ព័ត៌មាន

ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​ចំពោះឯកឧត្ត​មអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
618
126
ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​តែង​តែមាន​ទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ល្អជានិច្ច​ជាមួយ​ក​ង​ទ័ព​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ទាំង​ក្នុង​តំប​ន់និង​ពិភ​ព​លោក​ក្នុង​នោះទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ទ្វេភាគីជាមួយ​ក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​កាន់តែត្រូវ​បាន​ព​ង្រឹង​ព​ង្រីកឥត​ឈ​ប់ឈ​រ​និង​មាន​ល​ក្ខ​ណៈល្អប្រ​សើរ​ជាលំដាប់។

នេះជាប្រ​សាស​ន៍រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ប៉ុល សារឿន អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ប​ញ្ជាក់នៅក្នុងឱកាស​ដែលឯកឧត្ត​ម William A-Heidt ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ប្រ​ចាំនៅព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាអញ្ជើញ​ចូល​ជួប​សំណេះសំណាល​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​ចំពោះឯកឧត្ត​ម ប៉ុល សារឿន​កាល​ពីព្រឹក​ថ្ងៃទី 22 ខែ ម​ក​រា ឆ្នាំ 2016 នេះនៅអគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន ។ក្នុង​ជំនួប​នេះឯកឧត្ត​មអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​បាន​ថ្លែង​នូវអំណ​រអរ​គុណ​ចំពោះឯកឧត្ត​មអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ដែល​បាន​ចំណាយ​ពេលអនុញ្ញាតិឲ្យ​រូប​លោក​បាន​ចូល​ជួប​សំណេះសំណាល​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម ។ឯកឧត្ត​ម​បាន​ថ្លែង​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​ចំពោះល​ទ្ធ​ផ​ល​ស្នាដៃដែល​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ស​ម្រេច​បាន​នាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ក្នុង​ការ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ទៅចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​ម​នុស្ស​ធ​ម៌ ក្នុង​ក្រ​ប​ខ័ណ្ឌ​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនៅប​ណ្តាប្រ​ទេស​ជាច្រើន​លើពិភ​ព​លោក ។ឯកឧត្ត​មអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​ក៏បាន​ប​ញ្ជាក់អំពីស​ភាព​ការ​ណ៍រីក​ចំរើន​រ​ប​ស់ក​ម្ពុជាពិសេស​ក​ម្ពុជាមាន​សុខ​ស​ន្តិភាព​ពេញ​ប​រិបូរ​ណ៍ហើយ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក​ម្ពុជាកំពុង​ប​ន្ត​ស​ហ​ការ​កាន់តែជិត​ស្និទ្ធិថែម​ទៀត​ជាមួយ​ក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ហើយ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​បាន​និង​កំពុង​ប​ន្ត​ស្វែង​រ​កអ្ឋិធាតុក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក ដែល​បាន​បាត់ខ្លួន​ក្នុង​ស​ម័យ​ស​ង្គ្រាម​នៅក​ម្ពុជាឲ្យ​បាន​រួច​រាល់ក្នុង​នោះឯកឧត្ត​មអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​ក៏បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈប​ញ្ហានេះគឺយើង​ធ្វើចំពោះក​រ​ណីណាដែល​ចាំបាច់និង​ប​ន្ទាន់បំផុត​ដើម្បីឲ្យ​កិច្ច​ការ​នេះបាន​ស​ម្រេច​តាម​ផែន​ការ​ដែល​បាន​គ្រោង​ទុក។ឯកឧត្ត​មអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​បាន​វាយ​ត​ម្លៃនិង​ស្ងើច​រ​សើរ​ចំពោះការ​វិវ​ត្ត​ន៍រីក​ចំរើន​រ​ប​ស់ក​ម្ពុជាពីប្រ​ទេស​ដែល​ធ្លាប់មាន​ស​ង្គ្រាម​ម​ក​ជាប្រ​ទេស​ដែល​មាន​សុខ​ស​ន្តិភាព​និការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍នៅលើគ្រ​ប់វិស័យ​ក្នុង​នោះវិស័យ​ដែល​ចាប់អារ​ម្ម​ណ៍បំផុត​គឺក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​មាន​ការ​រីក​ចំរើន​គួរឲ្យ​ក​ត់ស​ម្គាល់មាន​កិត្តិស័ព្ទ​និង​កិត្តិនាម​នៅលើឆាកអន្ត​រ​ជាតិ។ ឯកឧត្ត​ម​ក៏បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈនៅអាទិត្យ​ក្រោយ​នេះរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ប​រ​ទេស​រ​ប​ស់អាមេរិក​នឹង​ម​ក​បំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅក​ម្ពុជាហើយ​នឹង​ចូល​ជួប​ចំពោះស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ហើយ​ស​ម្តេច ​ហ៊ុន​ សែន ​ក៏នឹងអញ្ជើញ​ទៅចូល​រួម​ប្រ​ជុំនៅស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ដែល​មេដឹក​នាំប​ណ្តាប្រ​ទេស​នៅក្នុង​ស​មាគ​មអាស៊ាន​នឹង​ទៅចូល​រួម​នៅទីនោះដោយ​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ជាអ្ន​ក​រៀប​ចំក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះនឹង​លើក​យ​ក​ប្រ​ធាន​ប​ទ​មួយ​ចំនួន ដូច​ជាការ​ប្រ​ឈ​ម​នឹង​ផ​ល​ប៉ះពាល់គ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ​ដោយអកាស​ធាតុការ​ប្រ​ឆាំង​ភេវ​រ​ក​ម្ម ស​ន្តិសុខ​លំហ​ស​មុទ្រ ។ឯកឧត្ត​មអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​ក៏បាន​សំណូម​ព​រឲ្យ​ក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ប​ន្ត​ជួយ​ហ្វឹក​ហ្វឺនឲ្យ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ប​ន្ត​ទៀត​ដើម្បីកិច្ច​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​លំហ​ស​មុទ្រឲ្យ​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ថែម​ទៀតឯកឧត្ត​មអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​ក៏បានអរ​គុណ​ផ​ង​ដែរ​ចំពោះក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ដែល​បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ក្នុង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​និង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ធ្វើឲ្យ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ទ​ទួល​បាន​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍និង​ចំណេះដឹង​ពីក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក ៕អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ