ព័ត៌មាន

ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ អនុញ្ញាតអោយ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត ភីលីពីន​តែង​តាំង​ថ្មីចូល​ជួប​សំដែង​ការ​គួស​ម
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
619
64

នៅរ​សៀល​ថ្ងៃអង្គារ​ទី០៤ខែសីហា ឯកឧត្ត​ម ទៀបាញ់ អនុញ្ញាតអោយឯកឧត្ត​ម គ្រីស្តូហ្វ័រ មិន​តេរ៉ូឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ភីលីពីនតែង​តាំង​ថ្មីចូល​ជួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​នៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។

        នៅក្នុង​ជំនួប​នាឳកាស​នោះឯកឧត្ត​ម ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត ភីលីពីន​បាន​សំដែង​នូវ​ក្តីសោម​ន​ស្ស រីក​រាយ  ដែល​បាន​ម​ក​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​ការ​ទូត​នៅក​ម្ពុជា ដើម្បីប​ន្ត​ទំនាក់ទំន​ង ប្រ​ពៃណី មិត្ត​ភាព ក​ម្ពុជា ភីលីពីន។ក្រៅពីការ​ពិភាក្សាអំពី ទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង ប្រ​ទេស​ទាំង២ ក​ម្ពុជា ភីលីពីន  ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​វិស័យ​យោធា ឯកឧត្ត​ម ឯអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ភីឡីពីន បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ ទោះបីជាប្រ​ទេស​ភីឡីពីន​មិនអាច​ជួយ​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​ក​ម្ពុជា លើផ្នែក​សំភារៈផ្សេងៗ តែភីលីពីនអាច​ជួយ​តាម​វិធីសាស្រ្ត​ផ្សេងៗ តាម​រ​យៈការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស ក្នុង​ជួរ​ក​ង​ទ័ព ក​សាង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​ក​ម្ពុជា។ ទ​ន្ទឹម​និង​នេះ ឯកឧត្ត​ម​ក៏ច​ង់រៀន​សូត្រ​ពី ក​ម្ពុជាវិញ​ផ​ង​ដែរ លើផ្នែក​ដោះបំផ្លាញ​គ្រាប់មីន​ទាក់ទ​ង និង ចំណាប់អារ​ម្ម​ណ៍រ​ប​ស់ភីលីពីន ដែល​មាន​បំណ​ង​ច​ង់រៀន​សូត្រ​ផ្នែក​ជំនាញ​ដោះមីន​ពីក​ម្ពុជា ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ ក​ម្ពុជាអាច​មាន​ល​ទ្ធ​ភាព​ជ​យ​យ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ជំនាញ​ដោះមីន​បាន​ពី ព្រោះនៅក​ម្ពុជាមាន​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ខ​ល មាន​សាលាហ្វឹក​ហ្វឺន ដែល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​បាន​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ជំ នាញ​ដោះបំផ្លាញ​មីន ហើយ​ចេញ​ទៅបំពេញ​ភារ​កិច្ច​ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អលើមុខ​ជំនាញ​នេះ។

 

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ