រូបថត

គណៈប្រតិភូ ក.ព.ជ ដឹកនាំដោយសម្តេចពិជ័យសេនា ទៀ បាញ់ អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាន នៅសិង្ហបុរី