ព័ត៌មាន

ពិធីបូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ឆ្នាំ២០១៥ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ន៍ឆ្នាំ២០១៦និង​បិត​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល​នាយ​ទាហាន​នាយ​ទាហាន​រ​ង​ជំនាញ​កាំភ្លើង​ធំ
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
665
131
    ពិធីបូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​ឆ្នាំ២០១៥ទិស​ដៅអនុវ​ត្ត​ន៍ឆ្នាំ២០១៦និង​បិត​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល​នាយ​ទាហាន​នាយ​ទាហាន​រ​ង​ជំនាញ​កាំភ្លើង​ធំក្រោមអធិប​តីភាពឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍កិត្តិប​ណ្ឌិត.ហ៊ីង ប៊ុន​ហៀង អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​ខ.ភ.ម​នៅខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺថ្ងៃ ទី២៩ខែម​រាឆ្នាំ២០១៦។  

ក្នុង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថាស្វាគ​ម​ន៍នឹង​រ​បាយ​ការ​ណ៍បិត​វ​គ្គឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ប​ណ្ឌិត​សាស្រា្ដ​ចារ្យ ណុប រ​ត​នានាយ​រ​ង​សេនាធិការ​ចំរុះនៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេ​ម​រ​ភូមិន្ទ​មេប​ញ្ជាការ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​កាំភ្លើង​ធំអគ្គ​ប​ញ្ជាការ​បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៏ថានេះគឺជាល​ទ្ធ​ផ​ល​ស្នាដៃប្រ​ក​ប​ដោយ​មោទ​ន​ភាព​ក្រៃលែង​ដែល​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​កាំភើ្ល​ង​ធំបាន​ប​ព្ចាប់វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល​ដែល​មាន​ស​មាស​ភាព​ចូល​រួម​ចំនួន១៣២នាក់ក្នុង​នោះយោធាចារ្យ២០នាក់សិក្ខាកាម​ចំនួន១០០នាក់អ្ន​ក​គ្រ​ប់គ្រ​ង៦នាក់និង​បំរើការ៦នាក់។

    រ​យ:ពេល​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ចំនួន៦ខែខ្លឹម​សារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រួម​មាន​លំហាត់រ​បៀបអប់រំចិត្ត​សាស្រ្ត-ប​ច្ចេក​ទេសអាវុធ​ថ្មើរ​ជើង​ឋាន​លេខា-G-P-S-ឧប​ក​រ​ណ៍វាស់វែង-សើប​ការ​ណ៍នឹង​ជំនាញ​កាំភ្លើង​ធំ។ល​ទ្ធ​ផ​ល​ប​ព្ជាប់វ​គ្គ​ទ​ទួបាន​និទ្ទេស ល្អចំនួន-១៩ នាក់ល្អប​ង្គួរ ៥១នាក់ម​ទ្យ​ម​ចំនួន៣០នាក់។ថ្លែង​ទៅកាន់នាយ​ទាហាន​នាយ​ទាហាន​រ​ង​នឹង​ព​ល​ទាហាន​នាឱកាស​នោះឯឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍កិត្តិប​ណ្ឌិត ហ៊ីង ប៊ុន​ហៀង​ក្នុង​នាម​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិងអគ្គ​ប​ព្ជាការ​បាន​ថ្លែង​កោត​ស​រ​សើរ​និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះល​ទ្ធ​ផ​ល​នឹង​ស្នាដៃដែល​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​កាំភើ្ល​ង​ធំអគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ស​ម្រេច​បាន ៕

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ