ព័ត៌មាន

រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីដាំដើម​ឈើនិង​ស​ម្ពោធ​ពិព៌ណ​រូប​ថ​ត​ដើម្បីរំលឹក​ខួប១០ឆ្នាំនៃកិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
633
206
នៅទីក្រុង​វៀង​ច​ន្ទ័សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត​ឡាវ​ប​ន្ទាប់ពីបាន​ប​ញ្ច​ប់កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​លើក​ទី១០​រួច​ម​ក​នៅថ្ងៃទី២៦ខែឧស​ភា​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ជាតិ   អាស៊ាន​ទាំង១០ប្រ​ទេស​បាន​ជួប​ជុំគ្នាប្រារ​ព្ធ​ពិធីដាំកូន​ឈើនៅក្នុង​សាលាប​ណ្ឌិត​ស​ភាការ​ពារ​ជាតិកៃស​ន​ភំវិហាន​នៃក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវ​ដើម្បីរំលឹក​ខួប១០ឆ្នាំនៃកិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ជាតិអាស៊ាន​ដែល​បាន​ចាប់តំណើរ​ការ​កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះចាប់តាំង​ពីឆ្នាំ២០០៦​ម​ក​នៅទីក្រុង​កូឡាឡាំពួរ​ប្រ​ទេស​ម៉ាឡេស៊ី។ឯកឧត្ត​ម​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ចាន់សាម៉ន.ចាន់យ៉ាឡាត​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឡាវ​បាន​ថ្លែង​ថា៖ការ​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីដាំដើម​ឈើនេះគឺដើម្បីរំលឹក​ខួប១០ឆ្នាំនៃកិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រិការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ដែល​ក្នុង​រ​យៈពេល១០ឆ្នាំនេះកិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រិការ​ពារ​ជាតិអាស៊ានADMMបាន​នាំម​ក​នូវ​ផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍ជាច្រើន​ក្នុង​កាជំរុញ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ទ្វេភាគីនិង​ព​ហុភាគីជាមួយ​ប​ណ្តាល​រ​ដ្ឋ​ជាស​មាជិកអាស៊ាន​ទាំងអស់​ក៏ដូច​ជាមួយ​ប​ណ្តាល​ប្រ​ទេស​ជាដៃគូរ​ស​ន្ទ​នា​ក្នុង​ការ​ក​សាង​ទំនុក​ចិត្ត​ធានាដ​ល់ការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ស្ថេរ​ភាព​ក្នុង​តំប​ន់និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍លើវិស័យ​ផ្សេងៗ។ឯកឧត្ត​ម​បាន​ចាត់ទុក​ការ​ដាំដើម​ឈើរ​ប​ស់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​នៅក្នុង​សាលាប​ណ្ឌិត​ស​ភាការ​ពារ​ជាតិកៃស​ន​ភំវិហាន​នាពេល​នេះគឺជាព្រឹត្តិការ​ប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ​សំរាប់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវ​ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​ព​ង្រីក​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​ប​ណ្តាល​ប្រ​ទេសអាស៊ាន ក៏ដូច​ជាការ​រួម​ចំណែកអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវអោយ​កាន់តែមាន​ការីចំរើន​ឡើង​ថែម​ទៀត ​។
ប​ន្ទាប់ម​ក​ប​ណ្តាល​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ទាំង១០ប្រ​ទេស​ក៏បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធីកាត់ខ្សែ បូរ​ស​ម្ពោធ​បើក​ពិព​ណ៌រូប​ថ​ត ADMM ដែល​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ធ្វើនៅក្នុង​សារ​ម​ន្ទីរ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​ប្រ​ជាជ​ន​ឡាវ។ពិព​ណ៌រូប​ថ​ត​ADMMនេះបាន​ដាក់តាំង​ប​ង្ហាញ​នូវ​ស​ក​ម្ម​ភាព​កិច្ច​ប្រ​ជុំADMMចាប់តាំង​ពីការ​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំលើក​ទី១នៅទីនៅទីក្រុង​កូឡាឡាំពួរ​ប្រ​ទេស​ម៉ាឡេស៊ីក្នុង​ឆ្នាំ២០០៦ឆ្នាំរ​ហូត​ដ​ល់កិច្ច​ប្រ​ជុំលើក​ទី១០​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៦នៅប្រ​ទេស​ឡាវ។ ដោយ​លែក​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាដែល​បាន​ទ​ទួល​ធ្វើជាម្ចាស់កិច្ច​ប្រ​ជុំADMMលើក​ទី៦នៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១២ក៏បាន​ដាក់តាំង​ប​ង្ហាញ​រូប​ថ​ត​នៅក្នុង​ពិព​ណ៌នោះដែល។ប​ច្ចុប​ន្ប​ន្ន​នៅស​ល់តែប្រ​ទេស​ហ្វីលីពីន​មួយ​ប៉ុណ្ណោះដែល​ត្រូវ​ទ​ទួល​ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀប​ចំកិច្ច​ប្រ​ជុំADMMលើក​ទី១១ដែល​នឹង​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅនៅក្នុង​ឆ្នាំ២០១៧ខាង​មុខ​នេះ។ឯកឧត្ត​ម​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ចាន់សាម៉ន.ចាន់យ៉ាឡាត​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឡាវ​បាន​ថ្លែង​ថា៖ពិព​ណ៌រូប​ថ​ត​ខួប១០ឆ្នាំនៃកិច្ច​ប្រ​ជុំADMMនេះបាន​ប​ង្ហ​ញអោយ​ឃើញ​នូវ​ការ​ប្តេជ្ញាចិត្ត​រ​ប​ស់អាស៊ាន​ក្នុង​ការ​ក​សាង​ស​ហ​គ​ម​ន៍មួយ​ដើម្បីនាំម​ក​នូវ​ស​ន្តិភាព​ស្ថេរ​ភាព​និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ ។

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ