រូបថត

ពិធីបើកសម​យុទ្ធ​នាគ​មាស​២០២០​ រវាង​ចិន ​និង​ខ.ភ.ម នៅ​លើ​ទឹ​ក​ដី​ស្រុកជុំ​គីរី ​ខេត្ត​កំពត​