រូបថត

ឯកឧត្តម នាង ផាត អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីសន្និសិទ និងការតាំងពិព័ណ៌សេវាយោធាអាស៊ីលើកទី១៦ នៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី