ព័ត៌មាន

បិទ​វ​គ្គ​ប​ញ្ជាការ​នាធិការ​ថ្នាក់ប​ឋ​ម​មុខ​ជំនាញ​ក​ង​ទ័ព​ជើង
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
616
134
ថ្ងៃទី០១ខែម​ក​រាឆ្នាំ២០១៦នៅមូល​ដ្ធាន​ស​មុទ្រ​បាន​ប្រារ​ព​ពិធីបិទ​វ​គ្គ​ប​ញ្ជាការ​សេនាធិការ​ថ្នាក់ប​ឋ​ម​មុខ​ជំនាញ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​បើក​វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ប​ច្ចេក​ទេស​ប្រើប្រាស់អាវុធ​ថ្មើរ​ជើងអាវុធ​គាំទ្រ​បំប៉ន​ជំនាញ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​និង​ពិធីប្រ​កាស​តែង​តាំង​ផ្លាស់ប្តូរ​មុខ​ងារ​បំពាក់ឋាន​ន្ត​រ​ស​ក្តិប្រ​គ​ល់ប​ណ្ណ​និង​លិខិត​ស​រ​សើរ​ដ​ល់សិក្ខាកាម​ក្រោមអធិប​តី ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​នាវី ទៀ វិញ​មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​និង​ជាអគ្គ​លេខាធិការ​នៃគ​ណះក​ម្មាធិការ​ជាតិស​ន្តិសុខ​ល​ម្ហ​ស​មុទ្រ។

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ