ព័ត៌មាន

សេច​ក្តីប្រ​កាស​ព័ត៌មាន
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
606

ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​មចាង វ៉ាន់ឈ័ន រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ នៃសាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន គ​ណៈប្រ​តិភូ​ជាន់ខ្ព​ស់​​​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ដឹក​នាំដោយ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​​​ជាតិ នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា នឹងអញ្ជើញ​ទៅ​បំពេញ​​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅ សាធារ​ណៈរ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន នៅថ្ងៃទី០៨ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៥ ។

 

          ក្នុងអំឡុង​ពេល​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ពីថ្ងៃទី០៨ ដ​ល់ថ្ងៃទី១២ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ នឹង​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយ រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិចិន ចាង វ៉ាន់ឈ័ន, នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ស៊ូ ជីលាំង អនុប្រ​ធាគ​ណៈក​ម្ម​ការ យោធាម​ជ្ឍឹម  ព្រ​ម​ទាំង អញ្ជើញ​ទៅទ​ស្ស​នាក្រុម​ហ៊ុន Union Development Group និង​ស្ថាប័ន សំខាន់ៗ រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចិន មួយ​ចំនួន​ទៀត ។

 

         

 

          រាជ​ធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែក​ក្ក​ដា ឆ្នាំ២០១៥

                                                                                                                               នាយ​ក​ដ្ឋាន​ព័ត​មាន

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ