ព័ត៌មាន

ពីធីផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ​នៅក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៏លេខ៨
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
619
145
       

      ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន អគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ជាអធិប​តីក្នុង​ពិធីផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ​និង​ស​ភាព​ការ​ណ៏​ពិភ​ព​លោក​ថ្មីៗនៅក​ង​ព​ល​តូចអ ន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ៨នៅថ្ងៃទី២០ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៦ក្ន​ង​គោល​បំណ​ង​ផ្ត​ល់នូវ​ចំណេះដឹង​កាន់តែទូលំទូលាយ​ថែម​ទៀត​ដ​ល់ខ.ភ.ម​ក្នុង​ការ​យ​ល់ដឹង​កាន់តែស៊ីជ​ម្រៅពីស​ភាព​ការ​ណ៏ថ្មីៗដែល​កំពុង​វិវ​ត្ត​ក្នុង​តំប​ន់និង​ពិភ​ព​លោក​ជាពិសេស​ពីតួនាទីនិង​ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ.ភ.ម​និង​គោល​ន​យោបាយ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ធាភិបាល ។

ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស​ សាវ៉ន​ មាន​ប្រ​សាស​ន៏ថា ក្រោម​ន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះរ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋា ភិបាល​ដែល​មាន​ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រ​មុខ

បាន​នាំឲ្យ​មាន​ការ​ប​ង្រូប​ប​ង្រួម​ជាតិស​មាហ​រ​ណ​ក​ម្ម​ក​ម្លាំង​ខ្មែរ​ក្រ​ហ​ម​និង​ធ្វើឲ្យអង្គ​ការ​ចាត់តាំខ្មែរ​ក្រ​ហ​ម​ទាំង​ក​ម្លាំង​យោធានិង​ន​យោបាយ​ត្រូវ​រ​លាយ​សាប​សូន្យ​ហើយ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​មាន​ដំណើរ​ការ​កែទ​ម្រ​ង់ជាលំដាប់តាម​ក្ម​វិធីន​យោបាយ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ​ដំណាក់កាល​ទី៣រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ដើម្បីធ្វើឲ្យ​ក​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ក្លាយ​ជាក​ង​ទ័ព​ទំនើប​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅតាម​ស​ភាព​ការ​ណ៏ក្នុង​តំប​ន់និង​ពិភ​ព​លោក។
    មាន​ប្រ​សាស​ន៍ទៅកាន់នាយ​និង​ព​ល​ទាហ៊ាន​ក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៏លេខ៨ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​បាន​គូស​ប​ញ្ជាក់ថាទ​ម្រាំមាន​ថ្ងៃនេះប្រ​ជាជ​ន​និង​ក​ង​ទ័ព​យើង​បាន​បូជាជីវិត

អស់រាប់ម៉ឺន​រាប់សែន​នាក់ដើម្បីដ​ណ្តើម​បាន​ម​ក​វិញ​នូវ​ស​ន្តិភាព​ពេញ​លេញ​ជូន​ប្រ​ជាជ​ន​រ​ស់នៅប្រ​ក​ប​ដោយ​សុខ​ដុម​រ​ម​នាប្រ​ទេស​ជាតិមាន​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍រីក​ចំរើន​ដូច្នេះយើង​ប្រ​ឆាំង​ដាច់ខាត​មិនអោយ​បុគ្គ​ល​រឺក្រុម​ណាមួយ​ធ្វើអោយ​ប្រ​ទេស​ជាតិវិល​ទៅរ​ក​ដាន​ប្រ​វ​ត្តិសាស្រ្ត​ចាស់និង​ធ្លាក់ទៅក្នុង​ភាពអន្ត​រាយ​បាន​ទៀត​ឡើយ ។

    ឯកឧត្ត​ម​បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ទៀត​ថាថ្មីៗនេះតាយ​រ​យះស​ម្តេច​តេជោប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាបាន​ដឹក​នាំប្រ​តិភូក​ម្ពុជាទៅចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំវេទិការអាស៊ាន-អាមេរិក នៅរ​ដ្ឋCaliforniaស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ដែល​ជាការ​លើក​ក​ម្ព​ស់កិត្យានុភាព​ដ៏អស្ចារ្យ​សំរាប់ប្រ​ទេស​និង​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជាលើឆាកអន្ត​រ​ជាតិ។
ជាទីប​ញ្ច​ប់ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​ស​នីយ៏មាស​ សាវ៉ន​បាន​សំដែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់
ចំពោះស្នាដៃនិង​កិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​រ​ប​ស់នាយ​និង​ព​ល​ទាហ៊ាន​នៃក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ៩ដែល​ហ៊ាន​ធ្វើព​លិក​ម្ម​គ្រ​ប់យ៉ាង​ដើម្បីការ​ពារ​ជាតិមាតុភូមិ៕

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ