ព័ត៌មាន

ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត ជួបអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
618
138

នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី 11 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2016 ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​ទ​ទួល​ជួប​ពិភាក្សាការ​ងារ​ជាមួយ ឯកឧត្ត​ម តូរូ មីមូរ៉ា (Toru Mimura)  អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន ក្នុងឱកាស​ដែលឯកឧត្ត​ម និង​ស​ហ​ការីបានអញ្ជើញ​ម​ក​ធ្វើទ​ស្ស​នៈកិច្ច និង​បំពេញ​ការ​ងារ​នៅក​ម្ពុជា ។
នៅក្នុង​ជំនួប​នាឱកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត បាន​សំដែង​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ និង​បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ចំពោះប្រ​ទេស​ជ​ប៉ុន ដែល​បាន​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​គាំទ្រ ដ​ល់ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជានាពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក ។ ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈ ជ​ប៉ុន​ជានិច្ច ជាកាល​តែង​តែយ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ជួយ​ដ​ល់ប​ណ្តាប្រ​ទេសអាស៊ាន ដើម្បីរួម​ចំនែក​សំរេច​នូវ​ស​មាគ​ម​ន៍អាស៊ាន​តែមួយ ក្នុង​រ​យៈពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ ។ ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត បាន​ចាត់ទុក​ដំណើរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម តូរូ មីមូរ៉ា មាន​សារៈសំខាន់នៅក​ម្ពុជា និង នៅក្នុង​ប្រ​ទេសអាស៊ាន ។ ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈ ក​ម្ពុជានឹង​ប​ន្ត​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​វាង​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន និង ជ​ប៉ុន​ដែល​ធ្លាប់បាន​ប្រ​ជុំលើក​ទី 1 ក​ន្ល​ង​ម​ក​នៅប្រ​ទេស មីយ៉ាន់ម៉ានា ឆ្នាំ 2014 ។
មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ ឯកឧត្ត​ម តូរូ បាន​រំលឹក​ឡើង​វិញ​ពីកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា-ជ​ប៉ុន ដែល ជ​ប៉ុន​បាន​ជួយ​ដ​ល់ក​ម្ពុជា ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ក​ង​កំលាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ម្ពុជា និង​ការ​ប​ន្ត​ព​ង្រឹង​ទំនាក់ទំន​ង កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា​ជ​ប៉ុន អោយ​បាន​កាន់តែប្រ​សើរ​ឡើង​ថែម​ទៀត ។ ឯកឧត្ត​ម ក៏បាន​លើក​ឡើង​ពីគោល​បំណ​ង រ​ប​ស់ជ​ប៉ុន​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន និង ជ​ប៉ុន​ជាថ្មីម្ត​ង​ទៀត ក្នុង​ខ​ណៈពេល​ដែល​ប្រ​ទេស​ឡាវ​ត្រូវ​ទ​ទួល​ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​លើក​ទី១០ នៅក្នុង​ឆ្នាំនេះ ។ ឯកឧត្ត​ម តូរូ បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈ កិច្ច​ប្រ​ជុំលើក  ទី1 រ​វាង​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន និង រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន បាន​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​ដែល​ប្រ​ទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ក្នុង​នោះក៏មាន​ការ​ចូល​រួម​គាំទ្រ​ពីក​ម្ពុជាផ​ង​ដែរ ។
មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត បាន​សំដែង​ការ​គាំទ្រ​ចំពោះការ​លើក​ឡើង​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម តូរូ មីមូរ៉ា ដែល​ទាក់ ទ​ង​ទៅនឹង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន នៅប្រ​ទេស​ឡាវ  កិច្ច​ប្រ​ជុំអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន -- ជ​ប៉ុន និង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ក្រៅផ្លូវ​ការ​នៅប្រ​ទេស​ឡាវ ។ ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត ក៏បាន​សំដែង​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះគំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម តូរូ មីមូរ៉ា អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន ដែល​ស្រ​ប​តាម​គោល​ន​យោបាយ​រ​ប​ស់ប្រ​ទេស​ជ​ប៉ុន ក៏ដូច​ជាស្រ​ប​តាម​ស​ភាព​ការ​ណ៍ ជាក់ស្តែង​ដើម្បីព​ង្រឹង ស​ន្តិភាព ស្ថេរ​ភាព និង វិបុល​ភ​ព នៅក្នុង​តំប​ន់ ៕


អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ