ព័ត៌មាន

ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយអំពីស​ភាព​ការ​ណ៍ថ្មីនិង​តួនាទីភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​នៅសាលាហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ព​ហុសាស​ន៍
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
650
213

នាព្រឹក​ថ្ងៃទី១០ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាបានអញ្ជើញ​ជាអធិប​តីក្នុង​ពីធីឧទ្ទេស​នាម​ផ្សាព្វ​ផ្សាយអំពីស​ភាព​ការ​ណ៍ថ្មី និង​តួនាទី​រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ នៅសាលាហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ព​ហុសាស​ន៍ក្នុង​គោល​បំណ​ង​លើក​ក​ម្ព​ស់​ស្មា​រ​តីស​តិអារ​ម្ម​ណ៍យោធិន​នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទអោយ​មាន​ម​ន​សិកាស្នេហាជាតិសំដៅចូល​រួម​អនុវ​ត្ត​អោយ​បាន​ជោគ​ជ័យ​នូវ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ​ដំណាក់កាល​ទី៣រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​និង​ផែន​ការ​កំណែ​ទ​ម្រ​ង់​នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ។អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ