ព័ត៌មាន

ប្រ​គ​ល់និង​ទ​ទួល​កុំព្យូទ័រ២៥គ្រឿង ពីការិយាល័យ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ក​ង​ទ័ព ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក

សាលាប​ណ្តុះប​ណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកុំព្យូទ័រ និង​ភាសាប​រ​ទេស នាយ​ក​ដ្ឋាន​កិច្ច​ការ​យោធាស៊ីវិល បាន​ទ​ទួល​កុំព្យូទ័រ២៥គ្រឿង ពីការិយាល័យ កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក ប្រ​ចាំ ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ដ្ឋាន​យោធ​សេវា ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំង​វ​ត្ត​មាន​នាយ​ទាហាន​ជាច្រើន​រូប​ទៀត ។

            ក្នុង​នោះដែរ​ក៏មាន​ការ​ ចូល​រួម​ពី លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក Craig J Tippins ប្រ​ធានអនុព័ន្ធ​យោធា អាមេរិក លោក​វ​រ​សេនីយ៍ទោ Joel Buennaflor ប្រ​ធាន​ការិយាល័យ កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​យោធា អាមេរិក និង​លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក Adrew Dakin ប្រ​ធាន​សេនានុព័ន្ធ​យោធាអូស្រ្តាលី ប្រ​ចាំ ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ព្រ​ម​ទាំង​ស​ហ​ការីជាច្រើន​រូប​ទៀត ។

            ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន ក្នុង​នាម​ថ្នាក់ដឹក​នាំ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ថ្លែង អំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ ចំពោះក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក ដែល​តែង​តែជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់ នូវ​ម​ធ្យោបាយ​ស​ម្ភារ​ជូន ខ.ភ.ម។ ថ្ងៃនេះក៏បានឧប​ត្ថ​ម្ភ​កុំព្យូទ័រ២៥គ្រឿង ពីសំណាក់ការិយាល័យ កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​យោធាអាមេរិក ប្រ​ចាំក​ម្ពុជា ដែល​បាន​រៀប​ចំឡើង​ដោយ​គ​ណៈក​ម្ម​ការ​មូល​និធិ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាហៅកាត់ (FMS) រ​ប​ស់នាយ​ក​ដ្ឋាន​កិច្ច​ការ​យោធាស៊ីវិល ប​ញ្ជាក់ពីការ​ខិត​ខំ ប្រឹង​ប្រែង​ធ្វើឲ្យ កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ល្អរ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ដែលFMS ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួល​ពី នាយ​ទាហាន ពាក់ព័ន្ធ​ក្នុង​កិច្ច​ការ​ងារ​នេះ បាន​ប្រ​សើរ​ឡើង ។

            ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវា ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិប​ន្ត​ទៀត​ថា ការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​ស​ម្ភារ​ទាំង​នេះ គឺរួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​រ​ប​ស់ ខ.ភ.ម ជាពិសេស​នាយ​ទាហាន​ក្នុង ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអគ្គ​ប​ញ្ជាការ អីពីការ​សិក្សាភាសាអង់គ្លេស និង​វិស័យ ព័ត៌មាន​វិទ្យា ឲ្យ​កាន់តែរីក​ច​ម្រើន​ថែម​ទៀត ។ តាម​រ​យៈនេះខ្ញុំស​ង្ឃឹម​ថា នឹង​មាន​ការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​ពី សំណាក់យោធាស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក និង​ផ្ត​ល់ស​ម្ភារ​ដែល​មាន​ល​ក្ខ​ណៈប្រ​ហាក់ប្រ​ហែល​គ្នានេះ កើត​មាន ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់ទៅតាម សេច​ក្តីត្រូវ​ការ​រ​ប​ស់ ខ.ភ.ម ។

            លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក Craig J Tippins បាន​លើក​ឡើង​ពីកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ រ​វាង​ក​ង​ទ័ព ក​ម្ពុជា-អាមេរិក និង អូស្រ្តាលី ពិសេស​ការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​កុំព្យូទ័រ​នាពេល​នេះ ។ ការ​គាំទ្រ​រ​ប​ស់ភាគី អាមេរិក ចំពោះការ​សិក្សាភាសាអង់គ្លេស ប​ង្ហាញ​ពីការ​យោគ​យ​ល់គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ យោប​ល់ និង​ក្លាយ​ជាមិត្ត​ភ​ក្តិ ដៃគូដ៏ល្អប្រ​សើរ ។ នៅពេល​ស​ម្ភារ​នេះដាក់ឲ្យ​ប្រើប្រាស់ ក​ម្ម​សិក្សាការី ម្នាក់ៗនឹងអាច​ជាអ្ន​ក​និយាយ​ភាសាអង់គ្លេស កាន់តែល្អប្រ​សើរ និង​មាន​ស​ក្តានុព​ល ។ ស​ម្រាប់ភាគី អាមេរិក​ជំនួយ​នេះ មិន​ត្រឹម​តែផ្ត​ល់នូវ​ការ​សិក្សាផ្នែក​កុំព្យូទ័រ ប៉ុណ្ណោះទេ តែប​ង្ហាញ​កាន់តែច្បាស់ពី ការ​សិក្សាភាសាអង់គ្លេស ធ្វើឲ្យ​ពួក​គាត់ មានឪកាស​ចូល​រួម​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រួម​គ្នា ជាមួយ​ក​ង​ទ័ពអាមេរិក និង អូស្រ្តាលី ប​ង្កើន​ចំណេះជំនាញ ។ មិន​ត្រឹម​តែប៉ុណ្ណោះអាច​មាន​ល​ទ្ធ​ភាព ទៅប​ន្ត​ការ​សិក្សានៅ ប្រ​ទេសអាមេរិក ឬ អូស្រ្តាលី ។

            ប​ន្ទាប់ម​ក​លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក Craig J Tippins និង ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ផាត វិបុល​សុភ័ក្រ្ត នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ទំនាក់ទំន​ងអន្ត​រ​ជាតិ អគ្គ​នាយ​ដ្ឋាន​ន​យោបាយ និង កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ចុះហ​ត្ថ​លេខាប្រ​គ​ល់ និង ទ​ទួល​ស​ម្ភារ​ទាំង​នោះផ​ង​ដែរ ៕

នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ម៉ឹង សំផ​ន ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធីបូក​ស​រុប​ការ​ងារ​កីឡា ខ.ភ.ម ឆ្នាំ២០១៤ ទិស​ដៅឆ្នាំ២០១៥ រ​ប​ស់កីឡា ខ.ភ.ម

ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ក្រុម​ប្រឹក្សាកីឡា ខ.ភ.ម នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ បាន​រៀប​ចំពិធី បូក​ស​រុប​ការ​ងារ​កីឡា ខ.ភ.ម ប្រ​ចាំឆ្នាំ២០១៤ និង​ដាក់ទិស​ដៅផែន​ការ​ស​ម្រាប់អនុវ​ត្ត​ប​ន្ត​ឆ្នាំ២០១៥ រ​ប​ស់ ខ្លួន ដែល​ពិធីនេះបាន​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅស្ថិត​ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ម៉ឹង សំផ​ន រ​ដ្ឋ លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ជាប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សាកីឡា ខ.ភ.ម ។ ក្នុង​រ​បាយ​ការ​ណ៍ បូក ស​រុប​ការ​ងារ​កីឡា ខ.ភ.ម ឆ្នាំ២០១៤ ដែលអាន​ដោយ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក តែម ម៉ឺន នាយ​ក ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​កីឡា ខ.ភ.ម បាន​គូស​ប​ញ្ជាក់ថា៖ ប​ន្ទាប់ពីក្រុម​ប្រឹក្សាកីឡាក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ បាន ប​ដិស​ន្ធិ ឡើង​ពីឆ្នាំ ២០០៦ ក​ន្ល​ង​ម​ក និង​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​គ្រ​ប់គ្រ​ង ដឹក​នាំដោយ​ផ្ទាល់ ពីឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ជាប្រ​ធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សាក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ និង​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ជួយឧប​ត្ថ​ម ទំនុក​បំរុង ថែរ​បំប៉ន ទាំង​សំភារៈ ស្មារ​តីថ​វិការ ជំរុញឲ្យ វិស័យ​កីឡាក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ បោះជំហ៊ាន​ឈាន​ទៅមុខ​ជាជំហ៊ានៗ លើការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ប្រ​ក​ប​ដោយ​គុណ​ភាព ស​ម​ត្ថ​ភាព និង​គុណ​ធ​ម៍ ជាក​ត្តាគ​ន្លឺះស​ម្រាប់ លើក​ស្ទួយ គុណ​ភាព  សុខ​ភាព កាយ​ស​ម្ប​ទា សិល​ធ​ម៌ ស្មារ​តីទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ និង​មាន​ម​ន​សិការ​ស្នេហាជាតិ ក្នុង​ការ​ចូល​រួម វិស័យ ការ​ពារ​ជាតិមាតុភូមិ និង​ហេដ្ឋារ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ​ស​ង្គ​ម​ជាតិ ។ ឯកឧត្ត​ម តែម ម៉ឺន បាន​ប​ញ្ជាក់ទៀត ថា៖ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​កីឡាក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ជានិច្ច​ជាកាល​តែង​បាន​ស​ហ​ការ យ៉ាង​ជិត​ស្និត​ជាមួយ ក្រ​សួងអប់រំយុវ​ជ​ន​និង​កីឡា គ​ណ​ក​ម្មាធិការ​ជាតិអូឡាំពិក​ក​ម្ពុជា និង​ប​ណ្តា ស​ហ​ព័ន្ធ​ជាតិ ចាត់ប​ញ្ជូន គ្រូប​ង្វឹក កីឡាក​រ-កីឡាការ​នី រ​ប​ស់ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​កីឡាក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ ភូមិន្ទ ទៅចូល​រួម​ប្រ​កួត​កីឡា ដ​ណ្តើម​ពាន​រ​ង្វាន់ ស​ម្តេច អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន​​ ប្រ​កួត ជ្រើស​រើស​ជើងឯក​ជាតិទូទាំង ប្រ​ទេស ប្រ​កួត​ដ​ណ្តើម​ពាន​រ​ង្វាន់ និង​ចូល​រួម​ស​ហ​ការ​ក្នុង​ច​ល​នាកីឡា និង​ទេស​ច​រ​ណ៍កីឡាដើម្បីយើង ទាំងអស់គ្នា  ។ ឯកឧត្ត​ម តែម ម៉ឺន​ ក៏បាន​ប​ញ្ជាក់អំពី ល​ទ្ធ​ផ​ល​និង​ស​មិទ្ធ​ផ​ល ដែល​ទ​ទួល បាន​ក្នុង​ព្រឹត្តិការ​ណ៍នៃការ​ចូល​រួម​កីឡាថ្នាក់ជាតិ ប្រ​ចាំឆ្នាំ ២០១៤ -២០១៥ ដែល​ក្នុង​នោះ៖

 

ល​ទ្ធ​ផ​ល​ទ​ទួល បាន​ឆ្នាំ២០១៤ ទ​ទួល​បាន  

មេដាយ​ចំនួន ៩៦គ្រឿង ក្នុង​នោះរួម​មាន៖

-មេដាយ​មាស                     ចំនួន៣៣គ្រឿង

-មេដាយ​ប្រាក់                     ចំនួន២៨គ្រឿង

-មេដាយ​សំរិទ្ធ                     ចំនួន៣៥គ្រឿង

-ពាន                                ចំនួន១៥ពាន

-ខ្សែក្រ​វ៉ាត់                         ចំនួន០៦ ខ្សែ

និង​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥

មេដាយ​ទ​ទួល​បាន​ថ្នាក់ជាតិចំនួន ១៤ គ្រឿង ក្នុង​នោះរួម​មាន៖

-មេដាយ​មាស                     ចំនួន០៦គ្រឿង

-មេដាយ​ប្រាក់                     ចំនួន០៣គ្រឿង

-មេដាយ​សំរិទ្ធ                     ចំនួន០៥គ្រឿង

-ពាន                                ចំនួន០៤ពាន

-ខ្សែក្រ​វ៉ាត់                         ចំនួន០៣ ខ្សែ ផ​ង​ដែរ ។

 គួរ​រំលឹក​ផ​ង​ដែរ​ថាចាប់តាំង​ពីឆ្នាំ២០០៦ម​ក​ដ​ល់ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះយើង​ទ​ទួល​បាន​មេដាយ​ចំនួន៨៦៧គ្រឿង​ក្នុង​នោះរួម​មាន៖

-មេដាយ​មាស                     ចំនួន២៧១គ្រឿង

-មេដាយ​ប្រាក់                     ចំនួន៣៥៥គ្រឿង

-មេដាយ​សំរិទ្ធ                     ចំនួន២៤១គ្រឿង

-ពាន                                ចំនួន៤០ពាន

-ខ្សែក្រ​វ៉ាត់                         ចំនួន១៧ ខ្សែ

-ស្បែក​ជើង​មាស                  ចំនួន០១គូ ដែល​បាន​ម​ក​ពីការ​ប្រ​កួត​កីឡាបាល់ទាត់ ដ​ណ្តើម​ពាន​រ​ង្វាន់ ស​ម្តេច អគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន ឆ្នាំ២០០៨ ស​ម្រាប់កីឡាក​រ​ស៊ុត​ចូល ទីបាន​ច្រើន​ជាង​គេ ។

ជាមួយ​គ្នានេះដែរ​យើង​ក៏បាន​ចាត់ប​ញ្ជូន​ក្រុម​កីឡាក​រ-កីឡាការ​នីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ចេញ​ទៅចូល​រួម​ប្រ​កួត​កីឡានៅក្រៅប្រ​ទេស​តែង​តែទ​ទួល​បាន​នូវ​កិត្តិយ​ស  ជូន​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ជាប​ន្ត ប​ន្ទាប់ជាក់ស្តែង​ថ្មីៗនេះ គ្រូប​ង្វឹក​នឹង​កីឡាការ​នីចំនួន០៤រូប​បាន​ចូល​រួម​ប្រ​កួត​កីឡាប៉ាត​ង់ ពាន​រ​ង្វាន់ ស្រ្តីពិភ​ព​លោក ឆ្នាំ២០១៣ នៅទីក្រុង​ម៉ុង​តូប៉ង់ ប្រ​ទេស​បារាំង ក្នុង​នោះប្រ​កួត​ជាល​ក្ខ​ណៈឯក​ត្ត​ជ​ន កីឡាការ​នី កែ ឡេង ទ​ទួល​បាន​ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ បាន​មេដាយ​មាស១ និង​ពាន១ ក្នុងឪកាស​នោះ ដែរ ក្រ​សួងអប់រំយុវ​ជ​ន​និង​កីឡា និង​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជាតិអូឡាំពិក​ក​ម្ពុជា បាន​ធ្វើការ​កំណ​ត់ត្រាក្នុង រ​បាយ​ការ​ណ៍ជូន ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល អំពីការ​ទ​ទួល​បាន នូវ​កិត្តិយ​ស ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់នៃរាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ប្រ​កាស​ជាវីរ​កីឡាការ​នី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ។

ដើម្បីឲ្យ​ប​ណ្តាការិយាល័យ​ផ្នែក​វិញ្ញាសា អនុវ​ត្ត​ន៍ផែន​ការ​ការ​ងារ​កីឡាឆ្នាំ២០១៥ សំ រេច​បាន​ជោគ​ជ័យ តាម​ផែន​ការ​រ​ប​ស់ក្រុម​ប្រឹក្សាកីឡាក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​កីឡាបាន ដាក់ចេញ​នូវ​ទិស​ដៅផែន​ការ​ដោយ៖

-ត្រៀមអនុវ​ត្ត​រាល់សេច​ក្តីណែនាំរ​ប​ស់ក្រ​សូង​ការ​ពារ​ជាតិស្តីពីផែន ការ​ការ​ងារ​កីឡា ខ.ភ.ម ។

-ត្រៀម​ចូល​រួម​ស​ហ​ការ​ជាមួយ​ប​ណ្តាស្ថាប័ន​ជំនាញ​មាន​ក្រ​សួងអប់រំយុវ​ជ​ន​និង​កីឡា គ​ណ​ក​ម្ម​ធិការ​ជាតិអូឡាំពិក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​កីឡា នាយ​ក​ដ្ឋានអប់រំកាយ និង​កីឡា ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិ ហ្វិក​ហ្វឹន​កីឡា ស​ហ​ព័ន្ធ​កីឡាជាតិស្តីពីផែន​ការ​ការ​ងារ​កីឡា ។

-អនុវ​ត្ត​ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្រ្ត ព​ង្រឹង​វិស័យ និង​ប្រ​មូល​ផ្តុំប​ណ្តុះប​ណ្តាល​កីឡាក​រ​វ័យ ក្មេង ត្រៀម​ចូល​រួម​ជាមួយ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ប្រ​កួត​កីឡាស៊ីហ្គេម​ឆ្នាំ២០២៣ ដែល​ក​ម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ ផ្ទះ ។

ថ្លែង​បូក​ស​រុប​ការ​ងារ​កីឡា ខ.ភ.ម នៅឯម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​កីឡា ខ.ភ.ម នាពេល នោះ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ម៉ឹង សំផ​ន រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជំនួស​មុខឲ្យ​ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការ​លើក​ស​រ​សើរ និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ ចំពោះ ថ្នាក់ដឹក​នាំម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល គ្រូប​ង្វឹក និង​កីឡាក​រ​ទាំងអស់ ដែល​រ​ហូត​ម​ក​បាន​ស​ហ​ការ គ្នាយ៉ាង​ល្អ ក្នុង​ការ បំពេញ​ការ​ងារ​ជំនាញ​កីឡាគ្រ​ប់ប្រ​ភេទ​ទាំង​ការ​ចូល​រួម​ការ​ប្រ​កួត​ថ្នាក់ជាតិ អន្ត​រ​ជាតិ ទ​ទួល​បាន​ជោគ ជ័យ​និង​ម​ហាកិត្តិយ​ស​ជាតិ ជូន​ជាតិនិង​មាតុភូមិក​ម្ពុជា នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក ដែល​នេះបាន​ប​ញ្ជាក់ឲ្យ​ឃើញ ពីកិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​រ​ប​ស់គ្រូប​ង្វឹក និង​កីឡាក​រ​ក្នុង​ការ​ដ​ណ្តើម​ជ័យ​ជំនះស​ម្រាប់ជាតិ និង ខ.ភ.ម ។ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ម៉ឹង សំផ​ន ក៏បាន​ពាំនាំនូវ​ក្តីរំលឹក​និង​ប​ណ្តាំផ្ញើរ​សាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ ពី សំណាក់ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ពិសេស ស​ម្តេច តេជោ នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ផ្ញើរ​ជូន​ដ​ល់ថ្នាក់ដឹក​នាំ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​គ្រូប​ង្វឹក និង​ក្រុម​កីឡាក​រ​ទាំងអស់ ក្នុងឪកាស​ឆ្នាំថ្មីនេះដែរ ។ ឯកឧត្ត​ម ម៉ឺង សំផ​ន ក៏បាន ប​ញ្ជាក់ទៀត​ថា កីឡានាំម​ក​នូវ​សុខ​ភាព  កីឡាធ្វើឲ្យ​កាយ​ស​ម្ប​ទារ​ប​ស់យើង​ម្នាក់រឹង​មាំ ហើយ​ក៏ជាផ្នែក មួយ​ដែល​នាំឲ្យ​យើង​នាំយ​ក​ម​ហាកិត្តិយ​ស​ជូន​ដ​ល់ប្រ​ទេស​ជាតិ ប​ន្ទាប់ពីយើង​បាន​ចេញ​ទៅប្រ​កួត ជា ល​ក្ខ​ណៈអន្ត​រ​ជាតិ នៅគ្រ​ប់ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ក្នុង​តំប​ន់ និង​នៅលើពិភ​ព​លោក ។ រ​ប​ស់ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​កីឡា ខ​.ភ.ម នៃក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ម៉ឹង សំផ​ន ក៏បាន​រំលឹកឲ្យ​នាយ​ព​ល​ទា ហាន ក្រុម​កីឡាក​រ ខ.ភ.ម ទាំងអស់ គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ​កីឡាត្រូវ​ខិត​ខំប​ន្ត​នូវ​ស្នាដៃ ល្អនេះឲ្យ​កាន់តែល្អថែម ទៀត ពិសេស​កិច្ច​ស​ហ​ការ​ជាមួយ​គ្រ​ប់ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ ការ​គោរ​ព​វិន័យ​សេច​ក្តីថ្លៃថ្នូ ជាកីឡាក​រ​រ​ប​ស់ ខ.ភ.ម ដែល​មាន​វិន័យ​សាក​ស​ម និង​កិត្តិយ​ស​ដែល​យើង​ទ​ទួល​បាន​នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក ៕

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ជួបអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​រុស្សីប្រ​ចាំក​ម្ពុជា

ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សីបានអញ្ជើញ​គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា ទៅធ្វើទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សីក្នុង​ខែមិថុនាឆ្នាំ2015 ខាង​មុខ ។

                   នៅក្នុង​ជំនួប​ពិភាក្សាមួយ​នាព្រឹក​ថ្ងៃទី 24 ខែ មេសា ឯកឧត្ត​ម ឌីមីទ្រី វ័ត​កូវ (Dmitry Tsvetkov) អគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សីប្រ​ចាំក​ម្ពុជា បាន​ជ​ម្រាប ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិថា ស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សី នឹង​រៀប​ចំពិព័ណ៍ប​ច្ចេក​ទេសអន្ត​រ​ជាតិនៅទីក្រុង​មូស្គូឆ្នាំ 2015 ហើយ​ទ​ន្ទឹម​នឹង​ពិព័ណ៍នេះ ក៏បាន​រៀប​ចំវេទិការ​ពិភាក្សាគ្នា ដែល​មាន​ការ​ចូល​រូម​ពីរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ ពារ​ជាតិចំនួន38ប្រ​ទេស ដែល​ប្រ​ទេស​ទាំង38នោះគឺជាប្រ​ទេស​ដែល​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ផ្នែក ប​ច្ចេក​ទេស​យោធាជាមួយ​ស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សី ។ ឯកឧត្ត​ម អគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​រុស្សីស​ង្ឃឹម​ថា ក​ម្ពុជានឹង​ចូល​រួម​ពិព័ណ៍ នេះ ដោយ​ដឹក​នាំគ​ណៈប្រ​តិភូជាន់ខ្ព​ស់ ខ.ភ.ម ។ ឆ្លៀត​ក្នុងឪកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម​ក៏បាន​ជ​ម្រាប​ជូន​ពី ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សីដែល​បានអញ្ជើញ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ទៀ បាញ់ ទៅធ្វើទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សីផ​ង​ដែរ ។ ឯកឧត្ត​ម ឌីមីទ្រី វ័ត​កូវ វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំ ពោះកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា រុស្សី ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹតិ្ត​ទៅយ៉ាង​ល្អប្រ​សើរ និង​ប​ន្ត ព​ង្រីក​ប​ន្ថែម​ទៀត ។ នៅក្នុងឪកាស​នោះភាគីទាំង​ពីរ​ក៏បាន​ធ្វើការ​ពិភាក្សាគ្នាផ​ង​ដែរ​ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង ស​ភាព​ការ​ណ៍ក្នុង​ពិភ​ព​លោក និង​ទិដ្ឋ​ភាព​នៅក្នុង​តំប​ន់ ។ នៅក្នុង​ជំនួប​នោះដែរ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ទៀ បាញ់ ក៏បាន​ប​ញ្ជាក់ដែរ​ថាៈ ភាព​រឹង​មាំរ​ប​ស់ ខ.ភ.ម ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​គឺបាន​ពីការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម​ពីអតិត ស​ហ​ភាព​សូរ​វៀត ដូច​ជា ជំនាញ​ទ័ពអាកាស ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក ការ​ពារាអាកាស​រួម​ទាំង​ជើង​គោក​ផ​ង​ដែរ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ក៏បាន​ជ​ម្រាប​ជូន​ដ​ល់អគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សី អំពីកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ប​ស់ខ.ភ.ម ជាមួយ​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​នានា ការ​ចូល​រួម​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព ហើយ​ក្នុង​នោះឯកឧត្ត​ម ឧប នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក៏បាន​ស្នើសុំឲ្យ​នាវាក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​រ​ប​ស់ស​ហ​ព័ន្ធ​រុស្សី ម​ក​ចូល​ច​ត​ក្នុង​កំព​ង់ផែខេត្ត​ព្រះ សីហ​នុ ដើម្បីប​ង្កើន​នូវ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ទាំង​ពីរឲ្យ​បាន​កាន់តែរីក​ច​ម្រើន​ថែម ទៀត ៕

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ក​ង​ទ័ព​វ​រៈការ​ពារ​ព្រំដែន ៣០៣ កោះកុង

ក្នុង​ដំណើរ​ចុះសាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ ក​ង​ទ័ព​នាឪកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំថ្មីប្រ​ពៃណីជាតិខ្មែរ ឆ្នាំម​មែ អប្ព​ស័ក ព​ស.២៥៥៩ អង្គ​ភាព​ក​ង​វ​រៈសេនាតូច ការ​ពារ​ព្រំដែន​លេខ៣០៣ គឺជាអង្គ​ភាព​ចុង​ក្រោយ ដែល​គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ចុះសាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ក​ង​ទ័ព ប​ន្ទាប់ពីបាន​ចុះ សាក​សួរ សុខ​ទុក្ខ​ក​ង​ទ័ព អស់រ​យះពេល​ជាច្រើន​ថ្ងៃ ដែល​បាន​ចាប់ផ្តើម ចេញ​ដំណើរ ពីយោធ​ភូមិភាគ​ទី១ ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង​ម​ក​នោះ ។ មេប​ញ្ជាការ ក​ង​វ​រៈសេនាតូច ការ​ពារ​ព្រំដែន​លេខ៣០៣ បាន​រាយ​ការ​ណ៍ជូន​ប្រ​តិភូអោយ​ដឹង​ថា៖ ក​ង​ការ​ពារ​ព្រំដែន៣០៣ គឺជាអង្គ​ភាព​មួយ ដែល​មាន​ភារ​កិច្ច​ឈ​រ​ជើង ការ​ពារ​ខ្សែរ​ប​ន្ទាត់ព្រំដែន ក្នុង​ភូមិសាស្រ្ត​ខេត្ត​កោះកុង ។ ក្នុង​រ​យះពេល​មួយ​ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ទៅនេះ អង្គ​ភាព៣០៣ បាន​ខិត​ខំបំពេញ ភារ​កិច្ច​ទ​ទួល​បាន​នូវ ល​ទ្ធ​ផ​ល​ជាច្រើន​លើក ក្នុង​ការ​ការ​ពារ​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ ជូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ រ​ស់នៅតាម​តំប​ន់ព្រំដែន ចូល​រួម​ទ​ប់ស្កាត់ប​ទ​ល្មើស​ផ្សេងៗ ក្រៅពីនេះអង្គ​ភាព​បាន ធ្វើការ​ហ្វឹហ្វឺន ក​សាងអង្គ​ភាព ប​ង្ក​រ​ប​ង្កើន​ផ​ល ចិញ្ចឹម​ស​ត្វ លើក​ស្ទួយ​ជីវ​ភាព រ​ស់នៅរ​ប​ស់ ក​ង​ទ័ព​បាន ល្អប្រ​សើរ ។

            មាន​ប្រ​សាស​ន៍សំណេះសំណាល នាឪកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម​បាន​ថ្លែង​ថា៖ ពិធីបុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំថ្មី គឺជាពិធីបុណ្យ​មួយ រ​ប​ស់ខ្មែរ​យើង នាំម​ក​នូវ​ភាព ស​ប្បាយ​រីក​រាយ និង សេរីម​ង្គ​ល ជោគ​ជ័យ ដ​ល់ក្រុម គ្រួសារ​ទាំងអស់ ហើយ​ជាប្រ​ពៃណីទំនៀម​ទំលាប់ ក្នុងឪកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំថ្មី ថ្នាក់ដឹក​នាំ តាម​ស្ថាប័ន រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល តែង​តែចុះម​ក​សាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ ដ​ល់អង្គ​ភាព ឈ​រ​ជើង​នៅតាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំដែន ប៉ុស្តិ៍ ប៉ម ជួរ​មុខ ។

            ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ក៏បាន​កោត​ស​រ​សើរ ពីស្នាដៃ នាយ​ទាហាន ព​ល​ទាហានអង្គ​ភាព៣០៣ ដែល​ក​ន្ល​ង​ម​ក បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ ជូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ និង ការ​ពារ​ខ្សែរ​ប​ន្ទាត់ព្រំដែន ក្នុង​ភូមិសាស្រ្ត​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ រ​ប​ស់ខ្លួន ។ ឯកឧត្ត​ម​បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា ការ​ការ​ពារអធិប​តេយ្យ បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី វាជាចំនែក​មួយ​ដ៏សំខាន់ ប៉ុន្តែទ​ន្ទឹម​នឹង​នេះ នាយ​ទាហាន ព​ល​ទាហាន​ទាំងអស់ ក៏ត្រូវ​ចូល​រួម​ព​ង្រឹង ការ​ពារ​នូវ​ស​ន្តិភាព ស្ថេរ​ភាព​ដ៏មាន​តំលៃ រ​ប​ស់យើង ដែល មាន​ក្នុង​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះផ​ង​ដែរ ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ក៏បាន​ជូន​ព​រ​ឆ្នាំថ្មី ដ​ល់នាយ​ទាហាន ព​ល​ទាហាន អង្គ​ភាព៣០៣ សូមអោយ​ទេវ​តាឆ្នាំថ្មី ជួយ​បីបាច់ថែរ​ក្សា នាយ​ទាហាន ព​ល​ទាហាន និង ក្រុម​គ្រួសារ សូមអោយ​បាន​ទ​ទួល​បាន​នូវ សេច​ក្តីសុខ សេច​ក្តីចំរើន និង​ទ​ទួល​បាន​នូវ​ជោគ​ជ័យ ក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច ជូន​ជាតិមាតុភូមិ ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ក៏បាន​ប្រ​គ​ល់ អំណោយ​ដ​ល់ អង្គ​ភាព៣០៣ មាន​មី ស្រាបៀរ ទឹក​ក្រូច និង​ថ​វិការ សំរាប់អបអរ​ពិធី បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំថ្មី ផ​ង​ដែរ ៕

ពិធីជូន​ដំណើរ​ក​ង​ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជាទៅចូល​រួម​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព អ.ស.ប នៅប្រ​ទេស ម៉ាលី និង​ប្រ​ទេស ស៊ូដ​ង់ខាង​ត្បូង

ដោយ​បាន​ការ​ឯក​ភាព​ជា​គោល​ការ​ណ៍​ពី​រាជ​រ​ដ្ឋា​ភិបាល​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី ​០៧​ ខែ​ មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥​ នេះ​នៅ​មូល​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ពោធិ៍​ចិន​តុង​ គ​ណៈ​ក​ម្ម​ការ​ជាតិ​បាន​រៀប​ចំ​ពិធី​ជូន​ដំ​ណើរ​ក​ង​ក​ម្លាំង​ ក​ម្ពុជា​ទៅ​ចូល​រួម​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជា​ជាតិ​ និង​ប្រ​ទេស​ម៉ាលី​ និង​ ស៊ូ​ដ​ង់​ខាង​ត្បូង​ ។​

                   តាម​រ​បាយ​ការ​ណ៍​រ​ប​ស់​ឯកឧត្ត​ម​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ សែម​ សុវ​ណ្ណ​នី​ អគ្គ​នាយ​ក​ម​ជ្ឍ​ ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិ​ និ​ង​ជា​អនុ​ប្រ​ធាន​គ​ណៈ​ក​ម្មាធិការ​ជាតិ​ បាន​ប​ញ្ជាក់​ជូន​អង្គ​ពិធី​ជ្រាប​អំពី​ការ​ងារ​ត្រៀម​រៀប​ ចំ​ផ្នែក​ទាំង​ឧប​ក​រ​ណ៍​ស​ម្ភារៈ​ ម​ធ្យោបាយ​បំពេញ​ប​ន្ថែម​ និង​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ម្លាំង​ ព្រ​ម​ទាំង​ស​មិទ្ធ​ផ​ល​ សំខាន់ៗ​ ដែល​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ប​ស់​ក​ម្ពុជា​បាន​នឹង​កំពុង​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​ទ​ទួល​ បាន​ជោគ​ជ័យ​ នៅ​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ម៉ាលី ​និង​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស៊ូដ​ង់​ខាង​ត្បូង​ ។​

                   ការ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​វិស្វ​ក​ម្ម​ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះ​៩១៨​ និង​ក​ង​ក​ម្ទេច​គ្រ​ប់​មិន​ទាន់​ផ្ទុះ​លេខ​៣១២​ ទៅ​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ម៉ាលី​ គឺ​ជា​លើក​ទី២​ ដែល​ត្រូវ​ទៅ​ប្តូរ​វេន​ក​ង​វិស្វ​ក​ម្ម​ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះ​លេខ​៨១៩​ និង​ ក​ង​ក​ម្ទេច​គ្រាប់​មិន​ទាន់​ផ្ទុះ​លេខ​២១៣ ​និង​ក​ង​អាវុធ​ហ​ត្ថ​លេខ​១៦៨​ ពេទ្យ​កំរិត​២​លេខ​៩០៨​ ទៅ​សាធា​ រ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស៊ូដ​ង់​ខាង​ត្បូង​ ជា​លើក​ទី៤ ​ដែល​ត្រូវ​ទៅ​ប្តូរ​វេន​ក​ង​រាជ​អាវុធ​ហ​ត្ថ​លេខ​១១៧ ​និង​ពេទ្យ​កំរិ​ត​២ ​លេខ​៨០៩​ ដែល​នឹង​វិវ​ត្ត​ន៍​ម​ក​កាន់​ក​ម្ពុជា​វិញ​នា​ចុង​ស​ប្តាហ៍​ទី​៣ ​ខែឧ​ស​ភា​ ឆ្នាំ​២០១៥​ ខាង​មុខ​នេះ។​

                   ក្នុង​នាម​លោក​ស្រី ​Claire​ Vander​ Vaeren​ អ្ន​ក​ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួល​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជា​ជាតិ​ ប្រ​ចាំ​ព្រះរា​ជា​ណា​ច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ​លោក​ Roger​ Carter​ ទី​ប្រឹក្សា​ស​ន្តិសុខ​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​បាន​មាន​ ប្រ​សាស​ន៍​ថា ​ចាប់​តាំង​ពីឆ្នាំ​២០០៦​ រ​ហូត​ដ​ល់​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ ក​ម្ពុជា​បាន​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ចូល​រួម​ប្រ​តិប​ត្តិ​ការ​ រ​ក្សា​ស​ន្តិសុខ​រ​ប​ស់​ អ.ស.ប​ នៅ​ប្រ​ទេស​ស៊ូដ​ង់​ ស៊ូដ​ង់​ខាង​ត្បូង​ សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​អាហ្វ្រិក​ក​ណ្តាល​ ឆាដ​ ស៊ីរី​ លីប​ង់​ និង​ម៉ាលី​ ស​រុប​ចំនួន​ ២,៨១៦ ​នាក់ ​ក្នុង​នោះ​នារី​ចំនួន ​៨១​នាក់ ​។ ដោយ​ឡែក​ក​ង​ក​ម្លាំង​ ក​ម្ពុជា​កំពុង​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​នៅ​ប្រ​ទេស​ស៊ូដ​ង់​ខាង​ត្បូង​ចំនួន​ ៤៨៩​នាក់ ​និង​ម៉ាលី​ចំនួន​ ៣១១​នាក់​។

​                   ​តាម​រ​យះ​កា​រ​ចូល​រួម​ចំណែក​ក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​ នេះ​ បាន​ឆ្លុះ​ប​ញ្ចាំង​ប​ង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ពីភាព​ជោគ​ជ័យ​ដ៏ត្រ​ចេះត្រ​ច​ង់​រ​ប​ស់​ក​ម្ពុជា​លើ​ឆាក​អន្ត​រ​ជាតិ​ ហើយ​ ជា​កិត្តិយ​ស​ដ៏​ធំធេង​ដ​ល់​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា​ ដែល​ជា​ប្រ​ទេស​មួយ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស​ន្តិភាព​ ស​ន្តិសុខ​ និ​ង​មិត្ត​ភាព​ និង​ធ្វើ​ឲ្យ​ក​ម្ពុជា​ក្លាយ​ជា​ប្រ​ទេស​គំរូ​មួយ​ស​ម្រាប់​ពិភ​ព​លោក​ ។ ​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​សូម​ ស​ម្តែ​ង​នូ​វ​ការ​ដឹង​គុណ​ដ៏​ជ្រាល​ជ្រៅ​ចំពោះរា​​ជ​រ​ដ្ឋា​ភិបាល​ និង​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជា​ ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​ ប​ង្កើត​ឲ្យ​មាន​ស​ន្តិភាព​ដ​ល់​ប​ណ្តា​ប្រ​ទេស​ផ្សេងៗ​ ។​

                   ឯកឧត្ត​ម​ នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ ប៉ុល​ សារឿន​ អគ្គ​មេប​ញ្ជា​ការ​នៃ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ ក្នុង​នាម​តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់​ខ្ព​ស់​ស​ម្តេច​អគ្គ​ម​ហា​សេនា​ប​តី​តេជោ ​ហ៊ុន ​សែន ​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ​នៃព្រះ​រាជា​ណា​ ច​ក្រ​ក​ម្ពុជា​ សូម​ស​ម្តែង​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​ និង​វាយ​ត​ម្លៃ​ខ្ព​ស់​ចំពោះ​ការ​ខិត​ខំប្រឹ​ង​ប្រែង​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស្មារ​តី​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ព​ស់​រ​ប​ស់​គ​ណៈ​ក​ម្មាធិការ​ជាតិ​ ដែល​បាន​រៀប​ចំ​ពិធី​ជូន​ដំណើរ​ក​ង​ ក​ម្លាំង​ទៅ​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​នាពេល​នេះ​ ៕​

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ចុះសំណេះសំណាល​សាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ក​ង​ទ័ព​នៅក្នុង​ទិស​ទី ៣ ប្រាសាទ​តាក្រ​បី

ប​ន្ទាប់ពីបាន​ចុះសាក​សួរ​សុខ​ទុក​ក​ង​ទ័ព​នៅយោធ​ភូមិភាគ​ទី ១ និង​ចុះសាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ ប​ង​ប្អូន​យោធិន​ពិការ​នៅ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល អភិ​វ​ឌ្ឍ​ន៍​ ​​យោធិន​ពិការ ស​ម្តេច​តេ​ជោហ៊ុន​សែន គូលេន ៣១៧  នៅខេត្ត សៀម រាប ក្នុងឪកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំថ្មី ប្រ​ពៃណីជាតិខែ្ម​រ  ឆ្នាំម​មែ ស​ប្ត​ស​ក្ខ័ ព ស ២៥៥៩ រួច​ម​ក  ឯ.ឧ.នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អម​តំណើរ​ដោយ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត លោក​ជំទាវ ដាំ ដារ៉ានី រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង ឯកឧត្ត​ម​ជានាយ​ទាហាន​ជាន់ខ្ព​ស់ នៅក្នុង ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ជាច្រើន​រូប​ទៀត បាន​ប​ន្ត​តំណើរ​ចុះសាក​សួសុខ​ទុក្ខ​ក​ង​ទ​ព័ នៅវ​រ​សេនាតូច​លេខ ៤០៦ នៅ ក្នុង​ទិស​ទី ៣ ប្រាសាទ​តាក្រ​បី ឋិត​នៅក្នុង នៅខេត្តឧត្ត​រ​មាន​ជ័យ​ជាប​ន្ត​ទៀត ។

          ឯកឧត្ត​ម   ឧត្ត​ម​សេន​នីយ៍ឯក កែវ ធី នាយ​រ​ង​សេនាធិការ​ចំរុះ និង ជាមេប​ញ្ជាការ ក​ង​ព​ល​ធំអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ ២  បាន​ថ្លែង​នូវ​សុន្ទ​រ​ក​ថាស្វាគ​ម​ន៍យ៉ាង  ក​ក់ក្តៅចំពោះវ​ត្ត​មាន​រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់   ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី  រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ដែល​បាន​ឆ្លៀតឱកាស​ការ​ងារ​ដ៍ម​មាញឹក  ចុះសាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ក​ង​ទ័ព ក្នុង​ទិស​ទី ៣ ដែល​នេះ បាន​ប​ង្ហាញ ឲ្យ​ឃើញ​នូវ​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់  រ​វាង​ថ្នាក់លើនិង​ថ្នាក់ក្រោម ។ ឯកឧត្ត​ម មេប​ញ្ជាការ បាន​ធ្វើសេច​ក្តីរាយ​ការ​ណ៍ស​ង្ខេប​ពីស​ក​ម្ម​ភាព និង​ការ អនុវ​ត្ត​កាត​ព្វ​កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិ រ​ប​ស់នាយ​ទាហាន  នាយ​ទាហាន​រ​ង និង​ព​ល​ទាហាន ក្នុង​ទិស​ទី ៣ ក្នុង​ពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក បាន​ចូល​រួម​ស​ហ​ការ​ជាមួយ អាជ្ញាធ​រ​ដែន​ដី  ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ សុវ​ត្ថិភាព ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ តាម​មូល​ដ្ឋាន  ទ​ប់ស្កាត់អំពើចោរ​ក​ម្ម​ឆ្ល​ង​ដែន​ខុស​ច្បាប់  អំពើជួញ​ដូរ ជួញ​ដូថ្នាំញៀន    អំពើអនាធិប​តេយ្យ​ព្រៃឈើ   និង​ប​ទ​ល្មើស​ផ្សេងៗទៀត ។ ក្រៅពីនេះបាន​ចូល​រួម​ស​ហ​ការ​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ សុវ​ត្ថិភាព​តាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំដែន  ស្ថិត​ក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​ដែលអង្គ​ភាព​ទ​ទួល​ខុស ត្រូវ​ដើម្បីនាំម​ក​នូវ​ស​ន្តិសុខ សុវ​ត្ថ​ភាព​ល្អប្រ​សើរ សំរាប់ប្រ​ជាជ​ន​រ​ស់នៅ ប្រ​គ​ប​មុខ​រ​ប​រ រ​ក​ស៊ី បាន​ងាយ​ស្រួល  ។

           មាន​ប្រ​សាស​ន៍ ជាមួយ​នាយ ទាហាន នាយ​ទាហាន​រ​ង និង ព​ល​ទាហាន ក្នុង​យោធ​ភូមិភាគ​ទី ១ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី  ទៀ បាញ់   បាន​ពាំនាំនូវ​ការ​ផ្តាំផ្ញើសាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ពីសំណាក់     ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តី តេជោ ហ៊ុន សែន  នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា និង​ស​ម្តេច​គ​តិ​ព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ដែល​ជានិច្ច​កាល​ស​ម្តេច​ទាំង​ពីរ តែង​តែយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ ចំពោះសុខ​ទុក្ខ​រ​ប​ស់ ប​ង​ប្អូន​ក​ង​ទ័ព​យើង​គ្រ​ប់​ពេល​វេលា  ។      ឯកឧត្ត​ម បាន​ថ្លែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ ចំពោះគំរូវីរៈភាព  ដ៏អង់អាច​ក្លាហាន​រ​ប​ស់ប​ង​ប្អូន​ក​ង​ទ័ព​យើង ក្នុង​ទិស​ទី ៣ ដែល​បាន​លះប​ង់សាច់ស្រ​ស់  ឈាម​ស្រ​ស់   ក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច ការ​ពារ​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី ក្នុង​ពេល ក​ន្ល​ង​ម​ក ជាពិសេស​បាន​ខិត​ខំ ការ​ពារ​ស្ថាប័ន ព្រះម​ហាក្ស​ត្រ  ការ​ពារ​ដាច់ខាត​រ​ដ្ឋ​ធ​ម្ម​នុញ្ញ  និង ការ​ពារ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ស្រ​ប​ច្បាប់​ដែល​កើត​ចេញ​ពីការ​បោះឆ្នោត នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក    ។​ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់   ក៏បាន​ជំរ​ញ ដ​ល់ នាយ ទាហាន នាយ​ទាហាន​រ​ង និង ព​ល​ទាហាន ក្នុង ក្នុង​ទិស​ទី ៣ ទាំងអស់ ត្រូវ​តែគោរ​ព នូវ វិន័យ ល​ក្ខ័ន្តិកៈរ​ប​ស់ខ្លួនឲ្យ​បាន​ខ្ជាប់ខ្ជួន គោរ​ព​ច្បាប់រ​ប​ស់រ​ដ្ឋ  ជៀស​វាង​កា​រ​ចូល​រួម​ប្រ​ព្រឹត្ត​អំពើល្មើស និង​ច្បាប់រ​ប​ស់ រ​ដ្ឋ ។   ក្នុងឪកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំថ្មី ប្រ​ពៃណីជាតិខែ្ម​រ នេះដែល និង ឈាន​ចូល ម​ក​ដ​ល់នាពេល​ខាង​មុខ​នេះ ឯ ទៀ បាញ់ បាន​បួង​សួង សុំអោយ​ទេវ​តាឆ្នាំថ្មី​ ជួយ​បីបាច់ ថែរ​ក្សា នាយ​ទាហាន ព​ល​ទាហាន នៅក្នុង​យោធ​ភូមិភាគ​ទី ១ ទាំងអស់ អោយ​ជួប​ប្រ​ទះតែសេច​ក្តីសុខ​ សេច​ក​ញ​តីចំរើន​ត​រៀង​ទៅ  ។      

ក្នុងឱកាស​នោះដែរ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី  ទៀ បាញ់   បាន​នាំយ​ក​នូវអំណោយ​ទៅចែក​ជូន  នាយ​ទាហាន    នាយ​ទាហាន​រ​ង  និង ព​ល​ទាហាន​នៅ ក្នុង​ទិស​ទី ៣ ប្រាសាទ​តាក្រ​បី  ដែល​កំពុង​ឈ​រ ជើង​ការ​ពារ​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដីនៅ តាម​ខ្សែប​ន្ទាត់ព្រុំដែន​ជួរ​មុខ ក​ម្ពុជា-ថៃ រួម​មាន ថ​វិការ និង សំភារៈស្បៀងអារ​ហារ​ជាច្រើន​មុខ ។ ឆ្លៀត​ក្នុងឪកាស​នេះដែល ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី  ទៀ បាញ់   ក៏បានអញ្ជើញ​ឡើង​ទៅទ​ស្ស​នានៅលើប្រាសាទ​តាក្រ​បីផ​ង​ដែល​។