ព័ត៌មាន

បិទ​សិក្ខាសាលាជាតិស្ដីពីស​ម្ព័ន្ធ​មេត្រីភាព រ​វាងអង្គ​ភាព​ក​ង​ទ័ព ក​ង​ន​គ​រ​បាល​ជាតិជាមួយ ស្ថាប័ន អង្គ​ភាព​ស៊ីវិល

សិក្ខាសាលាជាតិស្ដីពីស​ម្ព័ន្ធ​មេត្រីភាព រ​វាងអង្គ​ភាព​ក​ង​ទ័ព ក​ង​ន​គ​រ​បាល​ជាតិ ជាមួយ ស្ថាប័ន អង្គ​ភាព​ស៊ីវិល ត្រូវ​បាន​បិទ​ប​ន្ទាប់ពីបាន​ធ្វើការ​ពិភ​ក្សាពិគ្រោះយោប​ល់រ​វាង​ភាគីទ​ទួល​ជំនួយ

និង​ភាគីអ្ន​ក​ផ្ត​ល់ជំនួយ ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​ស​ម្ព័ន្ធ​មេត្រីភាព​នេះឲ្យ​កាន់តែប្រ​សើរ អស់រ​យៈពេល  ពេញ

១ ថ្ងៃ ក​ន្ល​ង​ម​ក ។

               ពិធិបិទ​សិក្ខាសាលានេះបាន​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅក្រោមអធិប​តីភាពឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនារ​សៀល​ថ្ងៃទី២៩ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៥ នេះនៅវិមាន ស​ន្តិភាព ។

             ក្នុង​សុន្ទ​រ​ក​ថាបិទ​សិក្ខាសាលា ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ បាន​ថ្លែង​នូវអំណ​រ​គុណ

ដ​ល់ស្ថាប័ន ក្រ​សួង ម​ន្ទីរ  គ្រឹះស្ថាន អង្គ​ភាព  ស​ហ​គ្រាស​រ​ដ្ឋ និង​ស​ហ​គ្រាសឯក​ជ​ន ព្រ​ម​ទាំង​ស​ប្បុរ​ស

ជ​ន​នានា ដែល​ជាដៃគូស​ម្ព័ន្ធ​មេត្រី ជាមួយ​ក​ង​កំលាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ​ទាំងអស់ ដែល​បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់

រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​ខឿន​ការ​ពារ​ជាតិ  លើក​កំព​ស់ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព។ ឯ.ឧ បាន​ប​ន្ត

ទៀត​ថា ៖ ទំនាក់ទំន​ង​រ​វាង​ក​ង​កំលាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ និង​ប្រ​ជាជ​ន បាន​កើត​មាន​ឡើង​តាំង​ពីយូរ​ល​ង់

ណាស់ម​ក​ហើយ ហើយ​រ​ហូត​ម​ក​ទ​ល់ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះ នូវ​តែរ​ក្សាបាន​វ​ប្ប​ធ​ម៌ ប្រ​ពៃណីសាម​គ្គី ទំនាក់ទំន​ង

ស​ហ​ការ​ល្អប្រ​សើរ  និង​កាន់តែវិវ​ត្ត​ន៏រីក​ចំរើន​ថែម​ទៀត ។ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ បាន

លើក​ឡើង​ប​ន្ត​ទៀត​ថា ៖ ស​ក​ម្ម​ភាព​ផុស​ផុល​ទាំង​នេះ បាន​កើត​ឡើង​ពីគំរូឈាន​មុខ ក្នុង​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ

ផ្ទាល់ និង​ធំធេង​ពីសំណាក់ ស​ម្តេច​តេជោ និង​ស​ម្តេច​កិត្តិព្រឹត្ត​ប​ណ្ឌឹត ព្រ​ម​ទាំង​បុត្រាបុត្រី និង​ក្រុម

គ្រួសារ​រ​ប​ស់ស​ម្តេច ដែល​បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ពីជីវ​ភាព និង​សុក្ខ​ទុក្ខ​រ​ប​ស់ក​ង​កំលាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ ។

ជាមួយ​និង​ង​គំរូដ៏ល្អ ( សិល្បៈនៃការ​ចែក​រំលែក ) បាន​ញាំងឲ្យ​កុល​បុត្រ កុល​ធីតា គ្រ​ប់ស្រ​ទាប់វ​ណ្ណៈ

ពីគ្រ​ប់ម​ជ្ឈ​ដ្ឋាន ទាំង​ក្នុង និង​ក្រៅប្រ​ទេស បាន​ចូល​រួម​ចំណែក​ដោយ​ផ្ទាល់ ដោយឧប​ត្ថ​ម្ភ ទាំង​ស្មារ​តី

ស​ម្ភារៈ និង​ថ​វិការ ស្រ​ប​តាម​ទិស​ស្លោក( ទាំងអស់គ្នាដើម្បីការ​ពារ​ជាតិ ការ​ពារ​ជាតិដើម្បីទាំងអស់គ្នា ៕

សិក្ខាសាលាជាតិស្ដីពីស​ម្ព័ន្ធ​មេត្រីភាព រ​វាងអង្គ​ភាព​ក​ង​ទ័ព ក​ង​ន​គ​រ​បាល​ជាតិជាមួយ ស្ថាប័ន អង្គ​ភាព​ស៊ីវិល

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ ក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅវិមាន​ស​ន្តិភាព លោក​ជំទាវ ម៉ែន សំអន

ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ទំនាក់ទំន​ង ជាមួយ​រ​ដ្ឋ​ស​ភា.ព្រឹទ្ធ​ស​ភានិងអធិការ​កិច្ច បានអញ្ជើញ

ជាអធិប​តីក្នុង​ពិធីបើក​សិក្ខាសាលាជាតិស្ដីពីស​ម្ព័ន្ធ​មេត្រីភាព រ​វាងអង្គ​ភាព​ក​ង​ទ័ព ក​ង​ន​គ​រ​បាល​ជាតិ ជាមួយ​ស្ថាប័ន អង្គ​ភាព​ស៊ីវិល ។ ហើយ​ការ​ធ្វើសិក្ខាសាលានេះមាន​គោល​បំណ​ង​ធំ ៣ គឺ៖ ទី១. បូក

សារុប​ការ​ងារ​ស​ម្ព័ន្ធ​មេត្រីភាព​រ​វាងអង្គ​ភាព​ក​ង​ទ័ព ក​ង​ន​គ​រ​បាល​ជាតិ ជាមួយ​ស្ថាប័ន អង្គ​ភាព​ស៊ីវិល

ដែល​បាន​ចាប់ដំណើរ​ការ​តាំង​ពីឆ្នាំ ២០០៥ ម​ក , ទី ២ . ធ្វើការ​ពិគ្រោះយោប​ល់រ​វាង​ភាគីទ​ទួល​ជំនួយ

និង​ភាគីអ្ន​ក​ផ្ត​ល់ជំនួយ ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​ស​ម្ព័ន្ធ​មេត្រីភាព​នេះឲ្យ​កាន់តែប្រ​សើរ និង​ទី ៣ .ជាការ​ស​ម្ដែង

នូវ​ការ​ដឹង​គុណ​ដ​ល់ម្ចាស់ជំនួយ​ទាំងអស់ ដែល​បាន​រួម​ចំណែក​ក្នុង​កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិ ។

             ក្នុង​សុន្ទ​ក​ថាបើកអង្គ​សិក្ខាសាលានាពេល​នោះ លោក​ជំទាវ ម៉ែន សំអន បាន​ថ្លែងឲ្យ​ដឹង​ថា៖   តាម​រ​បាយ​ការ​ណ៏រ​ប​ស់អង្គ​ភាព​ទ​ទួល​ជំនួយ និង​ស្ថាប័ន​ផ្ត​ល់ជំនួយ​ជារួម​ក្នុង​ការអនុវ​ត្ត​សេច​ក្ដីសំរេច ចិត្ត រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋ​ភិបាល​គឺពិត​ជាទ​ទួល​បាន​ការ​រីក​ចំរើន នូវ​ស​ក​ម្ម​ភាព​ជាច្រើន​ដូច​ជា ការ​ចុះជ​ប​សំណេះ

សំណាល ការ​ផ្ដ​ល់ជំនួយ ជាស្បៀងអាហារ អាវ​ភ្លៀង អាវ​រ​ងារ ថ្នាំពេទ្យ និង​សំភារៈផ្សេងៗទៀត​រួម

ទាំង​ថ​វិការ​ជាច្រើន​ថែម​ទៀត​ផ​ង ។ លោក​ជំទាវ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី បាន​ប​ន្ថែម​ទៀត​ថា ៖ ទ​ន្ទឹម​នឹង​នោះ

ក៏នៅមាន​ការ​ប្រ​ឈ​ម​ខ្លះដែរ ដូច​ជាល​ទ្ធ​ភាព​រ​ប​ស់ស្ថាប័ន អង្គ​ភាព​ស៊ីវិល​រ​ប​ស់រ​ដ្ឋ និង​ក្រុម​ហ៊ុន ខ្លះនៅ មាន​កំរិត និង​មាន​ការ​លំបាក នាំឲ្យ​មាន​ការ​រអាក់រអួល​ក្នុង​ការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ ហើយ​ជំនួយ​ខ្លះបាន​ធ្វើដោយ

មិន​ចំគោល​ដៅនៃតំរូវ​ការ និងអាទិភាព ដែល​នាំឲ្យ​មាន​ការ​ខ្ជះខ្ជាយ​ធ​ន​ធាន ។

      

              ទាំង​នេះបាន​ប​ង្ហាញឲ្យ​ឃើញ​ថា ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​យើង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​បាន​សាម​គ្គីជាធ្លុង​តែមួយ

មិន​ត្រឹម​តែបាន​ចូល​រួម​ប​ញ្ជូន​កូន​ចៅ និង​ស​មាជិក​គ្រួសារ​ចូល​បំរើក្នុង​ជួរ​ក​ង​ទ័ព​ប៉ុណ្ណោះទេ ថែម​ទាំង បាន​ផ្ដ​ល់ជំនួយ​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​យ៉ាង​ស្មោះស្ម័គ្រ​ថែម​ទៀត  ដោយ​ប​ង្កើត​បាន​ជាច​ល​នាស្នេហាជាតិ

និង​ការ​ពារ​ជាតិមួយ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ក្លា    ៕

ពិធីបិទ​វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​នាយ​ទាហាន​ប​ច្ចេក​ទេស​នៅវិទ្យាស្ថាន​ប​ច្ចេក​ទេស តេជោ ហ៊ុន​សេន ២៨ .០៧.១៥

   ដើម្បីព​ង្រឹង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​និង​ក​សាង​ប្រ​ភ​ព​ប​ន្ត​វេន​ជំនាញ​ប​ច្ចេក​ទេស​ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទឲ្យ​កាន់​តែ​មាន​​វិសាល​ភាព​ធំធេង​ប​ន្ថែម​ទៀត ​នាព្រឹក​ថ្ងៃទី ២៨ ​​ខែ ក​ក្ក​ដា នេះ នៅវិទ្យាស្ថាន​ប​ច្ចេក​ទេស​តេជោ ហ៊ុន សែន  ស្ថិត​ក្នុង​ស្រុក​សំរោង​ទ​ង ខេត្ត កំព​ង់ស្ពឺ បាន​បិទ​វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​នាយ​ទាហាន​ប​ច្ចេក​ទេស​រ​ប​ស់ខ្លួន​ចំនួន៧វ​គ្គ ស្ថិត​ក្រោម​អធិប​តី​ភាព​រ​ប​ស់ ​ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំង​មាន​វ​ត្ត​មាន​ឯកឧត្ត​ម លោជំទាវ រ​ដ្ឋ​លេខ​ធិការ អនុរ​ដ្ឋ​លេខាធិការ អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង  អនុព័ន្ធ​យោធា ស​ហ​ព័ន្ធុស្ស៊ី វៀត​ណាម​ប្រ​ចាំក​ម្ពុជានិង​ នាយ​ទាហាន​ជាន់​ខ្ព​ស់ ចំណុះ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អគ្គ​ប​ញ្ជាការ រួម​និង​ក​ម្ម​សិក្សា​ការីជា​ច្រើន​រូប​ទៀ  ។           ប​ន្ទាប់ពីឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ចៅ ភិរុណ អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស ក្រ​សួង​​​ការ​​​ពារ​ជាតិ បាន​ឡើង​ថ្លែង​សុន្ទ​រ​ក​ថាស្វាគ​ម​ន៍ ស្តីពីការ​វិវ​ត្ត​រីច​ម្រើន រ​ប​ស់ជំនាញ​ប​ច្ចេក​ទេស​រួច​ម​ក ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ  សូ សូច័ន្ទ នាយ​ក​វិទ្យាស្ថាន​ប​ច្ចេក​ទេស​តេជោ ហ៊ុន សែន  បានអាន​រ​បាយ​ការ​ណ៍​ស្តីពីដំណើរ​ការ​បើក​និង​បិទ​វ​ក្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន ដោយ​បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ ដោយ​ទ​ទួល​បាន​ស​ច្ចាប័ន​រ​ប​ស់គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ដឹក​នាំការ​ងារ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​និង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ​និង​ ប្រ​កាស​រ​ប​ស់​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិស្តីពីការ​ជ្រើស​រើស​សិក្ខាកាម ម​ក​ពីប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ម​ក​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ក្នុង​វិទ្យា​ស្ថាន ក​ន្ល​ង​ម​ក​វិទ្យាស្ថាន​បាន​ដំណើរ​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ។ជាក់ស្តែង​ពិធី បិទ​វ​គ្ក​នាពេល​នេះ មាន,វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​នាយ​ទា​ហាន​សេ​នាធិការ​ប​ច្ចេក​ទេស​ជំនាន់ទី ៥ ទី៦ វ​គ្គ​នាយ​ទាហាន​ប​ច្ចេក​ទេស​ថ្នាក់​ម​ធ្យ​ម​ជំនាន់ ទី១ ទី២  វ​គ្គ​នាយ​ទាហាន​ប​ច្ចេក​ទេស​ថ្នាក់ ប​ឋ​ម ជំនាន់ទី៦  មាន​សិក្ខា​កាម​រួម និង​យោធាចារ្យ​ស​រុប​ចំនួន ៥២២នាក់ ។   ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ  សូ សូច័ន្ទ បាន​ប​ញ្ជាក់ថាគោល​បំណ​ង​នៃវ​គ្គ​សិ​ក្សានេះ​គឺ​សំដៅប​ណ្តុះ​ប​ណ្តាល​ជំនាញ​ប​ច្ចេក​ទេស​ផ្នែក​យោធាដ​ល់យោធិន​ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ឲ្យ​មាន​ចំណេះដឹង​ក្នុង​ការ​ប​ញ្ជាដឹក​នាំ​ការ​ងារ​ប​ច្ចេក​ទេស​ចេះ​ធ្វើផែន​ការ​ធា​នាលើការ​ប្រុង​ប្រៀប​ប​ច្ចេក​ទេស​ក្តាប់បាន​ពីខ្សែរ​យៈទំនាក់ទំន​ង​ការ​ងារ​ប​ច្ចេក​ទេស​និង​ចេះប្រើប្រាស់ថែទាំជួស​ជុល​គ្រ​ប់គ្រ​ង ថែ​រ​ក្សា​ទុក​ដាក់នូវ​រាល់គ្រឿង​ស​ម្ភារៈសឹក អាវុធ​យុទ្ធ​ភ័ណ្ឌ​ដែល​កំព​ង់មាន​ប្រើប្រាស់នៅតាមប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​នានា ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​ទៅតាម​ល​ក្ខ​ណៈ​និង​ប​ទ​ដ្ឋាន​ប​ច្ចេក​ទេស​ធានាបាន​នូវ​គុណ​ភាព​ប្រ​សិទ្ធិភាព​តាម​ការ​កំណ​ត់​នៃ​គ្រឿង​​​បំពាក់នីមួយៗ។ឯកឧត្ត​ម បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖វ​គ្គហ្វឹក​ហ្វឺន​ បាន​ផ្តោត​លើខ្លឹម​សារ​សំខាន់ៗ រួម​មាន​លំហាត់​រ​បៀប​ វិន័យ​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់ ល​ក្ខ​ន្តិកៈទូទៅរ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ចិត្ត​សាស្រ្ត​យោធា ឆ្ល​ង​កាត់ឧប​ស័គ្គ យុទ​វិធីប្រ​យុទ្ធ ចាប់ពីបុគ្គ​ល​ដ​ល់ក​ងអនុសេនាតូច និង ឋាលេខា។ ដោយ​ឡែក​សិក្ខាកាម​វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​នាយ​ទាហាន​ប​ច្ចេក​ទេស​ម​ធ្យ​ម ឆ្នាំទី១ សិក្សាចំណេះដឹង​ទូទៅ ឆ្នាំទី២ សិក្សាជំនាញអាវុធ​ថ្មើរ​ជើង កាំភ្ល​ង​ផ្លោង​ផ្ទៃដី កាំភ្លើង​ផ្លោង​ការ​ពារអាកាស គ្រាប់ រំសេវ រ​ថ​ក្រោះ រ​ថ​ពាស​ដែក និង​រ​ថ​យ​ន្ត​ម៉ាស៊ីន ។ ហើយ​ជាល​ទ្ធ​ផ​ល​វ​គ្គ​នីមួយៗមាន​ចំណាត់ថ្នាក់ ខ្សោយ ម​ធ្យ​ម ល្អប​ង្គួរ និង​ចំណាត់ថ្នាក់ល្អ ។ ដើម្បីជាការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត ដ​ល់នាយ​ទាហាន​ជា នាយ​ក នាយ​ក​រ​ង វិទ្យាស្ថាន និង សិក្ខាដែល​មាន​ស្នាដៃ​ល្អនារ​យៈពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក ក្នុងឪកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​បំពាក់​ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិថ្នាក់​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ដ​ល់នាយ​ទាហាន​ជាន់ខ្ព​ស់ ចំនួន ៣ រូប  ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ចំនួន៣ រូប ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី ២ រូប និង ថ្នាក់វ​រ​សេនីយ៍ទោចំនួន ១៣ រូប ព្រ​ម​ទាំង​បាន​បំពាក់មេដាយ គ្រឿឥស្ស​រិយ​យ​ស្យ ប​ណ្ណ​ស​រ​សើរ និង​លិខិត​ប​ញ្ជាក់ការ​សិក្សាដ​ល់សិក្ខាកាម​នាឱកាស​នោះ​ផ​ង​ដែរ។

                ក្នុង​នាម​ប្រ​មុខ​ដឹក​នារាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​ស​ម្តែង​នូវ​មោទ​ន​ភាព​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះជំនាញ​រួម និង​យោធាចារ្យ បាន​ស​ហ​ការឲ្យ​ដំណើរ​ការ​បើក​វ​គ្គ ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តាល​ប​ច្ចេក​ទេស​ជំនាញ​ដ​ល់ក​ម្លាំង​នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​ព​ង្រីក​ធ​ន់ធាន​ម​នុស្ស​ដើម្បីក​សាង​ប្រ​ភ​ព​ប​ន្ត​វេន​សំរាប់វិស័យ ប​ច្ទេស ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​នាពេល​នេះ​ ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​ចាត់ទុក​ល​ទ្ធ​ផ​ល ដែល​ទ​ទួល​បាន​នាពេល​នេះ គឺស្រ​ប​ពេល​ដែល​យើង​កំព​ង់​អនុវ​ត្ត​ផែន​ការ​កែរ​ទ​ម្រ​ង់ ខ​ភ​ម ​សំខាន់លើការ​ព​ង្រឹង​គុណ​ភាព​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អាវុធ​ក សាង​ប្រ​ភ​ព​ប​ន្ត​វេន​​ក្នុង​ក​ង​ទ័ព ដែល​ជា​ត​ម្រូវ​ការ​ចាំបាច់​លើកិច្ច​ការ ការ​ពារអធិប​តេយ្យ  បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី នៃព្រះរា​ជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាអោយ​បាន​គ​ង់វ​ង្ស ។

     ក្នុងឱកាស​ន​នោះដែរឯកឧត្ត​ម ក៏បាន​លើក​ឡើង​ផ​ង​ដែរ ពីស​ភាព​ការ​វិវ​ត្ត​មួយ​ចំនួន នៅលើពិភ​ព​លោក នាដំណាក់កាល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន  និង   ស​ភាព​ការ​ណ៍​ន​យោ​បាយ​នៅ​ក្នុង​ប្រ​ទេស ព្រ​ម​ទាំង​បាន​រំលឹក​ឡើង វិញ​នូវ​រឿង រ៉ាង​ទាំង​ឡាយ ដែល​កើត​មាន​និង​ប​ង្ក​ឡើង​ដោយ​ប​ក្ស​ប្រ​ឆាំង នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក ។ ឯកឧត្ត​ម​ទៀ បាញ់ ក៏បាន​លើក​ឡើង​ពីការ ផ្តាំផ្ញើរ​ប​ស់ស​ម្តេច ដ​ល់​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អាវុធ គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ ក្នុង​ស​ភាព​ការ​ណ៍ថ្មីនេះ  គឺការ​ពារ ឯក​រាជ្យ អធិប​តេយ្យ​ភាព បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី ធ្វើទំនាក់ទំន​ង​ល្អ ជាមួយ​ប្រ​ទេស​ជិត​ខាង និង​ប្រ​ទេស នានាក្នុង​តំប​ន់និង​ពិភ​ព​លោក ដើម្បី​ប​ង្កើន​ចំណ​ង​ទាក់ទ​ង  ជំនឿទុក​ចិត្ត​គ្នា និង​ដើម្បីព​ង្រឹង ស​ន្តិភាព។ ហើយ​ក​ង​កំលាំង​ប្រ​ដាប់​អាវុធ​គ្រ​ប់​ប្រ​ភេទ ត្រូវ​ព​ង្រឹង​ស​ន្តិសុខ ស​ណ្តាប់​ធ្នាប់​ស​ង្គ​ម និង​ព​ង្រឹង​ការ​អនុវ​ត្ត​គោល​ន​យោ​បាយ​ភូមិ ឃុំមាន​សុវ​ត្ថិភាព,  ធានា កុំឱ្យ​មានអំពើ ភេរ​វ​ក​ម្ម ​កើត​ឡើង​នៅក្នុង​ទឹក​ដី​ក​ម្ពុជា ដើម្បី ​រួម​ចំណែក​ដ​ល់​ការ​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវ​ទេស​ច​រ​ណ៍ វិនិយោគ​ម​ក​ក​ម្ពុជា ។ ​ទ​ន្ទឹម​នឹង​នេះ​ដែរ​ឯក​ឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ​ក៏បាន​ស​ង្ក​ត់​ធ្ង​ន់នូវ​ប​ទ​ប​ញ្ជារ​ប​ស់​ស​ម្តេច​តេជោផ​ង​ដែរ ចំពោះ​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ ត្រូវ​ធានាមិន​ឱ្យ​មាន ប​ដិវ​ត្ត​ព​ណ៌នៅក​ម្ពុជា​ ទោះ​ត​ម្លៃ​ណាក៏​ដោយ គឺត្រូវ​កំចាត់ចោល​ភ្លាម ដើម្បីការ​ពារ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ស្រ​ប​ច្បាប់។

       ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ក៏បាន​ផ្តាំផ្ញើដ​ល់នាយ​ទាហាន​ជំនាញ​ព្រ​ម​ទាំង​ក​ម្ម​សិក្សាការី​ទាំងអស់​ថា៖​នៅ​គ្រ​ប់​កាលៈទេសៈ ក​ង​ទ័ព​ត្រូវ​តែមាន​កិច្ច​ការ ប​ច្ចេក​ទេស​ជាជំនួយ​ការ លើការ​ងារ​ប្រុង​ប្រៀប​ធានា​និង​បំរើដ​ល់​គ្រ​ប់ប​ណ្តា​ក​ង​ឯក​ភាព​ពិសេស​ក​ងឯក​ភាព​ទ័ព​ជំនាញ ទាំង​មុន​ពេល​ប្រ​យុទ្ធ  ពេល​ប្រ​យុទ្ធ និង​ក្រោយ​ពេល​ប្រ​យុទ្ធ លើមូល​ដ្ឋាន​គ្រឿង​បំពាក់​គ្រ​ប់​ប្រ​ភេទ។​ដូច្នេះវ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​នេះមាន​សារៈសំខាន់ណាស់​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​ប​ន្ត​អនុវ​ត្ត​គោល​ន​យោបាយ យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ច​តុកោណ​ដំណាក់​កាល​ទី៣ នេះ ដើម្បីឆ្លើយ​ត​ប​ទៅនិង​ស​ភាព​ការ​ណ៍​និង​ត​ម្រូវ​ការ​ជាក់ស្តែង នូវ​វិវ​ត្ត​ផ្នែក​ប​ច្ចេក​វិទ្យានាដំនាក់កាល​ថ្មីនេះ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ក៏បាន​ប្រ​គ​ល់ ថ​វិការ​ចំនួន ១០ លាន រៀល​ដ​ល់ពិធីបិទ​វ​គ្គ​ផ​ង​ដែរ ។

សិក្ខាសាលាផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្រ្ត ព​ត៌មាន អ្ន​ក​នាំពាក្យ​និង​ការ​ងារ គោល​ន​យោបាយ​ក្នុង ខ.ភ.ម

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី ២៧ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ ២០១៥ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​បើក​សិក្ខាសាលា ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្រ្ត ព​ត៌មាន អ្ន​ក​នាំពាក្យ​និង​ការ​ងារ​គោល​ន​យោបាយ​ក្នុង ខ.ភ.ម​ក្រោមអធិប​តី

ភាពឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការអញ្ជើញ

ចូល​រួម​ពីសំណាក់ ឯ.ឧ , អស់លោក​ជា មេប​ញ្ជាការ មេប​ញ្ជាការ​រ​ង តំណាង​ថ្នាក់ដឹក​នាំ និង​ជាជំនាញ

ម​ក​ពីគ្រ​ប់ប​ណ្តាស្ថាប័ន​ក​ងឯក​ភាព​ទូទាំង ខ.ភ.ម ជាច្រើន ។

            មាន​ប្រ​សាស​ន៏បើកអង្គ​សិក្ខាសាលាក្នុងឱកាស​នោះ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ នាង ផាត បាន ថ្លែង​ថា៖ ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្រ្ត ព​ត៌មាន អ្ន​ក​នាំពាក្យ​និង​ការ​ងារ​គោល​ន​យោបាយ​ក្នុង ខ.ភ.ម នេះ ត្រូវ​បានស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះ រាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ជានិច្ច​កាល​តែង​តែបាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ និង​ជំរុញឲ្យអនុវ​ត្ត​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម ។ ដែល​តំរូវឲ្យ​ក​ង​ទ័ព​ទាំងអស់

ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​ប​ន្ត​ទៀត និង​ត្រូវ​ប្តេជ្ញាចិត្តអនុវ​ត្ត​តាម​គោល​ន​យោបាយ​លើវិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិរ​ប​ស់

រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ដោយ​ផ្អែក​លើប​ទ​ពិសោធ​ន៏ដែល​បាន​ឆ្ល​ង​កាត់ក​ន្ល​ង​ម​ក ដូច​ជាស​ភាព​ការ​ណ៏កើត ឡើង​នៅតាម​ព្រំដែន​ក​ម្ពុជា. ថៃ និង​ស​ភាព​ការ​ណ៏ក្រោយ​ការ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ ២០១៣ ។ ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​លេខា

ធិការ​បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា ៖ ទោះបីមាន​ការ​ញុះញ​ង់ បំបែក​បំបាក់ដោយ​ប៉ុន​ប៉ង​ផ្ដួល​រំលំរាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល

ស្រ​ប​ច្បាប់យ៉ាង​ណាក៏ដោយ ខ.ភ.ម នៅតែរ​ក្សាបាន​សាម​គ្គីឯក​ភាព​ជាតិ ឯក​ភាព​ក​ង​ទ័ព​យ៉ាង​រឹង​មាំ

ទ​ប់ស្កាត់បាន​ទាន់ពេល​វេលានូវ​បាតុភាពអស​ក​ម្ម ធ្វើឲ្យ​ក​ង​ទ័ព​គោរ​ព​វិន័យ ចាត់តាំង​ប​ទ​ប​ញ្ជារ​ប​ស់

ក​ងឯក​ភាព និង​ច្បាប់រ​ប​ស់ប្រ​ទេស​ជាតិ  ហើយ​ព​ង្រឹង​ទំនាក់ទំន​ង​ល្អជាមួយ​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ ប​ង្កើន​ជំនឿ ជឿជាក់ចំពោះការ​ដឹក​នាំរ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ទាំង​នេះក៏ជាស​មិទ្ធិផ​ល​ដែល​បាន​ម​ក​ពីការ​ចូល​រួម

ចំណែក​នៃការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្រ្ត ព​ត៌មាន និង​ការ​ងារ​ដោះស្រាយ​គោល​ន​យោបាយ​ក្នុង ខ.ភ.ម បាន

ល្អនាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក ។ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ នាង ផាត ក៏បាន​លើក​ឡើង​ជូនអង្គ​សិក្ខាសាលាឲ្យ

ដឹង​ទៀត​ថា ៖ ស​ភាព​ការ​ណ៏ភារ​កិច្ច​ក​ន្ល​ង​ម​ក គឺជាមេរៀន​ប​ទ​ពិសោធ​ន៏ដែល​គ្រ​ប់ជំនាញ​រ​ប​ស់យើង

ត្រូវ​តាម​ដាន ពិនិត្យ​និង​វាយ​តំលៃឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ និង​ចំគោល​ដៅភារ​កិច្ច​ចំពោះមុខ ជាពិសេស​ការ​ទ​ប់

ទ​ល់ជាមួយ​នឹងឧបាយ​ក​ល​នៃ ( ប​ដិវ​ត្ត​ព​ណ៌) ដែល​ពួកអមិត្ត​នៅតែព្យាយាម​ធ្វើម​ក​លើស​ង្គ​ម​ជាតិ

រ​ប​ស់យើង  ។ ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ ក៏បាន​សូមឲ្យ​មេប​ញ្ជាការ​គ្រ​ប់ក​ងឯក​ភាព ពិសេសអ្ន​ក​ទ​ទួល​ប​ន្ទុក

ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្រ្ត ព​ត៌មាន និងអ្ន​ក​នាំពាក្យ​ក៏ដូច​ជាការ​ងារអនុវ​ត្ត​គោល​ន​យោបាយ​ចំពោះក​ង​ទ័ព ត្រូវ​តំរ​ង់ទិស​ការ​ងារ​នេះឲ្យ​ចំគោល​ដៅ ត្រូវ​ចាត់ទុក​ការ​ក​សាង​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស ជាពិសេស​ចំពោះ យុវ​ជ​ន​ដែល​ជាកំលាំង​ប​ន្ត​វេន ឲ្យ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស្មារ​តីមាន​ម​ន​សិការ ស្នេហាជាតិ ឆ​ន្ទៈមុះមុត​ចំពោះ ជាតិមាតុភូមិ និង​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ជំនាញ សីល​ធ​ម៌ និង​មាន​វិជ្ជាជីវៈពិត​ប្រាក​ដ  ។

          ក្នុង​រ​បាយ​ការ​ណ៏រ​ប​ស់ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ មាស សាវ៉ន  អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន យោធ​សេវាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបានឲ្យ​ដឹង​ថា៖ខ្លឹម​សារ​និង​រ​បៀប​វារៈនៃអង្គ​សិក្ខាសាលា គឺផ្តោត​សំខាន់ ទៅលើការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្រ្ត,ព​ត៌មាន,អ្ន​ក​នាំពាក្យ​និង​ការ​ងារ​គោល​ន​យោបាយ​ចំពោះខ.ភ.ម បាន ធ្វើឡើង​ស្រ​ប​ទៅតាម​ស​ភាព​ការ​ណ៏ភារ​កិច្ច​ចំពោះមុខ ប​ទ​ដ្ឋាន​ច្បាប់ និង​ផែន​ការ ណែនាំរ​ប​ស់ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ឯ.ឧបាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖អង្គ​សិក្ខាសាលាបាន​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយអំពីស​ភាព​ការ​ភារ​កិច្ច​ថ្មីៗក៏ដូច​ជាជំរុញ​និង​ព​ង្រឹង​លើក​កំព​ស់ការ​ងារ​ជំនាញអប់រំចិត្ត​សាស្រ្ត,ព​ត៌មាន,អ្ន​ក​នាំពាក្យ និង​ការ​ងារ               គោល​ន​យោបាយ​ចំពោះខ.ភ.ម​និង​ជាឱកាស​រួម​គ្នាពិនិត្យ​វាយ​តំលៃឲ្យ​បាន​គ្រ​ប់ជ្រុង​ជ្រោយ​នូវ​ការ អនុវ​ត្ត​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នូវអ្វីខ្លះដែល​មិន​ទាន់បានអនុវ​ត្ត​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​នូវ​ចំណុច​ខ្លាំង​ចំណុច​ខ្សោយ​និង​ដាក់ចេញ​នូវ​ភារ​កិច្ច​សំរាប់អនុវ​ត្ត​នាពេល​ខាង​មុខឲ្យ​សំរេច​បាន​ជោគ​ជ័យ   ៕

 

ឯ.ទៀបាញ់ ជួបអតិត​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិថៃ

នារ​សៀល​ថ្ងៃទី ២១ ​ខែ ក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បានអនុញ្ញាតឲ្យ​គ​ណៈប្រ​តិភូថៃ ០១ ក្រុម​ដែល​ដឹក​នាំដោយ ឯកឧត្ត​ម ស៊ូព​ន់ ប៊ុន​យ៉ារុន ( Gen. Sumpun Bonnyarun ) ជាអតីត​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិថៃ និង ជាអគ្គ​នាយ​ក​ក្រុម​ហ៊ុន GML Exhibition Thailand co.Ltd ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​នៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  ។

 

  នៅក្នុង​ជំនួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​មឯកឧត្ត​ម ស៊ូព​ន់ ប៊ុន​យ៉ារុន ក៏បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ចំពោះ    ឯកឧត្ត​ម  ទៀ បាញ់  ដែល​បានអនុញ្ញាតឲ្យ​គ​ណៈប្រ​តិភូរ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម​ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​នាពេល​នេះ ក្នុង​គោល​បំណ​ង​ដើម្បីជ​ម្រាប​ជូន អំពីក​ម្ម​វិធីរៀប​ចំការ​តាំង​ពិព​រ​ណ៌វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ស​ន្តិសុខ​ឆ្នាំ២០១៥  ដែល​រៀប​ចំ ដោយ​ក្រុម​ហ៊ុនGML Exhibition Thailand co.Ltd នៅព្រះរាជាណាច​ក្រ​ថៃនាពេល​ខាង​មុខ ។

 

ឯកឧត្ត​ម ស៊ូព​ន់ ប៊ុន​យ៉ារុន បាន​ប​ញ្ជាក់អោយ​ដឹង​ថា ៖ តាម​ការ​គ្រោង​ទុក​ការ​តាំង​ពិព​រ​ណ៌   វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ និង ស​ន្តិសុខ​នេះ នឹង​រៀប​ចំចាប់ពីថ្ងៃទី ០២-០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នៅទីក្រុង​បាង​ក​ក ប្រ​ទេស​ថៃ ដែល​ក្នុង​ពិធិតាំង​ពិព៌ណ​នេះ នឹង ប​ង្ហាញ​ពីការ​វិវ​ត្ត​ន៍នូវ​ប​ច្ចេក​វិទ្យាថ្មីៗ បំផុត​លើពិភ​ព​លោក ទាំង​លើដី ស​មុទ្រ អាកាស និង​ប្រ​ព័ន្ធ​ស​ន្តិសុខ ដែល​មាន​ជាង ៤០០ ប្រ​ភេទ​ម​ក​ពី ១៨០ ប្រ​ទេស​ចូល​រួម ហើយ​នៅក្នុង​ពិព​រ​ណ៌នេះក៏មាន​រៀប​ចំក​ម្ម​វិធីជំនួប​ទ្វេភាគី និង ការ​ធ្វើស​ន្និសីទ​រួម​គ្នាផ​ង​ដែរ ។

 

សូម​ប​ញ្ជាក់ថា៖ ការ​តាំង​ពិព​រ​ណ៌នៅក្នុង​ប្រ​ទេស​ថៃនាពេល​ខាង​មុខ​នេះ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិថៃ គ្រោង នឹងអញ្ជើញ​គ​ណៈប្រ​តិភូតាម​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ចំនួន៣០ ដែល​ដឹក​នាំដោយ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិ និងអម​ដំណើរ ដោយ​មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង  គោក ជើង​ទឹក ជើងអាកាស ដែល​មាន​ស​មាជិក​ចំនួន ០៨ រូប  ក្នុង​នោះ ក៏មាន​ការអញ្ជើញ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក-រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ព្រ​ម​ទាំង​មេប​ញ្ជាការ ក​ង​ទ័ព​ទាំង ០៣ ប្រ​ភេទ​ចូល​រួម​ផ​ង​ដែរ ។

 

ជាការ​ឆ្លើយ​ត​ប ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ សូម​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ចំពោះការ​ផ្ត​ល់កិត្តិយ​ស រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិថៃ ដែល​គ្រោង​នឹងអញ្ជើញ​ឯកឧត្ត​ម ឲ្យ​ទៅចូល​រួម​ក្នុង​ពិធីតាំង        ពិព​រ​ណ៌វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ និង ស​ន្តិសុខ​ឆ្នាំ២០១៥ ដ៏មាន​សារៈសំខាន់ ស​ម្រាប់វិស័យ​ស​ន្តិសុខ នៅក្នុង​តំប​ន់យើង​​នេះ ។

ឯ.ទៀបាញ់ ជួបឯកអគ្គ​រាជ​ទូត​ថៃតែង​តាំង​ថ្មី

ដោយ​បាន​ការអនុញ្ញាត​ពីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ កាល​ពីរ​សៀល ថ្ងៃទី ២១ ខែ ក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្ត​ម នុត​ថាវុធ ភូទីសារ៉ូ ( Nuttavudh PHOTISARO  ) ឯកអគ្គ​រាជ​ទូត​ថៃ តែង​តាំង​ថ្មីប្រ​ចាំក​ម្ពុជាបាន ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​ចំពោះ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

 

នៅក្នុង​ជំនួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​នាឪកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម នុត​ថាវុធបាន​ប​ញ្ជាក់ថា នៅក្នុង​រ​យៈពេល ០៨ខែក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ ស្ថាន​ភាព​នៅតាម​ព្រំដែន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ថៃ មាន​ល​ក្ខ​ណៈល្អប្រ​សើរ ទាំង​ស​ន្តិសុខ ស​ណ្តាប់ធ្នាប់ ប្រ​ក​ប​ដោយ​សុវ​ត្ថិភាព បាន​កាត់ប​ន្ថ​យអំពើហឹង្សាផ្សេងៗដែល​មាន​ពីមុន  ហើយ បាន​វិល​ម​ក​ភាព​ប្រ​ក្រ​តីឡើង​វិញ ។ ឯកឧត្ត​ម បាន ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់បំផុត​ចំពោះ ស​ម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន ដែល​បាន​ដឹក​នាំប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា ឆ្ពោះទៅរ​ក​ស​ន្តិភាព និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ ដែល​ជាក​ត្តាមួយ​ផ្ត​ល់នូវ​សារៈសំខាន់ ស​ម្រាប់ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ពីមួយ​ថ្ងៃទៅមួយ​ថ្ងៃ មាន​កិច្ច​ស​ហ-ប្រ​តិប​ត្តិការ​កាន់តែល្អប្រ​សើរ​ឡើងឥត​ឈ​ប់ឈ​រ ។  

 

ឯកឧត្ត​ម ឯកអគ្គ​រាជ​ទូត​ថៃថ្មី បាន​លើក​ឡើង​ថា កិច្ច​ដំណើរ​ការ​ដ៏ល្អប្រ​សើរ​នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក ក៏ដូច​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន គឺសុទ្ធ​សឹង​តែមាន​ការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង និង​ចូល​រួម​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹក​នាំ គ្រ​ប់លំដាប់ថ្នាក់ ពិសេសឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ហើយ​ការ​ងារ​នេះ មិនអាច​ចេះតែកើត ឡើង​ដោយឯកឯង​បាន​ទេ ប្រ​សិន​បើពុំមាន​ការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង ព្រ​ម​ទាំង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​គាំទ្រ  និង​ទំនាក់ទំន​ង​ដ៏ជិត​ស្នីទ​រ​វាង​ថ្នាក់ដឹក​នាំ   រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ក​ង​ទ័ព និង​ប្រ​ជាជ​ន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ថៃ

 

 

ឯកឧត្ត​ម ស​ម្តែង​ការអបអរ​សាទ​រ​ចំពោះឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី          ទៀ បាញ់ ដែល​គ្រោង​នឹង​ទ​ទួល​ស​ញ្ញាប​ត្រ​ប​ណ្ឌិត​កិតិ្ត​យ​ស​រ​ដ្ឋ​បាល​សាធារ​ណៈ ផ្ត​ល់ដោយ​សាក​ល​​​វិទ្យាល័យ Rambhai Barni Rajabhat  ដែល​បាន​ធ្វើការ​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ និង​ទ​ទួល​ស្គាល់ពីចំណេះដឹង​ដ៏ឧត្តុង្គឧត្ត​ម​រ​ប​ស់   ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​វិភាគ​ទាន​កិច្ច​ការ​ស​ង្គ​ម ការ​ព​ង្រឹង​ទំនាក់ទំន​ង​យោធា     ក​ម្ពុជា-ថៃលើទ​ស្ស​នៈ លើក​ក​ម្ព​ស់ស​ន្តិភាព​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ចីរ​ភាព ភាព​​​​ជាអ្ន​ក​ជិត​ខាង​ល្អ ការ​លើក​ក​ម្ព​ស់សុខុមាល​ភាព ប្រ​ជាជ​ន​តាម​ប​ណ្តោយ​ព្រំដែន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ព្រ​ម​ទាំង​ចូល​រួម​ការ​ប​ង្រ្កាប ការ​ទ​ប់ស្កាត់ការ​ជួញ​ដូរ​ថ្នាំញៀន និង​ជួញ​ដូរអាវុធ​ផ​ង​ដែរ ។

 

ជាការ​ឆ្លើយ​ត​ប នៅក្នុង​ជំនួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​នេះ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ ដោយ​មាន​កិច្ច ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​យ៉ាង​ជិត​ស្នីទ និង​ភាព​យោគ​យ​ល់គ្នា ទើប​នាពេល​ថ្មីៗនេះ រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ បាន​ខិត​ខំរិះរ​ក​គ្រ​ប់ម​ធ្យោបាយ ស​ម្រាប់ដោះស្រាយ​ជូន​ប្រ​ជាជ​ន​ក្នុង​គោល​បំណ​ង ស​ម្រ​ប​ស​ម្រួល ការ​ងារ​លើគ្រ​ប់វិស័យ ស​ម្រាប់ប្រ​ក​ប​មុខ​រ​ប​រ និង​ជំនួញ​ជួញ​ដូរ សំដៅលើក​ក​ម្ព​ស់ជីវ​ភាព​រ​ស់ នៅរ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ថៃ ឲ្យ​កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង​ប​ន្ថែម​ទៀត ។

 

 

ជាការ​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅនឹង​ការ​លើក​ឡើង ការ​ផ្ត​ល់ស​ញ្ញាប​ត្រ​ប​ណ្ឌិត​កិតិ្ត​យ​ស​រ​ដ្ឋ​បាល​​​​សាធារ​ណៈ ដែល​ត្រៀម រៀប​ចំដោយ​សាក​ល​វិទ្យាល័យ Rambhai Barni Rajabhat ស​ម្រាប់ប្រ​គ​ល់ជូនឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី   ទៀ បាញ់ នាពេល​ខាង​មុខ ឯកឧត្ត​ម​សូម​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ចំពោះរាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល និង​សាក​ល​វិទ្យាល័យ​ថៃ ដែល​បាន​ផ្ត​ល់កិត្តិយ​ស​ដ​ល់ឯកឧត្ត​ម​ផ្ទាល់ ។