ព័ត៌មាន

ឯ.ឧ ទៀ បាញ់ តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ចូល​រូម​ក្នុង​ពិធីអបអរ​សាទ​រ​ខួប​លើក ទី ៤០ថ្ងៃប​ង្កើត​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិតុឡាវ២ធ្នូ ១៩៧៥ . ២ ធ្នូ ២០១៥
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
663
100


សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ នៅថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ បាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធី អបអរ​សាទ​រ​ខួបអនុស្សាវ​រីយ៍លើក​ទី ៤០​ ថ្ងៃប​ង្កើត​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិតុ​ឡាវ ​ ( ២​ធ្នូ ១៩៧៥ .​ ២ ធ្នូ ២០១៥ )  និង​ក្បួន​ម​ហាព្យូហ​យាត្រា ដែល​  ​បាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅក្នុង​ទីក្រុង វៀង​ច​ន្ទ័ ។ 

ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ឯ.ឧ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា បាន​ដឹក​នាំគ​ណ​ប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិទៅចូល​រូម​ក្នុង​ពិធីអបអរ​ខួប​លើក​ទី ៤០ ​ថ្ងៃប​ង្កើត​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១​ ដ​ល់ ថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ។    

  នាឪកាស​ដ៏ម​ហាឡាឬក​នោះ ឯ.​ជុំម៉ាលី  សាយ៉ាស​ន  អគ្គ​លេខាធិការ​ម​ជ្ឈឹម​ប​ក្ស និង ជាប្រ​ធានាធិប​តី នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ បាន​ឡើង​ថ្លែង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថា ដោយ​បាន​គូស​ប​ញ្ជាក់ថា​៖ នៅថ្ងៃទី ២ ​ធ្នូ នេះ ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវ​គ្រ​ប់ស្រ​ទាប់វ​ណ្ណៈ  ជ​ន​ជាតិភាគ​តិច បាន​ម​ក​ជួប​ជុំគ្នាដើម្បីប្រារ​ព្ធ​ខួប​លើក​ទី ៤០ ថ្ងៃប​ង្កើត​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ ។ ឯ. បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈ ចាប់ ពីថ្ងែ ២ ធ្នូ ១៩៧៥ម​ក ប្រ​ទេស​ឡាវ​ទាំង​មូល​បាន​ទ​ទួលឯក​រាជ្យ អធិប​តេយ្យ​ភាព និង​បូរ​ណ​ភាព​ដែន​ដីទាំង​ស្រុង​ជូន​ជាតិមាតុភូមិរ​ប​ស់ខ្លួន ។ ការ​ប្រ​កាស​ប​ង្កើត​ជាផ្លូវ​ការ​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ ដែល​ជាល​ទ្ធ​ផ​ល​ទ​ទួល​បាន​ម​ក​រាប់ទ​ស្ស​វ​ត្ស​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ គឺ បាន​ម​ក​ពីការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​រ​ដឹក​នាំប្រ​ក​ប​ទៅដោយ​គ​តិប​ណ្ឌិត​រ​ប​ស់ថ្នាក់ដឹក​នាំ ប​ក្ស រ​ដ្ឋាភិបាល​នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ ។ឯ.​ជុំម៉ាលី  បាន​ប​ញ្ជាក់ទៀត​ថា៖ ល​ទ្ធ​ផ​ល​ក្នុង​រ​យៈពេល ៤០​ឆ្នាំនេះវាគឺជាជោគ​ជ័យ នៃម​ហាសាម​គីដ៏ធំធេង​រ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវ​ទាំង​មូល​ ព្រ​ម​ទាំង​ការឯក​ភាព ស​ហ​ការ​គ្នារ​វាង​ក​ង​ទ័ព និង ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវ​។ ជោគ​ជ័យ​ដែល​ទ​ទួល​បាន​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះវាក៍បាន​ម​ក​ពីការ​រួម​ស​ហ​ការ​សាម​គ្គីគ្នាជាប​ង​ប្អូន​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព និង ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវ និង រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ជាមួយ​ក​ង​ទ័ព និង​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជា ជាប​ង​ប្អូន​ផ​ង​ដែល  ។ ជាមួយ​និង​ការ​ប្រារ​ព្ធ​ប្រារ​ព្ធ​ពិធី អបអរ​សាទ​រ​ខួបអនុស្សាវ​រីយ៍លើក​ទី ៤០​ថ្ងៃប​ង្កើត​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ នាថ្ងែ ទី ២ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ​ ឯកឧត្ត​ម ជុំម៉ាលី  បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា៖ សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ​និង​ប​ន្ត​ការ​ក​សាង​សេដ្ឋ​កិច្ច និង ជំរុញ​ដ​ល់ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ឡាវ អោយ​កាន់តែមាន​ការ​រីក​ចំរើន ដើម្បីលើក​កំព​ស់ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវអោយ​បាន​កាន់តែប្រ​សើរ​ជាង​មុន ។ នៅក្នុងឪកាស​ប្រារ​ព្ធ​ពិធី អបអរ​សាទ​រ​ខួបអនុស្សាវ​រីយ៍លើក​ទី ៤០​ថ្ងៃប​ង្កើត​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ ​ ( ២​ធ្នូ ១៩៧៥ .​ ២ ធ្នូ ២០១៥ )  នាឪកាស​នោះដែល អង្គ​មិទិញ​ក៏បាន​ទ​ស្ស​នាក្បួន​ព្យូរ​ហ​យាត្រា ​ដែល​មាន​ផែន​ក្បួន​ព្យូហ​យាត្រានាំមុខ​ ដោយ​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវ និង ផែន​ព្យូរ​ហ​យាត្រាជាច្រើន​ទៀត ដែល​បាន​ប​ង្ហាញ​នូវ​ស​មិទ្ធ​ជាច្រើន​ដែល​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ​សំរេច​បាន​ក្នុង​រ​យៈពេល ៤០ ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ ។


អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ