ រ​ប​ស់ក​ង​ព​ល​តូច​លេខ៧០ នាឪកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម ម៉ឹង សំផ​ន ក្នុង​នាម​ក្រ​សួង​ការ ពារ​ជាតិ បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់រ​ប​ស់មេប​ញ្ជាការ មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​រ​ប​ស់ក​ង​ព​ល​តូច​លេខ៧០ ដែល​ខិត​ខំក​សាងអង្គ​ភាព​បាន​រឹង​មាំ រីក​ច​ម្រើន ធ្វើឲ្យ នាយ​ទាហាន ព​ល​ទាហាន​ក្នុងអង្គ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួន​មាន​ក​ន្លែង​ស្នាក់នៅស​ម​រ​ម្យ មាន​ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅ បាន​ធូរ​ធារ​ធ្វើឲ្យ​ក​ង​ព​ល​ឈាន​ទៅស​ម្រេច​រាល់ភារ​កិច្ច​ដែល​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និងអគ្គ ប​ញ្ជាការ​បាន​ប្រ​គ​ល់ជូន ។ ឯកឧត្ត​ម ម៉ឹង សំផ​ន បាន​លើក​ឡើងអំពីគំរូវីរ​ភាព​រ​ប​ស់ក​ង​ព​ល​លេខ៧០ ដែល​បាន​កើត​ឡើង​តាំង​ពីទ​ស​វ​ត្ស​ន៍ទី៨០ នៅក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ដែលអង្គ​ភាព​នេះបាន​ដើរ​តួនាទីសំខាន់ ណាស់ក្នុង​ការ​ការ​ពារ​ថ្នាក់ដឹក​នាំ និង​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​រ​ស់នៅក្នុង​រាជ​ធានីភ្នំពេញ ជាពិសេស​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក​ង​ព​ល​បាន​ដើរ​តួនាទីសំខាន់មួយ​ទៀត​គឺការ​ជួយ​ស​ង្រ្គោះប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ចេញ​ពីគ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ​ផ្សេងៗ ។ ល​ទ្ធ​ផ​ល​ដែល​ក​ង​ព​ល​ស​ម្រេច​បាន​ខាង​លើនេះត្រូវ​បានឯកឧត្ត​ម ម៉ឹង សំផ​ន វាយ​ត​ម្លៃថា៖ គឺបាន​ដោយ​សារ​លោក​មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ព​ល​លេខ៧០ មាន​គំនិត​ច្នៃប្រ​ឌិត​ខ្ព​ស់ក្នុង​ការ​ដឹក​នាំក​សាងអង្គ​ភាព និង​ចិញ្ចឹម​ទ័ព ។ ឯកឧត្ត​ម ម៉ឹង សំផ​ន​ ក៏បាន​លើក​ឡើង​ពីការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ដែល មាន​ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រ​មុខ​ដឹក​នាំក្នុង​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់គិត​គូរ​ពីសុខ​ទុក្ខ ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅ រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព ដោយ​បាន​ត​ម្កើង​ប្រាក់បៀរ​វ​ត្ស​ន៍ជូន​ម​ន្រ្តីរាជ​ការ បុគ្គ​លិក​រ​ប​ស់រ​ដ្ឋ និង​ក​ង​ទ័ព ដើម្បីរួម​ចំ ណែក​លើក​ស្ទួយ​ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅឲ្យ​បាន​កាន់តែប្រ​សើរ​ជាង​មុន ។ ឯកឧត្ត​ម ម៉ឹង សំផ​ន ក៏បាន​ប​ញ្ជាក់ ប​ន្ថែម​ទៀត​ថា៖ រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំរ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ស​ម្តេច​បាន​ខិត​ខំ ដឹក​នាំប្រ​ទេសឲ្យ​មាន​សុខ​ស​ន្តិភាព ដោយ​ប​ញ្ចៀស​ពីស​ង្រ្គាម​កើត​ឡើង​ដាច់ខាត។ទ​ន្ទឹម​នឹង​នេះស​ម្តេច ក៏បាន​ខិត​ខំក​សាង និងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិ តាម​រ​យៈការ​ក​សាង​ហេដ្ឋារ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ​គ្រ​ប់ផ្នែក គ្រ​ប់មូល ដ្ឋាន​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន ដើម្បីនាំម​ក​នូវ​ការ​កាត់ប​ន្ថ​យ​នូវ​ភាព​ក្រីក្រ​រ​ប​ស់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ ។ នៅក្នុងឪកាស​នោះដែរ ឯកឧត្ត​ម ម៉ឹង សំផ​ន ក៏បាន​បំពាក់គ្រឿងឥស្ស​រ​យ​ស ជូន​ដ​ល់ស​ប្បុរ​ស​ដែល​បាន​រួម​ចំណែក​ជួយ​ក​សាង​ក​ង​ព​ល​តូច​លេខ៧០ និង​បាន​នាំយ​កអំណោយ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិទៅប្រ​គ​ល់ជូន​ផ​ង​ដែរ ៕